Články

NS SR: Judikátom roka sa stalo rozhodnutie správneho kolégia Najvyššieho súdu

Cenu Judikát roka 2017 získal senát správneho kolégia Najvyššieho súdu SR za rozhodnutie ochraňujúce základné práva žiadateľky o azyl z Afganistanu a jej troch maloletých detí. Súťaž zorganizoval už po štvrtý raz týždenník TREND a Občianske združenie Sudcovia Za otvorenú justíciu. O výsledkoch informoval hovorca NS Boris…

Summit predsedov parlamentov otvorí hodnotenie slovenského predsedníctva

Hodnotenie slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ) a jeho parlamentnej dimenzie či zriadenie Spoločnej parlamentnej kontrolnej skupiny pre kontrolu činnosti Europolu. O tom budú dnes hovoriť predsedovia parlamentov členských štátov Európskej únie na summite, ktorý sa koná v Bratislave.

NS SR: Pre verejnosť otvorí informačné centrum

Na Najvyššom súde (NS) SR bude od 3. mája k dispozícii informačné centrum. Jeho vytvorením by sa mal zjednodušiť prístup verejnosti k informáciám, ktoré budú po novom sústredené na jednom mieste. Zriadenie centranoznámil NS v tlačovej správe.

SÚDNA RADA: O členstvo v Rade bude v májových voľbách bojovať 17 sudcov

O osem miest v Súdnej rade SR sa bude v májových sudcovských voľbách uchádzať minimálne 17 zástupcov slovenských sudcov. Vyplýva to zo zoznamu kandidátov, ktorý na svojej internetovej stránke zverejnila Súdna rada.

MV SR: Vyhlásilo výzvu pre audit slovenského súdnictva

Veľký audit slovenského súdnictva je o krok bližšie k realizácii. Ministerstvo vnútra vyhlásilo vyzvanie pre projekt „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“. Vyčlenených naň je 12,1 milióna eur z európskych fondov cez operačný program…

Inštitúty „representations and warranties“ pri prevodoch vlastníckeho práva v podmienkach slovenskej právnej úpravy

S rastúcim ekonomickým trendom dochádza aj v podmienkach Slovenskej republiky k nárastu transakcií, v rámci ktorých sa v transakčnej dokumentácii udomácnili inštitúty „representations and warranties“. V tomto článku sa zaoberáme stručným načrtnutím problematiky „representations and warranties“ vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k veciam, tzv.

Prezident podpísal zákony, ktorými sa mení konanie pred súdmi

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dnes podpísal zákony, ktorými sa dopĺňa Civilný sporový poriadok a Správny súdny poriadok. TASR informoval Martin Lipták z Kancelárie prezidenta SR.

Kumulácia dovolacích dôvodov. Je prípustná, alebo hrozí riziko odmietnutia dovolania?

Nová právna úprava inštitútu dovolania v Civilnom sporovom poriadku[1] (ďalej aj „CSP“), v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, prešla koncepčnou zmenou. Nová právna úprava však v praxi vyvoláva viaceré aplikačné problémy. V tomto príspevku sa zameriame na problém týkajúci sa odôvodnenia prípustnosti dovolania. Výklad predmetnej právnej…

Udalosti uplynulého týždňa

Národná rada SR získa kompetenciu zrušiť amnestie či individuálne milosti prezidenta, ak odporujú princípom demokratického a právneho štátu. Poslanci parlamentu 124 hlasmi odobrili koaličný návrh, ktorý má smerovať k zrušeniu amnestií Vladimíra Mečiara.

Bezpapierová spoločnosť alebo ako IT pomáha biznisu?

Bezpapierová spoločnosť. Novodobý trend, ktorý so sebou prináša nespočetne veľa benefitov, a preto čoraz viac firiem siaha po rôznych IT riešeniach, ktoré im pomáhajú riadiť biznis efektívnejšie. Proces prechodu na bezpapierovú spoločnosť si vyžaduje okrem dôsledného plánovania aj zvýšené počiatočné náklady na obstaranie vhodného softvérového…

Bezpečnejšie zdravotnícke pomôcky: Rada prijala nové pravidlá EÚ

Rada 7. marca 2017 prijala nové pravidlá EÚ, ktorými sa zvyšuje bezpečnosť zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov pri súčasnom zachovaní včasného prístupu k inovatívnym riešeniam v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Udalosti uplynulého týždňa

Občania Slovenskej republiky budú mať od júna možnosť domáhať sa svojich práv už aj elektronicky podanou sťažnosťou. Rozšírenie možností prináša novela zákona o sťažnostiach, ktorú 101 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Zmeny v slovenskej justícii poslanci posunuli do druhého čítania

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Prepojenie obchodných registrov a ďalších evidencií je v druhom čítaní

Prepojiť systém obchodného registra v Slovenskej republike s inými obchodnými registrami alebo evidenciami. To je jeden z cieľov návrhu novely zákona o obchodnom registri, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

European Compliance Forum 2017

S neustále sa zvyšujúcim počtom a komplexnosťou nariadení narastá v poslednom období obava spoločností z dodržiavania predpisov a zásad riadneho postupovania v podnikaní. Správne nastavenie a nasmerovanie systému dodržiavania týchto predpisov (compliance) chráni spoločnosť nielen pred vysokou finančnou stratou, ale taktiež zlepšuje efektivitu…

Vnútorný predpis podniku

Vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu

Napriek tomu pri neexistencii takéhoto pravidla nemožno vôľu zamestnávateľa zohľadniť želanie zákazníka, aby jeho služby už nezabezpečovala zamestnankyňa nosiaca moslimskú šatku, považovať za požiadavku…

SÚDNA RADA SR: Voľby ôsmich členov Rady volených sudcami sa uskutočnia 23. mája

Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková vyhlásila voľbu ôsmich členov Rady, ktorí sú volení sudcami. Uskutoční sa 23. mája od 9.00 do 19.00 h. Voľby sa uskutočnia na zhromaždeniach sudcov v obvodoch jednotlivých volebných komisií.

Znovuzrodenie advokátov na Slovensku z pohľadu rozšírenia možnosti poskytovania nových (elektronických) služieb

Advokáti v tomto roku zažívajú takpovediac znovuzrodenie čo do nových služieb, ktoré sú ako jedni z mála subjektov na slovenskom (právnom) trhu oprávnení poskytovať. Zákonodarca zaradil advokáta medzi subjekty, ktoré sú ako jediné oprávnené poskytovať určité druhy služieb. Jedná sa takmer výlučne o elektronické služby, ktoré majú základ v zákone o…

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov zahŕňa aj použitie týchto údajov v inom členskom štáte

Rozsiahlo harmonizovaný právny rámec umožňuje zabezpečiť v celej Únii dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov účastníkov rovnakým spôsobom

MV SR: Dôrazne žiada štatutárov, aby si vybavili elektronický občiansky preukaz

Do štartu komunikácie štátnych úradov so štatutármi spoločností zapísaných v obchodnom registri zostáva už len 16 týždňov. Napriek tomu je na prístup k svojim elektronickým schránkam pripravených len 102.243 zástupcov firiem, teda ani nie polovica (48 percent). Väčšina štatutárov, takmer 111.000 osôb, teda nemá občiansky preukaz s čipom vybavený…