Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.9.2023
ID: 5860upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov v súvislosti s podmienkami platnosti pre miestne referendum v Bratislave, Košiciach a v jednotlivých mestských častiach týchto miest. Národná rada dňa 9. mája 2023 prerokovala poslanecký návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy.

Vláda

Národný park Slovenský kras predstavil návrh zonácie. Unikátne územie môže byť pilierom rozvoja celého regiónu

11.09.2023 - Správa národného parku dnes predstavila verejnosti návrh zonácie Slovenského krasu, ktorého jedinečné jaskyne sú na zozname UNESCO. V najprísnejšie chránenom režime bude 8 500 hektárov. Vďaka tomu sa zaistí adekvátna ochrana tých najvzácnejších lokalít, ktoré národný park chráni. Zvyšok územia zaradí zonácia dominantne do tretieho stupňa ochrany. K navýšeniu najprísnejšej ochrany dôjde na štátnych pozemkoch. Celková rozloha národného parku bude po zonácii predstavovať viac ako 35-tisíc hektárov.

Všetko o téme hybridných hrozieb nájdete na novej webovej stránke hybridnehrozby.sk

11. 09. 2023 - Centrum boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra SR (CBHH) spustilo novú webovú stránku www.hybridnehrozby.sk so zámerom poskytovať širokej aj odbornej verejnosti komplexné informácie o problematike hybridných hrozieb a súvisiacich témach. Spustenie nového webu je súčasťou kampane HOAXY SA NA MŇA NELEPIA, ktorá aktuálne prebieha.

Minister Peter Balík na Rade ZMOS: Dobre fungujúce samosprávy znamenajú silnejší štát

12.09.2023 - Dobrá spolupráca štátu a samospráv patrí medzi naše hlavné priority. Na Rade Združenia miest a obcí Slovenska na Štrbskom Plese to zdôraznil minister Peter Balík. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) so samosprávami intenzívne komunikuje a presadilo viacero legislatívnych zmien a opatrení, ktoré prinášajú výsledky.

Plán obnovy - ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup stacionárnych radarov a kamier

12. 09. 2023 - So zámerom zvyšovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyhlásilo ministerstvo vnútra verejné obstarávanie na nákup moderných technických prostriedkov na automatizované odhaľovanie niektorých dopravných priestupkov. Podmienky verejného obstarávania boli stanovené v spolupráci s Prezídiom PZ aj na základe prípravných trhových konzultácií s viac ako 20 potenciálnymi dodávateľmi zo Slovenska, Česka, Španielska či Poľska.

OP ĽZ: Najúspešnejší operačný program na Slovensku vďaka efektívnemu riadeniu

12.09.2023 - Najúspešnejším implementovaným operačným programom na Slovensku je operačný program Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ktorý patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka jeho efektívnemu riadeniu sa Slovensko radí medzi európske krajiny s najlepším čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka efektívnemu a systematickému riadeniu operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 dostalo Slovensko na popredné priečky v rámci krajín EÚ v čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. Pod jeho vedením tento program ako jediný cielene podporoval rozvoj ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Hľadal vhodné riešenia na podporu marginalizovaných rómskych komunít a pomáhal plniť národné ciele Stratégie Európa 2020. Výsledkom efektívneho riadenia je aj skutočnosť, že pôvodná alokácia 2,2 miliardy eur sa niekoľkokrát navýšila. Finálna suma tak dnes predstavuje takmer 3 miliardy eur.

Slovensko oznámilo v Ženeve významný míľnik - likvidáciu všetkých zásob kazetovej munície

12.09.2023 - Slovenská republika sa môže pochváliť splnením jedného z najvýznamnejších záväzkov v oblasti medzinárodného humanitárneho práva, ku ktorému sa v minulosti zaviazala – likvidáciou kazetovej munície zo skladových zásob Ozbrojených síl SR. Slovensko patrí do skupiny krajín, ktoré pristúpením k Dohovoru o kazetovej munícii odmietli použitie tohto typu zbraní predstavujúcich závažné humanitárne dôsledky a riziko predovšetkým pre civilné obyvateľstvo.

Takmer pol miliardy eur z Modernizačného fondu podporí ekologizáciu šiestich podnikov na Slovensku

12.09.2023 - Šesť priemyselných podnikov na Slovensku ušetrí do roku 2030 viac ako tri milióny ton ekvivalentu CO2. Ide o porovnateľné množstvo emisií skleníkových plynov ako ročne v priemere vyprodukujú tri milióny osobných áut alebo takmer všetky vykurovacie zariadenia v slovenských domácnostiach. Na znižovanie emisií skleníkových plynov bol vyčlenený rekordný balíček financií z Modernizačného fondu – približne 470 miliónov eur.

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 sa skončí 15. Septembra

13. 09. 2023 - Jej odvolanie schválila v stredu vláda na návrh predsedu vlády Ľudovíta Ódora povereného riadením ministerstva vnútra. Po vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR z 11. marca 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a toho času pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie.

Pomáhame Ukrajine s reformou verejných financií

13.09.2023 - Ukrajine pomôžeme s reformou riadenia verejných financií a daní. Navyše im odovzdáme skúsenosti z oblasti integračného procesu do Európskej únie. Ide o ďalší mechanizmus pomoci Ukrajine, a to prostredníctvom expertízy ministerstva financií. Minister financií Michal Horváth a štátna tajomníčka rezortu financií Eva Gonçalves prijali delegáciu ministerstva financií Ukrajiny. Vládna delegácia je na trojdňovej odbornej návšteve Slovenska.

Sústava chránených území sa dočká nového prírastku

13.09.2023 - Vláda dnes schválila nariadenie, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica. Unikátna lokalita v blízkosti Národného parku Muránska planina tak konečne získa adekvátnu ochranu. Predstavuje domov pre najvzácnejšie chránené druhy ako je bocian čierny či hlucháň hôrny. Lokalita je zároveň súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Devínska Kobyla bude oficiálne súčasťou zoznamu prírodných rezervácií v Bratislavskom kraji

13.09.2023 - Devínska Kobyla, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a európskej sústavy chránených území Natura 2000, bude od 1. januára 2024 oficiálne na zozname prírodných rezervácií. Ministerstvo životného prostredia docielilo konsenzus medzi ochranármi a verejnosťou, vďaka ktorému sa zväčší územie chránenej oblasti, no zároveň sa neobmedzí voľný pohyb ľudí.

Slovensko má štvrtý zazónovaný národný park

13.09.2023 - Najprísnejší stupeň ochrany bude platiť na štvrtine územia národného parku, väčšina územia bude chránená tretím stupňom ochrany. Slovenský kras sa po Pieninách, Slovenskom raji a Muránskej planine stane štvrtým národným parkom s vyhlásenou zonáciou. Návrh z dielne Ministerstva životného prostredia SR na dnešnom rokovaní odobrila vláda. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

Konferencia o environmentálnej udržateľnosti v Ománe

13.09.2023 - Veľvyslanectvo SR v Káhire informuje o konaní konferencie o environmentálnej udržateľnosti, ktorá sa uskutoční  12. - 14. februára 2024 v Muscate, Omán. Konferenciu organizuje  Úrad pre životné prostredie Ománu v spolupráci s Univerzitou Sultána Kabúsa, Ministerstvom vyššieho vzdelávania, výskumu a inovácií, Ministerstvom pamiatok a cestovného ruchu Ománu, s podporou UNEP (United Nations Environment Programme).

Investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products: vznikne 105 nových pracovných miest v okrese Košice

13. 09. 2023 - Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 13. septembra 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products s. r. o. Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového výrobného závodu vo Veľkej Ide, ktorý bude produkovať valcované hliníkové chladiace dosky pre trakčné batérie elektrických a hybridných vozidiel. Spoločnosť bude profitovať z investičnej pomoci výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov, a to vo výške 19 921 641 eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do konca roku 2027 v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie 105 nových pracovných miest, ktorých pridanou hodnotu bude, priemer miezd výrazne prevyšujúci priemernú mzdu v okrese Košice-okolie. Vďaka zámeru sa významne posilní hospodárska perspektíva nielen tohto okresu, ale tiež priamo susediacich okresov Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou, ktoré sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

KONŠTRUKTA - Defence predstavila novinku vo svojej produkcii - húfnicu BIA

13.09.2023 - Delegácia ministerstva obrany SR, na čele so štátnym tajomníkom rezortu Marianom Majerom, sa v týchto dňoch zúčastňuje na medzinárodnom veľtrhu DSEI 2023 (Defence and Security Equipment International) v Londýne. Práve na tomto veľtrhu predstavila štátna akciová spoločnosť KONŠTRUKTA – Defence úplnú novinku v portfóliu svojich produktov, a to 155 mm samohybnú kanónovú húfnicu (ShKH) BIA.

Konferencia “Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

13.09.2023 - Päť rodinných poradní je už druhý rok bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými, osobnými a výchovnými problémami. V Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom poskytujú odbornú pomoc psychológ, sociálny pracovník a ďalší špecialisti vrátane právnika a pedagóga. Svoje skúsenosti z pilotného poskytovania poradensko-psychologických služieb dnes predstavili na konferencii Inštitútu pre výskum práce a rodiny “Rodinné poradne pre všetkých“ v Bratislave. Konferenciu otvorila príhovorom Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková. Horúcou témou stretnutia odborníkov bolo zabezpečenie kvalitného a dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia.

Čerpanie eurofondov sa zvýšilo o viac ako miliardu – najlepší je program IROP, ktorý riadi ministerstvo investíci

13.09.2023 - Vláda Ľudovíta Ódora skokovo zrýchlila čerpanie eurofondov. Z celkovej sumy 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,18 miliardy eur. Od nástupu úradníckej vlády čerpanie stúplo o 1,02 miliardy eur, čo je nárast o 7,1 %. Za necelé štyri mesiace sa tak podarilo vyčerpať o 470 miliónov viac ako za prvých päť mesiacov tohto roka. O aktuálnom stave čerpania eurofondov na dnešnom rokovaní vlády informovali premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík.

Štátny tajomník Marian Majer po bilaterálnom rokovaní v Londýne: Británia je pre nás dôležitý partner

13.09.2023 - Štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer sa 12. 9. 2023 stretol s námestníkom ministra obrany Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Jamesom Heappeym. Bilaterálne stretnutie sa konalo počas medzinárodnej výstavy Defence and Security Equipment International (DSEI) 2023 v Londýne. Obsahom rokovania boli najmä vzájomné bilaterálne vzťahy, ktoré sú dlhodobo na vysokej úrovni, ako aj mnohé témy z oblasti obrany a bezpečnosti či spoločné aktivity v rámci NATO.

Kooperačné podujatie zamerané na spoluprácu pri využívaní umelej inteligencie

13.09.2023 - Veľvyslanectvo SR v Bangkoku v spolupráci s Digital Economy Promotion Agency zorganizovali kooperačné podujatie pod názvom „V4 – Thailand Dialogue on use of AI for society and industry“, ktoré sa konalo ako sprievodné podujatie propagačného veľtrhu zameraného na digitálnu transformáciu Thajska HACKaTHAILAND 2023. Odbornú záštitu nad podujatím mali IT Asociácia Slovenska a Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology, ktorých zástupcovia vo svojich úvodných vystúpeniach predstavili spôsob vývoja, využitia v praxi a problémy umelej inteligencie v súčasnosti ako aj možnosti spolupráce medzi firmami a univerzitami.

Ministerstvo práce naďalej pracuje na opatreniach v boji proti bezdomovstvu

14.09.2023 - Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa svojim podpisom pridala k spoločnému vyhláseniu ministrov členských štátov Európskej únie k otázke boja proti bezdomovstvu. Jeho cieľom je podporiť Európsku komisiu v úsilí zabezpečiť, aby členské štáty rázne zakročili pri riešení problému bezdomovstva. Rezort práce naďalej prijíma opatrenia na elimináciu ľudí bez domova a podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva. Prostredníctvom Programu Slovensko aktuálne realizuje projekt Spolu pre komunity. Ten podporuje aj poskytovanie terénnej sociálnej práce a nízkoprahových denných centier.

Minister školstva D. Bútora ocenil najlepších absolventov vzdelávacích programov Junior Achievement Slovensko

14.09.2023 - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora prijal zástupcov JA Slovensko, žiakov, ktorí v uplynulom školskom roku vynikali v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach. Ocenil ich talent a snahu a vyzdvihol aj iniciatívu a prácu učiteľov, ktorí tieto programy na školách vyučujú.

Športová pomoc ukrajinským deťom

14.09.2023 – Veľvyslanectvo Ukrajiny v SR sa oficiálne poďakovalo všetkým zainteresovaným stranám za projekt pomoci mladým ukrajinským športovcom na území Slovenskej republiky. Slovensko je po Izraeli, Cypre, Grécku a Španielsku piatou krajinou, ktorá sa do tohto projektu zapojila a zorganizovala športové tábory pre ukrajinské deti. Hlavnou cieľovou skupinou boli deti z najviac zasiahnutých a zničených regiónov na Ukrajine (Gostomel, Buča, Irpin). Ministerstvo vyzvalo na spoluprácu všetky športové zväzy, z ktorých sa po obojstrannej komunikácii zapojili tri: Slovenský futbalový zväz, Slovenský zväz hádzanej a Slovenský zväz karate. Vytvorili sa tak podmienky pre 40 športovcov a štyroch trénerov, ktorí mohli spolu trénovať a udržiavať tak svoju výkonnosť.

Štvrtý hackathon MIRRI SR má svojho víťaza: Pre vjazd do historického centra Bratislavy navrhujú digitálnu bránu

14.09.2023 - Náš štvrtý hackathon pozná svojho víťaza. Až 18 tímov z celého Slovenska hľadalo digitálne inovatívne riešenia pre reguláciu vjazdu automobilov do historického centra Bratislavy. Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. „Dávame príležitosť zanieteným IT nadšencom, študentom, programátorom a ďalším odborníkom, aby nám svojimi inovatívnymi nápadmi a riešeniami pomohli posunúť našu krajinu vpred. Chceme, aby mladí šikovní ľudia mali na Slovensku dostatok príležitostí využiť svoj potenciál. Som rád, že projekt inovatívnych hackathonov, ktorý som na našom ministerstve inicioval už pred rokom, sa tak dobre ujal. Naším cieľom je ľuďom prinášať jednoduché a efektívne digitálne riešenia, ktoré im uľahčia bežný život. A takéto riešenia vzišli aj z nášho, už štvrtého hackathonu,“ povedal minister informatizácie Peter Balík.

Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o rozšírení vekovej kategórie detí na bezplatné očkovanie proti rakovine, ktorú spôsobuje vírus HPV

14.09.2023 - Kategorizačná komisia pre lieky odporučila na svojom septembrovom zasadnutí zmeniť indikačné obmedzenie vakcín proti HPV, a rozšíriť plnú úhradu vakcín proti HPV  pre dievčatá a chlapcov aj v 14. a 15. roku života. Už zajtra, 15. septembra 2023 ministerstvo zverejní rozhodnutie ministra. Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, malo by byť vykonateľné od 1.12.2023. HPV je najčastejšou príčinou rakoviny krčka maternice, spôsobuje aj rakovinu pošvy, vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovinu penisu. Rakovina krčka maternice spôsobená vírusom HPV je druhým najčastejším typom rakoviny na Slovensku, ktorá postihuje ženy v reprodukčnom veku.

Vyhlásenie MZVEZ SR k vyhosteniu ruského diplomata

14.09.2023 - Slovenská republika rozhodla vo štvrtok, 14. septembra 2023, o vyhostení pracovníka Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Dôvodom sú jeho aktivity, ktoré boli v príkrom rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, čo bolo dôkladne zdokumentované príslušnými orgánmi Slovenskej republiky. Uvedená osoba musí opustiť územie Slovenskej republiky do 48 hodín.

Európsky rok zručností 2023

14.09.2023 - Európsky týždeň odborných zručností je od roku 2016 iniciatíva Európskej komisie, ktorej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a nadobudnúť správne zručnosti pre kvalitné pracovné miesta. Spoločným cieľom plánovaných aktivít je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

Minister Wlachovský: Jednou z hlavných úloh strategickej komunikácie je vysvetľovať verejnosti, že členstvo v EÚ a NATO nemá pre Slovensko žiadnu alternatívu

14.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 13. septembra 2023 na konferencii „STRATKOM – Slovenský príbeh“, ktorá sa konala v Bratislave. S pojmom „strategická komunikácia“, ako na konferencii uviedol M. Wlachovský, sa spája niekoľko mýtov. Dodal, že nejde o reakciu na dezinformácie či publikovanie postov na sociálnych sieťach.

Pracujeme na zvyšovaní odolnosti verejnej správy voči hybridným hrozbám

14. 09. 2023 - Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR v stredu 13. septembra 2023 odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám. Dokument je reakciou na potrebu zmapovať slabé miesta verejnej správy vo vzťahu k hybridnému pôsobeniu. Cieľom dokumentu však nie je iba identifikovať zraniteľnosti, ale aj navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Štátny tajomník Peter Švec: Podporujeme talenty na Slovensku, cieľom projektu „Talent Garden" je zapojenie slovenských študentov do podnikateľskej praxe

14. 09. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR podporuje iniciatívy pre podporu slovenských talentov, ktorých cieľom je zotrvanie odborníkov na Slovensku. Rezort hospodárstva privítal a podporuje projekt s názvom „Talent Garden“, ktorý priniesli štyri holandské spoločnosti pôsobiace na Slovensku v oblasti služieb a priemyslu. Ako uviedol počas dnešnej (14. september 2023) tlačovej besedy štátny tajomník Peter Švec: „Čím viac príležitosti vo firemnom prostredí na Slovensku vytvoríme pre realizáciu mladých ľudí už v čase ich štúdií, tým väčšia šanca je, že talentovaní ľudia ostanú na Slovensku a budú príspevkom pre modernizáciu našej ekonomiky.“ Zhodli sa na tom spolu s ním i veľvyslankyňa Holandska Gabriella Sancisi, CEO spoločnosti UNION Michal Špaňár, riaditeľ predaja a prezident Holandskej obchodnej komory Gijs Van Der Loo a riaditeľ expertízneho centra spoločnosti ING Andrej Orogváni.

NRSR

Poslanci nebudú rokovať o novele, ktorá riešila potvrdenia pre cudzincov

11. 09. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať o vládnom návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá mala riešiť zmeny pri vydávaní potvrdení pre cudzincov. Poslancom sa v pondelok ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej mali o zákone rokovať. V rokovacej sále sa prezentovalo len 69 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, NR SR preto nebola uznášaniaschopná. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) následne ukončil schôdzu.

Prezident

Prezidentka sa pre miestne referendum obrátila na Ústavný súd

11.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov v súvislosti s podmienkami platnosti pre miestne referendum v Bratislave, Košiciach a v jednotlivých mestských častiach týchto miest. Národná rada dňa 9. mája 2023 prerokovala poslanecký návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. V rámci druhého čítania bol v Národnej rade schválený rozsiahly poslanecký pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa zásadne zmenil obsah zákona, pričom niektoré zmeny vôbec nesúvisia s deklarovaným obsahom zákona. Okrem iných zmien, tento poslanecký návrh zmenil aj kvórum, ktoré sa vyžaduje na platnosť miestneho referenda v Bratislave, Košiciach a v jednotlivých mestských častiach týchto miest.

Prezidentka žiada o výklad ústavy v súvislosti s generálnym prokurátorom

12.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podala v utorok 12. septembra 2023 na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o výklade ústavy podľa článku 128 ústavy z dôvodu existencie ústavného sporu medzi prezidentkou a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Prezidentka ešte v marci tohto roka požiadala generálneho prokurátora o zaslanie všetkých rozhodnutí generálneho prokurátora, resp. prvého námestníka generálneho prokurátora vydaných podľa § 363 Trestného poriadku. V reakcii na túto žiadosť generálny prokurátor prezidentke oznámil, že jej nemôže vyhovieť. Generálny prokurátor vyjadril názor, že prezidentka nie je oprávnená podľa ústavy posudzovať kvalitu fungovania ústavnej autority generálneho prokurátora, že nedisponuje ústavnými riadiacimi a kontrolnými právomocami a že ústava podľa neho explicitne nepredpokladá povinnosť súčinnosti generálneho prokurátora vo vzťahu k prezidentke.

Prezidentka vymenovala 48 nových profesoriek a profesorov

13.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 13. septembra 2023 v Prezidentskom paláci 48 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl.
V príhovore zdôraznila, že akademický titul, ktorý budú používať znamená aj záväzok naďalej odovzdávať študentom a spoločnosti to najlepšie zo seba – svoj čas, energiu, odborné a tvorivé schopnosti, svoj osobnostný potenciál. Vysoké školstvo predstavuje podľa prezidentky oblasť, ktorej je naša spoločnosť veľa dlžná. Napriek tomu, že azda všetky politické generácie deklarovali podporu vzdelávaniu, realitou ostali podhodnotení učitelia a školy, ktoré neraz zápasia s elementárnymi a existenčnými problémami.

Prezidentka podala žalobu na ochranu osobnosti na Roberta Fica

13.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podala v stredu 13. septembra 2023 na súd žalobu na Roberta Fica na ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Prezidentka si je vedomá toho, že ako verejne činná osoba je povinná znášať vyššiu mieru kritiky. Nie je však povinná znášať stupňujúce sa verejné šikanovanie a bezdôvodné obviňovanie z porušovania ústavy, zákonov, či služby inej moci. Takúto rétoriku bez faktických základov považuje za vedomé zneužívanie slobody prejavu na vyvolávanie nenávisti voči jej osobe.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk