10.5.2018
ID: 4069upozornenie pre užívateľov

Pripravovaná novela zmení podmienky podpory obnoviteľných zdrojov energií

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo predbežnú informáciu o novele zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Ide o systémovú zmenu, ktorá významne ovplyvní podmienky poskytovania podpory v odvetví.

 
 Ružička Csekes s.r.o.
 
Podľa predbežnej informácie ostáva  pre existujúcich výrobcov zachovaný súčasný právny stav a „garantované  práva podpory“. Pre nové väčšie zariadenia však nastane zmena. Zavedie sa podpora formou nového príplatku (tzv. podpora „Feed-in-Premium“), pričom predpokladom získania tejto podpory bude úspech v aukcii. Pravidlá aukcií a kritéria výberu zatiaľ predstavené neboli. V prípade nových menších výrobných zariadení, akými sú napríklad aj solárne panely na obytných budovách, sa bude podpora poskytovať „výkupom elektriny za vopred stanovenú cenu a doplatkom“.

Ministerstvo ďalej plánuje súbor administratívnych opatrení s cieľom zavedenia centrálnej správy systému podpory elektriny vyrobenej z OZE a KVET, akými sú dátový manažment, centrálna administrácia podpory a jej financovania, centrálny výkup elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku.

Podľa Mgr. Jany Tögelovej, partnerky advokátskej kancelárie Ružička Csekes, „predstavené opatrenia vyvolávajú pochybnosť o tom, že by mohli viesť k systematickému zníženiu nákladov na prevádzkovanie systému a tým aj ceny elektriny, nakoľko ide len o administratívne opatrenia. Naopak, ministerstvo navrhuje zníženie nákladov pre priemyselné podniky pre niektoré odvetvia formou štátnej pomoci, čo považujeme za nie veľmi šťastné a systémové riešenie.“


Mgr. Jana Tögelová

Mgr. Jana Tögelová
,
partner
e-mail:    jana.togelova@r-c.sk


Ružička Csekes s.r.o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-c.sk

PFR 2018 - d

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk