24.5.2021
ID: 5098upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive predložil minister vnútra Roman Mikulec na rokovanie kabinetu v stredu 19. mája 2021. Dôvodom novelizácie je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/853 zo 17. mája 2017 a vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/337 z 5. marca 2018 do našej legislatívy.

Vláda

Proces Životné prostredie a zdravie pokračuje v metropole Rakúska

17.05.2021Vo Viedni sa dnes začala dvojdňová ministerská konferencia Doprava, zdravie a životné prostredie v paneurópskom regióne. Ide o spoločný proces Európskej hospodárskej komisie OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, ktorého cieľom je prijať opatrenia na dosiahnutie udržateľnej, ekologickej a zdraviu prospešnej mobility. Na podujatí online vystúpi minister životného prostredia Ján Budaj. Na konferencii sa očakáva prijatie tzv. Viedenskej deklarácie na podporu aktívnej mobility, teda lepšieho využívania cyklistiky a ekologickej dopravy.

Odhalenie pamiatky na prvého riaditeľa československých lesov

17.05.2021 - Lesy a lesníctvo na Slovensku si pripomínajú 150. výročie od svojej samostatnosti. Po tom, ako sa v 19. storočí správa lesov odčlenila od baníctva, začalo toto celospoločensky významné odvetvie u nás naberať nový rozmer. Štátny podnik LESY SR k tomuto jubileu pripravil viacero aktivít. Na jednej z nich sa dnes v Banskej Bystrici zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský.

Moderná spoločnosť vníma svoju históriu

18.05.2021 - Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí dnes minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Ján Mičovský navštívil Múzeum Tatranského národného parku (TANAP). Nosnými témami stretnutia bolo zlepšovanie spolupráce a dôraz na zachovanie rozsiahleho kultúrneho dedičstva pôdohospodárstva pre ďalšie generácie. MPRV SR je druhým najväčším správcom rezortných múzeí na Slovensku a disponuje rozsiahlou zbierkou jedinečných exponátov a artefaktov, ktoré vedia zaujať širokú odbornú i laickú verejnosť.

Najvyšší správny súd má svojho predsedu

18. 05. 2021 - Pani prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala tento týždeň historicky prvého predsedu nového Najvyššieho správneho súdu. Povedie ho bývalý prokurátor, advokát aj sudca, JUDr. Pavol Naď. Vznik Najvyššieho správneho súdu na Slovensku je súčasťou veľkej justičnej reformy, ktorú presadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Minister Mičovský mimoriadne na mieste prírodnej katastrofy

18.05.2021 - Obec Rudno nad Hronom v Žarnovickom okrese zasiahla v pondelok po dlhotrvajúcich dažďoch a po pretrhnutí vodozádržnej hrádze povodeň. Tragédia spôsobila rozsiahle materiálne škody na majetkoch a vyžiadala si jeden ľudský život. Zasiahnuté miesta dnes navštívil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom, ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom, ako aj so zástupcom náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Ľubomírom Svobodom. Práve táto udalosť upozornila na nevyhnutnosť lesníctva pri predchádzaní živelných katastrof v budúcnosti.

Vláda schválila novelu zákona o strelných zbraniach a strelive

19. 05. 2021 - Návrh novely zákona č.  190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive predložil minister vnútra Roman Mikulec na rokovanie kabinetu v stredu 19. mája 2021. Dôvodom novelizácie je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2017/853 zo 17. mája 2017 a  vykonávacieho nariadenia Komisie 2018/337 z 5. marca 2018 do našej legislatívy. Cieľom zmien  je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami. Primeraným spôsobom sa teda prijímajú legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi.

Záujem o vstup do Ozbrojených síl SR dosahuje desaťročný rekord

19.05.2021 - Do Ozbrojených síl SR sa hlási najviac záujemcov za uplynulých 10 rokov. Rezort obrany evidoval už za prvých päť mesiacov tohto roka 2 613 žiadostí na obsadenie funkcií v hodnosti vojak 2. stupňa, čo prekračuje všetky celoročné priemery od roku 2011.

Stanovisko ministerstva vnútra k návrhom na úpravy sociálneho zabezpečenia polície, hasičov a horských záchranárov

19. 05. 2021 - Ministerstvo vnútra v reakcii na medializované informácie v súvislosti s návrhom novely zákona o štátnom rozpočte uvádza, že systém sociálneho zabezpečenia policajtov, ako aj hasičov a horských záchranárov pôsobiacich v rezorte vnútra, predstavuje základné právo na ich primerané hmotné zabezpečenie v starobe, ktoré sa vykonáva prostredníctvom osobitného systému výsluhového zabezpečenia vykonávaného v pôsobnosti rezortu vnútra.  

Ingrid Brocková počas pracovnej cesty v Libanone: Humanitárny projekt SlovakAid zvýši kvalitu života miestnym obyvateľom a sýrskym utečencom

19.05.2021 - Druhý deň svojej pracovnej cesty v Libanone štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková navštívila sýrsky utečenecký tábor v meste Zahle, kde sa oboznámila s podmienkami, v ktorých žijú utečenci zo Sýrie. V Libanone sa aktuálne nachádza takmer 1,5 miliónov sýrskych utečencov, z ktorých väčšina žije v nevyhovujúcich sociálnych podmienkach a chudobe. „Je dôležité, že sa nám podarilo zabezpečiť vyváženú formu humanitárnej pomoci, ktorou pomáhame nielen sýrskym utečencom, ale aj miestnemu obyvateľstvu. Naša pomoc smeruje do rozvoja celej komunity,” skonštatovala Ingrid Brocková.

Na udržanie zamestnanosti ministerstvo vyplatilo už viac ako 1,6 miliardy eur

19.05.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO 1 641 996 357 eur na základe viac ako 187 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoci na zamestnanca, a to až k úrovni presahujúcej 600 eur. Zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za apríl 2021. Ich splatnosť sa posunula na 30. jún 2021.

Minister Budaj otvoril konferenciu Race to Zero

19.05.2021Slovensko a Spojené kráľovstvo začínajú novú formu spolupráce pri dosahovaní klimatických cieľov. S týmito slovami otvoril minister životného prostredia Ján Budaj konferenciu Race to Zero (Preteky k nule), ktorá sa dnes začala na Smolenickom zámku.

MŽP podporí z eurofondov budovanie envirocentier so zameraním na zmenu klímy za 10 miliónov eur

19.05.2021Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) otvorí 20. mája novú výzvu z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie environmentálnych centier pre informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Na tento účel je alokovaných 10 mil. eur z Kohézneho fondu.

Sieť chránených území na Slovensku sa opäť rozšíri

19.05.2021Dnešným rozhodnutím vlády sa opäť rozšíri sieť chránených území na Slovensku. Schválením šiestich nariadení sa vyhlasujú chránené areály Hradná dolina, Kulháň, Rimava, Temešská skala, prírodná pamiatka Brezovská dolina a prírodná rezervácia Záhradská.

Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj počet dedičských konaní

19. 05. 2021 - Pandémia koronavírusu zasiahla minulý rok celý svet a, žiaľ, priniesla aj množstvo strát na životoch.  To malo, prirodzene, vplyv aj na dedičské konania a nápad v registri dedičských vecí. Podľa Analytického centra ministerstva spravodlivosti  stúpol počet podaní zo 72 608 v roku 2019 na 74 830 v roku 2020. Nárast nastal hlavne v poslednom štvrťroku.

Ingrid Brocková s odchádzajúcim generálnym tajomníkom OECD Gurríom v Paríži: Sila a prestíž medzinárodných organizácií je do značnej miery vizitkou ich lídrov

20.05.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková vo štvrtok 20. mája 2021 uskutočnila jednodňovú pracovnú návštevu Paríža, v rámci ktorej absolvovala bilaterálne stretnutie s odchádzajúcim generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángelom Gurríom. Pri príležitosti ukončenia jeho úspešného 15-ročného mandátu I. Brocková vyjadrila poďakovanie za možnosť úzko spolupracovať s OECD pod jeho vedením v predchádzajúcej pozícii veľvyslankyne a stálej predstaviteľky SR pri OECD, ako aj v súčasnej pozícii štátnej tajomníčky. „Vďaka Vám a Vášmu osobnému nasadeniu, vízii a odvahe pri presadzovaní kľúčových reforiem sa globálny význam a pozícia OECD na medzinárodnej scéne výrazne posilnili.“ Konštatovala, že organizácia sa stala rešpektovaným partnerom nielen pre členské krajiny, ale aj pre krajiny usilujúce o vstup do OECD, a že OECD zohráva kľúčovú úlohu aj vo vzťahu k zoskupeniam G7 a G20.

Ingrid Brocková odovzdala Nemocnici Rafika Haririho v Bejrúte humanitárnu pomoc vo výške viac ako 200-tisíc eur

20.05.2021- Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes pokračovala v pracovnej návšteve Libanonu. V posledný deň svojej návštevy absolvovala pracovné raňajky s predstaviteľmi miestnych neziskových organizácií, ktorí pracujú vo veľmi zložitých podmienkach. ,,Libanon je jednou z partnerských krajín v rámci regiónu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky a je našim záujmom naďalej zlepšovať životné podmienky tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva,” potvrdila Ingrid Brocková. V záverečný deň svojej pracovnej návštevy štátna tajomníčka odovzdala dvom lokálnym neziskovým organizáciám príspevky vo výške 10-tisíc eur s cieľom podporiť humanitárne aktivity libanonskej občianskej spoločnosti.

Rezort obrany skúma možnosti obmeny vozového parku nákladných vozidiel ozbrojených síl

20.05.2021 - Ministerstvo obrany SR plánuje v blízkej budúcnosti obstarať pre ozbrojené sily v rámci dostupných finančných možností nové nákladné vozidlá v rozdielnych modifikáciách a veľkostiach na rovnakej podvozkovej platforme. Rezort už preto začal s monitorovaním možností a dostupných ponúk.

Generálny riaditeľ sekcie modernizácie – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MO SR Jozef Zekucia dnes v tejto súvislosti spolu s delegáciou z rezortu a ozbrojených síl absolvoval prezentáciu u prvého z viacerých výrobcov a možných dodávateľov tohto druhu vojenskej techniky - Rheinmetall MAN Military Vehicles so sídlom vo Viedni v Rakúsku.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v troch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

20. 05. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Sarkocy proti Slovenskej republike a Puškášová proti Slovenskej republike a rozhodnutie v prípade Kováčik proti Slovenskej republike. Vo všetkých prípadoch sa sťažovatelia sťažovali na porušenie ich práva na prejednanie veci v primeranej lehote. ESĽP v dvoch prípadoch skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru. V poslednom prípade rozhodol v prospech Slovenskej republiky a vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

MŽP vyzýva obce a okresné úrady, aby vykonali inventúru protipovodňových hrádzí a vykonali technicko-bezpečnostné kontroly

20.05.2021Verejná správa musí poznať stav jednotlivých vodných stavieb a manažment s vodou v krajine musí mať jasné pravidlá. Na tlačovej konferencii to dnes zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Envirorezort podporuje iniciatívu OZ Pre Dolinu

20.05.2021Ministerstvo životného prostredia SR podporuje iniciatívu občianskeho združenia Pre Dolinu na vyhlásenie stavebnej uzávery pre Demänovskú dolinu. Predloženie petície za záchranu Demänovskej doliny enviro rezort vníma ako pozitívny príklad snahy predovšetkým miestnych obyvateľov na zachovanie prírodných hodnôt. Minister Ján Budaj podporí aj snahu organizátorov o prerokovanie petície v parlamente. Ide totiž o významné územie z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktoré v súčasnosti predstavuje Národný park Nízke Tatry a Národná prírodná rezervácia Demänovská dolina.

Ministerka Remišová: Zachraňujeme pamiatky v regiónoch – kaštieľ v Ladcoch získa nové využitie vďaka grantu 440 000 eur

20. 05. 2021 - Nový život pre kaštieľ v Ladcoch (okr. Ilava). Takmer 440 000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pôjde na obnovu barokového kaštieľa rodiny Motešických. Vďaka grantu sa vzácna pamiatka zmení na kultúrno-kreatívny a vzdelávací priestor pre verejnosť.

V Bruseli sa diskutovalo o revízii obchodnej politiky EÚ

20. 05. 2021 - Revízia obchodnej politiky Európskej únie (EÚ) bola hlavnou témou zasadnutia Rady ministrov zodpovedných za zahraničný obchod (FAC/Trade), ktoré sa uskutočnilo v Bruseli. Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec. Ján Oravec vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu jednotného stanoviska Rady ministrov obchodu ku kľúčovým aspektom novej obchodnej stratégie EÚ, vrátane dôležitosti otvorenosti obchodu a ekonomiky, reformy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) či aktívnejšieho presadzovania našich záujmov. Účastníci stretnutia prediskutovali tiež dôležitú otázku reformy a aktuálny stav prípravy 12. ministerskej konferencie WTO, ktorá je plánovaná v závere tohto roka. Tieto témy boli aj predmetom pracovného obeda s generálnou riaditeľkou WTO Ngozi Okonjo-Iweala.

Apríl priniesol pozitívne zmeny na trhu práce

21.05.2021 - V apríli si na Slovensku našlo prácu viac ako 11 000 nezamestnaných. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali najviac voľných pracovných miest od začiatku tohto roka. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie poklesla medzimesačne o 0,03 p. b. Trh práce teda ostáva aj naďalej stabilný. Na trhu práce sa v apríli 2021 uplatnilo 11 379 uchádzačov o zamestnanie, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 5 458 osôb (5 921 osôb v apríli 2020). V porovnaní s predošlým mesiacom sa v apríli 2021 uplatnilo na trhu práce o 486 osôb viac.

Vicepremiérka Remišová vyzýva na účasť na Konferencii o budúcnosti Európy

21. 05. 2021 - Povedz Európe, akú ju chceš mať! V rámci príprav na vrcholnú Konferenciu o budúcnosti Európy sa pre občanov členských krajín EÚ otvára jedinečná možnosť. Svoje názory a predstavy o budúcom smerovaní Únie môžu vyjadriť na špeciálne zriadenej stránke a Európsky parlament, Európska rada a Európska komisia sa zaviazali, že sa v rámci svojich právomocí budú ich odporúčaniami zaoberať.

Európske ocenenie NATURA 2000

21.05.2021Symbolicky – 21. mája, na európsky deň NATURA 2000, Európska komisia (EK) vyhlásila v poradí 6. ročník ceny NATURA 2000. Z celosvetového hľadiska ide o najrozsiahlejšiu sústavu chránených území, ktorá pozostáva z chránených vtáčích území a území európskeho významu.

Pravidlá COVID automatu platné od 24. mája

21. 05. 2021 - Minister financií odletel do Lisabonu na rokovania Euroskupiny a Ecofinu

21.05.2021 - Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič odletel na zahraničnú pracovnú cestu do Portugalska. V Lisabone sa počas dvoch dní uskutoční zasadnutie ministrov financií eurozóny (tzv. Euroskupina) a neformálne rokovanie Rady ECOFIN pod taktovkou portugalského predsedníctva v Rade EÚ. Pre Igora Matoviča ide o prvé osobné rokovanie s rezortnými kolegami z krajín EÚ.
Minister financií SR Igor Matovič dnes absolvuje stretnutie s predsedníčkou Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) Irene Tinagliovou. Neskôr ho čakajú rokovania s predsedom dozornej rady Európskej centrálny banky (ECB) Andreom Enriom, s predsedníčkou Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) Elke Königovou a s hlavnou ekonómkou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Laurence Booneovou.

Rezort hospodárstva chce pomôcť krajom pri čerpaní eurofondov

21. 05. 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť krajom pri čerpaní eurofondov. Cieľom oboch strán je vyčerpať všetky prostriedky určené na toto programové obdobie. Práve táto téma dominovala stretnutiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka a predsedov vyšších územných celkov v Ružomberku. Ako po rokovaní uviedol šéf rezortu hospodárstva, čerpanie eurofondov nie je vždy jednoduché, pričom pomôcť dokáže najmä dobrá informovanosť. Na stretnutí sa hovorilo o spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu ale aj o alternatívnych palivách.

Digitálny priestor potrebuje jasné pravidlá, ochrana pred nelegálnym obsahom je nevyhnutná

21. 05. 2021 - Nastaviť jasné pravidlá fungovania v digitálnom priestore je nevyhnutné. Zhodli sa na tom zástupcovia spotrebiteľov, internetových platforiem a podnikateľov na online podujatí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec zdôraznil, že „všetci kľúčoví hráči sa zhodujú na potrebe pravidiel pre fungovanie digitálneho priestoru, pričom jednou z najdôležitejších otázok je ochrana spotrebiteľa pred nelegálnym obsahom na internete.“ Zároveň je podľa neho potrebné nastaviť pravidlá tak, aby sme na jednej strane zregulovali veľkých hráčov, ale zároveň neznemožnili prístup malým. „Diabol sa skrýva v detailoch, musíme k tejto problematike pristupovať dôsledne,“ podčiarkol v diskusii. Štátny tajomník rezortu hospodárstva zároveň upozornil, že „pandémia akcelerovala využívanie digitálnej dimenzie a aj do budúcna bude oveľa dôležitejšia ako to bolo v období pred pandémiou.“  

NRSR

Poslanci koalície spolu s ministrami diskutovali o neprimeraných trestoch za marihuanu

17. 05. 2021 - Dnes sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutočnila odborno-politická konferencia o znížení neprimeraných trestov za marihuanu, ktorá niesla názov Spravodlivosť pre všetkých. Podujatie iniciovali predsedovia výborov – p. Juraj Krúpa, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a p. Kristián Čekovský, Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Cieľom diskusie bola analýza súčasného stavu v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti za držanie mäkkých drog, východiská pre zníženie najvyšších trestov a hľadanie dohody medzi politickými stranami na konkrétnej legislatívnej úprave.

Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie chce prešetrenie povodní

20. 5. 2021 - Výbor Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bude iniciovať dôsledné prešetrenia udalostí z posledných dní spojených so záplavami a kontrolu všetkých vodozádržných zariadení na území SR, bez ohľadu na správcu týchto zariadení. Pre TASR to uviedol predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina). "Po dôslednej revízii nevhodných a nebezpečných zariadení by u nevyhovujúcich stavieb malo dôjsť k ich oprave, prípadne k ich likvidácii," skonštatoval Karahuta s tým, že problém treba riešiť komplexne aj s ohľadom na stav v okolí vodozádržných zariadení.

Poslanci vyjadrili podporu mierovému riešeniu konfliktu na Blízkom východe

20. 05. 2021 - Poslanci Národnej rady SR odsúdili útoky na civilistov, ku ktorým došlo v predchádzajúcich dňoch počas eskalácie napätia medzi Izrealom a militantnými organizáciami. Zároveň poslanci skupiny spojencov Izraela v NR SR a skupiny priateľstva s Izraelom vyslovili podporu návšteve ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) v Izraeli. Veria, že prispeje k upokojeniu situácie a obnoveniu dialógu medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou. „Práve takáto mierotvorná misia je správnym miestom, ktoré môže Slovensko v globálnom svete zastávať,“ dodal predseda skupiny spojencov Izraela v NR SR Peter Kremský (OĽANO).

Prezident

Prezidentka podpísala 11 zákonov a nepodpísala zákon o ochrane hospodárskej súťaže

18.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. mája 2021 podpísala 11 zákonov a zároveň sa rozhodla nepodpísať zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Prezidentka vymenovala predsedu NSS SR

18.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. mája 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala Pavla Naďa za historicky prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR. Súdna reforma je podľa prezidentky jednou z najočakávanejších a najdôležitejších reforiem tejto vlády a zriadenie Najvyššieho správneho súdu je jej vlajkovou loďou. "Má silné právomoci, lebo je najvyššou inštanciou, ktorá môže ochrániť občana pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov."

Prezidentka navštívila Detské kardiocentrum NÚSCH v Bratislave

19.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 19. mája 2021 navštívila no
vovybudované oddelenie Detského kardiocentra NÚSCH v Bratislave.
Každý rok sa na Slovensku narodí okolo 400 detí s vrodenou srdcovou poruchou. “Aj práve vďaka práci Kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra sa podarilo znížiť úmrtnosť detí s touto poruchou z 15 percent pod 3 percentá. A to je obrovský úspech."

Úbytok včiel je pre nás varovaním

20.05.2021 - Prezidentská kancelária sa pred rokom rozhodla do Prezidentskej záhrady osadiť včelie úle v rámci projektu Mestské včely, za ktorým stojí Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. Prezidentka Zuzana Čaputová vo Svetový deň včiel pripomenula ich dôležitosť a prínos pre biodiverzitu.
Z dvoch včelích rodín búdu čoskoro tri. Včelár Tomáš Blaškovič, ktorý sa stará o včely v Prezidentskej záhrade, pri príležitosti dnešného Svetového dňa včiel, hovorí vo videu, ako sa prezidentským včelám po roku darí a prezidentka Zuzana Čaputová v ňom prezradí, ako chutí ich med. "Ak sa povie včela, takmer všetkým nám napadne sladký med." Prínos včiel pre prírodu je však podľa prezidentky omnoho širší.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk