16.3.2020
ID: 4748upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR od zajtra, t. j. od 13. marca 2020 od 7:00 hod. sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy. Medzinárodná železničná doprava nebude od 13.3.2020, od 7:00 hod. premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať podľa sobotného grafikonu.

Vláda

Ministerstvo dopravy zaviedlo ďalšie preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu utorok 10. marca 2020


11.03.2020 - Vlaky, letiská aj poštové služby na Slovensku podliehajú pravidelnej zvýšenej dezinfekcii. Uviedol to minister dopravy a výstavby Arpád Érsek po rokovaní krízového štábu na ministerstve. Minister v  tejto súvislosti zároveň požiada o zaradenie ZSSK ako súčasť krízového štábu, keďže práve vlakmi sa v súčasnosti prepravuje značná časť obyvateľstva a zvyšovanie ochrany zdravia je nevyhnutné. „Všetky naše podriadené organizácie sú vybavené dezinfekčným materiálom. Už zajtra na vláde požiadam rezort financií o uvoľnenie finančných prostriedkov na ďalší nákup potrebných pomôcok, zvlášť v našich vlakoch. Chcem zdôrazniť, že robíme všetky potrebné preventívne opatrenia, aby sme sa vírusu čo najviac vyhli. Určite nie je dôvod na paniku a všetkých vyzývam, aby sa správali predovšetkým zodpovedne voči svojmu okoliu,“ povedal minister dopravy A. Érsek.

Žiadame občanov, aby podávali svoje žiadosti elektronicky

11.03.2020 - V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, ako i žiadosti súvisiace so schvaľovacími procesmi na Sekcii cestnej dopravy a pozemných komunikácií, MDV SR, aby uprednostnili podávanie týchto žiadostí elektronicky, cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

Ministerstvo spravodlivosti SR prijalo preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

11. 03. 2020 - Preventívne opatrenia prijali aj súdy SR a Zbor väzenskej a justičnej stráže. Ministerstvo spravodlivosti SR, ako aj súdy, prijali niekoľko preventívnych opatrení proti šíreniu korona vírusu a prenosného ochorenia COVID-19. Opatrenia platia do 23. marca 2020 a boli prijaté počas zasadnutia Krízového štábu (10. marca 2020) pod vedením jeho predsedu ministra spravodlivosti Gábora Gála, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca Úradu verejného zdravotníctva SR.

Distribúcia potravinových balíčkov

11.03.2020 - Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur. Cieľom fondu FEAD je zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. Ide o mimoriadne úspešný program aj na Slovensku. Jeho hlavným poslaním je podpora najodkázanejších osôb v podmienkach SR ľudí v hmotnej núdzi a bez domova. OP FEAD je všetkými zainteresovanými stranami, odbornou ale aj laickou verejnosťou vnímaný ako funkčný a veľmi osožný. V praxi sa program realizuje prostredníctvom troch opatrení.

Vojaci pomáhajú na hraniciach s kontrolami a s informačnou kampaňou v súvislosti s koronavírusom

11.03.2020 - S kontrolami na hraničných priechodoch a s podporou informačnej kampane v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 v týchto dňoch pomáhajú v zmiešaných hliadkach príslušníkom Policajného zboru SR aj profesionálni vojaci. Vláda SR rozhodla pre tento účel o vyčlenení až do 500 príslušníkov ozbrojených síl, a to podľa aktuálnych potrieb.V súčasnosti sú na hraničných priechodoch nasadení príslušníci Ozbrojených síl SR z posádky Bratislava, pozemných síl a vzdušných síl, ako aj  síl pre špeciálne operácie. Na hraničných priechodoch Brodské – Břeclav, Driemota – Starý Hrozenkov, Jarovce – Kittsse, Makov – Bíla Bumbálka, Petržalka – Berg, Rajka – Čunovo a Vyšné Nemecké – Užhorod plnia asistenčné úlohy pre Policajný zbor SR v dvoch smenách 18 hodín denne, pričom v zmiešaných hliadkach s policajtmi budú pôsobiť až do odvolania.

ESC: Koronavírus ovplyvňuje aj cestovanie. Ako treba postupovať, ak ste mali v pláne cestovať?

11. 03. 2020 - Európske spotrebiteľské centrum radí spotrebiteľom, ktorým šíriaci sa koronavírus skomplikoval cestovateľské plány. Majú cestujúci, ktorí si zakúpili zájazd, v prípade zrušenia už zaplatenej dovolenky právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky? Ako je to pri cestovaním lietadlom, keď v cieľovej destinácii boli zistené prípady infekcie koronavírusom? Môžu cestujúci odmietnuť let z dôvodu obavy z možnej nákazy?

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

12.03.2020 - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Ústredný krízový štáb pritvrdil opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu

12. 03. 2020 - Od štvrtka 12. marca 2020 počnúc 6:00 hod. platí mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda v stredu 11. marca večer. V súvislosti s mimoriadnou situáciou dnes v bratislavskom hoteli Bôrik zasadol Ústredný krízový štáb. Po zasadnutí premiér SR Peter Pellegrini spolu s ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou informovali o prijatých opatreniach.

Koronavírus - hygienici posilnili infolinky

12. 03. 2020 - Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva, hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov.

Koronavírus: pracoviská cudzineckej polície fungujú v obmedzenom režime

12. 03. 2020 - Od piatka 13.3.2020 budú stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície Policajného zboru na 14 dní fungovať len v obmedzenom režime. Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa počas týchto 14 dní nebudú vykonávať. Postačí ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu.

MV SR k vyhláseniu krízovej situácie v súvislosti s koronavírusom

12. 03. 2020 - Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2  písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) výskytom prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa § 6 až § 9 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Rezort školstva zverejnil nové termíny hodnotiacich kôl pre aktuálne vyhlásené dopytovo-orientované výzvy

12.03.2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo nové termíny hodnotiacich kôl pre štyri výzvy na dopytovo-orientované projekty.

COVID-19: Krízový štáb zavádza prísne opatrenia, zatvárajú sa školy, letiská

12.03.2020 - Ústredný krízový štáb SR dnes prijal prísne opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus). Premiér Peter Pellegrini, ktorý je poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR, informoval, že od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia. Zároveň sa zavádza povinná 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú v SR trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas SR. „Týmito opatreniami sledujeme, aby sme čo najviac oddialili šírenie tejto nákazy na Slovensku. Radšej viac prehnaných opatrení dnes, ako potom plakať nad rozliatym mliekom,“ uviedol predseda vlády P. Pellegrini.

Ministerstvo dopravy zavádza mimoriadne opatrenia na zastavenie šírenia koronavírusu

12. 03. 2020 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavádza na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR od zajtra, t. j. od 13. marca 2020 od 7:00 hod. sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy. Medzinárodná železničná doprava  nebude od  13.3.2020, od  7:00 hod. premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať  podľa  sobotného grafikonu. Železničná spoločnosť  Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii  železničných vozňov. Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR ) dezinfikujú priestory staníc.

Mimoriadna videokonferencia ministrov školstva krajín EÚ k šíreniu koronavírusu

13.03.2020 - Dňa 12. marca 2020 v Bruseli zorganizovalo chorvátske predsedníctvo v Rade EÚ mimoriadnu videokonferenciu ministrov školstva s cieľom prediskutovať súčasnú situáciu v oblasti  vzdelávania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák.


NRSR

Budova Národnej rady SR je s okamžitou platnosťou v núdzovom režime

12. 03. 2020 - Kancelária Národnej rady SR v zastúpení Odborom komunikácie s médiami a verejnosťou si vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 dovoľuje informovať, že budova Národnej rady SR je s okamžitou platnosťou v núdzovom režime. Vstup je povolený len oprávneným osobám, zamestnancom K NR SR a poslancom parlamentu. Z bezpečnostných opatrení nebude žiadnym ďalším osobám vstup umožnený. Prípadné mediálne výstupy odporúčame organizovať pred budovou parlamentu na otvorenom priestranstve, na čo budú vytvorené adekvátne podmienky.

Prezidentka v Brne pripomenula význam ústavy a právneho štátu

10.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 10. marca 2020 zúčastnila na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky. Ústavná listina Československej republiky má podľa prezidentky pre nás všetkých aj jeden špeciálny význam: „Prvýkrát v dejinách ustanovila Ústavný súd ako výlučnú a špecializovanú súdnu inštitúciu na kontrolu ústavnosti už vyhlásených a teda platných zákonov. Skutočnosť, že sa to stalo v našom spoločnom štáte, je niečo, na čo môžeme byť spoločne právom hrdí, lebo sme tým významne zasiahli do vývoja európskej a svetovej konštitucionalistiky.“

Prezidentka v Brne pripomenula význam ústavy a právneho štátu

10.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 10. marca 2020 zúčastnila na slávnostnom zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavnej listiny Československej republiky. Ústavná listina Československej republiky má podľa prezidentky pre nás všetkých aj jeden špeciálny význam: „Prvýkrát v dejinách ustanovila Ústavný súd ako výlučnú a špecializovanú súdnu inštitúciu na kontrolu ústavnosti už vyhlásených a teda platných zákonov. Skutočnosť, že sa to stalo v našom spoločnom štáte, je niečo, na čo môžeme byť spoločne právom hrdí, lebo sme tým významne zasiahli do vývoja európskej a svetovej konštitucionalistiky.“

Prezidentka podpísala 13.dôchodky, obráti sa však na Ústavný súd SR

11.03.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 10. marca 2020 oznámila, že nebude vetovať Zákon o sociálnom poistení, teda tzv. zákon o trinástych dôchodkoch. Samotný zámer, aby sa finančná situácia poberateľov starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku zlepšila, považuje za legitímny a opodstatnený.

Ste hrdinami dnešných dní, odkázala prezidentka zdravotníkom

12.03.2020 - Prezidentka Zuazana Čaputová sa vo štvrtok 12. marca 2020 vyjadrila k aktuálnej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu na Slovensku. Vo vyhlásení uviedla, že celé ľudstvo čelí nebývalej výzve, že naše generácie nič podobné nezažili, že sme vystavení novej skúške.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk