30.11.2020
ID: 4969upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade sa zníži riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Vláda

Vicepremiérka Veronika Remišová prijala zástupcov iniciatívy Klíma ťa potřebuje

20. 11. 2020 - Slovensko potrebuje zásadné zelené reformy a musí prispieť svojím dielom k ochrane globálnej klímy. Zhodli sa na tom vicepremiérka Veronika Remišová a zástupcovia iniciatívy Klíma ťa potrebuje. S organizátormi petície, ktorú podpísalo 120 000 občanov Slovenska hovorila o možnostiach podpory ich cieľov a ocenila, že aj v súčasnej náročnej situácii sa mladí ľudia zasadzujú za ochranu životného prostredia.

Je možné získať podporu pre ambiciózne projekty v oblasti vodíkových technológií

23. 11. 2020 - Slovensko vyhlásilo výzvu pre projekty IPCEI v oblasti vodíkových technológií, ktoré sú prioritou aj v novej produktovej stratégii SIEA. Môžu sa do nej zapojiť subjekty s ambicióznymi projektami, ktoré majú zásadný dopad na ekonomický rast, udržateľný rozvoj a prispejú k plneniu cieľov Európskej únie.

Ministerka spravodlivosti predstavila novú súdnu mapu

23. 11. 2020 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov  dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade  sa zníži riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve.

Slovensko podpísalo zmluvu o účasti na EXPO Dubaj, partnerom predstavilo koncept pavilónu

23. 11. 2020 - Podpisom novej zmluvy o účasti na Svetovej výstave EXPO Dubaj Slovensko oficiálne potvrdilo záujem zúčastniť sa na tejto prestížnej medzinárodnej výstave. Zmluvu v Dubaji podpísala generálna komisárka slovenskej expozície Miroslava Valovičová s námestníkom štátnej ministerky pre zahraničnú spoluprácu Sultanom Al Shamsim. Návšteva komisárky nadviazala na minulotýždňové rokovania vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka s ministerkou pre zahraničnú spoluprácu a riaditeľkou EXPO Dubaj Reem Ebrahim Al Hashimy. Dubajská strana na rokovaniach vyjadrila pripravenosť napomôcť  pri úspešnej prezentácii Slovenska.  

Od štvrtka 26. novembra zmeny v karanténnych opatreniach po vstupe na Slovensko

24. 11. 2020 - Od štvrtka 26. novembra 2020 dochádza k zmenám v karanténnych povinnostiach osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. Zmeny podrobne upravuje aktuálna vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.  26 z 24. novembra 2020.

Prvé zasadnutie Rady pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR

24.11.2020 - O hlavných problémoch lesného hospodárstva v súčasnosti, ich príčinách, dôsledkoch, ako aj  víziách riešení na najbližších osem rokov rokovala prvýkrát Rada pre tvorbu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (NLP SR). Rade predsedal Michal Tomčík, generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR). Stretnutie sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uskutočnilo v online priestore.

Poslanci NR SR schválili návrhy zákonov z dielne MF SR

25.11.2020 - Národná rada SR v utorok 24. novembra 2020 schválila: Návrh zákona, ktorým sa zabezpečuje naplnenie Memoranda o porozumení uzavretom medzi Ministerstvom financií SR a  Slovenskou bankovou asociáciou. V Memorande sa dohodlo vypracovanie návrhu príslušnej legislatívy, ktorou dôjde k úplnému zrušeniu zákona o osobitnom odvode. Cieľom predloženého návrhu zákona bolo zrušenie povinnosti platiť osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií.

MF SR pokračuje v konzultačnom procese k Plánu obnovy

25.11.2020 - Ministerstvo financií SR pokračuje v konzultačnom procese k Plánu obnovy a odolnosti so zástupcami samospráv a s poradcami prezidentky Slovenskej republiky. Ministerstvo financií SR pokračuje v sérii pracovných rokovaní so zapojením širokého spektra kľúčových partnerov, a to s cieľom zabezpečiť transparentný a inkluzívny postup v prípravách Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý stanovuje programy reforiem a investícií do roku 2026 a je kľúčovým dokumentom pre získanie podpory z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ako ústredného nástroja obnovy Next Generation EU. Konzultačný proces vyústi verejnou diskusiou k plánu koncom decembra 2020.

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

25.11.2020 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021.

Vicepremiérka Remišová: Znevýhodnené okresy dostanú pomoc 5,8 milióna eur

25. 11. 2020 - Dobrá správa pre najmenej rozvinuté okresy. Vicepremiérka Veronika Remišová na rokovaní vlády predložila návrh zmien schválených ročných priorít 17 znevýhodnených okresov. Kabinet jej materiál schválil a do regiónov tak ešte do konca roka pôjde takmer 5,8 milióna eur.

Dotácie na nájomné budú môcť získať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie

25. 11. 2020 - Podnikatelia, ktorých prevádzky zasiahla druhá vlna pandémie koronavírusu, budú môcť získať dotácie na nájomné. Vláda schválila novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rezortu hospodárstva. „Vyplatili sme už desiatky miliónov eur tisícom subjektov a teraz v tom budeme pokračovať," uviedol po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík. Nárok na dotácie budú mať po novom nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Žiadosti o dotácie bude možné podávať od polovice decembra. O novele bude ešte rokovať parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

Ministerstvo dopravy získa z projektu Interreg takmer 104 tisíc eur na podporu cyklodopravy a cykloturistiky

26. 11. 2020 - Zdroje z medzinárodného projektu Interreg vo výške 103 978,80 eur a k tomu spolufinancovanie za 18 349,20 eur chce MDV SR použiť na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v Dunajskej oblasti. Peniaze sú určené na tvorbu akčného plánu zlepšenia existujúcej siete cyklotrás, na rozvoj cyklistických politík na národnej a nadnárodnej úrovni, či zvyšovanie povedomia príslušných zainteresovaných aktérov o potrebách cyklistov. To sú nevyhnutné predpoklady na samotné budovanie cykloinfraštruktúry.

Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

26.11.2020 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vníma veľmi pozorne situáciu, v ktorej sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v roku 2020 aj slovenskí vinohradníci a vinári. Preto sa dnes minister Ján Mičovský stretol s vedením Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska vo vinohradoch v Doľanoch, aby spolu hovorili o riešeniach aktuálnych problémov v tejto oblasti. K zlepšeniu situácie do budúcnosti má pomôcť aj nová legislatíva, ktorá sa aktuálne pripravuje.

O dotáciu na vybudovanie elektronabíjacích staníc je možné požiadať do konca roka

26. 11. 2020 - Termín na predkladanie žiadostí na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020. Výzva bola vyhlásená 2. septembra a pôvodný termín predkladania žiadostí bol do 30. novembra. Ministerstvo hospodárstva SR ide už druhýkrát podporiť budovanie elektronabíjačiek. Vyčlenených je 650-tisíc eur a o dotácie môžu tentoraz požiadať okrem samosprávy aj podnikatelia.   

Envirorezort verí, že dosiahne so Zväzom chovateľov oviec a kôz dohodu, ktorá zabezpečí skvalitnenie ochrany prírody

26.11.2020 - Ministerstvo životného prostredia, po minulotýždňovom prijatí delegácie Zväzu chovateľov oviec a kôz (ZCHOK), naďalej pokračuje v aktívnej komunikácii s jej zástupcami. Minister životného prostredia Ján Budaj ich upozorňuje, že nemôžu očakávať kompenzácie za škody vzniknuté na  nezabezpečených stádach.


Vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska poskytne Ministerstvu obrany SR grant na nákup materiálu na pomoc obyvateľom v boji s pandémiou COVID-19

26.11.2020 - Vláda Veľkej Británie poskytne rezortu obrany grant v hodnote 31 300 eur na nákup germicídnych žiaričov, ktoré budú slúžiť na pomoc obyvateľom SR pri nasadení príslušníkov OS SR v boji s pandémiou COVID-19. Vyplýva to z Memoranda o porozumení medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Ministerstvom obrany SR, ktoré dnes podpísal generálny riaditeľ Sekcie obrannej politiky MO SR Martin Sklenár a Andrew Wells - zástupca britského veľvyslanca na Slovensku.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na videokonferencii k Južnému susedstvu Európskej únie: Stabilita a trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rast krajín Blízkeho východu a severnej Afriky sú kľúčové pre našu vlastnú bezpečnosť

27.11.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa vo štvrtok (26. novembra 2020) formou videokonferencie zúčastnila na ministerskom stretnutí k Južnému susedstvu EÚ. Južné susedstvo s krajinami Stredozemia od Maroka po Jordánsko je súčasťou Európskej susedskej politiky prijatej s cieľom zmierniť rozdiely medzi rozšírenou EÚ a jej susedmi na juhu a vo východnom Stredomorí.

459 miliónov eur pre hornú Nitru a ďalšie tri regióny: Vicepremiérka Remišová predstavila Plán spravodlivej transformácie

27.11.2020 - Budúcnosť hornej Nitry po ukončení dotovania ťažby hnedého uhlia je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie (MIRRI SR) prioritou. Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila zámery Plánu spravodlivej transformácie, ktorý má pomôcť dohromady štyrom slovenským regiónom pri zásadnom znižovaní emisií skleníkových plynov.

V. Ledecký: Súčasťou regionálneho rozvoja je podpora cestovného ruchu, situácia v Demänovskej doline je však kritická

27.11.2020 - Podpora cestovného ruchu je dôležitým aspektom rozvoja našich regiónov, no musí mať svoje medze. Príkladom, ako sa to nemá robiť, je situácia s masívnou výstavbou v Demänovskej doline, s ktorou priamo súvisí ubúdanie lesov a zelených plôch. Aktuálny stav chce riešiť aj štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Vladimír Ledecký. V Jasnej sa stretol so starostkou obce Demänovská Dolina Ľubomírou Klepáčovou a predstaviteľmi miestnej samosprávy, ako aj s aktivistami a zástupcami mimovládnych organizácií (OZ pre Dolinu, My sme les, Asociácia prírodného turizmu). Tí spustili petíciu za okamžité zastavenie výstavby a regulovanie dopravy v Demänovskej doline.

Poslanci schválili zmeny v zákone o archívoch a registratúrach

27. 11. 2020 - Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, ukladanie  utajovaných skutočností a tiež poznatky a požiadavky aplikačnej  praxe sú predmetom novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorú 26. novembra 2020 schválil parlament.  Návrh novely zákona vypracovalo ministerstvo vnútra, vláda o ňom rozhodla 30. septembra 2020.

Minister Naď sa zúčastnil na online rokovaní predstaviteľov krajín, ktoré prispievajú do bojovej skupiny v Lotyšsku v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti

27.11.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď diskutoval online o súčasnom stave, cieľoch a úlohách, ako aj aktuálnych bezpečnostných výzvach v rámci posilnenej predsunutej prítomnosti NATO (eFP), v ktorej v súčasnosti pôsobí 152 slovenských vojakov. Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky plnia úlohy v rámci bojovej skupiny v Lotyšsku spolu s deviatimi krajinami NATO pod vedením Kanady.

M. Kolíková: Princípy právneho štátu a demokracie majú byť rovnaké naprieč EÚ, ubezpečila europoslancov

27. 11. 2020 - Reformy v oblasti justície a téma dodržiavania princípov demokracie a právneho štátu dominovali videokonferencii ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej s poslancami Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné slobody. Europoslanci sa zaujímali aj o opatrenia, ktoré Slovensko prijíma v rámci boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

Online workshop: Vodný plán Slovenska na roky 2022- 2027

27.11.2020 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s prípravou aktualizácie Vodného plánu Slovenska usporiada dňa 8. decembra 2020, o 10.00 – 12.00 hod online workshop Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027. Workshop je súčasťou podujatí, ktorých cieľom je zvýšiť informovanie a zapojenie cieľových skupín pri príprave a schvaľovaní aktualizácie strategického dokumentu Vodný plán Slovenska.

NRSR

Každý z kandiátov na šéfa GP má lepšiu reputáciu ako doterajší

25. 11. 2020 - Ani jeden z kandidátov na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR a jeho prípadné mínusy nevyvolávajú obavy o túto inštitúciu samú o sebe. Ak poslanci Národnej rady (NR) SR z uchádzačov nikoho nezvolia, dehonestujú tým inštitúcie, ktoré ich navrhli. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) v diskusii k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora. Skonštatoval, že všetci uchádzači sú čestní a odborne zdatní.

Poslanci začali deň diskusiou k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora

25. 11. 2020 - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) otvoril druhý rokovací deň 18. schôdze parlamentu. Poslanci začali deň diskusiou o voľbe generálneho prokurátora. Naplánovaná je na stredu aj samotná voľba. Tá sa môže ešte posunúť.

Kandidáti do Rady pre vysielanie a retransmisiu po prvý raz prejdú verejným vypočutím

25. 11. 2020 - NR SR: Kandidáti do Rady pre vysielanie a retransmisiu po prvý raz prejdú verejným vypočutím. Záujem o členstvo v Rade pre vysielanie a retransmisiu má rekordný počet uchádzačov. Kým v minulosti sa hlásilo maximálne 10 záujemcov, teraz sa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá prihlásilo celkovo 20 kandidátov. Štyroch nových členov Rady zvolí plénum Národnej rady na decembrovej schôdzi. Ešte predtým, po prvýkrát v histórii, sa uskutoční aj verejné vypočutie kandidátov.

Spoločné stretnutie poslancov VOB a VEZ a ostatných zúčastnených poslancov NR SR k témam vojenských operacií EÚ v Afrike

25. 11. 2020 - Dnes sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo spoločné neformálne rokovanie Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť spolu s Výborom NR SR pre európske záležitosti za prítomnosti francúzskeho veľvyslanca J.E. p. Christopha Léonziho, dezignovaného veľvyslanca SR pri NATO p. Petra Bátora a pridelenca obrany Francúzska p. Daniela Kopeckého. Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, p. Juraj Krúpa na úvod priblížil tému rokovania, ktorou boli vojenské operácie v pôsobnosti Francúzskej republiky ako aj situácia vo východnom Stredomorí a v Afrike.

Minimálne dôchodky na Slovensku sa "zmrazia"

26. 11. 2020 - Od budúceho roka sa na Slovensku zruší oslobodenie 13. a 14. platov od sociálnych odvodov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce, ktorú vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR 86 hlasmi zo 133 prítomných poslancov. Okrem toho sa "zmrazí" aj minimálny dôchodok. Ministerstvo zmeny pri 13. a 14. plate zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií.

Zavedenie registra potravín pre potravinový semafor je v 2. Čítaní

26. 11. 2020 - Na Slovensku by sa mal zaviesť nový register potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania novelu zákona o potravinách, ktorú predložil poslanec Sme rodina Patrick Linhart.

Poslanci neodobrili správu GP o činnosti prokuratúry za rok 2019

27. 11. 2020 - Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Zo správy vyplýva, že Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje za rok 2019 celkovo 61.229 nápadov spisov v trestných registroch. V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 3051. Vybavených spisov bolo v roku 2019 celkovo 67.011, čo je o 3404 menej než rok predtým. Medziročne klesol aj počet obžalovaných osôb o 2346.

Prezident

Prezidentka v rozhovore pre Plus JEDEN DEŇ: Iný názor nie je útok.

23.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla rozhovor denníku Plus JEDEN DEŇ. Hovorí v ňom o tom, ako vníma súčasnú pandemickú a politickú situáciu, kam siahajú jej kompetencie v boji s pandémiou, ale aj o tom, že v tomto období potrebujeme stabilitu a nie spory. Mrzí ju, ak sa iný názor považuje za útok.

Prezidentka vetovala zákon o vysokých školách, 9 zákonov podpísala

25.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 26. novembra 2020 podpísala deväť zákonov. Zároveň sa rozhodla, že zákon o vysokých školách vráti do parlamentu. Zoznam podpísaných a vrátených zákonov, spolu s ôdôvodnením, nájdete v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka číta svedectvá žien, ktoré zažili domáce násilie

25.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 25. novembra 2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách pripomína, že tejto téme by sme ako spoločnosť mali venovať pozornosť, akú si zaslúži. Štát by podľa prezidentky nemal podceňovať prevenciu a zároveň musí vytvárať pre obete domáceho také podmienky, aby zabezpečil stabilný, predvídateľný a dostatočne financovaný systém komplexných služieb.

Nový ruský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny

26.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 26. novmebra 2020 na nástupnej audiencii nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie. Igor Borisovič Bratčikov odovzdal pri tejto príležitosti do rúk prezidentky SR poverovacie listiny. S prezidentkou sa zhodli na tom, že je dôležité, aby sme v našich vzťahoch hľadali a rozvíjali to, čo nás spája a s rešpektom pristupovali k tomu, na čo nemáme rovnaké názory, aj vzhľadom na to, že sme členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

Prezidentka prijala laureátov Vojenského činu roka

26.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. novembra 2020 v Prezidentskom paláci prijala laureátov ocenenia Vojenský čin roka. Prezidentku teší, že aj teraz bolo veľa adeptov na prevzatie ceny Vojenský čin roka. "Naše stretnutie chcem využiť predovšetkým na to, aby som sa vám poďakovala za činy, vďaka ktorým ste ocenenie získali." Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl prezidentka poďakovala oceneným za to, že ako príslušníci armády prejavili odvahu, statočnosť a obetavosť pri nešťastí, ktoré postihlo našich občanov po výbuchu v bytovke v Prešove a poskytli im pomoc, na akú sa nezabúda.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk