3.2.2020
ID: 4706upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa dohodlo na zľavách na mýte s ČESMADOM, ktorý zastupuje väčšinu slovenských autodopravcov. Cestní dopravcovia prijali návrh rezortu, na základe ktorého budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra. Celkový ročný objem zliav sa zdvojnásobí. Podľa návrhu nariadenia, ktoré dnes prijala vláda SR, sa zľavy začnú uplatňovať od 1. júla 2020.

Vláda

Vyhlásenie MZVEZ SR k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu

26.01.2020 - Prejavy antisemitizmu, či iných druhov nenávisti sú prítomné nielen v európskej spoločnosti, ale v celosvetovom meradle. S cieľom bojovať proti tomuto negatívnemu fenoménu Slovenská republika podporuje vzdelávanie mladej generácie spojené s návštevami bývalých koncentračných táborov a miest spojených s holokaustom, aby sa nezabudlo na tragédie minulosti a poučilo sa z nich pre budúcnosť.

Na súdoch pribudnú špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri zisťovaní názoru dieťaťa a vypočúvaní obzvlášť zraniteľnej obete

27. 01. 2020 - Ministerstvo spravodlivosti SR pracuje na zriaďovaní špeciálnych miestností na súdoch, ktoré pomôžu pri zisťovaní názoru dieťaťa a pri vypočúvaní obzvlášť zraniteľnej obete. Okrem samotných miestností sa vďaka projektu zabezpečí aj vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a zraniteľných obetí, ako aj edukačný program a mediálna kampaň.
 
Verejná výzva na výber dvoch zástupcov mimovládnych organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie

27. 01. 2020 - Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR vyhlasuje výzvu na výber dvoch zástupcov alebo zástupkýň z mimovládnych neziskových organizácií do Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX).

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade ponižujúceho zaobchádzania

28. 01. 2020 – Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade A. P.   proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľ namietal podľa článku 3, 13 a 14 Dohovoru, že bol vystavený zlému zaobchádzaniu v dôsledku bitia a psychologického tlaku, ktorého sa dopustili policajti, že vnútroštátne orgány nevykonali účinné vyšetrovanie zlého zaobchádzania a nevyšetrili možný rasový motív zlého zaobchádzania. Tvrdí, že jeho rómsky pôvod bol rozhodujúcim faktorom pri zlom zaobchádzaní, ktoré utrpel v kontakte so štátnymi orgánmi, ako aj pri následnom zlyhaní vykonania náležitého vyšetrenia prípadu. ESĽP skonštatoval porušenie článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a priznal sťažovateľovi nemajetkovú ujmu 5 000 eur a náhradu trov konania vo výške 4 500 eur.

Arpád Érsek dočasne povedie ministerstvo životného prostredia


28.01.2020 - Prezidentka SR prijala demisiu Lászlóa Sólymosa na funkciu podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR. Zároveň poverila vedením zeleného rezortu ministra dopravy a výstavby slovenskej republiky Arpáda Érseka.  Rozhodnutie Lászlóa Sólymosa prezidentka SR ocenila ako akt sebareflexie, ku ktorému dospel z vlastnej vôle a nie na nátlak z vonku. Schopnosť prijať zodpovednosť za svoju chybu by mala byť dôležitou výbavou každého verejného činiteľa. Exminister László Sólymos podľa slov prezidentky SR túto schopnosť preukázal. Hlava štátu sa mu poďakovala za všetko, za čo sa ako člen vlády zodpovedný za rezort životného prostredia zaslúžil.

Minister Sólymos podáva demisiu. Čo stihol envirorezort za štyri roky?

28.01.2020 - „Je mi ľúto, že moja štvorročná tvrdá práca je ukončená jedným chybným krokom,“ uviedol László Sólymos vo svojom minulotýždňovom vyhlásení. Počas posledných štyroch rokov sa ministerstvu životného prostredia podarilo presadiť viacero významných zmien zvyšujúcich ochranu životného prostredia na Slovensku. Aktívne sa zasadzovalo v boji proti zbytočným plastom, znečisteniu ovzdušia, proti zmene klímy a pri ochrane národných parkov.

Monitorovací výbor Národného futbalového štadióna odsúhlasil výšku nákladov za zhotovenie štadióna

28.01.2020 - V roku 2013 vláda SR, v rámci záujmu o podporu športovej reprezentácie krajiny na európskej a svetovej úrovni, deklarovala svoj strategický záujem na vybudovaní Národného futbalového štadióna ako športovej infraštruktúry národného významu pre účely reprezentácie Slovenskej republiky vo futbale, ktorá bude spĺňať najvyššie parametre pre organizovanie medzinárodných podujatí podľa kritérií Únie európskych futbalových asociácií (UEFA).

P. ŽIGA: Tarifa za prevádzkovanie systému by sa mala reformovať, môže to znížiť cenu elektriny

28. 01. 2020 - Ministerstvo hospodárstva uvažuje o reforme tarify za prevádzkovanie systému. Tá tvorí viac ako pätinu z celkovej ceny elektriny, ktorú platia odberatelia. Spomínaná tarifa zahŕňa podporu pre zelenú elektrinu, podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, odvod na likvidáciu jadra či poplatok pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. „Pravdepodobne bude treba urobiť reštrukturalizáciu tarify za prevádzkovanie systému a zmeniť to na viaczdrojové financovanie. Tarifa by sa tak neplatila len v cenách elektriny, ale aj zo štátneho rozpočtu a z predaja emisných povoleniek,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga na konferencii o očakávanom vývoji slovenského hospodárstva v roku 2020, ktorú zorganizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).

Reakcia na článok „Vláda ignoruje snahy o kurzarbeit“

29.01.2020 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa ostro ohradzuje voči neobjektívnemu článku v denníku Sme. Redaktorka pravdepodobne účelovo nezverejnila stanovisko ministerstva k danej problematike a to aj napriek tomu, že ho dostala obratom v požadovaný deň, 23. 1. 2020, o 13:43. Ak by tak urobila, čitatelia by dostali informáciu, že ministerstvo ani vláda neignorujú snahy o zavedenie kurzarbeit a na prípadné zhoršenie ekonomickej situácie zareagovali úpravou § 50k zákona o službách zamestnanosti – Príspevok na podporu udržania pracovných miest.

Envirorezort pracuje na opatreniach za čistejšie ovzdušie

29.01.2020 - Národný program znižovania emisií, ktorý má znížiť emisie a zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku, je v medzirezortnom pripomienkovom konaníMinisterstvo životného prostredia predstavilo súbor konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku. Patrí sem napríklad kotlová dotácia, zatepľovanie budov, zjednotenie sadzby spotrebnej dane pre benzín a naftu, ale aj osvetová kampaň a vzdelávanie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy či prechod domácností, používajúcich na vykurovanie tuhé palivo, k inému nízkoemisnému zdroju tepla. Tieto opatrenia opisuje Národný program znižovania emisií, vďaka ktorému sa Slovensko môže stať zelenším a čistejším. Program je súčasťou Stratégie ochrany ovzdušia, na príprave ktorej envirorezort spolupracoval so Svetovou bankou.

Jednou z možností na prehĺbenie vzťahov so štátom Indiana je obchodno-investičná a univerzitná spolupráca

29.01.2020- Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal na pôde rezortu diplomacie ministra obchodu štátu Indiana Jima Schellingera. Ide o ďalšiu návštevu ministra obchodu od podpísania Memoranda o porozumení medzi Slovenskom a štátom Indiana (21. mája 2018).

Štátny tajomník F. Ružička uskutočnil pracovnú návštevu Rakúskej republiky


29.01.2020 - V rámci pracovnej návštevy Rakúska, spolkovej krajiny Štajersko, 28.-29. januára 2020, uskutočnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička rokovanie s vicekancelárom a zároveň ministrom pre štátnu službu, šport, umenie a kultúru Rakúskej republiky Wernerom Koglerom. Okrem zhodnotenia doterajšej spolupráce Slovenska so Štajerskom, boli rokovania s partnermi zamerané na možnosti, ktoré nám ponúka politická aj geografická blízkosť, spoločné črty priemyslu a nástup nových technológií.
 
Autodopravcovia budú mať zľavy na mýte už od prvého kilometra

29. 01. 2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa dohodlo na zľavách na mýte s ČESMADOM, ktorý zastupuje väčšinu slovenských autodopravcov. Cestní dopravcovia prijali návrh rezortu, na základe ktorého budú môcť využívať množstevné zľavy z mýtnych sadzieb už od prvého najazdeného kilometra. Celkový ročný objem zliav sa zdvojnásobí. Podľa návrhu  nariadenia, ktoré dnes prijala vláda SR, sa zľavy začnú uplatňovať od 1. júla 2020.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade dvoch sťažností týkajúcich sa neprimeranej dĺžky konania

29. 1. 2020 - Dňa 28. januára 2020 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol o sťažnostiach spoločností framipek s.r.o. a AGRORACIO Senica a.s. proti Slovenskej republike. ESĽP sťažnosti spojil a konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru, ako aj článku 13 v spojení s článkom 6 ods. 1 Dohovoru.

P. Gajdoš: V roku 2019 sa nám podarilo reálne zlepšiť podmienky na výkon služby profesionálnych vojakov

30.01.2020 - Rok 2019 bol rokom vojaka, čo potvrdzujú aj reálne opatrenia rezortu obrany na zlepšenie podmienok výkonu profesionálnej služby v ozbrojených silách a historické zvýšenie platov profesionálnych vojakov. V rámci veliteľského zhromaždenia to pri príležitosti vyhodnotenia výcvikového roka uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.

Prezident

Prezidentka v Osvienčime: Fašizmus sa nemôže znova dostať k moci

27.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 27. januára 2020 zúčastnila na spomienkovej ceremónii v Osvienčime pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Prezidentka vzdala úctu obetiam holokaustu spolu s členmi kráľovských rodín, prezidentmi a premiérmi z takmer 60 krajín.

Prezidentka prijala demisiu Lászlóa Sólymosa


28.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 28. januára 2020 prijala demisiu podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa. Vedením rezortu poverila ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka. Prezidentka ocenila rozhodnutie Lászlóa Sólymosa, ktorým rezignoval na svoj post, ako akt sebareflexie, ku ktorému dospel z vlastnej vôle a nie na nátlak zvonku.

Prezidentka odovzdala poverovacie listiny dvom novým veľvyslancom


29.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 29. januára 2020 odovzdala poverovacie listiny dvom novým veľvyslancom. Andrej Droba bude pôsobiť v Poľsku a Boris Gandel v Čiernej Hore.

Podľa prezidentky sú si Poľsko a Slovensko blízke kultúrne, jazykovo aj historicky, no nie vo všetkom sa nevyhnutne zhodujeme. "Či už ide o budúcnosť Európskej únie, problémy právneho štátu alebo ochranu klímy. Sú to síce oblasti, v ktorých zdieľame spoločné výzvy, avšak zastávame rozdielne postoje k ich riešeniu."  V súvislosti s Čiernou Horou podotkla, že krajiny tohto regiónu na nás hľadia ako na inšpiráciu v reformách a integrácii.

Výzvou pre armádu je podľa prezidentky transparentnosť


30.01.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 30. januára 2020 zúčastnila na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR spolu s ministrom obrany Petrom Gajdošom a náčelníkom Generálneho štábu OS SR Danielom Zmekom. V rámci zhromaždenia vyhodnotili rok 2019 a odprezentovali úlohy na rok 2020.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk