8.4.2020
ID: 4728upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Jaroslava Ružičku

JUDr. Jaroslav Ružička, PhD. je Managing partnerom a jedným zo zakladateľov advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS. Vo svojej odbornej praxi sa zameriava najmä na právo nehnuteľností, stavebné právo, má bohaté skúsenosti s korporátnymi transakciami a firemnými akvizíciami, privatizáciou, infraštruktúrnymi projektmi, ako aj s poradenstvom v oblasti verejnosúkromných partnerstiev. Poskytuje poradenstvo pre zahraničných investorov, zamýšľajúcich vstup na slovenský alebo na český trh.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Je to rôznorodosť a neustála dynamika aplikácie práva na rôzne životné situácie. Prax totiž neustále generuje požiadavky na nové či unikátne právne riešenia a práve tým je advokácia dynamická a plná výziev. Konfrontácia  práva s vecnou stránkou spoločenských javov naprieč spektrom rozličných sektorov je nielen príťažlivou charakteristikou práce advokáta, ale aj zdrojom hodnotných podnetov a poznatkov neprávnej povahy či stálych  inšpirácií zo sfér mimo oblasti práva.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Pozícia jednej z dlhodobo vedúcich kancelárií na trhu, ktorej som mal príležitosť dať svoj rukopis a prominentných uznaní, ktorých sa kancelárií a jej hlavným aktérom dostalo.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Mám pocit, že žijeme dobu plnú častých prekvapení. Veľa stereotypov z minulosti prestáva byť normou aj keď ich môže byť škoda opustiť a rad zavádzaných pravidiel, ktoré dotvárajú priestor pre výkon našej profesie, je svojou častou nekompetentnosťou, povrchnosťou a nedomyslenosťou skôr sklamaním ako rozvojovým impulzom. Vnímam istú devalváciu rácia a zdravého úsudku.

4. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Dovolenka v destinácii bez WIFI a mobilného signálu.

5. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Že uvažujú dobre, ak sú stotožnení s tým, že kariérna dráha advokáta je plná úskalí, ktoré s úctou okolia prekonajú len tí, ktorí tvrdo pracujú.

6. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?

Ľudia ťažiaci z umelo získanej (nadobudnutej) autority bez náležitej kompetencie.

7. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
V nedávnom období ma oslovila kniha kanadského klinického psychológa Jordana Petersona s titulom 12 pravidiel pre život. Tento svetový bestseller ponúka rad užitočných princípov a návodov pre bezstarostnejší a produktívnejší život. Za osobitné povšimnutie stojí predovšetkým autorov zmysel pre dômyselnú formuláciu zdanlivo jednoducho naplniteľných odporúčaní, ktoré však v sebe nesú skutočný potenciál meniť životy k lepšiemu. Páči sa mi tiež autorov detailizmus v písomnom podaní svojich myšlienok v originálom znení publikácie; ten je však vhodný len pre ozajstných fajnšmekrov písaného slova.

8. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Vo všeobecnosti je vidieť, že dnešná generácia študentov oplýva mnohými možnosťami a technickými vymoženosťami na úrovni užívateľských zariadení, ale aj platforiem, ktoré ešte pred niekoľkými dekádami neboli nič viac než len víziou či science-fiction. Uvedené zaiste zásadne vítam, a progres v tejto oblasti má potenciál prispieť k celospoločenskému vývoju a rastu. No práve pre silné pozitívne emócie, ktoré potenciál týchto vymožeností často právom vzbudzuje, sa v poslednom období javí ako čoraz viac odôvodnené volať súčasne po výraznejšej zodpovednosti študentov, ktorá je len obrátenou stranou tej istej mince. V opačnom prípade nám totiž hrozí zneužívanie naskytajúcich sa možností - a to v teréne, kde boli pravidlá hry nastavované na základe skúseností dnes už staršej generácie učiteľov -, čo môže časom viesť k vzniku škôd na úrovni jednotlivca, študentskej obce, ale aj celej spoločnosti.

9. Aký predmet Vás na škole najviac inšpiroval?
Najbližšie som mal počas štúdia k občianskemu právu hmotnému. Na tejto katedre som aj ako pomocná sila pôsobil skoro 3 roky. Po skončení fakulty som ale dostal ponuku miesta asistenta na Katedre správneho práva a napriek nie veľkým pôvodným preferenciám počas štúdia, som si toto odvetvie práva rýchlo osvojil a získal k nemu prioritný vzťah. V roku 1989, kedy som práve ukončil prvý stupeň vtedajšej vedeckej prípravy, sa navyše práve v tejto oblasti naskytol zaujímavý priestor pre rozvoj administratívno-právnej vedy opúšťajúc istú kompatibilitu s dovtedy platnými spoločenskými doktrínami a otvárajúc nový teoretický obzor determinovaný aktuálnou podobou spoločenského rozvoja od roku 1989. A to bolo asi to, čo ma najviac inšpirovalo v rokoch môjho akademického pôsobenia.

10. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
V kvalite partnera, ktorý bude schopný prinášať pridanú hodnotu kancelárii v koncepčných veciach bazírujúc na dlhoročných skúsenostiach s cieľom podpory progresívnych štrukturálnych zmien, ktoré si požiadavky na právnu prax a fungovanie kancelárie v budúcnosti budú vyžadovať.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk