19.7.2023
ID: 5798upozornenie pre užívateľov

DEAL MONITOR

Prinášame vám prehľad významných mandátov popredných advokátskych kancelárií.

TAYLOR WESSING

Spoločnosti BRANTNER Slovakia s.r.o. sme poskytli právne poradenstvo v súvislosti s vytvorením spoločného podniku CEBZ s.r.o. so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (100% dcérska spoločnosť Slovenskej republiky) za účelom vybudovania a prevádzkovania centier energetického a biologického zhodnotenia odpadov vo vybraných lokalitách na území Slovenskej republiky. Spoločníci budú mať v CEBZ s.r.o. rovnaký podiel.

Centrá zohrajú významnú úlohu na ceste za novou, trvalo udržateľnou úrovňou spracovania odpadu v Slovenskej republike. Budú založené na najmodernejších triediacich technológiách a v procese spracovania biologickej zložky odpadu budú využívať proces tzv. suchej fermentácie.

Zásadne zvýšia mieru recyklácie a zhodnotenia odpadov, čím sa podstatne zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu. Zároveň zabezpečia produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív. Biometán môže prispieť k dekarbonizácii energetiky a k znižovaniu závislosti od fosílnych palív. Slovensko sa vďaka tomuto projektu pridá ku krajinám ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko a Taliansko, ktoré takúto technológiu zhodnotenia odpadov už niekoľko rokov úspešne využívajú.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk