Knižné novinky

Medzinárodná expanzia firiem – stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje

Medzinárodná expanzia firiem – stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje

Soňa Ferenčíková

Publikácia prináša a sprostredkúva poznatky z oblasti investovania v zahraničí, tvorby medzinárodných stratégií, vytvárania medzinárodných partnerstiev, strategických aliancií, fúzií a akvizícií. Takisto sa venuje aj...

Medzinárodná expanzia firiem – stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje (E-kniha)

Medzinárodná expanzia firiem – stratégie, partnerstvá a ľudské zdroje (E-kniha)

Soňa Ferenčíková

Publikácia prináša a sprostredkúva poznatky z oblasti investovania v zahraničí, tvorby medzinárodných stratégií, vytvárania medzinárodných partnerstiev, strategických aliancií, fúzií a akvizícií. Takisto sa venuje aj...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch

Ing. Eva Gášpárová

Publikácia „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch“ predstavuje „praktický manuál“ pre zostavenie účtovnej závierky. V prehľadne spracovaných kapitolách čitateľ nájde ucelený komplex...

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch (E-kniha)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch (E-kniha)

Ing. Eva Gášpárová

Publikácia „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch“ predstavuje „praktický manuál“ pre zostavenie účtovnej závierky. V prehľadne spracovaných kapitolách čitateľ nájde ucelený komplex...

Účtovníctvo pre 4. ročník OA

Účtovníctvo pre 4. ročník OA

Učebnica nadväzuje na dve predchádzajúce, a to učebnicu účtovníctva pre 2. ročník a učebnicu účtovníctva pre 3. ročník, kde sa študenti naučili kompletné podvojné účtovníctvo pre podnikateľov. V poslednom, štvrtom ročníku...

STRATEGICKÝ MANAŽMENT a rozhodovanie

STRATEGICKÝ MANAŽMENT a rozhodovanie

Mária Antošová

Publikácia je obsahovo uceleným súborom teoretických poznatkov a názorov ako aj praktických skúseností z oblasti strategického manažmentu. Rozširuje doterajšie poznanie o manažmente a dopĺňa ho o implementáciu stratégie ako...

Lekár verzus legislatíva alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov

Lekár verzus legislatíva alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov

JUDr. Zdenko Doktor

Publikácia „Lekár verzus legislatíva“ je zameraná na problematiku zdravotníckej legislatívy. Konkrétne sa venuje otázkam súvisiacim so zdravotnou dokumentáciou, poučením a informovaným súhlasom, lekárskym tajomstvom a riešeniu...

Lekár verzus legislatíva alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov (E-kniha)

Lekár verzus legislatíva alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov (E-kniha)

JUDr. Zdenko Doktor

Publikácia „Lekár verzus legislatíva“ je zameraná na problematiku zdravotníckej legislatívy. Konkrétne sa venuje otázkam súvisiacim so zdravotnou dokumentáciou, poučením a informovaným súhlasom, lekárskym tajomstvom a riešeniu...

Penal Code - Trestný zákon

Penal Code - Trestný zákon

Na základe prianí zákazníkov nášho vydavateľstva IURA EDITION sme sa rozhodli rozšíriť edíciu Translated Legislation o publikáciu, ktorou získate profesionálny preklad úplného znenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon do...

STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom

STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom

Zuzana Papulová, Jozef Papula

Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní...

STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom (E-kniha)

STRATÉGIA A STRATEGICKÝ MANAŽMENT ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom (E-kniha)

Zuzana Papulová, Jozef Papula

Autori poukazujú na nový trend v strategickom manažmente a pri tvorbe stratégií , ktorý je založený na strategickom myslení. Úspešnosť stratégie závisí od schopnosti predstihnúť ostatných v myslení – vidieť to, čo iní...

Internetový obchod

Internetový obchod

Tomáš Mičo, Katarína Bystrická, Martin Tužinský

Publikácia „Internetový obchod“ predstavuje unikátny počin vydavateľstva IURA EDITION, spol. s r. o., priniesť na slovenský knižný trh titul riešiaci otázky internetového podnikania z hľadiska právneho, účtovného a...

Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty.

Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty.

Richard Farkaš

Publikácia, ktorú iste privítajú nielen komerční právnici, sa venuje vlastnému imaniu obchodných spoločností z pohľadu účtovníctva podľa stavu právnych predpisov k 30. 6. 2012. Rieši praxou najčastejšie kladené otázky...

Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty. (E-kniha)

Vlastné imanie obchodných spoločností. Účtovné aspekty. (E-kniha)

Richard Farkaš

Publikácia, ktorú iste privítajú nielen komerční právnici, sa venuje vlastnému imaniu obchodných spoločností z pohľadu účtovníctva podľa stavu právnych predpisov k 30. 6. 2012. Rieši praxou najčastejšie kladené otázky...

Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie

Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie

Ján Závadský

Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je...

Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie (E-kniha)

Manažment III – systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie (E-kniha)

Ján Závadský

Množstvo rôznych manažérskych koncepcií orientovaných na zvyšovanie efektívnosti riadenia často zahlcuje nielen manažérov, ale vytvára aj nehomogénne subsystémy riadenia v rámci organizácie. Cieľom vysokoškolskej učebnice je...

Nákladový controlling. príklady a prípadové štúdie, 2. vydanie, DOTLAČ

Nákladový controlling. príklady a prípadové štúdie, 2. vydanie, DOTLAČ

Alžbeta Foltínová

Cieľom autorov publikácie Nákladový controlling – príklady a prípadové štúdie je umožniť jej čitateľom aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky z predmetnej problematiky pri riešení konkrétnych príkladov a prípadových...

Aktuárska matematika – životné poistenie

Aktuárska matematika – životné poistenie

Marta Urbaníková, Jana Špirková

Cieľom publikácie je ponúknuť modely rôznych produktov životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad dožitia sa určitého veku, poistenie pre prípad úmrtia do určitého veku, resp. doživotné poistenie pre prípad úmrtia, tzv....

Aktuárska matematika – životné poistenie (E-kniha)

Aktuárska matematika – životné poistenie (E-kniha)

Marta Urbaníková, Jana Špirková

Cieľom publikácie je ponúknuť modely rôznych produktov životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad dožitia sa určitého veku, poistenie pre prípad úmrtia do určitého veku, resp. doživotné poistenie pre prípad úmrtia, tzv....

Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov

Judikatúra vo veciach súdnych poplatkov

Edmund Horváth

V edícii výberov judikatúry vydavateľstva IURA EDITION, ktorá má už svoje stabilné miesto v knižnici každého právnika a študenta práva, sme sa rozhodli zaradiť ako ďalšiu tému výber judikatúry k súdnym poplatkom.
Zákon o...