Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
28.10.2021
ID: 5240upozornenie pre užívateľov

Stanovisko Benátskej komisie k disciplinárnym konaniam advokátov

Po návšteve spravodajcov Benátskej komisie v prvej polovici septembra prijala Benátska komisia záverečné stanovisko k disciplinárnym konaniam advokátov. Zaoberala sa tiež možnosťou zriadenia viacerých komôr pre advokátske povolanie.

Stanovisko Benátskej komisie prichádza v nadväznosti na žiadosť ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej o zodpovedanie dvoch otázok z 2. júna tohto roka. 

Prvá otázka súvisela s disciplinárnou zodpovednosťou advokátov, teda aké konanie je vhodné, aby prebiehalo na súde v súvislosti s vyvodzovaním ich disciplinárnej zodpovednosti. Táto zmena by nadväzovala na vznik Najvyššieho správneho súdu, do ktorého právomoci už patria disciplinárne konania voči vybraným právnickým profesiám (sudcovia, prokurátori, notári a exekútori).  Advokáti by sa tak mohli stať ďalšou právnickou profesiou, ktorá by v disciplinárnych konaniach podliehala dohľadu Najvyššieho správneho súdu, i keď v trochu inom režime, ktorý by zachoval disciplinárne konania aj na úrovni Slovenskej advokátskej komory. Z odpovede Benátskej komisie vyplynulo, že je na mieste uvažovať o vytváraní zmiešaných disciplinárnych senátov, tak ako je to napríklad aj v prípade exekútorov a notárov, kde by súčasťou boli aj advokáti.

„Reforma disciplinárneho konania je vždy veľmi citlivá téma a na ministerstve si uvedomujeme, že musí byť dostatočne odôvodnená a jej výsledok vyvážený. Chceme prijímať rozhodnutia pri plnom rešpektovaní zásad právneho štátu. Aj preto budeme pokračovať tak v interných diskusiách ako aj v diskusiách so zástupcami Najvyššieho správneho súdu ako aj Slovenskej advokátskej komory. Pre ďalšie rozhodnutia budú podstatné aj skúsenosti Najvyššieho správneho súdu v oblasti disciplinárnych konaní voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom,“ povedala ministerka M. Kolíková.

Druhá otázka smerovala k možnosti zriadenia viacerých komôr pre advokátske povolanie, ktoré by mohli lepšie odzrkadliť napríklad regionálne zastúpenie alebo združovať advokátov na základe ich pracovnej špecializácie. Išlo by teda o zmenu, ktorá by mohla priniesť rozdelenie Slovenskej advokátskej komory,  čím by sa narušilo jej monopolné postavenie. Čo sa týka možnosti regionálneho zastúpenia Slovenskej advokátskej komory inými jednotkami, tu sme tiež z odpovede Benátskej komisie porozumeli, že je to jedna z ciest pre advokáciu na Slovensku.

„Benátsku komisiu považujem za dôležitú medzinárodnú organizáciu, ktorá sa vyjadruje k tomu, aké reformy a aké právne úpravy sú alebo nie sú v súlade s princípmi právneho štátu, a preto je pre mňa kľúčové a významné, že sme k tomuto dostali stanovisko Benátskej komisie a určite sa ním budem riadiť,“ doplnila ministerka M. Kolíková.

Benátska komisia vo svojom stanovisku zároveň ocenila vôľu ministerstva diskutovať o týchto témach ešte pred tým, ako sa stávajú legislatívnymi návrhmi.  

Stanovisko Benátskej komisie je v plnom znení dostupné na stránke:>>> tu.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk