9.3.2021
ID: 5026upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Romana Hamalu

JUDr. Roman Hamala, LL.M. je právnik s medzinárodnými skúsenosťami v oblasti práva akvizícií a fúzií a venture capital. Právo študoval okrem Slovenska aj vo Veľkej Británii, Francúzsku a USA. Po dlhoročnej praxi vo White & Case pokračuje v poskytovaní právnych služieb pre zahraničných a slovenských klientov so zameraním na cezhraničné transakcie.


1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Na svojej práci mám najradšej, keď sa zrealizuje transakcia k spokojnosti klienta a ešte viac, keď je spokojná s uzatvorenými transakčnými dokumentami a obchodom aj druhá zmluvná strana.  Toto je základom pre rozvoj ďalšej spolupráce nielen pre nás advokátov, ale zároveň aj pre zmluvné strany.  
 
2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Príležitosť pracovať vyše jedného roka v jednej z najväčších medzinárodných kancelárii v New Yorku. Participovať na konferenčných hovoroch so skúsenými newyorskými právnikmi a aktívne pracovať na  M&A transakciách s celosvetovým dosahom, v teame, ktorý riadi implementáciu transakcií v desiatkach jurisdikcií v ale aj mimo USA. Toto boli skúsenosti, z ktorých čerpám doteraz, hlavne pri negociáciách ale aj pri vytváraní transakčnej stratégie. Navyše, myslím, že americký spôsob rozmýšľania je dosť odlišný od európskeho a keď ho viete správne využiť, resp. u nás skombinovať s tým európskym, je to veľká pridaná hodnota.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
 Každým rokom praxe je toho menej, ale stále ma vie niečo prekvapiť. Napríklad, pri transakciách s ázijskými firmami ma vzhľadom na odlišnú kultúru prekvapí niečo takmer vždy. Mal som možnosť zastupovať japonských aj kórejských klientov, čínskych som mal zatiaľ iba na opačnej strane. Jednoducho mám pred projektami s ázijskými podnikateľmi rešpekt, ale zároveň sú pre mňa veľkou profesionálnou ale aj ľudskou výzvou.
 
4. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Erika Csekes a Ivo Bárta, oboch si veľmi vážim nielen za to, čo mi venovali, ale aj za to ako robili, resp. robia advokáciu. Tim Goodell, newyorský advokát, ktorý mi prejavil dôveru ako mladému právnikovi a pozval ma k viacerým M&A transakciám počas môjho pobytu v New Yorku. Zároveň ma veľmi obohacujú aj moji mladší kolegovia z kancelárie, od ktorých sa každý deň učím niečo aj ja. Okrem toho, že sa dynamicky mení naše právo, vyvíjajú sa aj prístupy a právne rozmýšľanie, ktorému sa treba v čase vedieť prispôsobiť. Bez nich by som sa ako právnik určite nedokázal vyvíjať.
 
5. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Kde sa dá, vždy som sa snažil robiť dve veci v jednom. V poslednom čase čítam knihy predovšetkým od francúzsky a španielsky píšucich autorov.  Nielenže sa zdokonaľujem v týchto jazykoch, ale, a to hlavne, sa učím o inej kultúre a iných pohľadoch na veci. Odporučil by som napr. knihu od francúzskeho autora Michela Lejoyeux „Zmente sa...k lepšiemu“, ktorá dáva, okrem iného, návod ako a prečo sa neustále rozvíjať v nových oblastiach, kde sa síce necítite komfortne, ale sú dôležité pre budúci rozvoj.
 
6. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Z mojich štúdií na Slovensku, právo duševného vlastníctva, predovšetkým vďaka zanietenosti a pedagogickým schopnostiam profesora Jána Švidroňa. Počas pobytu na právnických fakultách vo Veľkej Británie a Francúzsku, európske právo a to predovšetkým hospodárska súťaž. Počas môjho LLM štúdia v USA to bolo právo fúzií a akvizícií, hlavne klinika M&A s general counsel Wallmart-u a bývalým partnerom jednej z top 5 právnických firiem v USA! Bolo úžasné, v kolektíve 8 študentov, rozdelených na 4 zastupujúcich kupujúceho a 4 zastupujúcich predávajúceho, couchovaní jedným z najrešpektovanejších M&A právnikov v USA, tvoriť a vyjednávať zmluvnú dokumentáciu, vychádzajúcu z reálnych podkladov ukončenej transakcie, od vyjednávania termsheetu až po closing/vyplatenie kúpnej ceny. Príliš ma nezaujalo správne právo, lebo som tam cítil obmedzený priestor na kreativitu.
 
7. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Je to pekná profesia, keď viete prečo ju chcete robiť a máte v nej aj konkrétnejší cieľ. Ale to zrejme platí pre akúkoľvek profesiu.
 
8. Kto Vás v osobnom či pracovnom živote najviac motivuje?
Ľudia s ktorými pracujem a klienti, ktorí majú každodenne záujem napredovať a sú v tom čo robia kreatívni. To je pre mňa najviac a preto asi robím aktívne advokáciu ešte aj po 25 rokoch.

9. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
O 10 rokov sa vidím ešte stále tam, kde som teraz, ale viac zameraný na vybrané právne oblasti a transakcie ktoré ma bavia.

10. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
Skautom hokejistov. Ako chlapec som vyrastal s týmto športom, ale bohužiaľ mi pokračovanie v ňom prerušili zdravotné komplikácie. Stále ma tento šport ale aj iné kolektívne športy fascinujú. Záležitosti okolo hokeja, predovšetkým NHL, detailne sledujem aj dnes. Viem si predstaviť, že by ma napĺňalo spojiť moju vášeň pre hokej s profesným životom.  


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk