Články a komentáre

Stretnutie s komisárom pre ľudské práva Rady Európy

Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Katarína Roskoványi sa stretla s komisárom pre ľudské práva Rady Európy Michaelom O´Flahertym. Predmetom stretnutia boli ľudské práva Rómov. Počas stretnutia komisár O´Flaherty informoval o svojej návšteve Slovenska, ktorá prebiehala tento týždeň. Počas úvodných dní navštívil…

EncroChat: Súdny dvor spresnil podmienky zasielania a použitia dôkazov v trestných veciach s cezhraničným rozmerom

V súvislosti s trestným konaním v Nemecku týkajúcim sa nezákonného obchodovania s omamnými látkami prostredníctvom šifrovanej telekomunikačnej služby EncroChat Súdny dvor spresnil určité podmienky zasielania a použitia dôkazov, ktoré vyplývajú zo smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.

Povinné vloženie dvoch odtlačkov prstov do preukazov totožnosti je v súlade so základnými právami na súkromie a ochranu osobných údajov

Nariadenie, v ktorom sa toto opatrenie stanovuje, však bolo prijaté na nesprávnom právnom základe, takže Súdny dvor ho vyhlásil za neplatné, pričom zachoval jeho účinky najneskôr do 31. decembra 2026, aby normotvorca Únie mohol prijať nové nariadenie na správnom právnom základe

Video

Je používanie aplikácie na blokovanie reklám (napr. AdBlock) protiprávne?

V poslednej dobe zaznamenali mnohí používatelia aplikácií na blokovanie reklám (blokovače reklám) problémy s blokovaním reklám, a to najmä na sociálnej sieti YouTube. YouTube totiž v posledných mesiacoch zosilnil svoj dlhotrvajúci boj s blokovačmi reklám. V tomto článku sa venujeme právnym aspektom sporu medzi spoločnosťami, ktorým reklamy…

Udalosti uplynulého týždňa

Nález Ústavného súdu (ÚS) SR potvrdil, že volanie po zásadnom znížení trestných sadzieb nemožno označiť za protiústavné. Uviedol to predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla v reakcii na stredajší (3. 7.) nález ÚS o tom, že väčšina novely trestných kódexov je v súlade s Ústavou SR. SAK ho zároveň rešpektuje a oceňuje, že ÚS vo…

RESTORATÍVNA JUSTÍCIA: Náprava páchateľa na prvom mieste

Na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa vo štvrtok 27. júna uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Restoratívna justícia“. Tá mapuje súčasné výzvy trestného práva v kontexte restoratívnej justície s ohľadom na legislatívu Európskej únie a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva.

Knižné novinky

Basic institutes of Slovak Private International Law
Peter Lysina, Katarína Burdová, Miroslav Slašťan, Lea Mezeiová, Dominika Gornaľová, Laura Bugajová

The publication preprared by the team of authors from the Faculty of Law of Comenius University brings an analytical view of the basic institutes of Slovak Private International Law. The authors pay attention to the most important institutes and...

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti – komentár
Katarína Fedorová

Publikácia poskytuje užitočné odpovede na praktické otázky súvisiace s vymedzením rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej na základe verejného zdravotného poistenia, pričom mapuje tiež relevantné súdne rozhodnutia slovenských,...

Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta
Andrea Slezáková, Edita Hajnišová, Peter Mikloš

Vykonávanie finančného sprostredkovania v kategórii samostatného finančného agenta reprezentuje potenciálny predmet podnikania obchodnej spoločnosti. Predkladaná monografia predstavuje právnu analýzu súčasnej regulácie tejto oblasti,...

Organizačné zmeny zamestnávateľa a skončenie pracovného pomeru
Andrea Olšovská, Karina Divékyová, Marián Mészáros

Neustále sa meniaci svet práce vytvára tlak na zamestnávateľov, ktorí v záujme zachovania svojej konkurencieschopnosti či dokonca prežitia musia realizovať organizačné zmeny.
Ako však majú organizačné zmeny prebiehať, aby boli...