Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
27.2.2023
ID: 5679upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mala začať platiť od 1. júna 2023. Prevádzkovatelia solárií by už po novom nesmeli poskytovať služby zamerané na opaľovanie pokožky umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Dopĺňa sa právomoc obcí všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzku zdrojov hluku a vibrácií, a to vrátane verejnej produkcie hudby.

Vláda

Ministerstvo zdravotníctva predlžuje a upravuje výzvu na rozšírenie a obnovu siete kamenných hospicov

20. 02. 2023 - Ministerstvo zdravotníctva vyšlo v ústrety potenciálnym žiadateľom, ktorí potrebujú viac času na prípravu svojich projektov. Preto predĺžilo termín, dokedy možno žiadať o podporu v rámci výzvy: „Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov“. Žiadosti tak možno zasielať do 15.marca 2023. Zároveň precizovalo podmienku dosiahnutia 30 % úspor energie. Rezort zdravotníctva považuje plán obnovy a odolnosti za kľúčový nástroj pri skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Práve preto priebežne konzultuje pripravované aj už vyhlásené výzvy s odbornou verejnosťou. Špeciálnu pozornosť venuje oblasti paliatívnej starostlivosti, v ktorej Slovensko má čo dobiehať. Rozšírením kapacít komunitnej paliatívnej starostlivosti zmierni regionálne rozdiely v možnosti výberu miesta dožitia u terminálne chorých pacientov.

Štartujeme komunikačnú kampaň v súvislosti s rokom vojny Ruska proti Ukrajine

20. 02. 2023 - Ministerstvo vnútra tento týždeň odprezentuje na sociálnych sieťach komunikačnú kampaň v súvislosti s blížiacim sa výročím vojny Ruska proti Ukrajine. Útok na našich východných susedov nastal 24. februára 2022. Na ministerstve vnútra sme sa pozreli na to, čo všetko sme za uplynulý rok v súvislosti s vojnou a procesmi s ňou súvisiacimi na rezorte vnútra absolvovali.

Investícia s vplyvom na celý región. Valaliky Industrial Park začína výstavbu slávnostným výkopom

20. 02. 2023 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park začali prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri Valalikoch. Za účasti premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera, ministra hospodárstva Karla Hirmana, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, starostu obce Valaliky Štefana Petríka, starostu obce Haniska Miloša Barcala sa uskutočnil slávnostný výkop terénnych úprav budúceho priemyselného parku, ktorý symbolicky odštartoval dôležitú výstavbu pre košický región.

Štátna tajomníčka MS SR Edita Pfundtner o ochrane novinárov na diskusii počas Media Freedom konferencie

21. 02. 2023 - Strategické žaloby proti verejnej účasti (SLAPP) sú žaloby, kde žalobcovia zjavne neopodstatnenými alebo zneužívajúcimi súdnymi konaniami chcú odradiť novinárov od ich práce a takto ich zastrašiť. Náznakom, že môže ísť o zjavne neopodstatnené alebo zneužívajúce súdne konania je najmä ich neprimeranosť, prehnanosť a  nedôvodnosť nároku. Takýmito nárokmi sa zneužije súdne konanie, keďže cieľom nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale obťažovať a umlčať žalovaných (napr. novinárov, ľudskoprávnych aktivistov a pod.).

Energodotácie spustené!

21. 02. 2023 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok 21. februára spustilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. Dnešným dňom MH SR zverejnilo súbežne dve výzvy, a to výzvu pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine a výzvu pre vybrané subjekty verejnej správy. Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Mesačný finančný limit pre obe výzvy je 200 tisíc eur. Žiadosti je možné podávať výlučne v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva: energodotacie.mhsr.sk.

Už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien energií eviduje MH SR žiadosti v hodnote viac ako 2,2 mil. eur

22.02.2023 - Ministerstvo hospodárstva SR už za prvý deň od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu dostalo 1 166 žiadostí v celkovej hodnote viac ako 2,2 mil. eur. Z uvedeného počtu bolo 374 žiadostí v rámci subjektov verejnej správy. Do tohto momentu MH SR dostalo spolu už takmer 3 000 žiadostí v hodnote viac ako 5,1 mil. eur. Vďaka zlepšeniu procesu podávania žiadosti zo strany ministerstva hospodárstva - a to zautomatizovaniu dopĺňania údajov o spotrebe a ceny do žiadosti - možno zároveň pri doteraz posudzovaných žiadostiach konštatovať výrazné zníženie chybovosti žiadostí.

Skúšobné testy na získanie vodičského preukazy budú nové, už dnes sa môžete cvične preskúšať

22. 02. 2023 - Ministerstvo vnútra spolu s Policajným zborom pripravilo legislatívnu novinku, ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla aj v praxi. Od tohto dátumu sa teoretická časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel bude vykonávať po novom -  elektronickým skúšobným testom. Test bude generovaný zo širšieho spektra otázok, čo v praxi znamená, že viac preskúša vedomosti budúcich vodičov. Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.  

Slovensko finančne podporilo zriadenie tábora v Sýrii, ľudia zasiahnutí zemetrasením tak nájdu prístrešok, stravu a ošetrenie

22.02.2023 - Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci ľuďom v oblastiach, ktoré začiatkom februára zasiahla séria ničivých zemetrasení. V stredu 22. februára 2023 zaslalo finančný príspevok vo výške 37-tisíc eur na pomoc ľuďom v Sýrii, ktorú bude na mieste poskytovať mimovládna organizácia Development for Life and Peace Association, partnerská organizácia Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Pracovné stretnutie veľvyslanca J. Tomagu s generálnym riaditeľom Sekcie obrannej politiky Ministerstva obrany Španielska

22.02.2023 - Posilnenie spolupráce medzi ministerstvami obrany Slovenska a Španielska v rôznych oblastiach, účasť delegácie slovenského rezortu obrany na Medzinárodnom veľtrhu obrany a bezpečnosti (FEINDEF, 17.- 19. mája 2023 v Madride) a možná účasť španielskych letcov na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2023 (2.-3. septembra 2023 v Kuchyni), či priority predsedníctva Španielska v Európskej rade v druhom polroku 2023 boli hlavnými témami rozhovoru veľvyslanca SR v Madride Juraja Tomagu s generálnym riaditeľom Sekcie obrannej politiky španielskeho rezortu obrany generálporučíkom Fernandom López del Pozom.

Andrej Stančík po stretnutí so zástupcami organizácie Reportéri bez hraníc: Posilňovať ochranu novinárov je stále potrebné

22.02.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Andrej Stančík prijal v stredu, 22. februára 2023, v Bratislave zástupcov organizácie Reportéri bez hraníc. Ich cesta na Slovensko sa koná v týždni, v ktorom uplynulo 5 rokov od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Témou rokovania boli sloboda médií na Slovensku i návrhy na zvyšovanie ochrany novinárov, o ktorých sa rokuje na pôde EÚ.

Slovensko už 10 rokov podporuje školstvo v Keni a pomáha tak zvyšovať životnú úroveň v krajine

22.02.2023 - Delegácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vedená generálnou riaditeľkou sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce Luciou Kišš, navštívila 20. februára 2023 školu St. Philip Neri, ktorá reprezentuje dlhodobú prítomnosť SlovakAid v Keni.

Slovensko sa stalo dejiskom medzinárodnej konferencie o slobode médií organizovanej ministerstvom kultúry

22.02.2023 - V pondelok 20. februára 2023 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia o slobode médií MEDIA FREEDOM CONFERENCE 2023. Podujatie organizovalo Ministerstvo kultúry SR pod záštitou Media Freedom Coalition (Koalícia pre slobodu médií), medzinárodnej koalície štátov, ktorej členom je aj Slovenská republika a ktorej spolupredsedajú vlády Holandska a Kanady. Nosnou témou konferencie s medzinárodnou účasťou bol slobodný výkon novinárskeho povolania a ochrana novinárov/-k s cieľom poukázať na aktuálne kľúčové témy verejných politík súvisiace so slobodnými médiami ako pilierom slobodnej demokratickej spoločnosti.

Vláda schválila novelu, ktorá prinesie zvýšenú ochranu zdravia mladistvých aj zníženie administratívnej záťaže

22.02.2023 - Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia by mala začať platiť od 1. júna 2023. Prevádzkovatelia solárií by už po novom nesmeli poskytovať služby zamerané na opaľovanie pokožky umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Dopĺňa sa právomoc obcí všeobecne záväzným nariadením obmedziť prevádzku zdrojov hluku a vibrácií, a to vrátane verejnej produkcie hudby.  Novela tiež mení, zjednodušuje alebo ruší viacero povinností zamestnávateľov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb. Posilňuje tiež možnosti ochrany zdravia pri kozmetike či dojčenskej výžive a podobných potravinách.

Minister Káčer v Londýne: Strategický dialóg so Spojeným kráľovstvom a spoločná deklarácia podporia ďalší rozvoj slovensko-britských vzťahov

22.02.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer sa v utorok, 21. februára 2023 v Londýne, stretol s ministrom zahraničných vecí, Commonwealthu a rozvojovej spolupráce Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Jamesom Spencerom Cleverlym. Partneri rokovali o rozvoji spolupráce a posilňovaní vzťahov medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom, diskutovali aj o dôsledkoch vojny Ruska proti Ukrajine a bezpečnostných výzvach. V rámci stretnutia ministri podpísali Spoločnú deklaráciu k podpore bilaterálnej strategickej spolupráce.

Otvárame nové študentské programy

22.02.2023 - Ministerstvo financií SR aj v roku 2023 spúšťa stážový a brigádnický program pre stredoškolských stážistov a vysokoškolských brigádnikov. Hlavným cieľom Ministerstva financií SR, s ktorým ide do týchto programov, je investovať do perspektívnych mladých ľudí a získať tak kvalitných budúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy. Stážový neplatený program je primárne určený pre študentov a študentky 1. a 2. ročníka stredných škôl. Brigádnicky program je vytvorený najmä pre študentov a študentky 3.-5. ročníka vysokých škôl. Tieto programy umožnia študentom stredných škôl vzdelávať sa praktickou formou prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti pre ich budúcu prácu. Vysokoškoláci tak získajú prax a skúsenosti v odbore a mnohé ďalšie cenné kontakty, ktoré im môžu pomôcť v budúcej kariére.

Rok ruskej agresie: odkryl snahy ruskej propagandy o rozvrat v slovenskej spoločnosti

23.02.2023 - Slovensko aj iné krajiny Európskej únie dlhodobo čelia ruskej propagande, ktorej strategickým zámerom je v očiach verejnosti nielen vyobraziť útok Ruska na Ukrajinu ako oprávnený, ale aj vyvolať nevôľu obyvateľov pomáhať Ukrajine. Osvojovanie si kremeľskej propagandy slovenskou dezinformačnou scénou začalo ešte pred vypuknutím invázie. Klamstvá o údajnom bombardovaní Donbasu, genocíde či zasahovaní do práv rusky hovoriacich občanov sa v menšej miere šírili už od roku 2014.

Verejné pripomienkovanie projektu Centralizovaný systém súdneho riadenia

23. 02. 2023  Ministerstvo spravodlivosti SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu z Plánu obnovy a odolnosti „Centralizovaný systém súdneho riadenia“. Cieľom projektu “Centralizovaný systém súdneho riadenia“ je nahradiť aktuálny kľúčový systém rezortu justície IS Súdny manažment. Ako komplexný centralizovaný informačný systém bude budovaný modulárne a pokryje všetky existujúce ako aj nové požadované agendy a služby rezortu justície a teda celý životný cyklus súdneho konania od podania žaloby až po vydanie právoplatného rozhodnutia. Nové centralizované riešenie umožní implementáciu moderných architektonických a technologických princípov ako aj zavedenie požadovaného stupňa bezpečnosti. Centralizované riešenie ďalej umožní jednotne budovať integrácie na externé subjekty, zrýchli a zefektívni poskytovanie údajov. Centralizované riešenie umožní realizovať a dodržiavať jednotné optimalizované procesy a zaviesť požadované pravidlá pre všetky súdy v SR. Tento projekt  rozširuje podporu procesov Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR, správnych súdov, migračný nástroj a konsolidačný nástroj.

Vicepremiérka Remišová: Rozbiehame nový program Interreg s Maďarskom, 50 miliónov z prvej výzvy pôjde na ochranu prírody, pamiatok a kultúru

23.2.2023 - Budujeme dobré vzťahy s našimi susedmi. V novom programovom období rozbiehame ďalší program cezhraničnej spolupráce Interreg s Maďarskom. Prvých 50 miliónov eur pôjde na ochranu prírody a miestneho dedičstva v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska. V prvej výzve, ktorá bude z programu Interreg HU-SK vypísaná v apríli, bude až 50 miliónov eur. Záujemcovia môžu z tohto balíka získať nenávratný finančný príspevok napríklad na obnovu lesov a výsadbu stromov, výstavbu zelených stien a striech, na obnovu parkov alebo na projekty ochrany a propagácie miestnych pamiatok a  kultúrneho dedičstva.

Rok ruskej agresie: Mnohonárodná bojová skupina NATO posilňuje obranyschopnosť Slovenska

23.02.2023 - Severoatlantická aliancia v reakcii na bezprecedentné kroky vojenskej agresie Ruska významne zintenzívnila ochranu svojho východného krídla. Tento ochranný dáždnik posilnil aj obranyschopnosť Slovenska, a to prostredníctvom vytvorenia Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO v SR. Od marca 2022 sa na Slovensku v rámci tejto jednotky vystriedalo už takmer 2.000 spojeneckých vojakov vrátane príslušníkov OS SR.

O dotáciu na energie môžu ministerstvo hospodárstva žiadať aj zdravotnícke zariadenia

23.02.2023 - Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. O kompenzáciu nákladov môžu žiadať aj zdravotnícke zariadenia (nemocnice, ambulancie). O finančné prostriedky sa žiada na mesačnej báze, aktuálne za január 2023. Požiadať však možno aj súhrnne.

Rezort obrany upozorňuje na snahu o ďalšiu vlnu dezinformácií

23.02.2023 - Ministerstvo obrany SR zaznamenalo v informačnom prostredí šírenie škodlivých dezinformácií týkajúcich sa údajného chystaného zapojenia slovenských vojakov do konfliktu na Ukrajine. Rôzne motivovaní predstavitelia tentokrát na internete zneužívajú oficiálne tlačivo so zámerne nesprávnou interpretáciou. Takto sa snažia rôzne motivované osoby pretlačiť tému údajného posielania slovenských vojakov na Ukrajinu. Nie je to pravda.


Útok na Ukrajinu - 24. februára uplynie rok od zjazvenia modernej tváre Európy

23. 02. 2023 - Napriek tomu, že sa pred rokom niekoľko týždňov hovorilo o možnosti ozbrojeného konfliktu zo strany Ruska smerom k Ukrajine, len málokto veril tomu, že by Rusko zaútočilo 24. februára 2022 na tak veľkú časť nášho východného suseda - Ukrajinu.  Slovensko náhle stálo pred výzvou čo najlepšie pomôcť tisíckam osôb, ktoré pred vojnou utekali do bezpečia Európskej únie a NATO.

Minister Káčer v New Yorku: Hlasovanie OSN ukázalo, že pre demokratický svet je počínanie Ruska neakceptovateľné a dôrazne odmieta jeho agresiu proti Ukrajine

24.02.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer vystúpil vo štvrtok, 23. februára 2023 v New Yorku, na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa konalo pri príležitosti uplynutia roka od začiatku vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine.

Ministerstvo dopravy za rok od vypuknutia vojny pomohlo státisícom odídencov z Ukrajiny

24. 02. 2023 - Trištvrte milióna odídencov bezplatne prepravených vlakmi a 15,5 milióna eur na ich ubytovanie v hoteloch a penziónoch. Ministerstvo dopravy od vypuknutia vojny na Ukrajine dodnes pomáha odídencom zvládnuť prvé dni od ich úteku z domova. „Chcem aj takto spätne veľmi oceniť nasadenie našich kolegov, ktorí okamžite začali dávať dokopy ponuku ubytovania a zabezpečovali dopravu z hraníc do záchytných centier a do ubytovacích zariadení. Veľká vďaka patrí aj majiteľom hotelov, penziónov či dopravcom, ktorí poskytli svoje kapacity,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

NRSR

Zasadnutie parlamentných výborov pre zahraničné veci krajín V4 na Bratislavskom hrade

20. 02. 2023 - Dňa 20. februára 2023 sa v Bratislave, v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu, v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (júl 2022 až jún 2023), uskutočnilo spoločné zasadnutie výborov pre zahraničné veci národných parlamentov krajín V4, a to s cieľom prediskutovať možnosti európskej budúcnosti pre západný Balkán a spolupráce Vyšehradskej skupiny v rámci EÚ v čase viacerých kríz. Hostiteľom podujatia bol predseda Zahraničného výboru Národnej rady SR p. Marián Kéry, ktorý aj viedol delegáciu slovenského parlamentu. Spoločné rokovanie bolo zamerané na dve hlavné témy: (1.) Teraz alebo nikdy: Uvoľnenie európskej budúcnosti pre západný Balkán ako signál solidarity a (2.) Nová kapitola starého príbehu: Spolupráca Vyšehradskej skupiny v rámci EÚ v čase viacerých kríz.

Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa prijal člena francúzskeho Senátu Jean-Yves Leconteho

22. 02. 2023 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa dnes (22.februára 2023) prijal na pôde NR SR člena francúzskeho Senátu p. Jean-Yves Leconteho, ktorý sa zúčastní aj Zimného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia OBSE vo Viedni. Rokovali o situácii na Ukrajine, vyzdvihli neochvejnú jednotu Európskej únie pomáhať Ukrajine proti ruskej agresii dovtedy, dokedy bude potrebné. Taktiež diskutovali o ruských vplyvových operáciách k Európe. „V tejto súvislosti som oboznámil pána senátora, ako tieto zneužíva na polarizáciu našej spoločnosti značná časť opozície,“ konštatoval predseda výboru J. Krúpa.

Prezident

Prezidentka podpísala 1 zákon

20.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 20. februára 2023 podpísala zákon z 2. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z.

Prezidentka prijala medzinárodné novinárske organizácie

20.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 20. februára 2023 v Prezidentskom paláci prijala zástupcov medzinárodných novinárskych organizácií počas ich pozorovacej misie, ktorú uskutočňujú 5 rokov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Rešpekt k novinárskej práci a k úlohe médií v demokracii by podľa prezidentky mali politickí lídri mali prejavovať nielen vtedy, keď novinári odhaľujú kauzy ich oponentov, ale aj vtedy, keď sami čelia kritike.

Prezidentka podpísala 4 zákony, 1 nepodpísala

21.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 21. februára 2023 podpísala 4 zákony, 1 zákon nepodpísala.

Prezidentka si uctila pamiatku Jána a Martiny

22.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová si v utorok 21. februára 2023 uctila pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej položením kytice a zapálením sviečky pri pamätníku na námestí SNP. Po uctení si ich pamiatky prezidentka v Prezidentskom paláci prijala rodičov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Večer sa prezidentka zúčastnila na premiére dokumentárneho filmu "Kuciak: vražda novinára" v priestoroch Starej tržnice.

Prezidentka rokovala s lídrami B9 a prezidentom USA Joeom Bidenom

23.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala vo štvrtok 22. februára 2023 vo Varšave s lídrami krajín B9 a americkým prezidentom Joeom Bidenom. Stretnutie lídrov krajín východného krídla NATO je podľa prezidentky dôkazom silnej jednoty. "Symbolicky v dňoch, keď si pripomíname prvé výročie ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine, som ako spoluhostiteľka vo Varšave privítala aj amerického prezidenta Joea Bidena, krátko po tom, ako navštívil Kyjev. Mali sme veľmi srdečný rozhovor, v ktorom opäť potvrdil záväzok USA podporovať a brániť náš región." Prezidentka zdôraznila, že tak, ako pred rokom, keď vojna vypukla, sú spojenci stále odhodlaní navzájom sa chrániť.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk