25.11.2013
ID: 1131upozornenie pre užívateľov

Príprava nových pravidiel disciplinárneho súdnictva

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh zmien pravidiel vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti sudcov.

Súčasné nastavenie zákona z čias bývalej vlády sa totiž v praxi ukázalo ako neúčinné a bezzubé. Minister spravodlivosti o tom informoval na hlavnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska. Najväčšiu stavovskú organizáciu sudcov zároveň požiadal o vypracovanie návrhu záväzného etického kódexu správania sudcov.

Súčasné vedenie Ministerstva spravodlivosti SR nemá záujem účelovo meniť pravidlá disciplinárneho konania len preto, že boli prijaté za bývalej vlády. Prax však ukázala, že súčasný systém trestania za chyby sudcov nefunguje a preto je jeho revízia nevyhnutná. Podstata zmien bude spočívať vo sfunkčnení disciplinárnych senátov, ktoré budú schopné rozhodovať o návrhoch na začatie disciplinárneho konania rýchlo a efektívne. Konkrétny návrh paragrafového znenia novely zákona o sudcoch a prísediacich týkajúci sa disciplinárnej zodpovednosti sudcov bude predložený na pripomienkovanie do konca tohto roka.

Minister spravodlivosti ďalej zdôraznil potrebu prijatia záväzných a jasných pravidiel etického správania sudcov, ktorých porušenie bude znamenať disciplinárne previnenie. Prijatie jasných etických pravidiel považuje minister T. Borec za jeden z pilierov obnovy dôvery verejnosti v justíciu. „Absolútna väčšina sudcov každodenne odvádza poctivú prácu, no sú tu aj takí, ktorí justícii kazia dobré meno a spoliehajú sa na to, že za pochybenia nebudú potrestaní,“ povedal T. Borec. Záujmom ministra spravodlivosti je, aby bol etický kódex dokumentom, ktorý sudcovia príjmu za svoj. Preto ponúkol Združeniu sudcov Slovenska, aby vypracovalo vlastný návrh, ktorý bude východiskom pri schvaľovaní jeho záväzného znenia.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk