Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
26.7.2022
ID: 5472upozornenie pre užívateľov

Zavedenie elektronického oznamovania pracovnej neschopnosti

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. marca 2022 schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Jednou z viacerých zmien, ktoré prináša najnovšia novela, je aj zavedenie tzv. elektronickej pracovnej neschopnosti (PN), čo je významná zmena, ktorá sa dotkne aj zamestnávateľov.

V súčasnosti vznik dočasnej pracovnej neschopnosti musí potvrdiť ošetrujúci lekár na tlačive, ktoré zamestnanec následne doručí zamestnávateľovi a ten do Sociálnej poisťovne. Od 1. júna 2022 však bude do praxe postupne zavedená elektronická PN – potvrdenie o pracovnej neschopnosti, ktoré v elektronickom systéme potvrdí lekár a zamestnávateľ sa o pracovnej neschopnosti zamestnanca následne dozvie prostredníctvom oznámenia zo Sociálnej poisťovne. Proces prenosu tejto informácie zabezpečí Národné centrum zdravotníckych informácií prostredníctvom elektronického systému. Cieľom zavedenia elektronického záznamu o dočasnej pracovnej neschopnosti je zjednodušenie administratívy  a zrušenie povinnosti zamestnanca fyzicky doručiť potvrdenie zamestnávateľovi. Pacient bude mať napriek tomu možnosť požiadať lekára o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti v listinnej podobe.

Prvý rok od zavedenia elektronickej PN bude prechodným obdobím, počas ktorého bude v platnosti duálny systém, keďže bude súčasne  platiť papierová aj elektronická forma oznamovania pracovnej neschopnosti. Všeobecní lekári teda budú môcť vystavovať elektronické ako aj papierové potvrdenia o pracovnej neschopnosti až do 31. mája 2023.

Na elektronickú PN budú okrem toho prechádzať postupne najskôr všeobecní lekári,  gynekológovia a od roku 2024 aj špecialisti.

Podľa aktuálne platnej právnej úpravy zákona o zdravotnej starostlivosti môže dočasnú práceneschopnosť potvrdzovať všeobecný lekár (ktorým je všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater), lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo nemocničný lekár.

V prípade, ak vznikne dočasná práceneschopnosť v dôsledku diagnózy určenej lekárom špecialistom (okrem gynekológa), práceneschopnosť môže potvrdiť len všeobecný lekár. To predstavuje záťaž navyše pre zamestnanca, pretože si musí po potvrdení o pracovnej neschopnosti od špecialistu vyžiadať potvrdenie i od všeobecného lekára.  Podľa novej úpravy začnú od 1. januára 2024 potvrdzovať pracovnú neschopnosť elektronicky už aj všetci lekári špecialisti.


Zuzana Bzdúšková
,
advokátka

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk