13.4.2021
ID: 5036upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Janu Alušíkovu

Mgr. Jana Alušíková je absolventkou Právnickej fakulty UK v Bratislave (2009). Ako partnerka advokátskej kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners poskytuje právne služby domácim a zahraničným korporátnym klientom. Vystupuje ako právny zástupca klientov vo významných súdnych sporoch, správnych konaniach, arbitrážach, vrátane konaní s medzinárodným prvkom. Pravidelne radí kľúčovým hráčom v oblasti informačných a komunikačných technológií, licencií, autorských práv, vývoja IT systémov. Je odborníkom na prípravu zmluvnej dokumentácie a zastrešenie negociačného procesu.

Pre klientov advokátskej kancelárie taktiež zabezpečuje poskytovanie komplexných právnych služieb v súvislosti s realizáciou developerských projektov.

 

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Jej rôznorodosť a dynamiku. Keďže sa venujeme poskytovaniu právnych služieb takmer vo všetkých oblastiach práva, denne pre svojich klientov riešime zložité situácie v snahe nájsť pre nich optimálne riešenie a situáciu vyriešiť v najlepšom záujme klienta. To zároveň ide ruka v ruke s budovaním a upevňovaním dôvery a vzťahov s našimi klientmi.   

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
V našej advokátskej kancelárii som začala pracovať už ako študentka prvého ročníka právnickej fakulty. Za najväčší úspech preto považujem to, že som od počiatku bola súčasťou tímu, ktorý vybudoval stabilnú a rešpektovanú advokátsku kanceláriu so stále sa rozširujúcim portfóliom klientov.

3. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
V rámci relaxu si veľmi rada prečítam knihy od slovenského autora Juraja Červenáka.

4. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Akákoľvek dovolenka s minimálnym počtom vybavených telefonátov a pracovných mailov. Najradšej v teple so svojou rodinou.

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Pravda je taká, že aj predmety, ktoré sa počas štúdia zdali byť zbytočnými sa v praxi ukázali ako potrebné. Nebavili ma predmety ako sociológia, najradšej som mala občianske právo procesné.  

6. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Z pozície advokátky sa môžem vyjadriť k profesii advokáta. Je to profesia krásna, avšak vyžaduje maximálne pracovné nasadenie, psychickú odolnosť a chuť posúvať sa ďalej.     

7. Kto Vás v osobnom či pracovnom živote najviac motivuje?
Motivujú ma moji kolegovia. Sú to inšpiratívni ľudia s veľkým „drivom“ a snahou stále posúvať sa vpred. Najväčšou motiváciou je však pre mňa stále spokojný klient.    

8. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Mám veľmi rada pobyt v prírode, ale aj bežné činnosti ako je varenie a pečenie. Aj pri týchto činnostiach si viem oddýchnuť. 

9. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Nekompetentní ľudia, ktorí nerozumejú tomu, čo robia.

10. Kde samu seba vidíte o desať rokov?
V pozícii advokátky, ktorá bude stabilnou podporou tímu našej advokátskej kancelárie a našich klientov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk