7.10.2019
ID: 4609upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila na rokovanie NR SR zákon o lesoch. Navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenami, ktoré zabezpečia ústavou chránené práva a oprávnené záujmy verejnosti na informovanosť a účasť na relevantných správnych konaniach a rozhodnutiach.

Vláda

Veľvyslanec S. Abdykarimov ukončil svoje pôsobenie v Slovenskej republike


30. 09. 2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ ministra pre predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Lukáš Parízek prijal 30. 9. mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej republiky v Slovenskej republike Seržana Oralbajeviča Abdykarimova, v súvislosti s blížiacim sa ukončením jeho diplomatickej misie.

Ak sa dopustíte dopravného priestupku, policajt vás nemusí zastaviť, pokuta vám môže prísť poštou

30. 09. 2019 - Od 1. októbra 2019 bude polícia  v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky vo zvýšenej miere využívať inštitút objektívnej zodpovednosti. To znamená, že v prípade nedodržania dopravných predpisov  vám môže prísť pokuta priamo domov poštou bez toho, aby vás na ceste zastavili policajti. Polícia chce aj takto upozorniť na striktné dodržiavanie všetkých dopravných predpisov.

Premiér Peter Pellegrini na pohrebe Jacquesa Chiraca

30. 09. 2019 - Predseda vlády SR Peter Pellegrini v pondelok 30. septembra 2019 zastupoval Slovenskú republiku na štátnom pohrebe bývalého prezidenta Francúzskej republiky Jacquesa Chiraca. Cesta Petra Pellegriniho do Francúzska mala aj symbolický význam. Premiér do Paríža letel vládnym špeciálom, ktorý počas svojho pôsobenia využíval aj zosnulý bývalý francúzsky prezident. Predtým, ako Airbus s terajším registračným označením OM-BYK kúpila Slovenská republika a stal sa súčasťou slovenskej vládnej letky, totiž slúžil francúzskej hlave štátu a francúzska armáda ho využívala až do roku 2011.

Na ekologickejšie vykurovanie domácností poputuje 35 miliónov eur


01. 10. 2019 - Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu za 30 miliónov eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia na výmenu starých kotlov na tuhé palivov domácnostiach za ekologickejšie. So spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu ide o sumu 35 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú v prvej etape vyššie územné celky či štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Tí predložia projekty, ktorými sa zaistí efektívny systém výmeny kotlov v domácnostiach. Prvé kotly do domácností by sa tak mohli distribuovať už v prvom polroku 2020.

Medziročne rastú príjmy aj výdavky

01. 10. 2019 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 327,4 mil. eur. Výdavky sa medziročne zvýšili o 1,558 mld. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu septembra 2019 schodok vo výške 1,84 mld. eur. Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 242,4 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 185,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 34,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 30,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 28,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 26,3 mil. eur a pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 14,8 mil. eur.

Štátny tajomník MZ SR v New Yorku


02. 10. 2019 - Štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik sa 23. septembra 2019 zúčastnil na podujatí, ktoré sa konalo počas Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Témou bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti (UHC-Universal health coverage), vrátane prístupu ku kvalitným zdravotníckym službám a prístupu k bezpečným, efektívnym, kvalitným a cenovo dostupným liekom a vakcínam. Štátny tajomník vo svojom vystúpení zdôraznil, že Slovensko plní strategické ciele WHO a pracuje na mnohých systémových krokoch, ktoré v nasledujúcich rokoch prinesú pozitívne výsledky. Cieľom MZ SR je zlepšenie kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, ako aj lepšie pracovné podmienky pre lekárov, zdravotné sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

Štátny tajomník F. Ružička diskutoval na Varšavskom bezpečnostnom fóre o globálnom postavení EÚ

02. 10. 2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička vystúpil na Varšavskom bezpečnostnom fóre. Vo svojom príhovore v plenárnej diskusii na tému „Pipe-Dream or Reality: Is the EU a Global Power“ zhodnotil aktuálne postavenie EÚ na globálnej scéne: „V rovine ekonomickej výkonnosti EÚ jednoznačne spĺňa atribúty globálnej mocnosti. Obdobne to platí pri nastoľovaní globálnych trendov a riešení napr. v oblasti hodnôt, ľudských práv, technológií a klímy.

Zelené verejné obstarávanie naštartuje koncepcia z dielne envirorezortu

02. 10. 2019 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos - v spolupráci s Úradom verejného obstarávania - prezentoval na dnešnom rokovaní vlády koncepciu rozvoja zeleného verejného obstarávania. Tá počíta napríklad s prípravou všeobecnej metodiky, alebo novelou zákona o verejnou obstarávaní.

Vláda súhlasí s prístupom k európskemu dohovoru o integrovanom prístupe k bezpečnosti počas športových podujatí

02. 10. 2019 - Pri prevencii a ochrane voči rizikovým javom v hľadisku športových zápasov sa má Slovensko riadiť pravidlami v Dohovore Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach. Súhlas s pristúpením k tomuto dohovoru, ktorý musí ešte odsúhlasiť parlament, v stredu 2. októbra 2019  vyslovila vláda. Materiál na rokovanie kabinetu predložilo ministerstvo vnútra.

Rada vlády pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 vytvára kontúry moderného Slovenska


03. 10. 2019 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek sa zúčastnil na 2. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. Rada je zriadená vládou SR od marca 2019 a má 34 členov, ktorými sú predstavitelia vlády SR, samospráv a sociálno-ekonomickí partneri. Ako koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti bude Rada dohliadať na implementáciu fondov Európskej únie v novom programovom období 2021 – 2027.

Manažment údajov zbierky listín

03. 10. 2019 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako spracovateľ štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov zbierky listín“ oznamuje, že túto predkladá na verejné pripomienkovanie.

Profesionálni vojaci sú o krok bližšie k vyšším platom

03. 10. 2019 - Poslanci Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dnes dali súhlasné stanovisko k novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorej cieľom je zatraktívniť službu v ozbrojených silách. Zároveň ide o jedno z opatrení, ktorým chce Ministerstvo obrany SR, aj vďaka novému systému odmeňovania profesionálnych vojakov, zvýšiť konkurencieschopnosť vojenského povolania na trhu práce a prispieť tiež k stabilizácii skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov. O novej právnej úprave bude ešte rozhodovať Národná rada SR.
 
Sólymos odcestoval na rokovanie Rady ministrov pre životné prostredie

04. 10. 2019 - Hlavným bodom dnešného rokovania Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxemburgu je dohoda európskych lídrov v boji proti klimatickej zmene pred blížiacou sa decembrovou klimatickou konferenciou OSN v juhoamerickom Čile. Slovenskú delegáciu na rokovaní vedie podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

NRSR


Okruh adresátov rekreačného poukazu sa rozšíri

01. 10. 2019 - Okruh adresátov rekreačného poukazu sa v budúcnosti rozšíri. Bude možné, aby benefit poukazu čerpal nielen zamestnanec, jeho deti, ale aj rodičia zamestnanca, či jeho starí rodičia. Uviedol to v utorok na brífingu predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS), po rokovaní so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ). Podľa Danka sa uvažuje aj o tom, že by od daňových povinností bolo možné oslobodiť prevod živnosti na blízku osobu.

Zasadala Komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti

01. 10. 2019 - Predseda Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch Miroslav Ivan zvolal dňa 1.10.2019 zasadnutie komisie, ktorého predmetom bol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Reprezentatívna účasť zástupcov odbornej verejnosti, prevádzkovateľov staníc technickej kontroly, Národnej asociácie STK, technickej služby technickej kontroly a technickej služby pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel potvrdila veľký záujem najmä o tú časť novely zákona, ktorá sa týka práve tohto konkrétneho segmentu a druhu činností riešených v navrhovanej novele.

Prezident

Prezidentka vrátila zákon o lesoch, zákon o ochrane prírody podpísala


01.10.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila na rokovanie NR SR zákon o lesoch. Navrhla, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenami, ktoré zabezpečia ústavou chránené práva a oprávnené záujmy verejnosti na informovanosť a účasť na relevantných správnych konaniach a rozhodnutiach.

Prezidentka v Lánoch: Silná a jednotná EÚ je v záujme V4


03.10.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu a vo štvrtok (2.-3.10.2019) zúčastnila na samite prezidentov V4 na zámku v Lánoch pri Prahe. Prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi sa poďakovala za pohostinnosť, organizáciu a priateľské prijatie. Podľa prezidentky bolo tohtoročné stretnutie do veľkej miery symbolické, pretože si pripomíname 30. výročie pádu Berlínskeho múru aj Nežnej revolúcie. Míľniky, ktoré sú v našom regióne pevne spojené s príchodom slobody a demokracie a toto výročie je aj príležitosťou pripomenúť, že V4 vznikla, aby sme si navzájom pomohli a najmä prispeli k posilneniu zjednotenia Európy, jednoty, slobody a demokracie.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk