Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.11.2022
ID: 5588upozornenie pre užívateľov

Odborníci diskutovali na pôde MS SR na tému nenávistných prejavov

Na pozvanie ministra spravodlivosti Viliama Karasa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zo série diskusií na tému nenávistných prejavov a extrémizmu. Odborníci z viacerých úradov sa stretli na pôde Ministerstva spravodlivosti aby diskutovali o aktuálnom nastavení trestného práva a aby si vymenili skúsenosti nielen v oblasti prevencie extrémizmu.

Ministerstvo spravodlivosti sa ako gestor trestnej politiky štátu zaoberá problematikou extrémizmu a osobitne nenávistných prejavov v spoločnosti, ktorých aktuálny rozsah a závažnosť si vyžaduje osobitnú pozornosť a komplexný prístup. Za účasti štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Petra Sepešiho a štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Edity Pfundtner sa okrúhleho stola zúčastnilo viac ako 30 odborníkov na extrémizmus z najdôležitejších inštitúcii, akademickej sféry i mimovládneho sektora.

„Ďakujem všetkým, že prijali pozvanie na toto úvodné stretnutie. Zazneli na ňom cenné podnety a bolo jednoznačne cítiť, že tu je dobrá vôľa riešiť problémy pomocou otvoreného dialógu a vzájomnej spolupráce. Zhodli sme sa na potrebe ďalšej nadrezortnej spolupráce a verím, že z tejto spolupráce vzídu dobré riešeania,“ povedal minister spravodlivosti V. Karas.

Odborníci z iných ministerstiev, (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu; Ministerstvo vnútra; Ministerstvo kultúry), orgánov činných v trestnom konaní (Policajný zbor SR, Národná kriminálna agentúra, Úrad špeciálnej prokuratúry, Generálna prokuratúra), akademickej oblasti (Univerzita Komenského v Bratislave, Justičná akadémia, Paneurópska Vysoká Škola v Bratislave) či súdnictva (Špecializovaný trestný súd v Pezinku, Najvyšší súd SR) spolu diskutovali o viacerých aspektoch potrebných pri prevencii extrémizmu, najväčších prekážkach stojacich pri kvalifikácií trestných činov a priestupkov, či každodenných problémoch pri implementácií prostriedkov, ktoré v súčasnosti poskytuje trestné právo.

Viacerí účastníci sa zhodli na potrebe posilnenia prevencie vrátane lepšej spolupráce so školskými zariadeniami. Takisto nastal konsenzus pri téme posilnenia využívania služieb probačných a mediačných úradníkov. Konkrétne riešenia budú pripravované na ďalších pracovných stretnutiach, ktoré koordinuje štátny tajomník Peter Sepeši.

Bolo dôležité na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť sa v kruhu expertov nad tým, čo sa dá robiť inak alebo lepšie. Účastníci diskusie jednotlivých rezortov si spoločne dotvorili prierezový obraz o stave problematiky nenávistných prejavov v spoločnosti a možnostiach aktívneho vplyvu štátu. Sociálny problém nenávistných prejavov sa nevyrieši zo dňa na deň. Je to úloha pre celú spoločnosť, komunity, školy, rodiny. Úlohou štátu je, aby v spolupráci s expertmi vytvoril dlhodobý systém aktívnej pomoci a podpory pri identifikácii a eliminácii tohto fenoménu pre rodičov, učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, policajtov, probačných a mediačných úradníkov, prokurátorov i sudcov.” dodáva štátny tajomník Peter Sepeši.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk