Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
9.5.2024
ID: 6064upozornenie pre užívateľov

Obchodovanie s ľuďmi: Poslanci prijali rozsiahlejší zákon na ochranu obetí

Európsky parlament dal konečnú zelenú aktualizovaným pravidlám predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a boja proti nemu vrátane ochrany jeho obetí.Poslanci Európskeho parlamentu v utorok prijali 563 hlasmi za, 7 proti a 17 sa zdržalo hlasovania zákon, ktorý rozširuje rozsah súčasných opatrení na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľuďmi a lepšiu podporu jeho obetiam. S cieľom rozšíriť opatrenia EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi nad rámec pracovného a sexuálneho vykorisťovania nový zákon kriminalizuje aj nútené sobáše, nezákonné adopcie a zneužívanie náhradného materstva na úrovni EÚ.

Nové pravidlá tiež:

- zlepšia koordináciu medzi orgánmi boja proti obchodovaniu s ľuďmi a azylovými orgánmi, aby obete obchodovania s ľuďmi, ktoré tiež potrebujú medzinárodnú ochranu, dostali primeranú podporu a ochranu a aby sa rešpektovalo ich právo na azyl;

- budú kriminalizovať používanie služieb poskytovaných obeťou obchodovania s ľuďmi, ak používateľ vie, že obeť je vykorisťovaná, aby sa znížilo vykorisťovanie založené na dopyte;

- zavedú sankcie pre spoločnosti usvedčené z obchodovania s ľuďmi, napríklad ich vylúčením z tendrov a z vyplácania verejnej pomoci alebo dotácií;

- zabezpečia, aby sa prokurátori mohli rozhodnúť, že nebudú stíhať obete za trestné činy, do spáchania ktorých boli donútené, a aby obete dostali podporu bez ohľadu na to, či spolupracujú pri vyšetrovaní alebo nie;

- poskytnú podporu obetiam vrátane prístupu k bezpečnému ubytovaniu s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny;

- zaručia práva osôb so zdravotným postihnutím a primeranú podporu deťom bez sprievodu vrátane vymenovania opatrovníkov alebo zástupcov;

- umožnia sudcom, aby považovali šírenie sexuálnych obrázkov alebo videí bez povolenia za priťažujúcu okolnosť pri udeľovaní trestov.


Vyhlásenia spravodajkýň

Spoluspravodajkyňa Eugenia Rodríguez Palop (Ľavica, Španielsko) povedala: „Dvanásť rokov po prijatí smernice museli poslanci prepracovať pravidlá EÚ, pretože obchodovanie s ľuďmi sa stalo sofistikovanejším a zdroje, ktoré máme k dispozícii, zostali primitívne. Musíme byť schopní včas nájsť obete, chrániť ich a podporovať. Obchodovanie s ľuďmi je mučenie; páchatelia musia zaplatiť za to, čo urobili, a obete musia dostať odškodnenie za svoje utrpenie.

Spoluspravodajkyňa Malin Björk (Ľavica, Švédsko) uviedla: „Počas týchto rokovaní sme dosiahli pokrok; nové formy vykorisťovania budú kriminalizované a práva obetí vrátane migrantov sa zlepšia. Dopyt znižujeme aj ustanoveniami o sexuálnom vykorisťovaní. Začali sme so zmenou a teraz musia členské štáty z tejto smernice vyťažiť maximum a zabezpečiť, aby sa ženy a dievčatá v Európe nekupovali a nepredávali.“

Ďalší postup

Dohodu musí formálne schváliť aj Rada. Smernica nadobudne účinnosť dvadsať dní po jej uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a členské štáty majú dva roky na implementáciu jej ustanovení.

Prijatím zákona Parlament reaguje na požiadavky občanov uvedené v záveroch Konferencie o budúcnosti Európy, najmä v návrhu 24 ods. 6 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi v spolupráci s tretími krajinami; v návrhu 42 ods. 2 o riešení problémov na vonkajších hraniciach a v návrhu 43 ods. 1 o bezpečnosti migrantov.

 

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk