Články

Poslanci podporujú efektívnejšie exekúcie, chcú odbremeniť súdy

Skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremenenie súdov od exekučnej agendy a tým zlepšenie prístupu k spravodlivosti. To je cieľom návrhu novely Exekučného poriadku, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Lepšiu dostupnosť osobného bankrotu poslanci posunuli do 2. čítania

Zlepšiť dostupnosť možnosti oddlženia pre tých, ktorí sa z vlastnej viny alebo iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a nevedia sa z nej dostať. To je hlavný cieľ návrhu novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorý poslanci NR SR posunuli do druhého čítania.

Pozor na zamestnancov vašich dodávateľov

Zákonník práce a Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov obsahujú úpravu rôznych zodpovedností podnikateľov vo vzťahu k zamestnancom ich zmluvných partnerov – dodávateľov. Od 18. júna sa táto úprava sprísnila a je potrebné na ňu dbať pred prijatím služieb od rôznych tretích…

Rozmnoženiny počítačového programu

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi

Naopak, ak je pôvodný fyzický nosič pôvodne dodanej rozmnoženiny poškodený, zničený alebo stratený, nemôže tento pôvodný nadobúdateľ poskytnúť ďalšiemu nadobúdateľovi svoju…

Udalosti uplynulého týždňa

Minimálna mzda budúci rok stúpne zo súčasných 405 eur na 435 eur. Vyplýva to z nariadenia z dielne rezortu práce, ktoré schválila vláda.

EÚ prijala predpisy na zaručenie právnej pomoci v trestnom konaní

Rada 13. októbra 2016 s konečnou platnosťou schválila smernicu o právnej pomoci pre občanov podozrivých alebo obvinených zo spáchania trestného činu a občanov, na ktorých je vydaný európsky zatykač.

ÚS SR: Časť novely zákona o tepelnej energetike je protiústavná

Ustanovenia zákona o tepelnej energetike týkajúce sa jednorazovej náhrady pre vlastníkov, ktorí sú na svojich pozemkoch povinní strpieť stavbu rozvodov tepla, nie sú v súlade s Ústavou SR. Rozhodol o tom Ústavný súd (ÚS) SR s tým, že jednorazová náhrada nezohľadňuje povahu a dĺžku trvania núteného obmedzenia vlastníkov. Sčasti tým vyhovel návrhu…

Vzdelávanie a stabilizácia zamestnancov

Zákonník práce definuje 4 základné formy vzdelávania. Ide o (i) zaškolenie alebo zaučenie zamestnanca vstupujúceho do pracovného procesu, (ii) zvýšenie kvalifikácie nevyhnutnej na riadny výkon práce, (iii) prehĺbenie kvalifikácie zdokonalením už nadobudnutého stupňa vzdelania bez zmeny potrebného stupňa vzdelania, a (iv) rekvalifikácia zamestnanca…

Puncové značky drahých kovov

Česká republika porušuje právo Únie tým, že neuznáva puncové značky drahých kovov vyrazené holandským puncovým úradom WaarborgHolland

Aj keď Česká republika je v niektorých prípadoch oprávnená neuznávať puncové značky vyrazené týmto puncovým úradom mimo Únie, všeobecné a systematické neuznávanie akýchkoľvek puncových značiek tohto úradu je…

Udalosti uplynulého týždňa

Cyklisti by mohli mať povolené minimálne množstvo alkoholu, ktoré ešte neovplyvní bezpečnosť cestnej premávky. Zmenu voči súčasnej nulovej tolerancii prináša návrh novely zákona o cestnej premávke z dielne poslancov Gábora Gála a Tibora Bastrnáka (obaja Most-Híd), ktorú odobril Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR a právnu normu odporučil…

Protischránkový zákon dostal na Ústavnoprávnom výbore zelenú

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To je úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý jednohlasne a bez širšej diskusie odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR a odporučili právnu normu schváliť aj na…

Do slovenskej justície pôjde navyše o 40 miliónov eur

Slovenská justícia dostane finančnú injekciu vo výške 40 miliónov eur. Takto sa podarilo ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) zvýšiť budúcoročné výdavky jej rezortu. V rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) získala celkovo 391 miliónov eur, čo je o 11,4 percenta viac ako rozpočet schválený na tento…

Vysielanie zamestnancov v EÚ po novom

Na čoraz častejší výskyt vysielania zamestnancov v EÚ reagovala Únia smernicou č. 2014/67, u nás implementovanou k 18. júnu 2016 zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác, vrátane novelizácie Zákonníka práce. Spresňuje sa doterajšia úprava vrátane niektorých výhod pre zamestnancov, súčasne sa však…

Udalosti uplynulého týždňa

Elektronické náramky by mohli monitorovať odsúdených nielen v domácom väzení ale aj priamo v slovenských väzniciach. O takomto rozšírení Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) uvažuje ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Cieľom je zlepšiť využiteľnosť najväčšieho elektronizačného projektu v súdnictve za 27 miliónov eur…

Je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb iba pre „kriminálnikov“ z radov právnických osôb?

Dosah zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb na podnikateľské prostredie je podceňovaný. Ak táto téma vôbec niekoho zaujíma, tak sa stotožňuje s väčšinovým názorom, že ide o ďalší byrokratický zákon, ktorý nebude mať žiaden efekt ani vplyv (podobne ako zákon o oznamovaní trestnej činnosti – Whistleblowing) a v zásade sa…

R. Procházka je kandidátom Slovenska na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kandidátom Slovenska na post sudcu Všeobecného súdu EÚ je Radoslav Procházka. Jeho kandidaturu schválila vláda. Tá odsúhlasila aj kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorými sa stali Ondrej Laciak, Tomáš Ľalík a Ladislav Duditš.

Niekoľko poznámok k inšpekciám PMÚ SR s dôrazom na časové obmedzenie poverení na ich vykonanie

Európske aj slovenské právo považuje inšpekcie súťažných orgánov za prípustný nástroj na odhaľovanie protisúťažného konania podnikateľov. V Slovenskej republike je právomoc Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) vykonávať inšpekcie upravená v § 22a Zákona o ochrane hospodárskej súťaže[1] (ďalej len…

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom, na internetovú stránku a ktoré sú zverejnené bez súhlasu autora na inej internetovej stránke, nie je „verejný prenos“, ak osoba, ktorá tento odkaz vložila, nekonala s cieľom dosiahnutia zisku a konala bez toho, aby vedela o nezákonnosti zverejnenia týchto diel

Naopak…

Udalosti uplynulého týždňa

Zlepšiť dostupnosť možnosti oddlženia pre tých, ktorí sa z vlastnej viny alebo iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a nevedia sa z nej samo dostať - to je hlavný cieľ zmien v osobnom bankrote, ktoré schválila vláda.

L.Žitňanská rokovala s rezortnými kolegami R. Pelikánom a J. Dienstbierom

Nový protischránkový zákon, ktorý na Slovensku presadzuje ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, zaujal jej českého rezortného kolegu Roberta Pelikána, ako aj českého ministra pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu Jiřího Dienstbiera. Budú sledovať, ako sa uplatní táto právna úprava v praxi.