9.9.2019
ID: 4580upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o rozhodcovskom konaní. Minister spravodlivosti Gábor Gál: “Súčasná právna úprava vyvoláva v praxi viaceré problémy týkajúce sa najmä nedôvery v rozhodcovské súdy. Mnohé podnikateľské subjekty sa obávajú pristúpiť k riešeniu sporov pred rozhodcovskými súdmi, pretože im nedôverujú ako inštitúciám, ktoré konajú nezávisle, nezaujato a odborne.

Vláda

Ministerstvo spravodlivosti zakročí proti pochybným rozhodcovským konaniam
02.09. 2019 - Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o rozhodcovskom konaní. Minister spravodlivosti Gábor Gál: “Súčasná právna úprava vyvoláva v praxi viaceré problémy týkajúce sa najmä nedôvery v rozhodcovské súdy. Mnohé podnikateľské subjekty sa obávajú pristúpiť k riešeniu sporov pred rozhodcovskými súdmi, pretože im nedôverujú ako inštitúciám, ktoré konajú nezávisle, nezaujato a odborne. Ďalším súčasným problémom je nedostatočná miera presvedčivosti právnych záverov rozhodcovských súdov. Často sú rozhodcovské rozsudky predmetom ďalšieho súdneho konania, čím sa popiera ich základný účel, ktorým je rýchlosť, presvedčivosť a nestrannosť, v dôsledku čoho sa právne spory dostávajú späť do systému všeobecného súdnictva. Tomuto bude koniec.”

Posilnili sme voči špekulantom a schránkovým firmám
02. 09. 2019 - Sudcovia Okresného súdu v Žiline budú môcť rozhodovať podľa lepších a prísnejších pravidiel. Od 1.septembra 2019 začala platiť prísnejšia kontrola “schránkových” firiem obchodujúcimi so štátom. Okresný súd v Žiline, ktorý spravuje register partnerov verejného sektora (RPVS) bude mať efektívnejšie nástroje na nepoctivých podnikateľov.

V Žiline oficiálne otvorili zrekonštruované moderné pracovisko cudzineckej polície
02. 09. 2019 - Od pondelka 2. septembra 2019 si v Žiline môžu cudzinci vybavovať svoju agendu v moderných zrekonštruovaných priestoroch. „V posledných rokoch zaznamenáva slovenská cudzinecká polícia neustály medziročný nárast žiadostí o jednotlivé druhy pobytov a s tým je spojený aj nárast agendy a zvyšovanie zaťaženosti policajtov.

Štátny rozpočet v auguste so schodkom 1,639 mld. Eur

02.09.2019 - Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 298,8 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 3,3 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 mld. eur (+12,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu augusta 2019 schodok vo výške 1,639 mld. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 896,6 mil. eur.

Štátny tajomník F. Ružička diskutoval na Ekonomickom fóre v Krynici o budúcom vývoji EÚ
03. 09. 2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička sa 2019 zúčastnil na 29. ekonomickom fóre v poľskej Krynici, kde vystúpil v panelovej diskusii venovanej vývoju v Európskej únii a spolupráci V4 po voľbách do Európskeho parlamentu.

Ábel Ravasz predstavil nový Atlas rómskych komunít - trendy sú pozitívne

04. 09. 2019 - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predstavil tretie vydanie Atlasu rómskych komunít. Vďaka ním poznáme najpresnejšie údaje o koncentrácii rómskeho obyvateľstva v rámci Slovenska a základné údaje o kvalite ich života.

Krajiny sa musia v boji proti terorizmu spájať. Technologický progres prináša aj nové výzvy.
04. 09.2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Lukáš Parízek sa 3. - 4. septembra 2019 v Minsku zúčastnil Medzinárodnej konferencie venovanej boju proti terorizmu. Podujatie pod egidou Ministerstva zahraničných vecí Bieloruska a Organizácie Spojených národov sa uskutočnilo ako súčasť dlhodobého úsilia medzinárodného spoločenstva v boji proti terorizmu, so zameraním na využívanie nových technológií.

Zákaz plošných výrubov prešiel výborom NR SR
04.09.2019 - Dôležitá novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá zabezpečí účinnú ochranu národných parkov a iných vzácnych území, je opäť bližšie k realite. Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie súhlasí s novou legislatívou a odporúča ju poslancom parlamentu schváliť. Po sedemnástich rokoch sa tak významne posilnia právomoci štátnych ochranárov na viac ako 400 000 hektároch územia a v národných parkoch sa zakážu plošné výruby.
 
Vláda schválila programy starostlivosti o ďalšie dve chránené vtáčie územia
04.09.2019 - Pre návrat ikonických druhov vtáctva – hlucháňa hôrneho do Strážovských vrchov a tetrova hoľniaka do Čergova, je potrebné uskutočniť konkrétne opatrenia. Pre hlucháňa hôrneho je to napríklad zabezpečiť bezzásahový režim na časti viac ako storočných porastov či realizovať aktívne opatrenia v ďalších vhodných lesných porastoch. Naopak, tetrov hoľniak vyžaduje obhospodarovanie – pasenie na holiach.

Doktorandi si prilepšia o desiatky eur mesačne
04.09.2019 - Na 855 eur vzrástlo od septembra 2019 štipendium doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky. Do jej absolvovania budú dostávať študenti dennej formy doktorandského štúdia mesačne 734 eur. Toto zvýšenie súvisí s úpravou platových tried a stupňov pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá sa týka pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov škôl, vrátane vysokých.

Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou
04.09.2019 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie projektov určenú pre stredné školy na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou.

Stratifikácia môže znížiť počet odvrátiteľných úmrtí a priniesť kvalitnejšie a bezpečnejšie zdravotníctvo

04. 09. 2019 - Stratifikácia známa aj pod názvom Zdravá zmena prinesie do systému po prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá na základe výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti. Kvalitnejšia a bezpečnejšia zdravotná starostlivosť pre pacienta tak prinesie napríklad nižší počet opakovaných operácií a hospitalizácií, či zlepšenie dostupnosti kvalitnej a adresnej zdravotnej starostlivosti.

Podpora rozvíjania finančnej gramotnosti v rezorte školstva
05.09.2019 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plne podporuje iniciatívu rezortu financií na zlepšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Vzdelávanie žiakov v tejto oblasti je už dlhé roky povinnou súčasťou obsahu vzdelávania, či už ako prierezová téma na základných školách alebo súčasť ekonomického vzdelávania na stredných školách

Aby deti poznali hodnotu peňazí
05.09.2019 - Finančná gramotnosť Slovákov je podľa prieskumov nízka. V roku 2015 to bolo iba 48%, čím sa Slovensko zaradilo na 16. priečku v rámci EÚ. Prvé miesto patrí Dánsku so 71%, naopak na chvoste sú Rumuni (22%). Ministerstvo financií SR sa preto venuje finančnému vzdelávaniu pedagógov, a v budúcnosti plánuje aj prednášky a semináre pre samotných žiakov základných škôl.
Pilotným projektom je Deň pre školy, ktorý sa bude konať 20.septembra na pôde ministerstva financií.

OBSE v Bratislave školila profesionálov v oblasti manažmentu hraníc
5.9.2019 - V stredu 4. septembra 2019 sa skončil trojdňový pokročilý tréningový kurz pre profesionálov v oblasti manažmentu hraníc, ktorý sa uskutočnil v Bratislave od 2. do 4. septembra. Jeho nosnou témou bolo prepojenie správy a reformy bezpečnostného sektora (SSG/R) a manažmentu hraníc. Podujatie zorganizoval Sekretariát Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Štábna škola manažmentu hraníc OBSE v Dušanbe (BMSC) a hostilo ho tohtoročné slovenské predsedníctvo v OBSE.

Za tri dni prišlo takmer 330 žiadostí o príspevok na nový rodinný dom
05. 09. 2019 - O príspevok vo výške 8000 eur na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je veľký záujem. Od 2. septembra 2019, kedy sa spustilo elektronické podávanie žiadostí do dnešného rána, ich prišlo 328. V prvom kole novozavedenej výzvy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravené poskytnúť príspevok 500 záujemcom.

Najväčšie obchodné reťazce na Slovensku podporili zálohovanie PET fliaš a plechoviek
05.09.2019 - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) sa dnes prihlásila k zavedeniu zálohovania PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Aliancia združuje najvýznamnejšie obchodné spoločnosti na slovenskom trhu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos ocenil konštruktívny prístup aliancie pri tvorbe samotného zákona. Novú legislatívu ministerstvo už presadilo na vláde a  v prvom čítaní v Národnej rade SR získala podporu 120 poslancov.

P. Gajdoš: Trváme na potrebe zvýšenia platov profesionálnych vojakov a systémovej modernizácii ozbrojených síl

06.09.2019 - Historicky najväčšia reálna modernizácia, zabezpečenie výstrojných súčiastok pre vojakov a vyššie platy sú výsledkom viac ako trojročnej práce súčasného vedenia Ministerstva obrany SR. Odpočet napĺňania Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030 dnes na tlačovej konferencii predstavili minister obrany SR Peter Gajdoš a tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko.

Štátny tajomník Ondrejcsák zastupoval SR na fóre V4-Kórea
06.09.2019 - Štátny tajomník Róbert Ondrejcsák navštívil v dňoch 4. - 6. septembra Kórejskú republiku, kde rokoval so svojím rezortným kolegom Park Jae-Minom a zúčastnil sa na Soulskom obrannom fóre, ktoré v súčasnosti patrí k jednej z najväčších bezpečnostných konferencií v regióne východnej Ázie. Štátny tajomník tiež zastupoval SR na rokovaní V4+Kórea, ktoré sa na pozvanie kórejskej strany uskutočnilo na okraj fóra.

Nová výzva v rámci OP KŽP na podporu investícií a na prispôsobovanie sa zmene klímy

06.09.2019 - Ministerstvo životného prostredia SR plánuje vyhlásiť v poradí už 54. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Výzva bude zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy. Z európskych zdrojov bude na tento účel vyčlenených 600-tisíc eur.

NRSR


NRSR: Odvolávanie premiéra presunuli pre neúčasť poslancov na pondelok

06. 09. 2019 - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude čeliť pokusu o odvolanie z funkcie až v pondelok (9. 9.). Poslancom sa totiž ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť schôdzu Národnej rady SR, keďže ich v pléne nebolo dosť. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) tak zasadnutie presunul na pondelok 9. septembra o 13.00 h.

Na 47. schôdzi parlamentu zložilo poslanecký sľub päť nových poslancov
06. 09. 2019 - Predseda NR SR Andrej Danko dnes otvoril v poradí 47. schôdzu národnej rady, ktorá mala na program personálne zmeny v poslaneckom zbore. Na chôdzi zložila sľub pätica nových poslancov. Aktuálne zmeny v zložení parlamentu súvisia s nástupom náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov, ktorí boli zvolení do Európskeho parlamentu.

Národná rada dnes spolu s občanmi slávila Deň ústavy SR
01. 09. 2019 - Parlament dnes svojím príhovorom slávnostne otvoril pre ľudí predseda NR SR Andrej Danko. "Som presvedčený, že takýto deň otvorených dverí má svoj význam, pretože tu máte možnosť reálne vidieť ľudí, ktorých vídavate v televízii, reálne vidieť ich prácu," skonštatoval Danko v príhovore. Návštevníkom okrem pozitívnej energie a priateľskej atmosféry poprial aj to, aby sa im podarilo stretnúť s politikmi, s ktorými by sa chceli porozprávať. Predseda parlamentu zároveň osobitne privítal na podujatí aj bývalých prezidentov Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk