20.9.2023
ID: 5864upozornenie pre užívateľov

Rada prijala: nový právny predpis EÚ na modernizáciu justičnej spolupráce v prípadoch terorizmu

Rada dnes s konečnou platnosťou schválila nový právny predpis EÚ, ktorým sa posilní digitálna výmena informácií v prípadoch terorizmu medzi vnútroštátnymi orgánmi a Eurojustom. Vďaka efektívnejšej výmene počas vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov budú mať orgány členských štátov aj agentúry EÚ prístup k najúplnejším a najaktuálnejším informáciám o prípadoch terorizmu.

V súčasnosti členské štáty zdieľajú s Eurojustom informácie o prípadoch súvisiacich s terorizmom prostredníctvom rôznych a niekedy nezabezpečených kanálov. Okrem toho súčasný justičný register na boj proti terorizmu neumožňuje riadnu krížovú kontrolu informácií.

Dnes prijatým nariadením sa tieto nedostatky odstránia a Eurojustu sa umožní, aby zohrával výraznejšiu úlohu pri podpore koordinácie a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré vyšetrujú a stíhajú teroristické trestné činy.

Kvalitnejšie zdieľanie informácií

Podľa nových pravidiel budú musieť členské štáty poskytnúť Eurojustu informácie o akomkoľvek vyšetrovaní trestných činov terorizmu hneď, ako sa takéto prípady postúpia justičným orgánom. Návrhom sa:

  • vytvára moderný, digitálny systém správy prípadov, ktorý tieto informácie uchováva a umožňuje ich krížovú kontrolu
  • umožňuje Eurojustu lepšie odhaľovať prepojenia medzi nadnárodnými vyšetrovaniami a trestnými stíhaniami v oblasti terorizmu a aktívne informovať členské štáty o zistených prepojeniach
  • vytvára bezpečný digitálny komunikačný kanál medzi členskými štátmi a Eurojustom
  • zjednodušuje spolupráca s tretími krajinami tým, že styčným prokurátorom vyslaným do Eurojustu sa poskytuje prístup k systému správy prípadov

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk