1.8.2022
ID: 5499upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce rodičom pomôcť v neželanej situácii, ak sa dieťa napríklad pre nedostatočné kapacity nedostalo do jaslí, či materskej školy. Už od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa – detské skupiny. Rodičia môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o ich ratolesť postarajú v menšej skupine detí v domácom prostredí. Rezort práce tak nie len prispieva k riešeniu deficitu voľných miest v jasliach, či materských školách, ale tiež k začleneniu matiek na trh práce. Podporuje zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov a zároveň dáva možnosť privyrobiť si mamičkám napríklad na materskej dovolenke, ktoré budú poskytovať starostlivosť o deti v detskej skupine.

Vláda

 

Vicepremiérka Remišová uviedla prevratnú novinku v službách štátu pre občanov: Pri narodení dieťaťa vybaví štát celú administratívu za rodičov

25.07.2022 - Dobrá správa pre mamičky a oteckov, ktorým sa práve narodilo dieťa. Po novom už nemusia obehávať úrady a lekárov, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa, ale štát celú administratívu vybaví za nich. Vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová predstavila kľúčový míľnik vo veľkej antibyrokratickej reforme. Štát bude občanom proaktívne ponúkať služby pri riešení ich životných situácií a zbaví ich zbytočnej byrokracie. Ako prvá bola uvedená životná situácia „narodenie dieťaťa“, na ktorej sa podieľali Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ministerstvá sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva a vnútra.

Martin Klus: Chceme ďalej rozširovať strategické partnerstvo so Spojeným kráľovstvom, čo posilní našu odolnosť a prinesie nové príležitosti slovenskej komunite na britských ostrovoch

25.07.2022 - „Slovenská republika má veľký záujem o posilnenie bilaterálnej spolupráce a strategického partnerstva so Spojeným kráľovstvom, a to vo všetkých oblastiach spoločného záujmu vrátane zahraničnej politiky, bezpečnosti a obrany, obchodu, vzdelávania či kultúry. Osobitný priestor na rozvoj spolupráce vidíme v zdieľaní tzv. know-how v oblasti boja s hybridnými hrozbami a dezinformáciami. Vnímame, že Briti si vďaka svojim nedávnym skúsenostiam plne uvedomujú nebezpečenstvo spojené s týmto typom hrozieb, rozumejú napätiu v strednej a východnej Európe spôsobenému ruskou agresiou a chcú nám byť preto ako západný spojenec nápomocní v posilňovaní obrany a odolnosti.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 25. júla 2022 v Bratislave, po stretnutí s Grahamom Stuartom, štátnym tajomníkom pre Európu Ministerstva zahraničných vecí, Commonwealthu a rozvoja Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
 
MPRV SR pracuje na koncepcii, ktorá ochráni našu pôdu pred suchom

26.07.2022 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) nepodceňuje otázku sucha. Aktívne sa venuje agende ochrany pôdy, pričom navrhuje zásadné riešenia na boj proti suchu a zlepšenia zadržiavania vody v krajine. Agendu zastrešuje štátny tajomník rezortu Martin Kováč.

Envirorezort spúšťa štátnu pomoc. Teplárenstvu pomôžu peniaze z Modernizačného fondu

26.07.2022 - Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť takmer 150 miliónov eur na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka. Žiadatelia môžu o podporu požiadať od 26. júla 2022.

Hrušovský lepník získal prestížne chránené zemepisné označenie

26.07.2022 - Európska komisia zapísala do registra produktov s chráneným označením ďalšiu slovenskú špecialitu. Ide o takzvaný „Hrušovský pecník“, tradičnú pochúťku z Hrušova, obce v Banskobystrickom kraji.
Slováci ho poznajú ako okrúhly alebo napoly preložený koláč s priemerom 25 – 35 cm z kysnutého chlebového zemiakového cesta s náplňou vnútri alebo na povrchu.

Priemyselné klastrové organizácie môžu žiadať o podporu

26. 07. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu priemyselných klastrových organizácií. Podporu možno žiadať na projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov na Slovensku a v zahraničí, a to formou účasti na informačných podujatiach a výstavách alebo vytvorením spoločnej expertnej bázy, technologických máp či stratégie. Do výzvy je možné prihlásiť sa a žiadať podporu aj na expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach a na aktivity zamerané na plnenie odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie.

V Bruseli bola dosiahnutá politická dohoda o návrhu pre znižovanie spotreby plynu, Richard Sulík vyjednal pre Slovensko výnimky

26. 07. 2022 - Na dnešnom rokovaní mimoriadnej Rady ministrov pre energetiku bola ministrami krajín Európskej únie (EÚ) dosiahnutá politická dohoda o návrhu Európskej komisie (EK), ktorý zavádza mechanizmus pre znižovanie spotreby plynu a dosiahnutie úspory na úrovni 15 %. Slovenskej delegácii na čele s ministrom hospodárstva a podpredsedom vlády Richardom Sulíkom sa podarilo v spolupráci s českým predsedníctvom vyjednať niekoľko výnimiek prospešných pre Slovensko. Úspory sa nedotknú kritického priemyslu, rovnako sa pre Slovensko použije výhodnejšie referenčné obdobie, kedy namiesto priemeru z posledných 5 rokov bude referenčným obdobím len posledný rok a zohľadní sa najmä naplnenosť zásobníkov.

Za prvý polrok 2022 medziročne stúpol počet odberov krvi. Na predpandemickú úroveň sme sa ešte nevrátili

26. 07. 2022 - Počet odberov krvi sa ani za prvý polrok 2022 nevrátil na predcovidovú úroveň. Kým za prvých šesť mesiacov roka 2019 prebehlo takmer 81 000 odberov, tento rok to bolo asi 74 000. Teda približne o desať percent menej. Predstavitelia ministerstva zdravotníctva, Národnej transfúznej služby SR a Všeobecnej zdravotnej poisťovne dnes požiadali darcov, aby si pred vycestovaním na dovolenku našli chvíľu aj na darovanie krvi. „V porovnaní s prvým polrokom 2021 počet odberov tento rok významne stúpol. Celkovo o takmer pätinu a situácia  so zásobami krvi je stabilizovaná. No odštartovala dovolenková sezóna. Práve počas letných mesiacov spravidla poklesne počet darcov. Preto by som chcel požiadať darcov, aby ešte pred vycestovaním krv darovali,“ vyhlásil Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva, ktorý sa dnes zúčastnil na odbere krvi v priestoroch Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Vicepremiérka Remišová: Na podporu boja proti hoaxom a dezinformáciám vyhlasujeme novú výzvu za 200 000 eur

27.07.2022  - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu vo výške 200 000 eur, ktorou podporí boj proti dezinformáciám, hoaxom a zlepšovanie mediálnych a digitálnych zručností. Výzva nadväzuje na úspešnú vlaňajšiu výzvu, z ktorej získalo podporu sedem zaujímavých projektov na podporu kritického myslenia určených pre žiakov, učiteľov aj širokú verejnosť.

Platí zvýšené riziko vzniku požiarov, vyzývame na zodpovednosť a rešpektovanie zákazov

27. 07. 2022 - Aktuálne horúce a suché počasie zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí, vyzývame preto verejnosť na zodpovedné správanie a rešpektovanie zákazov. Upozorňujeme hlavne na zákaz manipulácie s ohňom, okrem toho niektoré okresné úrady vydali aj zákaz vstupu do lesov alebo obmedzili vstup do lesov len na turistické a cyklistické chodníky.

Ústredná vojenská nemocnica poskytne pacientom ešte lepšiu starostlivosť vďaka rekonštrukcii aj novým špičkovým zariadeniam

27.07.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes spolu s riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – FN Robertom Rusnákom predstavili novinky, ktoré pomôžu výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starosti v ružomberskej nemocnici a zároveň prinesú významnú úsporu finančných prostriedkov. Spolu s nimi dnes navštívil priestory vojenskej nemocnice aj jej bývalý riaditeľ, dnes minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Voda v okolí toku Slaná pod dohľadom

27.07.2022 - Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sa na svojom prvom rokovaní zaoberal ďalšími krokmi na zastavenie vytekania banských vôd do rieky Slaná. Súbežne s technickými návrhmi začali odborníci pripravovať postupy pri rozšírení a zintenzívnení monitorovania kvality povrchových a podzemných vôd.

Vicepremiérka Remišová: Študentom a pedagógom z fakulty informatiky STU otvárame dvere k spolupráci na kyberprojektoch agentúry NASES

28.07.2022 - Pomáhame skvalitňovať vysokoškolské vzdelávanie informatiky a informačných technológií a zároveň inovovať štátny IT sektor. Významnou novinkou v tejto oblasti je rozširujúca sa spolupráca medzi Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU). Ciele a oblasti ich kooperácie podrobne upravuje memorandum o spolupráci, ktoré podpísali generálny riaditeľ NASES Pavel Karel a dekan fakulty informatiky Ivan Kotuliak.

Finančné prilepšenie zamestnancov a príslušníkov z rezortu vnitra

28. 07. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec podpísal tento týždeň so zástupcami odborových zväzov pôsobiacich v rezorte vnútra dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa uzatvorených na rok 2022 pre policajtov, hasičov a horských záchranárov. Rovnako tak podpísal dodatky k tzv. podnikovým kolektívnym zmluvám pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe na rok 2022.

Posilnená infolinka NCZI nahradí call centrum ministerstva zdravotníctva

28. 07. 2022 - Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) dostatočne posilnilo kapacity call centra na zvládanie otázok a požiadaviek od občanov - NCZI: 02/32 35 30 30 a od augusta nahradí Koronavírus Call centrum Ministerstva zdravotníctva SR. Telefónne čísla 0800 174 174 ( +421 222 200 910, +421 267 200 020 zo zahraničia)  tak nebudú funkčné a na otázky budú odpovedať operátori NCZI.

Štátna tajomníčka rezortu práce vystúpi na konferencii ministrov EÚ pre integráciu

28.07.2022 - Výmena skúseností z prijímania a integrácie ľudí s dočasnou ochranou a konkrétne príklady osvedčených postupov s osobitným zameraním na opatrenia pre ženy, integráciu na trhu práce, ako aj vzdelávanie. To sú hlavné témy dnešnej konferencii ministrov Európskej únie pre integráciu vo Viedni. Podujatie má zároveň poskytnúť fórum na riešenie budúcich výziev v integračnej politike. Skúsenosti a odporúčania Slovenska predstaví štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Martin Klus: Vážime si všestranné aktivity našich krajanov v Srbsku a nezabúdame na ich podporu, pretože sú dôležitou súčasťou zahraničnej a európskej politiky SR

28.07.2022 - „Bolo mi cťou privítať na pôde rezortu diplomacie delegáciu našich krajanov, Slovákov žijúcich v Srbsku. So záujmom som si od zástupcov viacerých krajanských inštitúcií pôsobiacich na tzv. „Dolnej zemi“ v Srbsku vypočul, čomu sa v súčasnosti venujú a aké majú plány do budúcna. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky považuje krajanskú problematiku za veľmi dôležitú súčasť našej zahraničnej a európskej politiky a v rámci svojich kompetencií preto chceme aj naďalej aktívne pôsobiť v krajanskej oblasti a úzko spolupracovať s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj s ďalšími vecne príslušnými rezortmi.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v stredu, 27. júla 2022 v Bratislave, po stretnutí s delegáciou slovenských krajanov zo Srbska, ktorú viedol biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v Srbsku (SECAV) Jaroslav Javorník. Na stretnutí sa okrem predstaviteľov viacerých organizácií a spolkov Slovákov v Srbsku zúčastnili aj zástupcovia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na čele s predsedom Milanom Jánom Pilipom.

Spoločnými silami dokážeme znížiť ekologický dlh

28.07.2022 - Ľudstvo žije oddnes (28. júla) na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov zeme už 3. mája. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo všetky prírodné zdroje, ktoré je zem schopná nahradiť za jeden rok. MŽP podnecuje štátne inštitúcie a zodpovedné ministerstvá k zodpovednému správaniu sa, aby znásobili potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť od fosílnych zdrojov, predovšetkým uhlia, ropy a plynu. Prispieť k zmene však môže každý jednotlivec.

Detské skupiny môžu pomôcť pri nedostatku kapacít v jasliach a škôlkach

29.07.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce rodičom pomôcť v neželanej situácii, ak sa dieťa napríklad pre nedostatočné kapacity nedostalo do jaslí, či materskej školy. Už od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa – detské skupiny. Rodičia môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o ich ratolesť postarajú v menšej skupine detí v domácom prostredí. Rezort práce tak nie len prispieva k riešeniu deficitu voľných miest v jasliach, či materských školách, ale tiež k začleneniu matiek na trh práce. Podporuje zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov a zároveň dáva možnosť privyrobiť si mamičkám napríklad na materskej dovolenke, ktoré budú poskytovať starostlivosť o deti v detskej skupine.

MDV SR akceptuje vzdanie sa funkcie Petra Dujavu. Riadny chod letiska je zabezpečený, zamestnanci stiahnu výpovede

29. 07. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako majoritný akcionár spoločnosti Letisko Poprad-Tatry, a.s. akceptuje a rešpektuje rozhodnutie pána Petra Dujavu vzdať sa funkcie predsedu predstavenstva popradského letiska. V najbližších dňoch podnikne všetky potrebné právne kroky, ktoré budú viesť k stabilizácii situácie na letisku. V súčinnosti s ostatnými dvoma akcionármi a dozornou radou bude ministerstvo postupovať v zmysle zákonných postupov a lehôt k doriešeniu danej situácie, pričom tento proces sa odhaduje na približne 35 až 40 dní.

Od augusta sa sprísňujú tresty za nezodpovedné správanie vodičov

29. 07. 2022 - Ministerstvo vnútra SR pripomína vodičom niektoré zmeny a zvýšené tresty za vážne porušenia dopravných predpisov, ktoré sú účinné od 1. augusta 2022. Prináša ich novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. Najzásadnejšia zmena sa týka sprísňovania trestov za prekročenie povolenej rýchlosti a manipuláciu s telefónom počas šoférovania.


NRSR

Podpredseda NR SR M. Laurenčík prijal kórejského veľvyslanca a zástupcu ministra zahraničných vecí Kórejskej republiky

22. 07. 2022 - Podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík na pôde parlamentu prijal kórejského veľvyslanca na Slovensku Byeongdoa Leea a zástupcu ministra ZV Kórejskej republiky pre politické záležitosti pána YEO Seung-baea.
Na úvod boli vyzdvihnuté priateľské vzťahy s Kórejskou republikou, ktoré  sú založené na spoločných hodnotách, akými sú demokracia, dodržiavanie ľudských práv a právny štát.
,,Pre Slovensko je Kórejská republika významným partnerom hlavne v hospodárskej oblasti“ povedal podpredseda Laurenčík. Je ale naším spoločným cieľom rozvíjať spoluprácu medzi oboma krajinami aj v ďalších oblastiach, ako je vedecko-technická spolupráca, inovácie, kultúra alebo vzdelávanie.


Prezident

Nezabúdajme na ľudí na Gemeri

20.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová počas regionálneho výjazdu na Gemeri 19. a 20. júla 2022 navštívila Tornaľu, Revúcu, Muráň a Rieku Slanú v súvislosti s ekologickou katastrofou, ktorá miestnym ľuďom komplikuje život.
Cesty, ktorými na výjazd na Gemer prezidentka prišla, sú obrazom toho, ako sa na tento krásny región dlhodobo zabúda. Práve chýbajúca dopravná infraštruktúra bola jedným z hlavných bodov rokovania prezidentky s primátorkou Tornale a zástupcami obcí Mikroregiónu pri Slanej. Hovorili spolu aj o sociálnej situácii v regióne a veľkú časť diskusie tvorila téma čerpania eurofondov.

LGBTI komunita je tu doma a Slovensko ju potrebuje

21.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 21. júla 2022 zúčastnila diskusie o životných príbehoch LGBTI ľudí, ktorú zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Prezidentka sa na diskusii stretla s jedným z najúspešnejších slovenských startupistov, učiteľkou a odborníčkou na vzdelávanie detí s najrôznejšími vzdelávacími potrebami a s medzinárodným párom, ktorý sa po 12 rokoch na Slovensku odsťahoval do zahraničia.

Prezidentka očakáva skoré vyriešenie vládnej krízy

22.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 22. júla 2022 v Prezidentskom paláci stretla s predsedom vlády Eduardom Hegerom v súvislosti s vnútropolitickou situáciou. Podľa prezidentky je jasné, že vládna kríza neprišla zo dňa na deň a vyžadovalo si to opakovaný prístup. Kríza podľa slov prezidentky nesmie paralyzovať štát, štát musí fungovať ďalej.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk