Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.7.2013
ID: 476upozornenie pre užívateľov

Poslanci EP podporili dočasné zvýšenie cien emisných povolení

Parlament podporil zmrazenie aukcií s časťou emisných kvót v snahe podporiť investície do nízkouhlíkových technológií. Zmrazenie aukcií plénum v apríli tesnou väčšinou zamietlo. Tentoraz však poslanci nastavili prísnejšie podmienky zmrazenia dražieb. Cieľom je obnoviť motivačný účinok systému obchodovania s emisiami (ETS), ktorý je určený na zníženie emisií skleníkových plynov a boj proti klimatickým zmenám.

Rastúci prebytok emisných povolení, za ktorý môže ich počiatočný nadbytok a hospodárske spomalenie, vyústil v pád cien povolení hlboko pod úrovne, s ktorými sa počítalo pri vytváraní systému obchodovania s emisnými kvótami v EÚ (ETS). Parlament na základe návrhu svojho výboru pre životné prostredie podporil navrhované zmeny, ktoré umožnia Komisii pozdržať načasovanie aukcií časti povolení.

"Keďže Parlament podporil naše návrhy, máme mandát [na rokovania]. S ministrami začneme rokovať čo najskôr a budeme sa snažiť o spoločné riešenie, ktoré umožní systému obchodovania s emisiami plniť svoj účel," vyhlásil spravodajca Matthias Groote (S&D, DE).

"Európska skúsenosť s trhovo založeným systémom znižovania emisií CO2 je na všetkých kontinentoch - a najnovšie aj v Číne - považovaná a vnímaná ako dôveryhodná možnosť. Nemali by sme dovoliť, aby sa ETS stalo obeťou krátkodobých problémov. Nasledovať by mala štrukturálna reforma systému ETS, ktorá zaistí, že systém obchodovania s emisiami ostane základným kameňom politiky EÚ v oblasti klímy," dodal poslanec Groote.

Pozor na presídľovanie spoločností mimo EÚ

Parlamentom schválené pozmeňovacie návrhy umožňujú Komisii vo výnimočných prípadoch upraviť harmonogram dražieb za predpokladu, že posúdenie dopadov nepoukáže na významné riziko presídlenia spoločností mimo EÚ. Komisia môže podniknúť nanajvýš jednu takúto úpravu na maximálny počet 900 miliónov kvót.

Súvislosti

Systém obchodovania s emisnými kvótami ETS, ktorý bol vytvorený v roku 2005, stanovuje celkový emisný strop EÚ, ktorý sa v dlhodobom horizonte postupne znižuje. Do roku 2020 by množstvo emisií vyprodukovaných odvetviami, na ktoré sa vzťahuje systém ETS, malo v porovnaní s rokom 2005 klesnúť o 21%.

Pod týmto stropom spoločnosti dostávajú alebo nakupujú emisné povolenia, ktoré dražia členské štáty. Jedno povolenie zodpovedá jednej tone emisií CO2. Spoločnosti tiež môžu predávať nevyužité povolenia. Znížením ponuky povolení sa zvýši ich hodnota, čo by malo motivovať spoločnosti k investíciám do znižovania emisií.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk