Články

Poslanci sa budú tento týždeň zaoberať mikropôžičkami

Mikropôžičky si ľudia väčšinou spájajú najmä s južnou Áziou alebo Latinskou Amerikou, ktoré boli kolískami tejto iniciatívy. To bolo približne pred 40 rokmi. No využívajú sa čoraz viac a viac i v EÚ. Ľudia nachádzajúci sa v neľahkej situácii sa vďaka nim môžu vymaniť z nezamestnanosti a chudoby. Na zvýšenie dostupnosti týchto mikroúverov EÚ v roku…

Udalosti uplynulého týždňa

Zmeny v tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla, úprava pokút za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti, povinné prilby pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojenom tyčou s vodiacim bicyklom, či zmena podmienok odhlásenia vozidla. Tieto novinky prináša novela zákona o cestnej premávke, ktorú odobrili poslanci NR SR…

Daň z motorových vozidiel – súhrn noviniek

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 budú podávať daňové priznanie (DP) k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú daňovníci platiť daň z…

Zmluvná pokuta v obchodnom práve - Ako správne vymedziť zabezpečovanú povinnosť

Aktuálne je zmluvná pokuta jedným z najčastejšie využívaných zabezpečovacích prostriedkov, najmä v oblasti obchodného práva, čo kladie na zmluvné strany zvýšenú požiadavku dbať nato, aby dohoda o zmluvnej pokute mala všetky náležitosti vyžadované právnym poriadkom, najmä, aby v tejto dohode správne vymedzili povinnosť, ktorá má byť touto zmluvnou…

Licenčné zmluvy podľa nového autorského zákona

Dňa 1.1.2016 vstúpi do účinnosti nový autorský zákon. Do oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom prináša niekoľko zmien, ktoré sa týkajú aj licenčných zmlúv, čiže zmlúv, na základe ktorých nadobúdateľ získava súhlas na použitie autorského diela.

Home Office - aké pravidlá platia pre prácu z domu

Práca z domu, domácka práca alebo „home office“. Všetky tieto pojmy predstavujú špecifický typ vykonávania práce, ktorý sa v dnešnej dobe stáva čoraz viac rozšírenejším trendom. Aké pravidlá platia pre takýto výkon práce? Na čo by si mal dať zamestnávateľ pozor?

Udalosti uplynulého týždňa

Ústavný súd SR v stredu (28.10.) odmietol návrh prezidenta SR Andreja Kisku na výklad ústavy v súvislosti s jeho právomocou vymenovať sudcov Ústavného súdu (ÚS). Podľa zverejneného rozhodnutia ÚS bolo príčinou odmietnutia, že návrh v časti nespĺňa zákonom predpísané náležitosti a v časti je zjavne neopodstatnený.

Automobilový priemysel: Poslanci žiadajú dôsledné prešetrenie podvodov pri emisných testoch

Manipulácie výsledkov emisných testov by mali byť dôkladne vyšetrené a osoby zodpovedné za podvody by mali čeliť náležitým sankciám, uvádza sa v uznesení, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci žiadajú posilnenie systému testovania emisií v Únii s cieľom zabezpečiť rešpektovanie emisných limitov EÚ a rýchle odhalenie vozidiel, ktoré…

Koniec švajčiarskeho bankového tajomstva pre občanov EÚ

Ukrývanie hotovosti na švajčiarskych kontách s cieľom vyhnúť sa platbe daní v Európskej únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. Európsky parlament v utorok prijal pozitívne stanovisko k dohode, ktorá od roku 2018 umožní automatickú výmenu informácií medzi EÚ a Švajčiarskom o bankových účtoch svojich občanov.

Doménové meno – pojem a jeho právny základ

Pojem doménové meno nie je jednoznačne definovaný žiadnou právnou úpravou ako ani jednotným názorom odbornej verejnosti. Doménové meno je jednoduchá forma internetovej adresy, ktorá umožňuje užívateľom lokalizovať stránky na internete jednoduchým spôsobom.[1]

Koniec roamingových poplatkov a nerovného prístupu k online obsahu na dohľad

Európsky parlament v utorok schválil zákaz roamingových poplatkov v EÚ od júna 2017. Poslanci tiež v konečnom hlasovaní o texte takzvaného telekomunikačného balíka prijali jasné legislatívne pravidlá týkajúce sa práva na prístup k internetu a k jeho obsahu.

Súdny dvor Európskej únie vyhlásil zásady ,,Bezpečného prístavu“ za neplatné

6. októbra 2015 SDEU vydal rozsudok v prípade ,,Schrems vs Facebook“, ktorým SDEU vyjadril názor, že osobné údaje európskych používateľov internetu nie sú dostatočne chránené proti prístupu amerických bezpečnostných služieb. Súčasne vyhlásil zásady ,,Bezpečného prístavu“, ktorý umožňoval zjednodušenie prenosu dát do Spojených štátov, za…

Balíky cestovných služieb: Poslanci schválili nové pravidlá pre digitálny vek

Cestujúci, ktorí si balíky cestovných služieb - pozostávajúce napríklad z letenky, hotelovej rezervácie a prenájmu automobilu - zakúpia online prostredníctvom jednej alebo viacerých prepojených webových stránok, budú mať rovnakú ochranu ako tí, ktorí si dovolenky kupujú v tradičných cestovných kanceláriách. Vyplýva to z textu smernice, ktorý v…

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti

K zrušeniu zamestnávateľa alebo jeho časti dochádza z rôznych dôvodov. Je to či už z dôvodov klesajúcich tržieb, optimalizácie, prispôsobovaniu sa situácii na trhu, straty dôležitého klienta, zmien organizácie v rámci nadnárodných skupín a v posledných rokoch tiež z dôvodu pretrvávajúcich dopadov hospodárskej krízy, ktorej jedným z najväčších…

Udalosti uplynulého týždňa

Ľudia, ktorí čelia exekúciám, budú mať na účte viac peňazí. Od januára 2016 sa zvýši základná suma, ktorá sa v takýchto prípadoch odráta zo mzdy a nepodlieha zrážkam. Rozhodla o tom vláda. Na návrh ministra spravodlivosti Tomáša Boreca novelizovala nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

Výmena tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ a DPH

Výmena tradičných mien za virtuálne menové jednotky „bitcoin“ je oslobodená od DPH

MS SR: Súdy musia pri zmenkových konaniach zohľadniť otázky ochrany spotrebiteľa

Slovenské súdy by viac nemali rozhodovať odlišne o nárokoch uplatnených voči spotrebiteľom. Občianskoprávne a Obchodnoprávne kolégium Najvyššieho súdu prijalo v tejto veci zjednocujúce stanovisko. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti.

Nový zákon o odpadoch - spracovatelia

V prvých troch článkoch nazvaných „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“, „Nový zákon o odpadoch – zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí“ a „Nový zákon o odpadoch - zberové spoločnosti“ sme sa stručne venovali hospodárskej súťaži v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a obave z monopolizácie v oblasti nakladania s odpadmi z…

SÚDNA RADA: Previerkami NBÚ prešlo ďalších 14 kandidátov na sudcov

Preverovaním Národného bezpečnostného úradu prešlo ďalších 14 kandidátov na sudcov. Členovia Súdnej rady na neverejnom zasadnutí rozhodli o tom, že všetci z nich splnili predpoklady na sudcovskú spôsobilosť. Informovala o tom predsedníčka rady Jana Bajánková.

Udalosti uplynulého týždňa

Notári by už od decembra nemali mať možnosť vyhnúť sa disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.