Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.6.2013
ID: 324upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá pre detské, dietetické a nízkokalorické potraviny

Pravidlá pre označovanie a obsah dojčenského mlieka a potravín pre osobitné lekárske účely budú za účelom ochrany spotrebiteľa lepšie definované. Umožnia tiež ľahšie rozpoznať potraviny pre bežnú spotrebu od potravín určených pre špecifické skupiny. Nová legislatívy, na ktorej sa poslanci EP vopred dohodli so zástupcami Rady, sa týka aj niektorých nízkokalorických diét.

"Dojčatá, malé deti a vážne chorí sa jasne odlišujú od väčšiny spotrebiteľov a našou povinnosťou ako zákonodarcov je sprísniť pravidlá, ktoré upravujú napríklad zloženie a označovanie potravín pre nich určených," uviedla spravodajkyňa Frédérique Ries (ADLE, BE) po hlasovaní. "Na druhej strane je taktiež dôležité nastoliť poriadok v džungli potravinových výrobkov zrušením konceptu dietetickej potraviny, ktorý bol marketingovými nástrojmi pripravený o svoju podstatu," dodala.

Nová právna úprava zjednodušuje a objasňuje pravidlá označovania a zloženia počiatočnej a následnej dojčenskej výživy (pre deti vo veku 6 - 10 mesiacov), potravín spracovaných na báze obilnín, potravín na osobitné lekárske účely a celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti. Obsahuje tiež výhradný zoznam látok, akými sú vitamíny a minerály, ktoré môžu byť pridané do týchto potravín.

Dojčenská výživa

Označenie, prezentácia a súvisiaca reklama na počiatočnú dojčenskú výživu a označenie následnej dojčenskej výživy musia byť podľa nových pravidiel navrhnuté tak, aby neodrádzali od dojčenia.

Obaly výrobkov a reklama na ne by sa preto v budúcnosti mali vyhnúť zobrazovaniu dojčiat, prípadne využívaniu iných obrázkov alebo textu, ktorý by mohol idealizovať použitie takejto výživy. Grafické zobrazenia uľahčujúce identifikáciu dojčenskej výživy a ilustrujúce spôsob jej prípravy budú však aj naďalej povolené.

Komisia by mala podľa poslancov zhodnotiť, či majú mliečne výrobky na podporu rastu určené pre batoľatá výhody v porovnaní s bežnou stravou dieťaťa, ktoré prestáva byť dojčené. Zvážiť by mala aj predloženie legislatívneho návrhu v oblasti potravín pre športovcov, ak sa preukáže, že prijatie takýchto ustanovení je potrebné.

Rezíduá pesticídov

Komisia by tiež mala zaistiť, aby sa používanie rezíduí pesticídov vo výrobkoch určených pre dojčatá a v potravinách na osobitné lekárske účely obmedzilo na minimum.

Ďalší postup

Text nariadenia musí ešte formálne schváliť Rada ministrov. Niektoré ustanovenia (články 11, 16, 18 a 19) nadobudnú účinnosť dvadsať dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, ďalšie až tri roky po publikácii.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk