19.7.2021
ID: 5149upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripravuje národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“. Zámer projektu odobrila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje začiatkom júla. Od poskytovania bezplatného odborného poradenstva očakáva zmiernenie napätia v rodinách, zlepšenie komunikácie v domácnostiach, ale aj predchádzanie negatívnym javom v rodinách.

Vláda

Podporu pre smart city riešenia v mestách navyšujeme trojnásobne až na viac ako 22 miliónov eur

12.07.2021 - Prinášame moderné riešenia do slovenských miest. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navýšilo pre vysoký záujem financie pre dopytovú výzvu „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Pôvodná alokácia 7,5 milióna eur bola navýšená o trojnásobok. Celkovo 35 miest tak bude realizovať „smart city“ riešenia za takmer 22,5 milióna eur.

Minister I. Korčok na porade vedúcich zastupiteľských úradov SR v zahraničí: Od našich veľvyslanectiev čakám, že dokážu čítať aktuálne trendy a identifikovať v nich slovenský záujem

13.07.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok otvoril v utorok 13. júla v Bratislave trojdňovú poradu vedúcich zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Rezort diplomacie každoročne organizuje takéto fórum ako platformu pre diskusiu o zásadných otázkach slovenskej zahraničnej politiky, ale aj ako príležitosť analyzovať dosiahnuté výsledky. S ohľadom na pretrvávajúcu pandémiu sa porada uskutočňuje formou videokonferencie.
 
Najvyšší správny súd hľadá asistentov pre sudcov

13. 07. 2021 - Najvyšší správny súd obsadzuje 13 voľných miest v dočasnej štátnej službe na funkciu hlavný štátny radca – asistent sudcu. Žiadosť o prijatie spolu s požadovanými dokumentmi môžu uchádzači podávať najneskôr do 20. júla 2021.
 Uvedené miesta budú obsadené podľa zákona o štátnej službe bez výberového konania. Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Počet obsadzovaných miest: 13.

Na pomoc rodinám aj jednotlivcom vzniknú rodinné poradne

13.07.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripravuje národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“. Zámer projektu odobrila Komisia pri Monitorovacom výbore pre Operačný program Ľudské zdroje začiatkom júla. Od poskytovania bezplatného odborného poradenstva očakáva zmiernenie napätia v rodinách, zlepšenie komunikácie v domácnostiach, ale aj predchádzanie negatívnym javom v rodinách. Pilotné poradne vzniknú začiatkom budúceho roka v piatich okresných mestách.

Slovensko sa v oblasti sociálnej politiky môže pochváliť dobrými príkladmi z praxe

13.07.2021 - Za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka sa uskutočnilo online zasadnutie Monitorovacieho výboru Luxemburskej deklarácie. Séria konferencií pod vedením portugalského predsedníctva sa prioritne venuje podpore sociálnej ekonomiky. Skupina 20-tich členských štátov prezentuje vlastné postoje na miestnej či národnej úrovni s cieľom vymeniť si skúsenosti v tejto oblasti. Slovensko sa v oblasti sociálnej politiky môže pochváliť dobrými príkladmi z praxe.

Plán obnovy dostal oficiálne zelenú, predfinancovanie získame medzi prvými

13.07.2021 - Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces. Budeme tak jednou z prvých krajín, ktorá získa financie na realizáciu kľúčových reforiem a investícií, ktoré sú dôležité pre udržateľnú a konkurencieschopnú budúcnosť Slovenska a pre rýchle zotavenie z krízy. Schválenie Radou prichádza po tom, ako plán pozitívne vyhodnotila Európska komisia. Pri tejto príležitosti pred tromi týždňami na Slovensko prišla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Ocenila rýchlosť, keďže Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktorá plán obnovy odovzdala. Vyzdvihla kvalitu, keďže plán predstavuje dobre cielené politické opatrenia a ide o konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne posilňujú vďaka silnému reformnému náboju.

Na olympijské a paralympijské hry do Tokia odchádza aj 15 najlepších športovcov Športového centra polície

14. 07. 2021 - Slovenský olympijský a športový výbor spolu so Slovenským paralympijským výborom vysiela na olympijské a paralympijské hry do Tokia, ktoré sa uskutočnia od 23. júla do 8. augusta 2021 a od 24. augusta do 5. septembra 2021, aj 15 najlepších športovcov Športového centra polície.

Minister Naď rokoval s talianskou veľvyslankyňou C. Flumianiovou

14.07.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď prijal na pôde rezortu obrany veľvyslankyňu Talianskej republiky na Slovensku Catherinu Flumianiovú, ktorá sa mu pri tejto príležitosti predstavila vo svojej funkcii. Témou diskusie boli možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Pri tejto príležitosti zároveň hovorili aj o očakávanej účasti talianskych vzdušných síl na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2021.

Slovenská republika zriadi Slovenský inštitút v Jeruzaleme

14.07.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes (14. júla 2021) oznámil, že Slovenská republika otvorí 1. septembra 2021 Slovenský inštitút v Jeruzaleme. Cieľom zriadenia Slovenského inštitútu v Jeruzaleme je posilnenie vzájomných vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Izraelským štátom s dôrazom na oblasť kultúry a umenia, cestovného ruchu a obchodno-ekonomickú spoluprácu. „Našou prítomnosťou v Jeruzaleme chceme demonštrovať priateľské vzťahy s Izraelom. Slovenský inštitút bude miestom stretnutí pre všetkých, ktorí sa v Izraeli zaujímajú o Slovensko a množstvo príležitostí, ktoré ponúkame pre spoluprácu,“ uviedol minister Ivan Korčok.

Vzniká Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie

14.07.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako gestor čerpania financií z Európskeho sociálneho fondu (ESF) spúšťa projekt pre založenie Kompetenčných centier pre sociálne inovácie. Vznikať budú v rámci programu „Zamestnanosť a sociálne inovácie 2014 – 2020“ (EaSI). Hlavným cieľom je podporovať aktivity zamerané na sociálne inovácie aj spoluprácou v rámci krajín. Európska komisia chce posilniť spoluprácu medzi zložkami ESF a EaSI v budúcom programe ESF+, aby využila jeho plný potenciál pri podpore sociálnych inovácií, zvýšila nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych stratégiách EÚ, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie.

V zelenom verejnom obstarávaní sa Slovensko polepšilo

14.07.2021 - Ministerstvo životného prostredia dnes vládu informovalo o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek.

Na Slovensku pribudne ďalších šesť chránených území

14.07.2021 - Vláda dnes prerokovala a schválila šesť nariadení, vďaka ktorým vzniknú tri chránené areály, dve prírodné rezervácie a jedna národná prírodná rezervácia. Účinnosť nadobudnú 1. augusta 2021.

Nesieťové materské školy sa už môžu registrovať do siete škôl a pomôcť tak rodičom a obciam

14.07.2021 - Povinné predprimárne vzdelávanie budú môcť deti od 1. septembra 2021 plniť v materských školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení (zriadené obcou alebo mestom, cirkevné a súkromné), zariadeniach predprimárneho vzdelávania registrovaných ministerstvom školstva a individuálnou formou. Rezort školstva aktuálne finalizuje registrovanie škôl, ktoré majú záujem o zaradenie do siete škôl. Možnosť prihlásiť sa majú aj nesieťové materské školy, ktoré chcú pôsobiť ako sieťové, a to prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva.

Ministerstvo životného prostredia víta začiatok diskusie ku kľúčovej klimatickej reforme EÚ

14.07.2021 - Európska komisia (EK) zverejnila dlho očakávaný legislatívny balík, ktorý nazvala Fit for 55. Jeho najdôležitejším cieľom je dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) víta otvorenie diskusie k legislatívnemu balíku opatrení Fit for 55, ako aj spoločný európsky cieľ dosiahnuť udržateľné a neutrálne hospodárstvo do roku 2050, zabezpečiť dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, ochranu lesov, ovzdušia a vodných zdrojov.

Povinné identifikačné údaje budú do ORSR doplnené automatizovane

14. 07. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnej legislatíve dnes dala vláda zelenú.
Podľa novely  zákona o obchodnom registri  ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci, či prokuristi. Povinnosť si môžu  osoby splniť  najmä pri zápise iných zmien, pričom jeden návrh zmien sa spoplatňuje len 1-krát.

Ján Hargaš sa stal novým štátnym tajomníkom pre informatizáciu na MIRRI SR Ide o skúseného odborníka, ktorý sa aj v mimovládnom sektore zasadzoval za kvalitné IT služby štátu

14. 07. 2021 - Vláda na návrh vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej vymenovala nového štátneho tajomníka pre oblasť informatizácie. Stal sa ním dlhoročný IT expert Ján Hargaš.
“Ide o odbornú nomináciu človeka, ktorý sa dlhé roky zasadzuje o profesionalizáciu a kvalitnejšie a transparentné IT služby štátu. Je pre mňa tiež dôležité, že spoluzakladal a v minulosti viedol občianske združenie Slovensko.Digital, a že dokáže vnímať pohľady odborníkov na to, ako má štátne IT fungovať,” povedala ministerka Remišová.

PPA sa mení na modernú inštitúciu hodnú 21. storočia

14.07.2021 - Transformácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na prehľadnú a dostupnú pre všetkých pôdohospodárov patrí medzi najvyššie priority nového vedenia agrorezortu. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan spolu s generálnym riaditeľom PPA Jozefom Kissom dnes predstavili hlavné kroky smerujúce k prerodu tejto kľúčovej inštitúcie nášho agrosektora na modernú a pro-klientsky orientovanú organizáciu. Zdynamizovanie procesu transformácie PPA bude komunikované aj s Európskou komisiou.

Vyhlásenie výzvy LIFE 2021

15.07.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou.

Neformálne stretnutie ministrov pre vnútorné záležitosti EÚ v Slovinsku

15. 07. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec sa 15. júla 2021 zúčastnil na neformálnom stretnutí ministrov pre vnútorné záležitosti EÚ v Brdo pri Kranju v Slovinsku. Zástupcovia rezortov vnútra jednotlivých členských krajín diskutovali o aktuálnych témach súvisiacich s digitálnou evolúciou, migráciou a azylom, ako aj spoluprácou so západným Balkánom. Veľkú časť diskusie venovali ministri aj súčasnosti a budúcnosti schengenu.

Ministerstvo pripravilo online seminár k výzve Podpora opatrovateľskej služby II

15.07.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Záujemcovia majú možnosť predkladať projekty od 26. júla 2021 do 31. augusta 2021.

Darovali sme najvzácnejšiu tekutinu života, pretože POMÁHAME ĽUĎOM

15.07.2021 - Vo štvrtok 15. júla 2021 sa jedna zo zasadačiek Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) premenila na provizórne transfúziologické pracovisko. Darovať krv sa rozhodli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Implementačnej agentúry MPSVR SR a ministerstva dopravy. MPSVR SR využilo obnovenie mobilných odberových výjazdov a v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) opätovne zorganizovalo Rezortnú kvapku krvi. Doplniť zásoby krvných prípravkov prišlo 39 zamestnancov ministerstva, ústredia práce, implementačnej agentúry, pridali sa aj kolegovia z rezortu dopravy. Pracovníci mobilnej odberovej jednotky nakoniec odobrali krv 30 z nich, z toho bolo 13 prvodarcov.

Predseda vlády a ministerka spravodlivosti diskutovali s členmi Monitorovacej skupiny EP pre demokraciu, právny štát a základné práva

15. 07. 2021 - Predseda vlády SR Eduard Heger a ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková sa dnes zúčastnili na online zasadnutí Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva, ktorá vznikla po vraždách novinárov Daphne Galiziovej a Jána Kuciaka so snúbenicou Martinou Kušnírovou.
 „Úroveň ochrany novinarov považujem za lakmusový papierik demokracie,“ povedal na stretnutí premiér Eduard Heger. Členom skupiny priblížil, že na Slovensku pripravujeme viacero zákonov, ktoré majú chrániť novinárov pri výkone svojho povolania. „Naším cieľom je očistiť Slovensko od korupcie, aby v našom štáte ľudia radi žili a aby sa novinári cítili bezpečne,“ zdôraznil predseda vlády.

Minister I. Korčok na slávnostnom otvorení sídla Európskej siete demokracie mládeže: Do Bratislavy prichádza iniciatíva, ktorá podporí európsku mládež v posilňovaní demokracie v širšom európskom regióne

15.07.2021 - V Bratislave bolo za prítomnosti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka slávnostne otvorené sídlo Európskej siete demokracie mládeže - European Democracy Youth Network (EDYN). Ide o projekt Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorý združuje mladých politických lídrov a občianskych aktivistov so záujmom o politiku, občiansku spoločnosť a slobodné médiá v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Mladí ľudia združení v EDYN reprezentujú rozmanité politické spektrum, no spája ich snaha o riešenie naliehavých problémov ovplyvňujúcich ich generáciu a ich krajiny, od zmeny klímy, nedostatku pracovných príležitostí pre mladých ľudí a odlivu mozgov až po absenciu mladých vo verejných a politických funkciách.

Ministerka Remišová ohlásila vyše 40 miliónov eur na modernizáciu základných škôl v Bratislavskom kraji

15.07.2021 - Na kvalite školstva a vzdelávania nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na rozširovanie kapacít a modernizáciu základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji. V rámci iniciatívy REACT-EU je na to z regionálneho programu IROP vyčlenených vyše 40 miliónov eur.

LESY SR majú nové vedenie

15.07.2021 - Z postu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY SR bol odvolaný Tomáš Čuka. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan poveril vedením tejto organizácie Tibora Köszeghyho. Ten bude funkciu zastávať až do ukončenia riadneho výberového konania na túto pozíciu.

Druhá polovica 2022: plná prevádzka prvého detenčného ústavu

16. 07. 2021 - Ministerka Mária Kolíková navštívila spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Róbertom Mudrončekom stavbu v Hronovciach, kde by už od polovice roku 2022 malo fungovať prvé detenčné centrum na Slovensku.
V ústave budú umiestňovaní ľudia odsúdení za trestnú činnosť, ktorí však nemôžu byť vo výkone trestu odňatia slobody v „tradičných“ ústavoch, práve z dôvodu ich zdravotnej nespôsobilosti.

Vojenskí policajti sa pripravujú na pôsobenie v námornej operácii EUNAVFOR MED IRINI

16.07.2021 - Príslušníci Vojenskej polície sa v bratislavskom prístave na Dunaji a v potápačskej základni na Seneckých jazerách pripravujú na vyslanie do námornej vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI. Ide o národnú prípravu jednotky Vojenskej polície, ktorá by v prípade schválenia rozšírenia existujúceho mandátu mala od marca 2022 participovať v tzv. „boarding teame“ na nemeckej fregate v Stredozemnom mori.

Minister Naď vo Viedni ocenil rakúskych profesionálnych vojakov, ktorí plnili úlohy v civilno-vojenskej operácii Spoločná zodpovednosť

16.07.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko dnes absolvovali zahraničnú pracovnú cestu v Rakúsku. Pri tejto príležitosti ocenili pamätnými medailami II. a III. stupňa 34 príslušníkov Ozbrojených síl Rakúska, ktorí sa podieľali na úspešnom zvládnutí prvej fázy najväčšej civilno-vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť.

Minister Ivan Korčok: Výborné vzťahy s Čiernou Horou chceme pretaviť do konkrétnych projektov ekonomickej spolupráce a slovenských investícií v krajine

16.07.2021 - Rozhovoru dominovali predovšetkým témy ďalšieho prehlbovania slovensko-čiernohorských vzťahov, vrátane posilnenia ekonomickej dimenzie, integrácie Čiernej Hory ako aj ďalších krajín západného Balkánu do EÚ, situácie v regióne i boja s ochorením COVID-19. Minister I. Korčok v rozhovore konštatoval vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov.

Vyhlasujeme výberové konanie na funkciu generálnej riaditeľky / generálneho riaditeľa Slovakia travel

16. 07. 2021 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verenom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky rozpočtovej organizácie Slovakia Travel so sídlom Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37

Sme o krok bližšie k finálnej verzii Národného lesníckeho programu na roky 2022 – 2030

16.07.2021 - Rada pre tvorbu Národného lesníckeho programu sa jednomyseľne zhodla na znení dokumentu, ktorý je základom pre finálny návrh národnej lesníckej politiky až do roku 2030. Na jeho príprave participujú zástupcovia štátneho, vedeckého aj občianskeho sektora. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) považuje za mimoriadne dôležité, že je do procesu zapojená odborná verejnosť, pretože je kľúčová pre legitimitu a kvalitu tak zásadného materiálu, akým Národný lesnícky program bude.

K. Galek o vakcínach pre Taiwan: Pomohli nám v ťažkých časoch, teraz sme na rade my

16. 07. 2021 - Slovenská republika daruje Taiwanu 10-tisíc vakcín na ochranu proti koronavírusu. „Taiwan pri nás stál v časoch, keď na Slovensku vo veľkom zúrila pandémia a darovali nám dokopy 700-tisíc rúšok. Dnes, keď bojujú s koronavírusom, je rad na nás, aby sme pomohli s tým, čo máme,“ uviedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek, ktorý musel pre náhle vypuknutie pandémie na Taiwane odložiť aj pracovnú cestu do tejto ostrovnej krajiny východnej Ázie, ktorá mala zintenzívniť vzájomnú ekonomickú spoluprácu.  

NRSR

Predseda NR SR B. Kollár: Záleží nám na tom, aby Čierna Hora bola úspešným príbehom európskej integrácie

15. 07. 2021 - Hlavným cieľom návštevy prezidenta Čiernej Hory Mila Djukanoviča v Slovenskej republike bolo predovšetkým vyjadrenie podpory SR pre pokračovanie proeurópskeho a transatlantického smerovania Čiernej Hory a taktiež urýchlenie transformačných a reformných procesov v krajine na jej ceste do EÚ. Predseda NR SR B. Kollár privítal prezidenta Čiernej Hory J. E. pána Mila Djukanoviča vo štvrtok napoludnie na Bratislavskom hrade počas jeho prebiehajúcej oficiálnej návštevy v SR. V úvode stretnutia spoločne vyjadrili spokojnosť s úrovňou bilaterálnych vzťahov.

Prezident

Poctiví a odhodlaní ľudía na Orave robia Slovensko lepším

13.07.2021 - Počas druhého dňa pracovnej cesty na Orave navštívila prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 13. júla 2021 Trstenú, Tvrdošín, Oravskú Polhoru a Námestovo.  Budúcnosť každého regiónu leží podľa prezidentky v mladej generácii. "Aj preto som sa stretla s mladými z trstenského občianskeho združenia V.I.A.C, ktoré vedie katolícky farár Branislav Kožuch. Z tohto združenia ide veľa dobrej energie a cítiť snahu pomôcť rozvoju Oravy, aby bola miestom, kde aj mladí ľudia chcú zostať žiť. Sú to práve silné ľudské a rodinné putá, ktoré im dávajú najsilnejší dôvod vrátiť sa alebo zostať žiť na Orave. Zaujímavé bolo z ich úst počuť, že tu vidia veľa potenciálu a príležitostí posunúť veci dopredu."

Olympionici a paralympionici zložili sľub pred odletom do Tokia

14.07.2021 - Členovia olympijskej a paralympijskej výpravy zložili v stredu 14. júla 2021 na zadnom nádvorí Prezidentského paláca slávnostný sľub pred odletom na letné olympijské hry v Tokiu.
Podľa prezidentky sú olympijské a paralympijské hry najväčším sviatkom športu, pretože stelesňujú jeho najvyššie ideály.

Na návštevu SR prišiel prezident Čiernej Hory Milo Djukanović

15.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala vo štvrtok 15. júla 2021 na oficiálnej návšteve Slovenska prezidenta Čiernej Hory Mila Djukanovića. Diskutovali spolu najmä o podpore reformného a integračného úsilia Čiernej Hory ako aj o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu."Zhodli sme sa, že jedinou cestou je ďalšie posilňovanie demokratických procesov a inštitúcií. Zaujímala som sa preto o to, ako možno vniesť nové impulzy do reformného procesu Čiernej Hory, osobitne v oblastiach právneho štátu, boja proti korupcii, či nezávislosti médií a ochrany novinárov. Ak chce byť Čierna Hora v európskej integrácii úspešná, tieto oblasti treba posilniť. Nie preto, že je to podmienka vstupu do Únie, ale preto, že tieto kroky vytvoria podmienky pre demokratický a udržateľný rast a aj zlepšenie kvality života občanov. Vieme to aj z našej vlastnej, slovenskej skúsenosti."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk