Články

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach je v 2. čítaní

Slovensko by malo upraviť rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.

Udalosti uplynulého týždňa

Ústavnoprávny výbor NR SR jednohlasne odobril kandidatúru štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (nominantka Smeru-SD) a advokáta Allana Böhma do Súdnej rady SR. Jankovskú navrhol predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD), Böhma opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Výbor len formálne posudzuje, či kandidáti spĺňajú…

Právo na pobyt v členskom štáte

Podľa návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Bot, môže mať štátny príslušník tretieho štátu, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie, právo na pobyt v členskom štáte, v ktorom sa tento občan zdržiaval, než nadobudol jeho štátne občianstvo a začal rodinný život

S cieľom zabezpečiť potrebný účinok práv priznaných občianstvom Únie by…

ÚS potvrdil zrušenie tzv.Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta M.Kováča

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR dnes potvrdilo aprílové rozhodnutie NR SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi.

SÚDNA RADA: Prezidentovi navrhne odvolať 25 sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

Súdna rada predloží prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na odvolanie mená 25 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli členovia rady na pondelkovom (29.5.) zasadnutí. Zápisnicu zverejnila kancelária Súdnej rady SR na internete dnes.

Právo na pobyt v Únii

Štátny príslušník krajiny mimo EÚ sa môže ako rodič maloletého dieťaťa, ktoré má európske občianstvo, odvolávať na odvodené právo na pobyt v Únii

Okolnosť, že druhý rodič, ktorý je občanom Únie, by mohol sám vykonávať každodennú a skutočnú starostlivosť o dieťa, je relevantná, no sama osebe nie je dostatočná na zamietnutie povolenia na pobyt.

Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky sudcovských volieb

Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady SR, ktoré sa uskutočnili v utorok (24. 5.). Médiám ich v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave oznámil predseda komisie Pavol Tomáš.

Vláda odobrila návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

Slovensko upraví rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Vláda schválila návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.

Zrušení letu

Letecký dopravca je povinný zaplatiť náhradu škody, ak nevie preukázať, že cestujúci bol o zrušení svojho letu informovaný viac ako dva týždne pred plánovaným časom odletu

Platí to nielen vtedy, keď bola prepravná zmluva uzatvorená priamo medzi cestujúcim a leteckým dopravcom, ale tiež v prípade, keď bola táto zmluva uzatvorená prostredníctvom…

Register partnerov verejného sektora. Čo sme si všimli?

Od februára 2017 začal platiť nový tzv. „protischránkový zákon“ („Zákon“), ktorý zaviedol pre široký okruh osôb povinnosť registrovať sa v tzv. registri partnerov verejného sektora („Register“). Účelom Zákona je zabezpečiť transparentnosť vlastníckych vzťahov u osôb, ktoré sú prijímateľmi platieb od verejného sektora, obchodujú s verejným sektorom…

Návrh na zriadenie Mestského súdu v Bratislave predloží L. Žitňanská do leta

Bratislavskí sudcovia neodmietajú myšlienku na reformu súdnictva v hlavnom meste, ktorá predpokladá zriadenie jedného alebo štyroch špecializovaných mestských súdov. Nepriamo to uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá už má v rukách pripomienky predsedov bratislavských súdov k jej zámeru.

Plénum odobrilo zmeny v justícii, sudcov čakajú nové pravidlá

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý 106 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

ÚS SR posúdi ústavnosť zmrazenia platov ústavných činiteľov

Ústavnosť novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorá je účinná od začiatku tohto roka, posúdi Ústavný súd SR. Návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára v tomto smere ÚS prijal na ďalšie konanie. Nevyhovel však jeho návrhu na pozastavenie účinnosti ustanovení zákona.

Ohlasovacia povinnosť

Povinnosť ohlásiť akúkoľvek sumu peňažných prostriedkov v hotovosti, ktorá je vyššia ako 10 000 eur, sa uplatňuje v medzinárodných tranzitných priestoroch letísk nachádzajúcich sa na územiach členských štátov EÚ

Osoba, ktorá cestuje zo štátu mimo EÚ do iného štátu mimo EÚ, pričom v rámci tranzitu prechádza letiskom nachádzajúcim sa na území…

Zlá bestie amnestie

Přemýšlel jsem nedávno o tom, kolikrát asi člověk žijící v euroatlantickém prostoru za život slyší, pokud je i sám přímo nevyslovuje, slova „a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům“. Při počítání hlasů poslanců, kteří rozhodovali o přijetí slovenského ústavního zákona, týkajícího se amnestie udělené v roce 1998 Vladimírem…

Právná regulácie ochrany osobných údajov

Prijatie GDPR, teda nového nariadenia na ochranu osobných údajov prijatého na pôde EÚ predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v oblasti právnej regulácie ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov. Nariadenie nahradí v súčasnosti platnú a účinnú smernicu na ochranu osobných údajov ako aj na Slovensku platný zákon na ochranu osobných údajov s…

Právnická firma roka 2017

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2017. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slavnostné vyhlásenie…

Udalosti uplynulého týždňa

Výkon súdnictva na prvom stupni bude v hlavnom meste sústredený v budúcnosti pod jednu strechu. Vo vecnom zámere zriadenia mestských súdov v Bratislave to predpokladá ministerstvo spravodlivosti. Súčasné budovy okresných súdov sú pritom nevyhovujúce. Štát bude potrebovať pre tento účel novú budovu.

Predaj multimediálneho prehrávača a autorské právo

Predaj multimediálneho prehrávača, ktorý umožňuje bezplatne a jednoducho pozerať na televíznej obrazovke filmy, ktoré sú nezákonné dostupné na interne, môže predstavovať porušenie autorského práva

Vyhotovenie dočasnej rozmnoženiny diela chráneného autorským právom na tomto prehrávači a získaného zo streamingového vysielania („streaming“) nie je…

NKÚ: Dodržanie zákona pri tendroch neznamená vždy efektivitu vynaložených peňazí

Verejné obstarávanie vo verejnom sektore je dlhodobo z rôznych dôvodov považované za spôsob vynakladania verejných prostriedkov, ktorý nezabezpečuje efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť vynakladania verejných zdrojov v takej miere, ako by to bolo žiaduce. Vo výročnej správe za rok 2016 to konštatuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Dokument bol…