Články

Kniha jázd, áno alebo nie?

Podnikatelia majú možnosť rozhodnúť sa, či si náklady na nákup pohonných látok (ďalej len „PHL“) zahrnú do daňových výdavkov formou i) tzv. paušálnych výdavkov, ii) na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky polohy, kedy sa nevyžaduje vedenie knihy jázd alebo iii)…

Poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu

Podľa generálneho advokáta Szpunara poplatky za hovor na telefónne číslo záručného a pozáručného servisu nemôžu byť vyššie ako poplatky za štandardný hovor

Udalosti uplynulého týždňa

Platy ústavných činiteľov, poslancov, členov vlády, s výnimkou sudcov a prokurátorov, ostanú zmrazené aj na budúci rok. Vyplýva to z novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorú dnes 125 hlasmi schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o právnej norme rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, aby mohla byť…

P. Pčolinský navrhuje obmedziť odmeny pre exekútorov pri exekúcii

Odmena exekútora pri exekúcii by nemala presiahnuť sumu vymáhanej pohľadávky. Určiť by sa mala ako percento z vymoženého plnenia. V pozmeňujúcom návrhu k novele Exekučného poriadku to navrhol poslanec Peter Pčolinský z klubu Sme rodina. Obmedziť chce aj trovy v exekučnom konaní.

Ostanú od 1. januára 2017 tisíce zahraničných štatutárov bez priameho prístupu do elektronických schránok právnických osôb?

Začiatok roka 2017 predstavuje pre orgány verejnej správy a podnikateľský sektor významný krok smerom k elektronizácii a digitalizácii vzájomného vzťahu. Od 1. januára 2017 pristúpi štát k automatickej aktivácií elektronických schránok pre všetky obchodné spoločností a zapísané organizačné zložky pôsobiace na Slovensku. Uvedeným krokom má byť…

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book)

Vypožičiavanie elektronickej knihy (e-book) možno za určitých podmienok stotožniť s vypožičiavaním bežnej knihy

V takejto situácii sa uplatní výnimka verejného vypožičiavania, pri ktorej sa predpokladá najmä primeraná odmenu pre autorov

Udalosti uplynulého týždňa

Slovenské vysoké školy by sa v budúcnosti mohli nechať akreditovať aj medzinárodne akceptovanými akreditačnými orgánmi iných krajín. Slovenská Akreditačná komisia (AK) bude mať možnosť výsledok takejto akreditácie argumentmi spochybniť. Navrhuje to ministerstvo školstva v tézach Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého…

Hmotnoprávne podmienky vyhotovenia kamerového záznamu a jeho procesná prípustnosť

Mnohí ľudia si v súčasnosti chránia vlastné obydlie a vonkajší priestor okolo neho kamerovým informačným systémom (ďalej aj „KIS“). KIS sníma a zaznamenáva nielen osoby, ktoré sú vlastníkmi tohto systému, ale aj tretie osoby. V tomto článku sa budeme zaoberať okrem iného tým, (i) aké sú zákonné podmienky zaznamenávania činnosti tretích osôb…

Trest odňatia slobody

Trest odňatia slobody nemôže byť väzňovi skrátený v rámci jeho odovzdania z jedného členského štátu do druhého na základe trvania výkonu práce, ktorú odpracoval vo väzenskom zariadení prvého uvedeného členského štátu, ak tento štát v súlade so svojím právnym poriadkom takéto skrátenie trestu nepriznal

Rámcové rozhodnutie upravujúce otázku…

Vplyv Brexit-u na medzinárodné insolvenčné právo

Veľká Británia a predovšetkým Anglicko v súčasnosti (ešte stále) bez pochýb predstavuje v rámci EÚ najlákavejšiu destináciu pre riešenie insolvencie.[1] Samozrejme, aj keď takúto konkurznú turistiku môžeme vnímať predovšetkým negatívne, nemožno každý prípad posudzovať paušálne ako škodlivý (bad forum shopping). Za predpokladu, že zmeny súvisiace s…

Platy ústavných činiteľov ostanú zmrazené aj na budúci rok

Platy ústavných činiteľov, poslancov, členov vlády s výnimkou sudcov a prokurátorov majú ostať zmrazené aj na budúci rok. Kabinet schválil návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) novelizovať zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Ministri odobrili aj skrátené legislatívne konanie, parlament tak môže návrh schvaľovať na…

Prezident podpísal protischránkový zákon, má priniesť väčšiu transparentnosť

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To bude od februára úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Zvýšenie základného imania banky

Právo Únie nebráni zvýšeniu základného imania banky bez súhlasu valného zhromaždenia v situácii vážnych problémov hospodárstva a finančného systému členského štátu

Záujmy akcionárov a veriteľov nemôžu za každých okolností prevládať nad všeobecným záujmom stability finančného systému

Udalosti uplynulého týždňa

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach má byť v krajinách Európskej únie ľahšie. Veritelia získali nový nástroj vo forme európskeho príkazu na zablokovanie účtov. Slovensko pristupuje k aplikácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré nové konanie zaviedlo.

Začiatkom novembra bolo na komunikáciu so štátom pripravených len 17 percent štatutárov právnických osôb

Elektronický občiansky preukaz alebo elektronický doklad o pobyte s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom /BOK/ má momentálne iba 17 percent z 224 037 domácich i zahraničných štatutárov právnických osôb.

Jednotné ceny liekov na predpis v Nemecku

Jednotné ceny liekov na predpis stanovené v Nemecku sú v rozpore s právom Únie

Mzdové nároky

Odmeňovanie je pre zamestnanca aj zamestnávateľa jednou zo základných a najdôležitejších zložiek vzájomných práv a povinností. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú rôzne nedostatky ktoré môžu viesť k súdnym sporom, sankciám od inšpektorátu práce, či až k trestnému stíhaniu.

Udalosti uplynulého týždňa

Zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora. To bude od februára úloha nového zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý dnes 121 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 1.11.2016

Už 1.11.2016 nadobudne účinnosť nový zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, ktorým sa do samosprávnej pôsobnosti obcí zavádza finančný nástroj, prostredníctvom ktorého sa bude spoplatňovať stavebná činnosť, resp. developovanie určitých území na účel stanovený územným plánom.

Predzmluvné vzťahy

Oblasť náboru zamestnancov Zákonník práce upravuje len v parciálnych základných otázkach. V ostatnom ponecháva spôsob výberu zamestnancov na vôli zamestnávateľa. Určité špecifiká ďalej upravuje osobitne vo vzťahu k mladistvým zamestnancom.