Články

Do slovenskej justície pôjde navyše o 40 miliónov eur

Slovenská justícia dostane finančnú injekciu vo výške 40 miliónov eur. Takto sa podarilo ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej (Most-Híd) zvýšiť budúcoročné výdavky jej rezortu. V rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) získala celkovo 391 miliónov eur, čo je o 11,4 percenta viac ako rozpočet schválený na tento…

Vysielanie zamestnancov v EÚ po novom

Na čoraz častejší výskyt vysielania zamestnancov v EÚ reagovala Únia smernicou č. 2014/67, u nás implementovanou k 18. júnu 2016 zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác, vrátane novelizácie Zákonníka práce. Spresňuje sa doterajšia úprava vrátane niektorých výhod pre zamestnancov, súčasne sa však…

Udalosti uplynulého týždňa

Elektronické náramky by mohli monitorovať odsúdených nielen v domácom väzení ale aj priamo v slovenských väzniciach. O takomto rozšírení Elektronického systému monitoringu osôb (ESMO) uvažuje ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Cieľom je zlepšiť využiteľnosť najväčšieho elektronizačného projektu v súdnictve za 27 miliónov eur…

Je zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb iba pre „kriminálnikov“ z radov právnických osôb?

Dosah zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb na podnikateľské prostredie je podceňovaný. Ak táto téma vôbec niekoho zaujíma, tak sa stotožňuje s väčšinovým názorom, že ide o ďalší byrokratický zákon, ktorý nebude mať žiaden efekt ani vplyv (podobne ako zákon o oznamovaní trestnej činnosti – Whistleblowing) a v zásade sa…

R. Procházka je kandidátom Slovenska na sudcu Všeobecného súdu EÚ

Kandidátom Slovenska na post sudcu Všeobecného súdu EÚ je Radoslav Procházka. Jeho kandidaturu schválila vláda. Tá odsúhlasila aj kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorými sa stali Ondrej Laciak, Tomáš Ľalík a Ladislav Duditš.

Niekoľko poznámok k inšpekciám PMÚ SR s dôrazom na časové obmedzenie poverení na ich vykonanie

Európske aj slovenské právo považuje inšpekcie súťažných orgánov za prípustný nástroj na odhaľovanie protisúťažného konania podnikateľov. V Slovenskej republike je právomoc Protimonopolného úradu SR (ďalej len „PMÚ SR“) vykonávať inšpekcie upravená v § 22a Zákona o ochrane hospodárskej súťaže[1] (ďalej len…

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom

Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom, na internetovú stránku a ktoré sú zverejnené bez súhlasu autora na inej internetovej stránke, nie je „verejný prenos“, ak osoba, ktorá tento odkaz vložila, nekonala s cieľom dosiahnutia zisku a konala bez toho, aby vedela o nezákonnosti zverejnenia týchto diel

Naopak…

Udalosti uplynulého týždňa

Zlepšiť dostupnosť možnosti oddlženia pre tých, ktorí sa z vlastnej viny alebo iných dôvodov ocitli v dlhovej pasci a nevedia sa z nej samo dostať - to je hlavný cieľ zmien v osobnom bankrote, ktoré schválila vláda.

L.Žitňanská rokovala s rezortnými kolegami R. Pelikánom a J. Dienstbierom

Nový protischránkový zákon, ktorý na Slovensku presadzuje ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, zaujal jej českého rezortného kolegu Roberta Pelikána, ako aj českého ministra pre ľudské práva, rovnaké príležitosti a legislatívu Jiřího Dienstbiera. Budú sledovať, ako sa uplatní táto právna úprava v praxi.

Zákon o štátnej službe prinesie profesionálnu odpolitizovanú štátnu správu

Ohlasovaná reforma štátnej služby je o krok bližšie k realite. Vláda SR schválila návrh nového zákona, ktorý má nahradiť doterajšiu právnu úpravu štátnozamestnaneckých vzťahov z roku 2009. Návrh vypracoval Úrad vlády SR, jeho potrebu odôvodnil tým, že doterajší zákon o štátnej službe bol novelizovaný 21-krát, no ani takýto veľký počet noviel…

Exekúcie majú byť efektívnejšie

Skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremenenie súdov od exekučnej agendy a tým pádom zlepšenie prístupu k spravodlivosti. To je cieľom zmien v Exekučnom poriadku, ktoré schválila vláda. Novela je súčasťou reformného balíka, s ktorými prichádza ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Zmeny v zákone o súdnych…

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť a autorská práva

Prevádzkovateľ obchodu, ktorý verejnosti bezplatne ponúka wifi sieť, nie je zodpovedný za porušenie autorských práv používateľom tejto siete

Takému prevádzkovateľovi však možno uložiť, aby na účely skončenia tohto porušovania alebo jeho predchádzania zabezpečil svoju sieť heslom

Udalosti uplynulého týždňa

Transparenty, letáky aj mobily by mali zmiznúť z rokovacej sály parlamentu. Poslanci zrejme dostanú časové limity na vystúpenie. Poverení klubom by mali mať 30 minút, ostatní 20. Vedenie parlamentu, ale aj členovia vlády majú mať výnimku a právo hovoriť neobmedzene. Neposlušní poslanci majú dostávať niekoľkotisícové pokuty. Zmeny má zaviesť novela…

Vrátenie dane z iných štátov EÚ

Platitelia DPH, ktorí v roku 2015 kúpili tovary a služby v členských štátoch EÚ s príslušnou daňou členského štátu, môžu požiadať o vrátenie tejto dane do konca septembra 2016.

Nezabúdajme na priamu účinnosť smerníc EÚ

Nariadenia EÚ majú priamu záväznosť. Čo však smernice EÚ? Do akej miery je ich znenie záväzné a čo sa stane v prípade, ak ich členský štát nesprávne „prevezme“? Tento článok sa venuje problematike priameho účinku smerníc EÚ, t. j. situácii, kedy má úprava obsiahnutá v smernici EÚ prednosť pred vnútroštátnou právnou úpravou členského…

Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom

Predaj počítača vybaveného predinštalovaným softvérom nepredstavuje sám osebe nekalú obchodnú praktiku

Navyše ani neuvedenie ceny každého z predinštalovaných softvérov nepredstavuje klamlivú obchodnú praktiku

Udalosti uplynulého týždňa

Slováci už nebudú musieť povinne hlásiť úradom ich prechodný pobyt v zahraničí, ktorý je dlhší ako 90 dní. Parlament dnes totiž 141 hlasmi schválil opozičnú novelu zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Navrhli ju poslanci SaS a menia ňou spomínanú povinnosť na právo.

Plénum podporuje zriadenie Kancelárie Najvyššieho súdu SR

Aj na Najvyššom súde (NS) SR bude výkon súdnictva oddelený od správy majetku. Je to cieľom rýchlej novely zákona o súdoch, ktorú poslanci NR SR posunuli do druhého čítania. NS SR má tak dobehnúť stav, ktorý už platí napríklad u prezidenta SR, na Ústavnom súde či v Súdnej rade SR, kde verejný činiteľ nie je správcom štátneho majetku a túto činnosť…

Protischránkový zákon plénum podporuje, prešiel do druhého čítania

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To je úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR 124 hlasmi poslali do druhého čítania.

Nový typ elektronického platobného rozkazu je v druhom čítaní

Zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia, poznačenú druhotnou platobnou neschopnosťou, je cieľom návrhu nového zákona o upomínacom konaní z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Právna norma prináša pre podnikateľov nový typ elektronického platobného rozkazu.