Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
5.9.2022
ID: 5526upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vládny kabinet schválil uznesenie, ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vláda

Ústredný krízový štáb rokoval o akčnom pláne riadenej migrácie

30. 08. 2022 - Riadená integrácia odídencov bola hlavnou témou zasadnutia Ústredného krízového štábu v pondelok 30. augusta 2022. Migračný úrad MV SR ako hlavný koordinátor Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu odídencov prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny dnes predstavil Akčný plán riadenej integrácie, na ktorej spolupracoval s inštitúciami verejnej správy vrátane samospráv, ako aj s mimovládnymi organizáciami. "Cieľom Akčného plánu riadenej integrácie je vytvoriť pre odídencov také podmienky, aby sa čo najrýchlejšie dokázali začleniť do našej spoločnosti do tej miery, aby sami dokázali vytvárať hodnoty a boli schopní, ak je to možné, postarať sa o seba. Ďakujem všetkým zúčastneným za konštruktívnu diskusiu,” na rokovaní Ústredného krízového štábu uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec.

Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu " Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia – rozšírenie"

30. 08. 2022 - Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia – rozšírenie. Projekt priamo nadväzuje na už schválený projekt Jednotná digitálna brána – Identifikácia a autentifikácia, ktorý implementuje riešenie v rovnakej oblasti. Navrhované rozšírenie reaguje na aktuálny stav problematiky a požiadaviek plánovaného projektu Jednotná digitálna brána - služby národného eIDAS uzla a ÚPVS, ktoré majú dopad na riešenie realizované pôvodným projektom. Hlavné motivačné aspekty, ako aj pohľad na biznis architektúru, sú platné pre oba projekty.

Slovensko a Fínsko podpísali medzivládnu dohodu o akvizícii bojových obrnených vozidiel 8x8

30.08.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď a fínsky minister obrany Antti Kaikkonen dnes na pôde rezortu obrany zavŕšili proces významného modernizačného projektu pre Ozbrojené sily SR. Podpisom dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Fínskej republiky potvrdili akvizíciu 76 kusov bojových obrnených vozidiel Patria AMVXP 8x8 v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom GTS-30/A.

Minister Naď rokoval v Prahe s rezortnými kolegami z členských štátov EÚ

30.08.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa v uplynulých dňoch zúčastnil v Prahe na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany. Spoločne so svojimi rezortnými kolegami sa venovali dopadom ruskej invázie na Ukrajine na regióny kľúčové pre európsku bezpečnosť, opatreniam na zvýšenie efektivity obranných investícií a novým možnostiam podpory EÚ pre Ukrajinu.

Ivan Korčok: Všetci tí, aj u nás doma, ktorí si zatvárajú oči pred agresiou voči Ukrajine, porušovaním ľudských práv a medzinárodného práva, či snahou upierať iným krajinám právo slobodne si zvoliť vlastnú cestu, pošliapavajú odkaz SNP

30.08.2022 - Práve dnes je presne 78 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, vďaka ktorému sa Slovensko postavilo na správnu stranu dejín. Na správnej strane dejín chceme stáť aj dnes. Rovnako ako počas SNP, aj teraz musíme dokázať, že Slovensko sa vie postaviť za demokratické hodnoty a princípy.

I. Korčok: Slovenská diplomacia presadzuje slovenské záujmy v zahraničí a pomáha slovenským občanom

30.08.2022 - „Vážim si prácu mojich kolegýň a kolegov, pre ktorých je diplomacia celoživotná služba a poslanie obhajovať slovenské záujmy a pomáhať slovenským občanom v zahraničí,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok pri príležitosti Dňa slovenskej diplomacie. V čase, keď svet prechádza zásadnými geopolitickými zmenami, môže Slovensko jednak vďaka členstvu v OSN, EÚ, NATO a ďalších medzinárodných organizáciách a tiež vďaka profesionálnej zahraničnej službe naďalej úspešne presadzovať svoje zahraničnopolitické záujmy vo svete. Deň slovenskej diplomacie si pripomíname 28. augusta, v  deň, kedy bolo v roku 1990 zriadené Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR. Išlo o významný míľnik pre slovenskú diplomaciu. Slovensko sa priamo zapojilo do medzinárodných vzťahov a získalo možnosť presadzovať vo svete princípy mierového spolunažívania národov a rešpektovania medzinárodných záväzkov.

Plníme záväzok pre zabezpečenie komunitnej starostlivosti pre naše najzraniteľnejšie skupiny

30.08.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne realizuje svoj záväzok na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov. Vďaka reformám v oblasti sociálnych služieb a finančným možnostiam z Plánu obnovy a odolnosti napĺňame Vládou SR prijatú Národnú stratégiu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti na roky 2022-2026. Cieľom je vytvoriť adekvátne podmienky pre vznik nových zariadení sociálnych služieb, ktoré prijímateľom ponúkajú život v komunite v podobe rodinného bývania. Takéto prostredie prináša lepší a kvalitnejší život, v mnohých prípadoch aj nové možnosti pre pracovné či sociálne začlenenie.

Od podpisu Memoranda o porozumení medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom uplynulo 21 rokov

30.08.2022 - Zlepšenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií či aplikovanie spoločných stratégií starostlivosti o mokrade pozdĺž trojhraničného pásma. Aj s týmito zámermi bolo 30. augusta 2001 v  Židlochoviciach na Morave podpísané Memorandum o porozumení medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Českej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Podpis memoranda bol dôležitým krokom k neskoršiemu vytvoreniu trojstrannej ramsarskej lokality a Trilterálnej ramsarskej platformy dôležitej pre harmonizovanú starostlivosť a spoluprácu organizácií jednotlivých štátov na manažmente mokradí v zahraničí.

Vicepremiérka Remišová: Do najmenej rozvinutých okresov ide 19 miliónov eur na podporu zamestnanosti, podnikania či cestovného ruchu

30.8.2022 - O príspevok môžu žiadať VÚC, neziskovky, školy i podnikatelia
Pomáhame skvalitniť život ľudí v najmenej rozvinutých okresoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyčlenilo pre zaostávajúce okresy regionálny príspevok vo výške 19,1 milióna eur. Jednotlivé okresné úrady postupne zverejňujú výzvy na predkladanie žiadostí. O peniaze sa môžu uchádzať napríklad projekty na podporu pracovných miest, vzdelávania, služieb, priemyslu či cestovného ruchu v regiónoch. Vďaka novele zákona z dielne MIRRI SR má podpora pre najmenej rozvinuté okresy nové férové pravidlá.   

Ivan Korčok: Židovské kultúrne dedičstvo musíme uchovávať pre ďalšie generácie

30.08.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa 30. augusta 2022 na pôde rezortu diplomacie stretol s rabínom Isaacom Schapirom, absolvoval s ním tiež návštevu Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Rabín Schapira je priamym potomkom židovského učenca Chatama Sofera, ktorý je pochovaný na židovskom cintoríne v Bratislave. Založil organizáciu podporujúcu záchranu a obnovu židovských cintorínov v strednej a východnej Európe. Doposiaľ sa pričinil o obnovu viac ako 100 pietnych miest, vrátane židovského cintorína v Senci. Predseda parlamentu Boris Kollár mu pri príležitosti Dňa ústavy SR udelil štátnu cenu J. M. Hurbana, ktorá je určená pre osobnosti spoločenského, kultúrneho a ekonomického života.

Agrorezort pripravuje výzvu pre dobročinné a charitatívne organizácie. Aj najzraniteľnejší si zaslúžia dôstojný prístup k potravinám

30.08.2022 - V neľahkých časoch podáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pomocnú ruku charitatívnym organizáciám a združeniam zameraným na potravinovú pomoc. Celková výška podpory je 5 miliónov EUR a tieto prostriedky sú zabezpečené z  Programu rozvoja vidieka (PRV) 2014 – 2022. Prostriedky sú určené na investície do vhodných skladovacích priestorov a skladovacích zariadení, s potrebným materiálno-technickým vybavením (manipulačných zariadení a vnútorného vybavenia skladov) pre preskladnenie prioritne potravín a do špeciálnych zariadení i automobilov na prepravu najmä potravín. Na Slovensku pôsobia organizácie, ktoré na neziskovom princípe poskytujú materiálnu pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách a sú odkázaní na potravinovú pomoc. MPRV SR preto prichádza s riešením, aby si takéto organizácie dokázali vybudovať technické zázemie pre kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb uvedenej skupine občanov. Do tejto kategórie spadajú napr. osamelé matky s deťmi, rodiny, ktoré sú postihnuté výpadkom príjmu živiteľa (či už v dôsledku vážneho ochorenia, či pri strate živiteľa), osoby žijúce v domácnostiach, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami a pod.

Zelené verejné obstarávanie bude v štátnych stavebných zákazkách povinné

31.08.2022 - Vládny kabinet dnes schválil uznesenie, ktoré ministerstvám a ďalším štátnym inštitúciám ukladá od 1. októbra 2022 vo verejných obstarávaniach, týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb nad 30 tisíc eur aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania. Povinné zelené verejné obstarávanie pri obstarávaní stavebných prác je jedným z pilierov reforiem v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Dokument predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj spolu s vedúcim Úradu vlády SR Júliusom Jakabom.

Medzinárodný workshop o posilnení boja proti CBRN hrozbám na schengenskej hranici s Ukrajinou

31. 08. 2022 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru je hostiteľom medzinárodného workshopu s cieľom posilnenia boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici.

Banskobystrickí archivári pozývajú na výstavu o dejinách letných športov v regióne

31. 08. 2022 - V nadväznosti na Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v meste Banská Bystrica Štátny archív v Banskej Bystrici sprístupnil prvú časť výstavy TUŽME SE! – Leto o rozvoji masového športu v tamojšom  regióne.
Verejnosť má možnosť zhliadnuť dokumenty o  počiatku letných športov a organizácii najväčších telovýchovných podujatí v meste od založenia prvého športového klubu v 19. storočí až  po rozvoj športových jednôt do roku 1989.

Ďalšia príručka ÚVO na podporu vybraných sociálnych hľadísk

31. 08. 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, pripravil ďalšiu špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 2. Tá je zameraná na podporu spravodlivých dodávateľských vzťahov, taktiež na podporu dostupnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne znevýhodnené osoby, či podporu dodržiavania pracovných podmienok a predpisov zo strany dodávateľských subjektov. Jednotlivé sociálne hľadiská sú v príručke podporené aj príkladmi z praxe, ktorými sa môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia inšpirovať. Veríme, že aj vďaka tejto príručke sa zvýši podiel verejných zákaziek s uplatňovaním sociálneho hľadiska a že sa tak prispeje k zlepšeniu životných podmienok uvedenej skupiny osôb.

Ivan Korčok: V Deň Ústavy si pripomíname princípy a hodnoty, ktoré je ešte aj dnes potrebné brániť

01.09.2022 - Slovensko si dnes pripomína 30. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. „Pripomíname si nielen akt prijatia Ústavy, ale najmä hodnoty a princípy, ktoré sú v nej ukotvené. Rešpektovanie medzinárodného práva, demokratických pravidiel, ľudských práv a slobôd, suverenity a teritoriálnej integrity sú nadčasovými predpokladmi rozvoja štátu a spoločnosti. Napriek tomu, ešte aj v 21. storočí, sú ohrozované doma, v Európe a vo svete. Ich obrana a presadzovanie preto zostávajú prioritou slovenskej diplomacie,“ uviedol minister Korčok.
Slovenská diplomatická služba tieto ústavne zakotvené záujmy, hodnoty a princípy v zahraničí presadzuje  už tri desaťročia. V napĺňaní svojho poslania sa opiera o pravidlá medzinárodného práva a členstvo v širokej sieti medzinárodných organizácií, osobitne v EÚ a NATO.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk