22.1.2020
ID: 4693upozornenie pre užívateľov

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

ERNST & YOUNG

Tímy EY Law Slovakia špecializujúce sa na právo v oblasti transakcií, nehnuteľností a pracovné právo radili spoločnosti AccorInvest ohľadom slovenských právnych aspektov jej významnej akvizície spoločnosti Orbis S.A.

Tímy EY Slovensko poskytujúce právne a transakčné poradenstvo spojili svoje sily, aby spoločnosti HTC Investments poskytli komplexné poradenské služby pri predaji jej dcérskej spoločnosti KINEX BEARINGS indickej spoločnosti National Engineering Industries Ltd.


VIVID LEGAL

Advokátska kancelária VIVID LEGAL poskytla komplexné právne poradenstvo spoločnosti ACS teplo pri akvizícii 100% - ného obchodného podielu spoločnosti VNG Slovakia (vystupujúcej pod novým obchodným menom ACS Plyn). Spoločnosť ACS Plyn podniká v oblasti dodávok zemného plynu a vlastní 49 % akcií spoločnosti Nitrianska teplárenská spoločnosť, ktorá je významným dodávateľom tepla v meste Nitra.

Právne poradenstvo bolo zo strany advokátskej kancelárie VIVID LEGAL poskytnuté spoločnosti ACS teplo v rámci procesu Due Diligence, posúdenia súťažno-právnych aspektov transakcie, ako aj v procese negociácie transakčnej dokumentácie. Právne poradenstvo poskytoval tím Andreja Gálika a tím Lindy Balhárekovej, partnerov advokátskej kancelárie VIVID LEGAL. 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk