19.2.2020
ID: 4709upozornenie pre užívateľov

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

DENTONS


Dentons poskytla právne poradenstvo GIC ohľadom €950 miliónovej akvizície portfólia Maximus. Dentons a Kirkland & Ellis zastupovali spoločnosť GIC, singapurský štátny majetkový fond, pri akvizícii portfólia nehnuteľností Maximus v oblasti logistiky od spoločnosti Apollo Global Management a americkej private equity spoločnosti. Hodnota transakcie bola približne 950 miliónov EUR. Dohoda, ktorá bola podpísaná v decembri 2019, sa dnes uzavrela po naplnení záverečných podmienok a regulačných schváleniach. Paneurópske portfólio s rozlohou 1 milión metrov štvorcových obsahuje 28 logistických aktív v hlavných logistických centrách v celej Európe vrátane Nemecka, Poľska, Slovenska, Holandska, Belgicka a Rakúska. Akvizíciou plánuje GIC rozšíriť svoju európsku logistickú platformu, P3 Logistic Parks. Táto transakcia bola jednou z najväčších investícií do nehnuteľností v Európe v roku 2019 a najväčšou v Nemecku. Evan Lazar, Co-chair pre Dentons global Real Estate skupinu, viedol cezhraničný tím Dentons zložený z viac ako 50 právnikov. S cezhraničným aspektami transakcie pomohli partneri so zameraním sa na právo nehnuteľností Steward Middleman a Perry Zizzi spolu s counsel Sona Taghiyeva a Gary Maguire a senior associate Lawrance Florescu. Súčasťou tímu bol aj partner David Zafra Carollo, counsel David Lange, senior associate Alexander Mühleisen a associates Arndt Dobroschke a Michael Bayliss z Nemecka; partner Dirk-Jan Gondrie a associate Stephanie Proost z Amsterdamu; managing counsel Martin Mendel a associates Tatiana Mergešová a Soňa Kurillová z Bratislavy; partner Piotr Staniszewski, counsel Michal Siwek, senior associate Joanna Misztal-Dzitko, a associates Krzysztof Mielech, Karolina Bandzul a Kamil Igielski z Varšavy; ako aj mnohí ďalší členovia tímu. Dentons má dlhoročné vzťahy s P3 Logistic Park, počas ktorých mu poskytoval právne poradenstvo  pri rozširovaní jeho portfólia a jeho pozície na trhu.


VIVID LEGAL

Advokátska kancelária VIVID LEGAL poskytla komplexné právne poradenstvo spoločnosti Arca Investments pri akvizícii 50 % akcií spoločnosti Finportal. Spoločnosť Finportal zastrešuje servisné služby pre finančných sprostredkovateľov a patrí medzi popredné brokerpool spoločnosti na slovenskom finančnom trhu. Právne poradenstvo bolo zo strany advokátskej kancelárie VIVID LEGAL poskytnuté spoločnosti Arca Investments v rámci posúdenia súťažno-právnych aspektov transakcie, ako aj v procese vypracovania a následného pripomienkovania transakčnej dokumentácie. Právne poradenstvo poskytoval tím Andreja Gálika a tím Lindy Balhárekovej, partnerov advokátskej kancelárie VIVID LEGAL. © EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk