12.10.2018
ID: 4253upozornenie pre užívateľov

Bratislava: Novomestská právna poradňa pomohla 1500 klientom

Právna poradňa v bratislavskom Novom Meste, ktorá funguje už piaty rok, pomohla doteraz 1500 klientom. Tí jej služby môžu využívať bezplatne dvakrát do týždňa, a to v pondelok a stredu. "Sme radi, že môžeme podať pomocnú ruku Novomešťanom, ktorí sa často nie vlastnou vinou dostanú do problémov, no nemajú peniaze na drahé právne poradenstvo," poznamenal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Klienti sa najčastejšie chodia poradiť pri problémoch týkajúcich sa občianskeho práva, najmä vysporiadania majetku či dedičského konania, ale tiež zákona o rodine, napríklad v otázke výživného či Zákonníka práce. Služby bezplatnej právnej poradne využívajú všetky vekové kategórie. "Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch," zdôraznil novomestský hovorca Marek Tettinger. Poradňa je otvorená v pondelok od 13. do 17. h a v stredu od 9. do 12. h.

Impulzom na vznik poradne v roku 2013 bol nárast sťažností, najmä zo strany starších občanov na ataky tzv. šmejdov. Tí mnohých pod rozličnými zámienkami nútili uzavrieť nevýhodné a predražené obchody, hlavne na spotrebný tovar. Množili sa tiež sťažnosti na poskytovanie nevýhodných finančných pôžičiek s premrštenou úrokovou sadzbou.

Podľa Františka Chamulu z právneho oddelenia novomestského miestneho úradu sa situácia v oblasti ochrany spotrebiteľa zlepšila. "Pomohla tomu prevencia, ale aj zmena legislatívy. Ľudia sú už ostražitejší," podotkol Chamula. Klienti podľa neho požadujú najmä praktické vysvetlenie ich problému, zorientovanie v právnej veci a naznačenie správneho postupu v konkrétnom prípade.


Zdroj: TASTR - 11.10.2018


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk