Články

Poslanci žiadajú automatické uznávanie adopcií v celej EÚ

Európska komisia by mala so zreteľom na najlepší záujem dieťaťa predložiť návrh legislatívy, ktorá by členské štáty zaviazala k automatickému vzájomnému uznávaniu vnútroštátnych osvedčení o osvojení dieťaťa. Vyplýva to z legislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci tiež odporúčajú zaviesť európske osvedčenie o…

Žiadosť o azyl

Žiadosť o azyl možno zamietnuť žiadateľovi, ktorý sa podieľal na činnostiach teroristickej siete

Nie je potrebné, aby žiadateľ o azyl teroristické činy osobne spáchal, ani aby podnecoval na spáchanie takýchto činov alebo sa na nich inak podieľal

Najvyšší súd SR chce pritiahnuť sudcov na voľné miesta častejšími odmenami

Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová chce výnimku na vyplácanie odmien pre svojich sudcov. Navrhla, aby sa jej súdu netýkalo súčasné obmedzenie v priznávaní sudcovských odmien iba raz za rok, a to v mesiaci november. Častejšími odmenami chce motivovať sudcov z nižších súdov, aby na Najvyššom súde SR…

Cloudové služby a ochrana osobných údajov

Napriek množstvu výhod, ktoré sú s cloudovými riešeniami nesporné spojené, je pri uzatváraní zmluvných vzťahov, na základe ktorých budú cloudové služby poskytované, potrebné dbať okrem iného aj na splnenie podmienok spojených s ochranou osobných údajov.

Udalosti uplynulého týždňa

O post verejného ochrancu práv sa uchádzajú traja kandidáti. Máriu Patakyovú navrhuje Most-Híd, podporu má aj u Smeru-SD a SNS. Opozičné strany SaS a OĽaNO-NOVA navrhli Janku Šípošovú. Tretím kandidátom je Anton Čulen, nominujú ho poslanci za ĽSNS s podporou nezávislého poslanca Petra Marčeka. Oznámil to dnes odbor komunikácie Národnej rady SR po…

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky v prípadoch týkajúcich sa regulovaného nájomného

​Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil dva rozsudky, prvým rozhodol spoločne o prípadoch Riedel a Stínová proti Slovenskej republike, Horáková a ďalší proti Slovenskej republike, Sochor proti Slovenskej republike a Kordoš a ďalší proti Slovenskej republike a druhým rozhodol v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike. Všetky…

ÚS SR: Prezident SR A. Kiska neuspel s námietkami voči sudcom I. senátu

Prezident SR Andrej Kiska neuspel s námietkami predpojatosti voči sudcom I. senátu Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorí majú rozhodnúť o sťažnosti nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov. Podľa utorkového (24.1.) rozhodnutia námietkového senátu sudcovia I. senátu Milan Ľalík, Peter Brňák a Marianna Mochnáčová nie sú vylúčení z výkonu sudcovskej…

Dovozcovia budú s colnými úradmi komunikovať iba elektronicky

Finančná správa zavádza povinnosť predkladania elektronických colných vyhlásení v štandardnom postupe a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe. Na všetkých pobočkách colných úradov začína od 1. februára prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného…

Udalosti uplynulého týždňa

Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, bude mať právo ponechať si sumu 10.000 eur. Táto bude predstavovať takzvanú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Jej výšku navrhlo ministerstvo spravodlivosti. Text vládneho nariadenia predložilo do pripomienkovania.

MS SR: Pokute za dopravný priestupok sa sudcovia nevyhnú disciplinárnym konaním

Sudcovia sa už nebudú môcť vyhnúť pokute za dopravný priestupok miernejším disciplinárnym konaním. Postarať sa chce o to Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. To navrhuje, aby v prípade spáchania priestupkov sudcovia už neboli disciplinárne zodpovední. Možnosť dvojakého postihu ruší v rámci balíka zmien v sudcovských kódexoch, ktorý predstavilo 10.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dva rozsudky v prípadoch neprimeranej dĺžky súdnych konaní

Európsky súd pre ľudské práva v dňoch 22. novembra 2016 a 20. decembra 2016 vyhlásil rozsudky proti Slovenskej republike týkajúce sa porušenia práva na prerokovanie veci primeranej lehote podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru. Tlačová správa sa týka rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konania, ktoré vyhlásil výbor…

Hromadné prepúšťanie

Právo Únie v zásade nebráni členskému štátu, aby za určitých okolností v záujme ochrany pracovníkov a zamestnanosti zabránil hromadnému prepúšťaniu

V rámci takejto vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá musí smerovať k dohode a spravodlivej rovnováhe medzi ochranou pracovníkov a zamestnanosti na jednej strane a slobodou usadiť sa a slobodou…

Udalosti uplynulého týždňa

Svojich práv sa budú môcť občania Slovenska domáhať už aj elektronicky podanou sťažnosťou. Rozšírenie možností prináša návrh novely zákona o sťažnostiach, ktorý schválila vláda. Zavedenie elektronickej sťažnosti je jednou zo zmien, ktoré navrhol Úrad vlády (ÚV) SR. Doplní listinnú podobu sťažnosti, ÚV tak reaguje na proces informatizácie…

MS SR: Predložilo na pripomienkovanie balík zmien v sudcovských zákonoch

Sudcovské prostredie prejde zmenami. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) dne 10. 1. 2017 predložilo na pripomienkovanie balík úprav v sudcovských zákonoch. Rieši najmä tri základné okruhy - zavádza hromadný výber sudcov, profesionálne hodnotiace komisie pre hodnotenie práce sudcov a tiež dohľad Súdnej rady…

Všeobecná povinnosť uchovávať údaje

Členské štáty nemôžu uložil poskytovateľom služieb elektronických komunikácií všeobecnú povinnosť uchovávať údaje

Právo Únie bráni všeobecnému a nediferencovanému uchovávaniu všetkých údajov o prenose dát a polohe, ale členské štáty môžu prijať právnu úpravu, ktorá preventívne umožňuje, aby sa cielene uchovávali tieto údaje jedine na účely…

Ďalšie interné povýšenie v Havel, Holásek & Partners: novými partnermi sú Ivan Rameš a Jan Diblík, spolumajiteľkou kancelárie sa stala Adéla Havlová

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners rozšírila od 1. 1. 2017 počet svojich equity partnerov. Trinástym spoločníkom sa stala partnerka kancelárie Adéla Havlová. K tomu istému dátumu boli do pozície partnerov menovaní aj dvaja doterajší senior advokáti - Ivan Rameš a Jan Diblík. Havel, Holásek &…

Udalosti uplynulého týždňa

Preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní by mal zabezpečovať súd. Trovy prekladu a tlmočenia by mal hradiť štát. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd Gábor Gál, Elemér Jakab, Péter Vörös a Tibor Bastrnák v novelách zákona o Správnom súdnom poriadku a o Civilnom sporovom…

Prehľad najdôležitejších zmien v Exekučnom poriadku

Koncom novembra parlament výraznou väčšinou schválil rozsiahlu novelizáciu Exekučného poriadku, zákona o súdnych poplatkoch, zákona o bankách a zákona o sociálnom poistení. Dôvodom na prijatie týchto zmien bolo predovšetkým dosiahnutie rýchlejšej a funkčnejšej vymožiteľnosti práva, zefektívnenie vymáhania pohľadávok pre veriteľov a zaručenie…

Sociálné výhody cezhraničného pracovníka

V oblasti sociálnych výhod cezhraničného pracovníka sa dieťa v novozaloženej rodine môže považovať za dieťa nevlastného rodiča

V tejto oblasti sa príbuzenský vzťah nedefinuje z právneho, ale z ekonomického hľadiska v tom zmysle, že dieťa nevlastného rodiča, ktorý je migrujúcim pracovníkom, sa môže domáhať sociálnej výhody, pokiaľ tento…

Udalosti uplynulého týždňa

Ľudia s vyššími príjmami budú na zdravotných odvodoch platiť viac. Maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní sa totiž od januára zruší. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu Jozefa Valockého (Smer-SD) k novele zákona o zdravotnom poistení, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.