11.3.2020
ID: 4712upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Milana Malatu

JUDr. Milan Malata je jeden zo zakladajúcich spoločníkov a partner v MPH advokátska kancelária. Poskytuje právne služby kľúčovým finančným inštitúciám, bankám a lízingovým spoločnostiam, slovenským i medzinárodným spoločnostiam a skupinám. Bohaté skúsenosti v oblasti súdneho riešenia sporov. Vystupoval ako právny zástupca v niekoľkých významných súdnych a správnych konaniach, rozhodcovských konaniach a cezhraničných sporoch. Klienti ho považujú za vynikajúceho poradcu pri náročných rokovaniach.

1. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Najvýznamnejší úspech zdieľam so svojimi partnermi, kolegyňami a kolegami. Považujem zaň vybudovanie stabilnej, rešpektovanej advokátskej kancelárie.

2. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Ponúka sa odpoveď, že po dvadsiatich rokoch ma už neprekvapí nič. Ale nie je to pravda. V poslednom období ma niečo prekvapí takmer každý deň.

3. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
Áno, je ich veľa. Týkajú sa najmä neustále sa sprísňujúcej regulácie podnikania. Zastávam názor, že pri zavedení novej regulácie by mali byť zrušené tri staré, nezmyselné.  

4. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Ideálna dovolenka je pre mňa dovolenka strávená aktívnym cestovaním s rodinou. Považujem to za formu rodinného team buildingu.  

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Asi ako veľa iných právnikov ma najviac inšpirovalo štúdium dejín, teda dejepis. Žiadny predmet som nevnímal ako vyložene neinšpiratívny, možno hudobnú výchovu ešte na základnej škole, čo je ale dané mojím absolútnym nedostatkom talentu.

6. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Keď som robil prijímacie pohovory na právo, boli na Slovensku tri právnické fakulty. Uchádzačov o štúdium bol vždy niekoľkonásobok oproti kapacite. Dnes máme v podstate šesť právnických fakúlt a pokiaľ viem, študenti sa zapíšu bez prijímacích pohovorov. Na dnešných študentov nie je kladený taký tlak ako kedysi, keď boli v jednotlivých ročníkoch sitá a veľa študentov nemalo to šťastie, že doštudovali.

7. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Aby nepodcenili nadobudnutie teoretických znalostí na fakulte, pretože inak nedokážu následne právo riadne aplikovať v praxi.

8. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Aktívny pobyt v prírode.

9. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
Stále v advokácii. Mám túto prácu rád a rád by som v nej pokračoval aj o desať rokov.

10. Spomeniete si na nejaký zásadný pracovný konflikt, z ktorého plynie užitočné ponaučenie?

Konflikt nevnímam ako niečo negatívne, ale ako situáciu, ktorá dokáže pracovný vzťah posunúť ďalej, vyčistiť ho a v našej profesii často aj ako prostriedok na nájdenie správneho riešenia.
 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk