15.12.2021
ID: 5295upozornenie pre užívateľov

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

BRICHTA & PARTNERS

„Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS s. r. o.  poskytovala komplexné poradenstvo / vypracovanie a negociovanie obsiahlych transakčných dokumentácii pre spoločnosť  Zero Gravity Capital s.r.o. a jej fond ZGC Fund I., s.r.o., a to pri (i) jeho kapitálovom vstupe do spoločnosti vyvíjajúcej a poskytujúcej prediktívne analýzy prostredníctvom umelej inteligencie a algoritmov na analýzu a/alebo predpovedanie finančných údajov, výkonnosti a kľúčových ukazovateľov MSP a obchodných spoločností z rôznych odvetviach, pričom celková investície v predmetnom investičnom kole predstavovala sumu 395.000,- € a (ii) pri jeho kapitálovom vstupe do spoločnosti vyvíjajúcej a poskytujúcej pokročilú dátovú a analytickú aplikáciu pre profesionálov v oblasti nehnuteľností, ktorá sa špecializuje na analýzu trhu s nehnuteľnosťami, lokalizačné informácie a pokročilé oceňovanie, pričom celková hodnota investície predstavovala  rovnako sumu 795.000,- €. Právne poradenstvo poskytoval tím v zložení Milan Čápka, Matej Ondrejka a Dominik Brichta.“
 

G. LEHNERT

AK G. Lehnert team poskytovala právne služby v súvislosti s predajom účastí (akcií) v spoločnosti General Plastic, a. s., poprednom slovenskom recyklátorovi použitých PET fliaš a výrobcovi PET predliskov a iných výrobkov z recyklovaných plastov, ako aj pri predchádzajúcom výraznom navýšení jeho vlastných zdrojov. Investormi sú jedni z najvýznamnejších hráčov na trhu s nealko nápojmi v ČR a SR, spoločnosti Kofola a Mattoni 1873. Hodnota súvisiacich transakcií predstavuje spolu cca 4,2 mio. EUR. Z našej strany transakciu viedla seniorná advokátka Anna Cyprichová pod dohľadom nášho partnera Norberta Smaha. Súčasne Norbert Smaho participoval na ďalšej ukončenej transakcii v súvislosti s nadobudnutím účasti v spoločnosti LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. špecializujúcej sa  na opravy, revízie a renovácie železničných vozňov, vagónov alebo hnacích dráhových vozidiel, ako aj služby poskytovania železničnej prepravy, na ktorej bude kupujúci participovať s doterajším výlučným majiteľom. Hodnota transakcie predstavuje cca 6 mio. EUR. Transakciu úspešne viedol spolu so seniornym advokátom Imrichom Kropuchom.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk