10.8.2020
ID: 4864upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Nový mýtny systém, ktorý bude pre štát výhodnejší, chce NDS začať obstarávať na jeseň. Nepôjde však o jeden tender na celý systém. NDS rozdelila zákazku na viacero menších súťaží. Systém totiž bude pozostávať z troch častí – základnej, ktorá bude tvoriť celý hardvér systému vrátane mýtneho úradu. Druhou časťou sú zákaznícke služby a technická podpora a treťou časťou bude kontrolný systém úhrady mýta.

Vláda

Minister Andrej Doležal predstavil nový mýtny systém
03.08.2020 - Nový mýtny systém, ktorý bude pre štát výhodnejší, chce NDS začať obstarávať na jeseň. Nepôjde však o jeden tender na celý systém. NDS rozdelila zákazku na viacero menších súťaží. Systém totiž bude pozostávať z troch častí – základnej, ktorá bude tvoriť celý hardvér systému vrátane mýtneho úradu. Druhou časťou sú zákaznícke služby a technická podpora a treťou časťou bude kontrolný systém úhrady mýta.

Bilancia štátneho rozpočtu
03.08.2020 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 756,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 650,5 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2020 schodok vo výške 3 833,1 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 781,6 mil. eur (-11,3 %)
04.08.2020 - Negatívny vývoj sme zaznamenali pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 454,6 mil. eur, pri DPH vo výške 215,0 mil. eur, pri spotrebných daniach 69,8 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb 37,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 12,4 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 10,5 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 1,0 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj sme zaznamenali pri iných daniach na tovary a služby vo výške 19,0 mil. eur.

Vojaci precvičia aktívne zálohy aj budúci rok, záujemcovia sa môžu hlásiť do septembra
04.08.2020 - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovania, ako aj kontakty na jednotlivé regrutačné skupiny sú dostupné na webovej stránke rezortu obrany www.mosr.sk.

Vodohospodárskej výstavbe sa reštrukturalizáciou úveru podarilo ušetriť 543 000 eur ročne
04.08.2020 - Daniel Kvocera, bývalý generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.), podpísal zmluvu o dielo vo výške takmer 150 mil. eur na európsky projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“.

Stretnutie štátneho tajomníka Juraja Smatanu s námestníčkou primátora hlavného mesta Tatianou Kratochvílovou
04.08.2020 - 4.augusta sa Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR, stretol na pôde ministerstva s Tatianou Kratochvílovou, námestníčkou primátora hlavného mesta. Spoločne hľadali spôsob, ako riešiť envirozáťaže v Bratislave.

Minister Ján Budaj odvolal riaditeľa Environmentálneho fondu
04.08.2020 - Ministerstvo životného prostredia v rámci auditu zistilo, že Environmentálny fond pod vedením Petra Kalivodu hrubo zanedbal uplatnenie práv Envirofondu ako poškodeného, pretože nepožadoval náhradu škody v rámci troch neprávom udelených dotácií.

Slovenská republika sa chce podieľať na pomoci explóziami ochromenému Libanonu
05.08. 2020 - Po silných výbuchoch požiadala libanonská vláda cez mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany o pátracie a záchranárske tímy a humanitárny materiál. K dnešnému dňu (5.8.2020) bolo Bejrútu ponúknutých sedem vyhľadávacích tímov – z Holandska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Grécka, Poľska a Veľkej Británie.

Ministerstvo vnútra odštartovalo proces znižovania výdavkov
05. 08. 2020 - Ministerstvo vnútra, tak ako aj iné rezorty, stojí ostatné týždne pred neľahkou úlohou: zabezpečiť, aby štát šetril sám na sebe. Každý rezort si má utiahnuť opasky a znížiť svoje výdavky o 10 % bez ohrozenia chodu organizácie.
 
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková prijala veľvyslanca Izraelského štátu Boaz Modaia
05.08.2020 - Spo Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Izraelského štátu v Slovenskej republike Boaz Modaia.

Pomáhame rodinám po povodniach
05.08.2020 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pošle rodinám z východoslovenskej obce Pichne humanitárnu pomoc. Obec v okrese Snina v júni zasiahli hneď štyri vlny prívalových dažďov, ktoré spôsobili obyvateľom rozsiahle škody na majetku. O dotáciu na podporu humanitárnej pomoci požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 97 rodín. Komisia, ktorá o dotáciách rozhoduje, dnes schválila pomoc všetkým žiadateľom. Ministerstvo im pošle spolu 77 600 eur.

Pomahameludom.sk s takmer dvomi miliónmi zobrazení
05.08.2020 - Internetovú stránku pomahameludom.sk, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo 6. apríla 2020, navštívilo počas prvého mesiaca približne 300-tisíc ľudí. Za tri mesiace jej existencie evidujeme takmer 2 milióny zobrazení. Pomahameludom.sk zriadil rezort práce po vypuknutí koronakrízy na Slovensku ako nástroj zjednodušenia prístupu k našej „Prvej pomoci“.

Začala sa kampaň na ochranu detí v digitálnom priestore
05.08.2020 - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR SR realizuje aj tento rok kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o problematike násilia na deťoch. Jej tohtoročným cieľom je upozorniť na riziká hroziace deťom v digitálnom priestore. Kampaň spolu s videami kopíruje úlohy Národnej koncepcie na ochranu detí v digitálnom priestore schválenej vládou vo februári tohto roka.

Envirorezort stojí na strane verejného záujmu. Zber kuchynského odpadu bude od budúceho roka povinný
05.08.2020 - Termín zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu ministerstvo životného prostredia nezmení. Vyplýva to z dnešného rokovania štátnych tajomníkov ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu a Michala Kiču so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska.

Lieková politika v prospech pacienta
06.08.2020 - Ministerstvo zdravotníctva pokračuje vo veľkom upratovaní liekovej politiky a nastavuje pravidlá tak, aby mal pacient pri každej diagnóze liek bez doplatku alebo so sociálne akceptovateľným doplatkom. Po novom sa tak odstránia vyššie doplatky za rozdielne množstvo liečiva v lieku, tzv. „silu lieku“.
 
Spoločný výcvik policajných zložiek na Liptovskej Mare
06.08.2020 - V prvý augustový týždeň sa v priestore Liptovskej Mary uskutočnilo inštrukčno- metodické zamestnanie pre inštruktorov výcviku policajných zložiek, ktorí zodpovedajú za lanovú a výsadkovú prípravu. Riadiaci zamestnania podplukovník Marián Pogány z odboru výcviku Prezídia Policajného zboru vysvetľuje, že na zamestnaní sa stretli zástupcovia všetkých pohotovostných útvarov Policajného zboru SR, hasiči, útvar osobitného určenia, horská služba, poriečne oddelenie a zástupcovia Vojenskej polície.

Štátna tajomníčka I. Brocková prijala dezignovaného veľvyslanca Japonska
06.08.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala na nástupnej návšteve dezignovaného veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike Makota Nakagawu. Štátna tajomníčka I. Brocková ocenila kvalitu bilaterálnych vzťahov a zdôraznila záujem rozvíjať ich nielen v politickej a ekonomickej oblasti, ale aj na poli vedy, výskumu, kultúry či zintenzívňovania kontaktov medzi ľuďmi v oboch krajinách.

Európska investičná banka bude užitočným nástrojom pri riešení ekonomických dopadov koronakrízy, ako aj pri realizácii potrebných systémových zmien v Slovenskej ekonomike
06.08.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (6. augusta 2020) prijala vedúceho kancelárie skupiny Európskej investičnej banky na Slovensku, Gerd Uwe Wellera v súvislosti s jeho nástupom do funkcie.

Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla ďalší unikátny archeologický nález
06.08.2020 - Počas prebiehajúcej tretej etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu sa podarilo objaviť významný archeologický nález pod budovou na Severných hradbách. Je ním drevozemný val z 11. storočia. Keďže ide o záležitosť mimoriadnej historickej a kultúrnej hodnoty, Krajský pamiatkový úrad Bratislava vydal rozhodnutie týkajúce sa ďalšej ochrany a prezentácie tohto nálezu, z ktorého pre Kanceláriu NR SR ako správcu hradu vyplývajú viaceré úlohy.

Slovensko sa stalo členom centra výnimočnosti pre hybridné hrozby v Helsinkách
07.08.2020 - Slovenská republika vo štvrtok 6. augusta 2020 odovzdala v Helsinkách notifikáciu o svojom súhlase s členstvom v Európskom centre výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám. Slovensko sa tak oficiálne stalo 28. účastníckou krajinou centra. Posilnenie odolnosti štátu proti hybridným hrozbám je jednou z priorít vlády SR.  

Vyhlásenie MZVEZ SR k 12. výročiu rusko-gruzínskeho konfliktu
07.08.2020 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s 12. výročím rusko-gruzínskeho konfliktu zdôrazňuje, že Slovensko plne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska v jeho medzinárodne uznaných hraniciach. Ministerstvo zároveň konštatuje, že pokračujúca prítomnosť ozbrojených síl Ruskej federácie v regiónoch Južného Osetska a Abcházska a bránenie vstupu Monitorovacej misie Európskej únie do týchto gruzínskych oblastí je porušením podmienok prímeria z 12. augusta 2008 sprostredkovaného Európskou úniou.


NRSR

Brány Národnej rady SR ostanú tento rok prvého septembra pre verejnosť uzatvorené
04. 08. 2020 - Tohtoročný Deň otvorených dverí v Národnej rade SR, ktorý už tradične pripravuje pre verejnosť Kancelária NR SR pri príležitosti Dňa Ústavy SR,  sa z rozhodnutia poslaneckého grémia 1. septembra 2020 neuskutoční. Dôvodom tohto spoločného rozhodnutia zástupcov poslaneckých klubov všetkých parlamentných strán je práve pokračujúca pandémia koronavírusu.


Prezident

Prezidentka podpísala dva a vetovala tri zákony
03.08.2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala dva zákony a vetovala novelu zákona o prokuratúre, novelu zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a novelu zákona o elektronických komunikáciách.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk