Články

EP mení pravidlá poisťovania, klienti budú mať nárok na viac informácií, lepšie poradenstvo a zvýšenú ochranu

Európsky parlament schválil novú smernicu, ktorá zjednoduší nákup poistných produktov a zvýši ochranu spotrebiteľov. Nová právna úprava zharmonizuje na úrovni EÚ minimálne požiadavky ohľadom poskytovania informácií a poistného poradenstva zo strany predajcov, ako aj ochrany spotrebiteľov. Nové pravidlá by sa mali vzťahovať na všetky distribučné…

Udalosti uplynulého týždňa

Plénum Národnej rady SR v tajnej voľbe zvolilo poslancov Janu Laššákovú a Mojmíra Mamojku (obaja Smer-SD) za kandidátov na ústavných sudcov. Z tejto dvojice by mal nového ústavného sudcu vybrať prezident Andrej Kiska. Koncom februára 2016 totiž uplynie funkčné obdobie ústavného sudcu Ľubomíra Dobríka. Laššáková získala 70 hlasov od 104 poslancov…

Devízové transakcie

Devízové transakcie, ktoré sú súčasťou niektorých druhov pôžičiek v cudzej mene, nepredstavujú investičnú službu
Nepodliehajú preto právnym predpisom Únie o ochrane investorov

Spotrebiteľské spory sa budú riešiť aj pomocou mediácie

Spotrebiteľské spory bude možné od januára riešiť alternatívne, pomocou mediácie. Postarať sa o to má novela zákona o mediácii, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Týmto sa čiastočne preberá európska smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Zmeny v zákone o cestnej premávke

Národná rada schválila 24. novembra 2015 návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa zároveň novelizuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Návrh predložilo Ministerstva vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2015. Hlavným cieľom je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej zodpovednosti…

SÚDNA RADA SR: Schválila návrh na odvolanie ôsmich sudcov nad 70 rokov

Súdna rada predloží prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi na odvolanie osem sudcov vo veku nad 70 rokov. V tajnom hlasovaní rozhodli o tom jej členovia na pondelkovom (30.11.) zasadnutí.

Udalosti uplynulého týždňa

Polícia, prokuratúra, súdy a tajné služby získajú v boji proti terorizmu rad nových oprávnení. O ich konkrétnej podobe rozhodla vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí. Odobrila balík antiteroristickej legislatívy, ktorého súčasťou je novelizácia Ústavy SR, trestných kódexov a 13 ďalších zákonov.

Zvýšenie telekomunikačných poplatkov

Zvýšenie telekomunikačných poplatkov v závislosti od indexu spotrebiteľských cien neumožňuje užívateľom odstúpiť od zmluvy

V prípade, ak všeobecné obchodné podmienky stanovujú možnosť zvýšenia poplatkov v závislosti od objektívneho indexu spotrebiteľských cien zostaveného verejným orgánom, nejde o zmenu zmluvných…

Nový inštitút obchodného zákonníka - spoločnosť v kríze a jeho dopad na spoločnosti

Dňom 1.1.2016 nadobudnú účinnosť ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce inštitút spoločnosti v kríze zavedený novelou Obchodného zákonníka – zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnený v Zbierke zákonov dňa…

Ochrana obetí domáceho násilia sa posilní

Ochrana obetí domáceho násilia sa posilní. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore, ktorá je súčasťou návrhu zákona, ktorým sa na účely Trestného zákona vymedzujú látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento návrh zákona 13. novembra 2015 schválila Národná rada SR. Novelou sa…

Poslanci schválili zákaz stáčania kilometrov a používanie antiradarov

Neoprávnená a úmyselná manipulácia s odometrom, teda počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch, bude od marca v administratívno-právnej rovine zakázaná. Poslanci 117 hlasmi schválili novelu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel, ktorú predložili Anton Martvoň a Otto Brixi (obaja Smer-SD).

Udalosti uplynulého týždňa

Ústavný súd (ÚS) SR bude mať od januára možnosť doručovať rozhodnutia, predvolania či iné písomnosti doručované do vlastných rúk aj elektronicky, ak o to účastník konania požiada. Vyplýva to z novely zákona o organizácii ÚS SR od poslancov vládneho Smeru-SD Jany Laššákovej, Róberta Madeja, Otta Brixiho, Borisa Suska, Antona Martvoňa, Viery…

Ústavný súd SR spúšťa elektronické služby pre občanov

V konaní pred Ústavným súdom (ÚS) SR budú môcť občania SR od konca novembra využívať elektronické služby. Umožní im to projekt s názvom Elektronizácia služieb ÚS SR, ktorého realizácia končí v týchto dňoch. Jeho cieľom je aj väčšia dostupnosť informácií o konaniach pre ich účastníkov a elektronizácia interných procesov, čím sa zrýchli a zefektívni…

ÚS SR: Pozastavená zmena pravidiel volieb do Súdnej rady je protiústavná

Ústavný súd SR rozhodol, že zmena pravidiel pre voľby do Súdnej rady SR, ktorú mala zaviesť novela zákona od roku 2012, je v rozpore s Ústavou SR. Príslušné ustanovenia, ktoré schválila Národná rada SR za vlády premiérky Ivety Radičovej, napadli vtedy opoziční poslanci NR SR za Smer-SD. Následne ÚS v marci 2012 pozastavil ich…

Lyžiari do 15 rokov musia nosiť prilby

Od 15. novembra 2015 je účinná novela zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Národná rada SR novelu schválila 30. septembra 2015. Novela reaguje na skúsenosti, ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovania tohto zákona, najmä na…

Udalosti uplynulého týždňa

Zvýšenie transparentnosti a informovania verejnosti je cieľom zavedenia informačného systému Register úpadcov, ktorého vznik od júla 2016 dnes odobrili poslanci NR SR. V registri, ktorý bude k dispozícii na stránke ministerstva spravodlivosti, sa širokej verejnosti sprístupní taxatívny výpočet informácií o konkurzných a reštrukturalizačných…

Voľby do EP: Spitzenkandidáti, povinný prah zvoliteľnosti, právo hlasovať zo zahraničia a minimálny vek voličov

Súčasťou volieb do Európskeho parlamentu by mal byť súboj tzv. spitzenkandidátov usilujúcich sa o post predsedu Európskej komisie, uvádza sa v stredu schválenom legislatívnom uznesení, ktoré je formálnym návrhom Parlamentu na zmenu volebného práva EÚ. Poslanci pre občanov EÚ žiadajú právo hlasovať spoza hraníc Únie a vyzývajú členské štáty na…

GP: Trestné oznámenie už možno podať aj elektronicky

Trestné oznámenie možno podať aj cez internet, bez toho, aby bolo potrebné niekam chodiť. Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk to občanom – držiteľom elektronických občianskych preukazov so zaručeným elektronickým podpisom, umožňuje projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry (GP) SR.

Občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR navrhuje zastaviť nápad vecí

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová sa stretla s členmi občianskoprávneho kolégia NS SR, ktorí vzhľadom na alarmujúcu situáciu vysokého počtu nápadov od niektorých právnických firiem navrhujú zastaviť nápad všetkých civilných vecí a prerozdeliť ich rovnomerne ostatným kolégiám Najvyššieho súdu…

DAWN RAIDS: Úprava usmernenia Európskej komisie

Nové upravené usmernenie[1] Európskej Komisie, ktoré poskytuje podnikateľom informácie o postupe a právomoci Európskej Komisie pri neohlásených inšpekciách z dôvodu možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, informuje o možnosti prehliadania súkromných elektronických zariadení a nosičov zamestnancov nachádzajúcich sa na pracovisku v priebehu…