Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
15.4.2024
ID: 6055upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Parlamentný ústavnoprávny výbor začal v stredu vypočúvať kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Počas stredy by mal vypočuť troch uchádzačov. Každý z nich bude mať v úvode približne desať minút, počas ktorých má predstaviť svoje pracovné skúsenosti aj publikačnú činnosť.

Vláda

Silný štát sa musí postarať o občanov aj v stave núdze: Až 60 miliónov eur pomôže záchranným zložkám

08.04.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) spája sily s ministerstvom vnútra. Takmer 60 miliónov eur z nových eurofondov tentoraz putuje pre záchranné zložky, na posilnenie intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof. 

Kontrolný deň predsedu vlády SR Roberta Fica na Ministerstve financií SR

08.04.2024 - Dnes sa na Ministerstve financií Slovenskej republiky (MF SR) uskutočnil kontrolný deň predsedu vlády SR Roberta Fica. Spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým a vedením ministerstva na pracovnom rokovaní hovorili o aktuálnych ekonomických témach, o doterajších krokoch ministerstva financií a prioritách na nasledujúce obdobie.

NCZI bude vzdelávať budúce lekárky a lekárov v oblasti ezdravia

08.04.2024 - Národné centrum zdravotníckych informácií  (NCZI), zastúpené riaditeľom Pavlom Vršanským a Lekárska fakulta Univerzity Komenského, zastúpená dekanom Jurajom Payerom, dnes uzavreli dve memorandá o vzájomnej spolupráci. Prvé sa týka vzdelávania budúcich lekárok a lekárov v oblasti ezdravia, predmetom druhého memoranda je gestorstvo obsahovej časti slovenskej a latinskej verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.3.2024

08.04.2024 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu marca 2024 schodok vo výške 2 181,5 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 241,0 mil. eur (-5,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 377,0 mil. eur (+6,1 %).Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 617,9 mil. eur (+39,5 %).

Policajný zbor kúpi psy do výkonu služby

09. 04. 2024 - Odbor kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru  vyhlasuje výzvu na výkup psov plemien  spĺňajúcich  zdravotné a povahové vlastnosti na využitie vo výkone služby Policajného zboru v klasickej alebo špeciálnej kynológii.

Minister Raši: Slovensko IT končí – zlé nastavenie a riadenie spoločnosti stálo daňových poplatníkov viac ako 10 miliónov eur

09.04.2024 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši dnes oznámil, že spoločnosť Slovensko IT končí. Štátna akciovka nie je životaschopná a pre jej nezodpovedné riadenie dosiahla kumulovanú stratu viac ako 7 miliónov eur. Celkové manko po vysporiadaní všetkých jej záväzkov bude 10 miliónov eur.

Rezorty školstva a vnútra spoločne posilňujú bezpečnosť na školách

09.04.2024 - Ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra zdôrazňujú dôležitosť bezpečnosti na školách a predstavujú komplexné opatrenia na zvýšenie ochrany žiakov, študentov a zamestnancov. Cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie na všetkých stupňoch školstva. Kľúčová bude aj finančná podpora. V rámci vysokého školstva sa ministerstva školstva a vnútra zameriavajú na posilnenie bezpečnostných opatrení prostredníctvom realizácie bezpečnostných auditov. Pre verejné vysoké školy vyhradí rezort školstva balík finančných prostriedkov vo výške 1 milión eur. Z týchto peňazí budú môcť vysoké školy financovať aj iné bezpečnostné opatrenia a aktivity, napríklad školenia. Financie sa rozdelia podľa veľkosti, respektíve počtu denných študentov a zamestnancov. Ide o sumy od 6-tisíc pre najmenšiu vysokú školu až po sumu 206-tisíc pre najväčšiu univerzitu na Slovensku.

Európska komisia dnes oficiálne schválila poskytnutie investičnej pomoci pre Volvo, ktorá na východné Slovensko prinesie 3 300 pracovných miest

09. 04. 2024 - Európska komisia (EK) v pondelok 8. apríla 2024 oficiálne schválila poskytnutie štátnej investičnej pomoci pre spoločnosť Volvo Cars, ktorá realizuje svoju investíciu v štátnom priemyselnom parku vo Valalikoch pri Košiciach. Schválenie pomoci znamená významný krok v úspešnej realizácii projektu. Investícia nielen zásadným spôsobom podporí rozvoj východného Slovenska, ale na východné Slovensko prinesie 3 300 pracovných miest a prispeje k transformácii slovenského automobilového priemyslu na elektromobilitu.

Ministerka hospodárstva Saková diskutovala o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónu na Slovensko

10. 04. 2024 - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková sa v stredu  10. apríla 2024 stretla s ministrom hospodárstva Azerbajdžanu Mikayilom Jabbarovom. Na stretnutí aj za účasti predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica diskutovali o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónu na Slovensko. Ďalšími témami bolo zvýšenie obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami, podpora vzájomných investícií a príprava 1. zasadnutia Spoločnej slovensko-azerbajdžanskej pracovnej skupiny pre hospodársku spoluprácu.

Na integrácii a starostlivosti o utečencov sa naďalej podieľa aj Slovenská humanitná rada

10. 04. 2024 - Ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre program Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) uzavrelo so Slovenskou humanitnou radou tri zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na zabezpečenie starostlivosti pre žiadateľov o azyl a pomoci pri integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou.

Slovensko-maďarská komisia pre menšiny podpísala zápisnicu z rokovania

10.04.2024 - Zástupcovia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky dnes (10. apríla 2024) podpísali v Budapešti zápisnicu z 15. zasadnutia medzivládnej Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Obe strany sa zhodli v 54 opatreniach a odporúčaniach v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva či infraštruktúry, ktorých cieľom je skvalitniť život Slovákov v Maďarsku a rovnako Maďarov žijúcich na Slovensku.

Všeobecná zdravotná poisťovňa má nové vedenie

10.04.2024 - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková uviedla do funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Michala Ďuriša a člena predstavenstva poisťovne Ing. Mateja Feketeho MBA. Na pozície boli zvolení na základe výberového konania z konca marca 2024. 

Dáta o jadrových skúškach aj na mierové využitie pre slovenských expertov

10.04.2024 - Na Slovensko dnes (9. apríla 2024) pricestoval výkonný tajomník Prípravnej komisie pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) Robert Floyd. Na úvod oficiálnej návštevy rokoval s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Jurajom Blanárom za účasti predsedníčky Úradu jadrového dozoru SR Marty Žiakovej. Výkonný tajomník poukázal predovšetkým na intenzívnu spoluprácu so SR, ktorá hostila spomedzi všetkých štátov sveta doposiaľ najviac medzinárodných cvičení a kurzov organizovaných CTBTO.

Zamestnávatelia, plánujete vyslať svojich pracovníkov do štátov EÚ? Zúčastnite sa bezplatného poradenského stretnutia

10.04.2024 - Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave. Predpoludnie bude zamerané na legislatívny rámec vysielania, ako aj praktické problémy v tejto oblasti, s ktorými sa zamestnávatelia stretávajú. Popoludní sa diskusia bude orientovať smerom k vnútroštátnym pravidlám a formalitám krajín: Rakúsko, Belgicko, Francúzsko a Nemecko.

Rezortný deň v okrese Sobrance: Kvalitnejšie služby a lepší život občanov podporí nová výzva za viac ako 800 tisíc eur

10.04.2024 - Pokračujeme v návštevách regiónov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši sa dnes spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom stretli s primátormi a starostami z okresov Sobrance a Snina. Predstavili im nielen novinky a plány z dielne rezortu, ale diskutovali tiež o najpálčivejších problémoch, ktoré regióny trápia.

Ministerstvo práce zverejnilo nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu „Ihriska pre každé dieťa“

10.04.2024 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“ Na zjednodušené podmienky majú nárok prijímatelia, ktorým dotácia bola poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Prijímatelia môžu použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.

Slovensko posiela humanitárnu pomoc pre Kubu

10.04.2024 - Slovenská republika pomôže v náročnej humanitárnej situácii na Kube zabezpečiť pre deti približne 60 ton sušeného odstredeného mlieka. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár dnes (10. apríla 2024) prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kubánskej republiky Rafaela Paulina Pino Bécquera, ktorého informoval o tom, že SR už v pondelok odošle do Svetového potravinového programu Organizácie Spojených národov finančný príspevok vo výške 200-tisíc eur určený na nákup sušeného mlieka.

Štipendium Martina Filka

10.04.2024 - Aj v tomto roku sa môžu slovenskí študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú na najlepších svetových univerzitách uchádzať do polnoci 9. mája 2024 o štipendium z grantového programu Štipendium Martina Filka. Podmienkou je, aby sa vysoká škola umiestnila do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2023 http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2023 alebo do 200. miesta vrátane, v rebríčku RePEc https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html.

Upozorňujeme na podvodné SMS

10. 04. 2024 - Ministerstvo dopravy SR upozorňuje na množiace sa podvodné SMS-ky, v ktorých niekto v mene ministerstva žiada úhradu diaľničných poplatkov. Upozorňujeme, že ministerstvo nikdy takéto správy neposiela a od nikoho SMS-kou nežiada peniaze. Prosíme preto ľudí, aby neklikali na žiadne odkazy v týchto SMS a určite nič neplatili.

Taraba poveril riadením SHMÚ skúsenú ekonomku

11.04.2024 - Dočasne poverenou generálnou riaditeľkou Slovenského hydrometeorologického ústavu je od dnešného dňa jeho terajšia ekonómka Ivana Herkel. Do funkcie ju vymenoval podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba a do funkcie uviedol generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan.

S Ukrajinou budeme úzko spolupracovať v oblasti CBRN bezpečnosti

11. 04. 2024 - Posilnenie medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce v oblasti  chemickej, biologickej, radiačnej a jadrovej bezpečnosti /CBRN/ je predmetom dohody medzi Ministerstvom vnútra SR a Správou Štátnej hraničnej správy Ukrajiny o interakcii a spolupráci v týchto oblastiach. Dohodu počas spoločného rokovania vlád  vlád Slovenska a Ukrajiny vo štvrtok 11.  apríla 2024  podpísali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a vedúci správy ukrajinskej pohraničnej stráže Serhii Deineko.

Rezort informatizácie podporil kybernetickú bezpečnosť sumou 15 miliónov eur

11.04.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo v predchádzajúcich mesiacoch dve výzvy zamerané na kybernetickú bezpečnosť.  Obidve smerujú do oblasti verejnej správy a školstva. Peniaze sú určené na podporu digitalizácie. Prvá výzva s názvom Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa je zameraná predovšetkým na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni a týka sa verejnej správy. Je na ňu alokovaných 10 miliónov eur, z toho 3 milióny do viac rozvinutých regiónov a 7 miliónov do menej rozvinutých regiónov.

Do prihraničných regiónov Slovenska a Česka poputuje 5 miliónov eur: Podporíme cestovný ruch a vzťahy medzi obyvateľmi

11.04.2024 - Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Tentokrát Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prostredníctvom dvoch výziev v rámci Programu Interreg Slovensko – Česko podporí malé projekty v prihraničných regiónoch za vyše 5 miliónov eur. Cieľom je posilniť kultúru a udržateľný cestovný ruch aj propagáciou menej známych oblastí, ako aj vzájomné poznávanie sa a budovanie dôvery medzi ich obyvateľmi.

Slovenská republika odmieta Migračný pakt o povinnom prerozdeľovaní nelegálnych migrantov

 

11.04.2024 - Slovenská republika jednoznačne odmieta novú európsku migračnú a azylovú politiku, tzv. Migračný pakt, ktorého súčasťou je aj povinné prerozdeľovanie nelegálnych utečencov. V súvislosti s návrhom legislatívneho rámca, ktorý napriek neúplnej podpore v stredu 10. apríla 2024 europoslanci schválili, to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár. Slovensko nesúhlasí s princípom solidarity s podmienkou povinného prijatia nelegálnych migrantov na jeho územie. Podľa šéfa slovenskej diplomacie by sa mali štáty sami rozhodnúť, akú formu pomoci zvolia, a to bez príkazu povinného finančného či materiálneho príspevku.

 

Seminár pri príležitosti 20. výročia vstupu do NATO na pôde fínskeho parlamentu

11.04.2024 - Veľvyslanectvo SR v Helsinkách, spoločne s veľvyslanectvami Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovinska, si 20. výročie svojho vstupu do NATO pripomenuli zorganizovaním bezpečnostno-politického seminára na tému „Politika otvorených dverí NATO: Pred 20 rokmi, dnes a zajtra“. Seminár sa konal 10. apríla 2024 na pôde fínskeho parlamentu. Na organizácii sa okrem vyššie spomínaných veľvyslanectiev spolupodieľali Fínsky inštitút medzinárodných vzťahov, fínsky parlament a Atlantická rada so sídlom v Helsinkách. 
 

NRSR

P. Pellegrini už nie je poslancom ani predsedom NRSR

08. 04. 2024 - Zvolenému prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu zanikol mandát poslanca Národnej rady (NR) SR. Skončilo sa aj jeho pôsobenie na poste predsedu NR SR, výkonom právomocí v tejto funkcii poveril od nedele (7. 4.) podpredsedu NR SR Petra Žigu (Hlas-SD). Informoval o tom počas pondelkového tlačového vyhlásenia. Pellegrini sa ospravedlnil za to, že si hneď v nedeľu neuvedomil ustanovenia Ústavy SR. Žiga bude viesť parlament až do zvolenia nového predsedu NR SR. O termíne a procese voľby nového šéfa parlamentu sa budú ešte rozprávať v koalícii. 

Podpredseda NR SR P. Žiga prevzal zápisnicu o výsledku prezidentských volieb

09. 04. 2024 - Podpredseda parlamentu Peter Žiga, ktorý je poverený výkonom právomocí predsedu NR SR, dnes prevzal z rúk predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Burdu zápisnicu o výsledku prezidentských volieb. Podpredseda NR SR pri tejto príležitosti poďakoval občanom za to, že využili svoje volebné právo a odovzdali svoj hlas.

Ústavnoprávny výbor začal vypočúvať kandidátov na sudcu ÚS

10. 04. 2024 - Parlamentný ústavnoprávny výbor začal v stredu vypočúvať kandidátov na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Počas stredy by mal vypočuť troch uchádzačov. Každý z nich bude mať v úvode približne desať minút, počas ktorých má predstaviť svoje pracovné skúsenosti aj publikačnú činnosť. Kandidátom bude môcť klásť otázky zástupca prezidentky Zuzany Čaputovej, členovia výboru, ako aj prítomní poslanci NR SR.

Podpredseda NR SR Peter Žiga rokoval o ekonomickej spolupráci s Azerbajdžanom

10. 04. 2024 - Podpredseda Národnej Rady SR Peter Žiga, ktorý je poverený výkonom právomocí predsedu NR SR, sa stretol s ministrom hospodárstva Azerbajdžanu Mikajilom Džabbarovom. Hlavnými témami rokovania bol rozvoj ekonomických vzťahov s dôrazom na oblasť energetiky a špeciálne v oblasti dodávok plynu a ropy. „Našim prioritným záujmom je diverzifikovať nielen trasy, ale aj zdroje suroviny. Azerbajdžan považujeme za dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti Slovenska, ale aj Európskej únie,“ uviedol P. Žiga. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk