12.5.2021
ID: 5068upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Andreu Oršulovou

JUDr. Andrea Oršulová, PhD. je riadiaci partner advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti v Bratislave. Na začiatku svojej kariéry pôsobila na Protimonopolnom úrade SR, kde zastávala okrem iného pozíciu riaditeľa odboru pre druhostupňové konanie. Niekoľko rokov pracovala pre telekomunikačné spoločnosti ako právny špecialista pre oblasť hospodárskej súťaže a regulácie. Od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. Špecializuje sa na oblasť súťažného práva, compliance školení a previerok a regulovaných odvetví.

V oblasti súťažného práva má rozsiahle skúsenosti predovšetkým s problematikou kartelových dohôd a zneužívania dominantného postavenia.  Je autorkou a spoluautorkou mnohých odborných článkov z oblasti hospodárskej súťaže a spoluautorkou odborných publikácií Kartelové dohody (C.H.Beck, 2009), Competition Law in the Slovak Republic (Kluwer Law International, 2011, 2017) a komentára - Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wolters Kluwer, 2014, 2. vydanie 2019). Pravidelne prednáša na tému hospodárskej súťaže.
 

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Rozmanitosť a komplexnosť. Každý mandát je jedinečným, čo nedovoľuje skĺznuť do rutiny. Ak je človek vnímavý, každé zadanie mu umožní naučiť sa niečo nové.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Robím prácu, ktorá ma stále baví a robím ju s kolegami, ktorých si veľmi vážim po ľudskej aj odbornej stránke. Navyše som mala šťastie na kolegov počas celej praxe.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Takmer každý deň. Môže ísť o posudzovaný problém, názory súdov, súťažných autorít, či odozvu klientov.

4. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Mám rozčítanú knihu Ľudskosť (Optimistická história človeka) od Rutgera Bregmana, v ktorej autor rozoberá rôzne situácie v dejinách, ktorými chce vyvrátiť názor, podľa ktorého sú ľudia vo svojej podstate sebeckí. I keď nie som na konci, vrelo odporúčam, bez ohľadu na to, či sa niekto s názormi autora stotožní.

5. Prečo ste sa rozhodli stať sa právničkou?
Zvažovala som štúdium práva, ekonómie a dokonca politológiu. Tá mi však prišla v tom čase „nepraktická“. Náhoda zapríčinila, že prijímacie skúšky na právo sa prekrývali s tými na ekonómiu a ja som sa viac menej intuitívne rozhodla ísť na právo. Dnes som veľmi spokojná s výberom a pokiaľ ide o ekonómiu, mám ju dostatočne zastúpenú v súťažnom práve. 

6. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Plávanie, čítanie v kaviarni pri káve, potulky po zaujímavých mestách a mestečkách. Keď sa to skombinuje, je to ideál.

7. Kde samu seba vidíte o desať rokov?
So šťastím budem stále súťažným právnikom.  

8. Čím by ste boli, keby ste neboli právničkou?
Úplne som spokojná s tým, kým som. Avšak obdivujem všetkých, ktorí majú talent, kreativitu, zručnosť, trpezlivosť, či predstavivosť vyrábať krásne umelecké predmety. Mať tie schopnosti, bola by som umeleckým šperkárom alebo sklárom.

9. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Žiadne skratky neexistujú! Táto profesia si vyžaduje veľkú dávku osobnej disciplíny, udržiavanie „hladu“ po vedomostiach, ochotu sa zlepšovať, zvládanie stresu, či prehltnutie neúspechov. Ale stojí to za to!

10. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Som sklamaná z toho, že sa v spoločnosti vytráca noblesa, zdvorilosť, úcta, rešpekt, či spolupatričnosť. Najviac ma tak rozčuľuje neslušné správanie, „neotesaná“ komunikácia až grobianstvo, ignorovanie bazálnych pravidiel.

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk