26.8.2019
ID: 4570upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Kabinet schválil návrh nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov. Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku 2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.

Vláda

M. Lajčák prijal novú veľvyslankyňu USA

19. 08. 2019 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák prijal na nástupnej návšteve novú veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget Brink, ktorá mu odovzdala kópie poverovacích listín. Partneri zhodnotili stav bilaterálnej spolupráce, ako aj možnosti jej ďalšieho posilnenia a rozšírenia.

Žilinský okresný súd, ktorý spravuje „protischránkový register“, dostane posilu

20. 08. 2019 - Minister spravodlivosti Gábor Gál rozhodol o pridelení sudcu na Okresný súd v Žiline, ktorý spravuje register partnerov verejného sektora (RPVS). Urobil tak tesne pred začiatkom účinnosti novely, ktorá prinesie viaceré pozitívne zmeny, napríklad lepšia ochrana osobných údajov, presnejšie usmernenia ale aj diskvalifikačná lehota po výmaze.

Evidovaná nezamestnanosť sa nezmenila, pomôžu ďalšie projekty
20.08.2019 - Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli nezmenila a zostala na úrovni 4,97 %. Celková miera mierne vzrástla o 0,03 percentuálneho bodu na 6,07 %. Opäť pribudli stovky voľných pracovných miest a úrady práce budú na ne intenzívne hľadať vhodných kandidátov z radov nezamestnaných. A to aj prostredníctvom nových projektov.

Agrorezort strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov
20. 08. 2019 - Agrorezort  strojnásobí podporu na prezentáciu slovenských potravinárov na prestížnych výstavách doma aj v zahraničí. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhlásila výzvu na preplatenie nákladov na cestovné, ubytovanie, prenájom či postavenie stánku. Agrorezort zvýšil medziročne objem alokovaných prostriedkov až trojnásobne, na 795 000 eur.

Jednorazové plastové výrobky dostali od vlády stopku
21. 08. 2019 - Vláda podporila novelu zákona o odpadoch, ktorou chce Ministerstvo životného prostredia SR zakázať od roku 2021 uvádzať na slovenský trh jednorazové plastové výrobky. Zároveň novela zvýhodňuje výrobcov, ktorí na trh uvádzajú recyklovateľné výrobky. „Na Slovensko sa ročne dovezie 14-tisíc ton neobalových plastových výrobkov, pričom významnú časť z tohto objemu predstavujú práve plastové slamky, taniere, príbory a ďalšie produkty. Tieto jednorazové plasty sa vo veľkej väčšine na Slovensko dovážajú a u nás končia ako odpad,“ uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Pád Železnej opony pripomína aj Európsky zelený pás, ktorý po nej ostal

21. 08. 2019 - Viac ako dvanásťtisícpäťsto kilometrov dlhý koridor pozdĺž bývalej Železnej opony je pripomienkou nepriedušne stráženej hranice medzi neslobodou a slobodou, medzi východnou a západnou Európou. Do prihraničnej oblasti bol za komunizmu pod hrozbou smrti zakázaný vstup. Paradoxne tu boli priaznivé podmienky pre neporušenú prírodu. Dnes Európsky zelený pás (European Green Belt) aj po 30 rokoch jedinečným spôsobom pripomína, že Európa bola rozdelená a na hranici zomierali ľudia, ktorí túžili po slobode.

Štátny tajomník L. Parízek prijal riaditeľa regionálnej kancelárie Medzinárodnej organizácie pre migráciu pre EHS, EÚ a NATO Olu Henriksona
21. 08. 2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal riaditeľa regionálnej kancelárie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre EHS, EÚ a NATO Olu Henriksona. Hlavnými témami rokovania boli globálne migračné trendy a konkrétne možnosti riešenia problémov, ktoré so sebou prináša migrácia.
 
Vláda schválila návrh nového zákona o občianskych preukazoch

21. 08. 2019 - Kabinet schválil návrh  nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych preukazov.  Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku  2021 elektronický občiansky preukaz s čipom.

Ministerstvo vnútra bezodplatne získalo do svojho vlastníctva dizajny tabuliek s evidenčnými číslami
21. 08. 2019 - Ministerstvo vnútra získalo v lete tohto roku bezodplatne do svojho vlastníctva dizajny fólie registračných značiek a tabuliek s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel. Doterajšími vlastníkmi dizajnov registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR boli Ing. Peter Blizniak a spoločnosť TURČAN DELTA s.r.o., s ktorou malo Ministerstvo vnútra SR podpísanú od roku 2005 zmluvu na výrobu a dodávku reflexných tabuliek s evidenčným číslom, tabuliek CD a individuálnych EČ pre motorové a prípojné vozidlá.

Profesionálni vojaci budú mať vyššie platy

21. 08. 2019 - GalériaVideoProfesionálni vojaci budú mať vyššie platy. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú schválila vláda.  Ide o ďalšie z opatrení rezortu obrany, ktorým chce zatraktívniť službu v ozbrojených silách. Pre účinnosť zmien je ešte potrebný súhlas Národnej rady SR.

Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy

21. 08. 2019 - Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska. Končí tak extrémna rozdrobenosť pôdy, ktorá sťažuje život občanom, firmám, obciam i štátu.

Aj tento rok obnovujú pamiatky nezamestnaní

22. 08. 2019 - Viac ako 560 nezamestnaných pomáha v tomto roku obnovovať 33 národných pamiatok. Umožňuje im to spoločný projekt s Ministerstvom kultúry SR. Vďaka nemu pomáhame nielen ľuďom bez práce získať cenné pracovné skúsenosti, ale zachraňujeme naše kultúrne dedičstvo a podporujeme cestovný ruch.

Slovenský národný archív sprítupnil bádateľom archívny fond Verejnosť proti násiliu

23. 08. 2019 - V roku 2019 si pripomíname 30 rokov od udalostí, ktoré predznamenali pád totalitného komunistického režimu v Československu. V snahe naplniť požiadavky odbornej a laickej verejnosti o objektívne spoznanie týchto udalostí bol od polovice augusta v bádateľni Slovenského národného archívu v Bratislave sprístupnený celý archívny fond Verejnosť proti násiliu 1989 – 1993, ktorého väčšinu doteraz nebolo možné študovať.

Vláda odsúhlasila pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti detských ihrísk

23. 08. 2019 - Bezpečnosť detských ihrísk by sa mala zvýšiť. Pomôcť by tomu mala nová komplexná  úprava, ktorá jasne a zrozumiteľne stanovuje bezpečnostné požiadavky na detské ihriská, definuje povinnosti vlastníkov a zároveň upravuje systém kontroly. Návrh zákona predložil na rokovanie minister hospodárstva Peter Žiga, vláda s ním súhlasila.

NRSR


Kandidátov na sudcov ÚS je zatiaľ jedenásť, pribudli P. Kohút a B. Gerbery
23. 08. 2019 - Zoznam uchádzačov o post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa rozšíril o dve mená. Sú nimi Boris Gerbery, ktorý už v minulosti kandidoval, a Peter Kohút. Oboch navrhla Slovenská komora exekútorov. Informoval o tom predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD). O ÚS tak zatiaľ prejavilo záujem jedenásť uchádzačov. Ďalšími kandidátmi sú Slavomír Trnkócy, Michal Ďuriš, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Peter Straka, Ladislav Duditš, Zuzana Pitoňáková, Michal Matulník a Robert Šorl.

Prezident

Prezidentka po stretnutí s predstaviteľmi Nemecka: V politike zastávame spoločné hodnoty
22.08.2019 - Zuzana Čaputová sa v Berlíne stretla s prezidentom Steinmeierom a kancelárkou Merkelovou. "Je iba málo krajín, s ktorými si Slovensko rozumie tak dobre ako práve s Nemeckom. Potvrdilo sa mi, že v politike zastávame spoločné hodnoty spolupráce, konštruktívneho prístupu, dôraz na slobodu a ľudskú dôstojnosť. Podobne vidíme svet a problémy, ktorým dnes musíme spoločne čeliť. Nemecko je pre Slovensko strategický spojenec a najdôležitejší obchodný partner, ktorý dáva prácu viac ako 120 tisícom našich občanov. Preto, ak sa darí Nemecku, darí sa aj Slovensku.

Prezidentka v Berlíne: Život v demokratickom štáte je vzácnou hodnotou
21.08.2019 - Zuzana Čaputová počas svojich nástupných návštev navštívila Berlín. Prezidentka počas návštevy absolvovala rokovanie s prezidentom Nemecka Frankom-Walterom Steinmeierom, s ktorým následne vystúpila na spoločnej tlačovej konferencii.

Prezidentka sa stretla s delegáciou Úradu jadrového dozoru SR

20.08.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala delegáciu Úradu jadrového dozoru SR vedenú jeho predsedníčkou Ing. Martou Žiakovou, CSc.
Na rokovaní sa zaujímala o výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou našich atómových elektrární. Okrem stavu prác na vyraďovaní blokov A1 a V1 v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice sa diskusia dotkla aj bezpečnosti prevádzky funkčných blokov v atómových elektrárňach V2 v Jaslovských Bohuniciach a reaktorov 1 a 2 v JE Mochovce.

Nová americká veľvyslankyňa sa stretla s prezidentkou
20.08.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala na nástupnej audiencii novú veľvyslankyňu USA Bridget A. Brink, ktorá jej odovzdala poverovacie listiny.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk