31.5.2021
ID: 5107upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR sa rozhodlo výrazne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil novelu zákona, ktorá napríklad umožní vo väčšej miere využívať elektronické vedenie účtovníctva, zvýši transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok alebo zavádza jasné a zrozumiteľné pravidlá, čo všetko musia obsahovať výročné správy občianskych združení. Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom.

Vláda

NAKA dočasne povedie Eva Kurrayová

24. 05. 2021 - Prezident PZ Peter Kovařík pondelok 24. mája 2021 poveril riadením Národnej kriminálnej agentúry pplk. JUDr. Evu Kurrayovú, a to do času, kým bude po riadnom výberovom konaní ustanovené nové vedenie. Eva Kurrayová je v Policajnom zbore od roku 1999.

Doplnenie povinných identifikačných údajov do ORSR bude automatizované

25. 05. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Podľa novely  zákona o obchodnom registri  ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci, či prokuristi. Povinnosť si môžu  osoby splniť  najmä pri zápise iných zmien, pričom jeden návrh zmien sa spoplatňuje len 1-krát.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na Slovenskej kooperačnej burze: Náznaky oživenia hospodárstva sú evidentné. Sme pripravení pomôcť našim podnikateľom v expanzii do zahraničia

25.05.2021 - ,,Po najvýraznejšej globálnej hospodárskej kríze v tomto storočí dlho očakávané oživenie hospodárstva je tu,“ zdôraznila dnes (25. mája 2021) štátna tajomníčka počas oficiálneho otvorenia Slovenskej kooperačnej burzy. Nedávna prognóza Európskej komisie predpovedá Slovenskej republike 4,8% rast hrubého domáceho produktu v tomto roku. Rast priemyselných objednávok a najvyššie hodnoty indexu podnikateľského optimizmu prestížnych nemeckých inštitútov IfO a ZEW v krajinách našich kľúčových obchodných partnerov sú toho dôkazom. ,,Kríza bola pre mnohých z nás neľahkou výzvou, ale zároveň nám darovala čas, ktorý sme využili na prípravu novej, lepšej ponuky ekonomickej diplomacie pre podnikateľov, univerzity či mestá,“ povedala Ingrid Brocková.

Vicepremiérka Remišová: Rokovania v Bruseli boli úspešné, Európska komisia prijala návrh nášho investičného plánu pre nové eurofondy

25. 05. 2021 - Slovensko potvrdilo svoj reformný kurz. Vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová v Bruseli predstavila návrh Partnerskej dohody, podľa ktorej bude Slovensko investovať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období. S eurokomisárkou pre reformy a kohéziu Elisou Ferreira hovorila o zmenách, ktoré Slovensko v eurofondoch zaviedlo a plánuje zaviesť s cieľom zlepšiť a zjednodušiť ich využívanie.

Vláda schválila úpravu podmienok aj lehoty trvania väzby

26. 05. 2021 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila dnes na rokovanie vlády novelu Trestného poriadku, cieľom ktorej je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe. Ministri posunuli materiál do parlamentu. 

Investície agrorezortu za viac ako 330 mil. eur sú na spadnutie

26.05.2021 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) je opäť bližšie k naplneniu avizovaných aj očakávaných výziev, na ktoré agrorezort upozorňoval ešte koncom marca 2021. V tejto fáze ide predovšetkým o verejnú diskusiu k návrhu základných parametrov pripravovaných výziev a návrhu bodovacích kritérií výziev až pre štyri podopatrenia (4.1, 4.2, 6.3. a 16.3). Celkovo ide o viac ako 330 miliónov eur, ktoré môžu v tomto balíku poľnohospodári získať.

Podnikateľom pomôže zjednodušenie účtovníctva

26.05.2021 - Ministerstvo financií SR sa rozhodlo výrazne zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Rezort pripravil novelu zákona, ktorá napríklad umožní vo väčšej miere využívať elektronické vedenie účtovníctva, zvýši transparentnosť pri zverejňovaní účtovných závierok alebo zavádza jasné a zrozumiteľné pravidlá, čo všetko musia obsahovať výročné správy občianskych združení. Novela zákona o účtovníctve by mala pomôcť najmä podnikateľom. Ministerstvo financií ňou reaguje na aktuálne trendy v digitalizácii. Novela napríklad zjednoduší prevádzanie účtovných dokladov z papierovej podoby do elektronickej. Umožní totiž dokumenty skenovať bez nutnosti použiť takzvanú zaručenú konverziu. Práve táto novinka by mala celú digitalizáciu dokumentov zjednodušiť a zefektívniť.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore s výkonným riaditeľom Nemecko-slovenskej obchodnej komory Petrom Kompallom: Nemecko je našim kľúčovým politickým a hospodárskym partnerom. Vážim si spoluprácu v prospech slovenských a nemeckých podnikateľov

26.05.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (26. mája 2021) s výkonným riaditeľom Nemecko-slovenskej obchodnej komory Petrom Kompallom zhovárala o konkrétnych námetoch na spoluprácu s tradičným partnerom ekonomickej diplomacie. ,,Nemecko je našim strategickým politickým a hospodárskym partnerom. Objem obchodnej a investičnej spolupráce hovorí sám za seba. Nezabúdajme však aj na to, že spolu s Nemeckom sme jednými z najpriemyselnejších krajín v Európskej únii,“ potvrdila Ingrid Brocková. Nemecko je najväčším obchodným partnerom Slovenska z pohľadu vývozu aj dovozu už 23 rokov s najvyšším aktívnym saldom (v roku 2020 vo výške 3,377 mld. eur). Na Slovensku pôsobí približne 450 nemeckých spoločností s ročným obratom 22 mld. eur a takmer 140-tisíc zamestnancami v oblasti automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu a energetiky.

Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude možné až do konca roku 2022

26. 05. 2021 - Od 21. júna 2021 začalo ministerstvo vnútra vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Doterajšiemu zariadeniu pre e-podpis /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ totiž 26. júna končí 5-ročná certifikácia a už nebude možné naň vydávať certifikáty pre kvalifikovaný e-podpis.

Ministerka Remišová: Podpora najmenej rozvinutých okresov dostane nové pravidlá, návrh novely schválila vláda

26. 05. 2021 - Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane nové pravidlá. Vláda SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. „Podpora najmenej rozvinutých okresov musí po rokoch váhania konečne začať plniť svoj účel. V minulosti nebola dobre nastavená a neprinášala to, čo ľudia v týchto regiónoch potrebujú. Napríklad, až dve tretiny podporených projektov v okrese Sabinov nepriniesli ani jediné pracovné miesto. A pritom vo vedľajšom okrese Bardejov bolo takýchto projektov len asi sedem percent. Štátna podpora musí smerovať na projekty, ktoré zlepšia život ľudí v regiónoch,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.

Ministerka Remišová: Náš nový zákon proti byrokracii ľuďom ušetrí 100 kíl nervov a 42 miliónov eur ročne

27. 05. 2021 - Výrazne menej papierovačiek na úradoch! Vláda schválila návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý predložila vicepremiérka Veronika Remišová. Legislatíva, ktorá digitalizuje celý rad papierových potvrdení a výpisov ide teraz na schvaľovanie do Národnej rady SR. „Pustili sme sa do boja s byrokraciou a myslíme to vážne. Táto novela prináša tretiu, a doteraz najväčšiu, vlnu odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Celkovo rušíme až 21 okruhov potvrdení, výpisov a formulárov v papierovej podobe, ktoré občania a podnikatelia už nebudú musieť predkladať na úradoch,“ vyhlásila ministerka informatizácie, ktorej rezort novelu zákona pripravil.

Druhá výzva na podávanie žiadostí o dotáciu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2021

27.05.2021 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2021 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Okruhy tém na spracovanie projektov sú zverejnené v prílohe výzvy so zámerom poskytnúť usmernenie a umožniť žiadateľom lepšie splniť kritériá vhodnosti a účelnosti projektu. Disponibilný objem zdrojov určených na výzvu je vo výške 50 000 eur. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity prechádza z rezortu vnútra pod Úrad vlády SR

27. 05. 2021 - Dohodu o prechode práv a povinností  v súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Ministerstva vnútra SR pod Úrad vlády Slovenskej republiky podpísali 27. mája 2021 za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera minister vnútra SR Roman Mikulec a vedúci úradu vlády Július Jakab. Predmetom delimitačnej dohody je prechod 139 štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, finančného, technického a materiálneho zabezpečenia, záväzkov, pohľadávok a spisovej agendy úradu z ministerstva vnútra na úrad vlády.

Nad slovenskými deťmi v medzinárodnom priestore drží ochrannú ruku CIPC

28.05.2021 - V týchto dňoch celý svet vyjadruje solidaritu s rodičmi, ktorých deti sa z akejkoľvek príčiny nevrátili domov. Dôvodom nemusí byť iba skratové rozhodnutie dieťaťa utiecť z domu. Sú deti, ktoré sa stratili, narastajú počty rodičovských únosov. A práve nad slovenskými deťmi, ktoré neoprávnene premiestnil jeden z rodičov, drží ochrannú ruku Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPC).

Slovenská inšpekcia životného prostredia zamietla odvolanie spoločnosti Koliba, a.s., a uloženú pokutu v plnom rozsahu potvrdila

28.05.2021 - Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), ako druhostupňový orgán, preskúmalo v odvolacom konaní uloženie pokuty spoločnosti KOLIBA, a.s. a potvrdilo rozhodnutie prvostupňového orgánu, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava (IŽP BA), stáleho pracoviska Nitra, zo dňa 28.12.2020. Výška pokuty uložená podľa ustanovenia § 75 ods. 9 vodného zákona sa nemení, pre závažnosť previnenia spoločnosti KOLIBA, a.s. zostáva výška uloženej pokuty na sume 135 000 eur.

V Častej Papierničke sa uskutočnilo stretnutie prednostov okresných úradov

28. 05. 2021 - Pandemická situácia, povodne, reforma krízového riadenia, boj proti korupcii či aktuálne otázky okresných úradov na úsekoch všeobecnej vnútornej správy boli témami porady prednostov okresných úradov, ktorá sa konala 27.  – 28. mája 2021 v Častej Papierničke. Na úvod stretnutia prišli prednostov OÚ privítať a pozdraviť predseda Eduard Heger, minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník MV SR Ján Lazar.

Od pondelka 31. mája pri vstupe na Slovensko platia nové pravidlá podľa cestovného semaforu

28. 05. 2021 - Vláda v stredu 26. mája 2021  schválila tzv. cestovný semafor, cieľom ktorého je umožniť osobám relatívne bezpečné cestovanie do zahraničia a súčasne minimalizovať import nových infekcií a ich mutácií.  Účinný bude od podelka 31. mája 2021.

Supertrialógy o budúcej SPP napriek očakávaniam nedospeli k dohode

28.05.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnili v Bruseli zasadnutia Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Témami dvojdňového rokovania boli viaceré oblasti, za najdôležitejšie môžeme považovať diskusiu o reformnom balíku Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2023 a rozvoj ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ. Trialógy o budúcnosti SPP napriek dlhým rokovaniam do skorého rána nedospeli k finálnej dohode. Slovensko nepoľaví, kým parlament nepristúpi na opatrenia, ktoré chceme pre našich poľnohospodárov.

 Agrorezort spúšťa „Prasaciu amnestiu 2021“

28.05.2021 - Slovenských chovateľov takmer dva roky sužuje africký mor ošípaných (AMO). Pre chovateľov ošípaných je toto ochorenie doslova nočnou morou. Prvý prípad bol zaznamenaný ešte v júli 2019. Ku koncu mája 2021 evidujeme už viac ako 2800 prípadov u diviačej zveri a 28 ohnísk u domácich ošípaných. Od septembra 2020 sa AMO v chove domácich ošípaných nevyskytlo. Naďalej preto treba zachovať ostražitosť a najmä disciplinovanosť. Za účelom riešenia situácie ešte na jeseň minulý rok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vyhlásilo tzv. „Prasaciu amnestiu“. Po vyhodnotení účinnosti tohto opatrenia a na zamedzenie ďalších škôd našich poľnohospodárov avizuje agrorezort jej opätovné vyhlásenie. Amnestia potrvá do 15. júna 2021.

Národná rada SR schválila novelu zákona o štátnom rozpočte

28.05.2021 - Poslanci Národnej rady SR v piatok 28. mája 2021 schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021. Novela rozpočtu reaguje na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu. Schválený zákon počíta s príjmami vo výške 15,81 miliardy eur a výdavkami na úrovni 27,60 miliardy eur. Schodok štátneho rozpočtu predstavuje 11,80 miliardy eur. V rezerve štátneho rozpočtu na tento rok je vyčlenených 4,40 miliardy eur.

NRSR

Vynútené pristátie lietadla v Minsku považuje SR za odsúdeniahodné

24. 05. 2021 - SR považuje "vynútené pristátie" civilného letu na letisku v bieloruskom hlavnom meste Minsk za odsúdeniahodný, nelegálny akt ohrozujúci bezpečnosť občanov členských krajín Európskej únie. Požaduje vyšetrenie incidentu Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo. SR tiež podporuje uvalenie sankcií na režim prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka. Dôrazne žiada aj okamžité prepustenie novinára a všetkých politických väzňov. Stanovisko prijal Výbor Národnej rady SR pre európske záležitosti na pondelkovom zasadnutí, informovala o tom predsedníčka výboru Vladimíra Marcinková (Za ľudí).

Do Trestného zákona má pribudnúť trestný čin pokrývajúci kyberšikanu

27. 05. 2021 - Do Trestného zákona má pribudnúť nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok ráno schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do legislatívy sa má doplniť výslovné uvedenie novonavrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania s cieľom rozšírenia pojmu blízkej osoby tak, aby sa týmto pojmom rozumel aj bývalý manžel, bývalý druh či rodič spoločného dieťaťa.

Poslanci budú o novele štátneho rozpočtu rokovať zrýchlene

27. 05. 2021 - Celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur. Vyplýva to z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Plénum parlamentu vo štvrtok schválilo k tomuto návrhu skrátené legislatívne konanie. Zrýchlený režim podporilo 77 zo 137 prítomných poslancov. Zvýšiť sa má aj plánovaný schodok rozpočtu z necelých 8,1 miliardy eur na vyše 11,4 miliardy eur. V návrhu sa zvyšuje rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 o 2,404 miliardy eur. Na krytie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu vyčleňuje rezort financií dodatočných 984 miliónov eur.

Schválila úpravu zákona roka, výdavky rozpočtu sa zvýšia o 3,74 mld. Eur

28. 05. 2021 - Celkové výdavky štátneho rozpočtu budú tento rok vyššie až o 3,74 miliardy eur. Dosiahnu tak 27,6 miliardy eur. Národná rada (NR) SR v piatok schválila novelu zákona roka, ktorú prerokovala v zrýchlenom režime. Podporilo ju 79 zo 127 prítomných poslancov. Vládny návrh pôvodne počítal so zvýšením o necelých 3,4 miliardy eur. Zvýšenie o ďalších takmer 351 miliónov eur vyplynulo z pozmeňujúceho návrhu z výborov, ktorý rovnako prešiel.

Lehotského nezvolili za podpredsedu parlamentu, Ledecký sa stal šéfom výboru

28. 05. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok nezvolili Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu parlamentu. V piatkovej tajnej voľbe nezískal dostatočný počet hlasov. Zákonodarcovia však zvolili predsedu výboru pre sociálne veci. Stal sa ním Vladimír Ledecký (Za ľudí). Lehotský získal vo voľbe len 75 hlasov. Na zvolenie podpredsedu parlamentu však treba súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76 hlasov. V tajnom hlasovaní bolo 99 platných hlasov, proti bolo 13 poslancov a 11 sa zdržali. Ledeckého podporilo 76 poslancov. Platných hlasov bolo 99, proti jeho zvoleniu bolo 11 poslancov a 12 sa zdržali. Na voľbu predsedu výboru bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Prezident

24.05.2021 - Prezidentka zaslala sústrastný telegram talianskemu prezidentovi

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes zaslala sústrastný telegram talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi v súvislosti s tragickým nešťastím v Stresa-Mottarone. V mene občanov Slovenskej republiky v ňom vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zranenému dieťaťu zaželala skoré uzdravenie.

Prezidentka podpísala štyri zákony

25.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 25. mája 2021 štyri zákony, ktoré schválila NR SR na májovej schôdzi. Ide o zákony o cestnej doprave, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Prezidentka vymenovala 10 nových sudkýň a sudcov

27.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 27. mája 2021 desať nových sudkýň a sudcov všeobecných súdov. Podľa prezidentky je zjavné, že v našom súdnictve dochádza ku generačnej obmene. Na otázku, či to prispeje ku skvalitneniu výkonu justície, však podľa nej nemôže nikto odpovedať za sudcov. "Stávate sa členmi sudcovského stavu v čase, keď je nanajvýš potrebné a žiadúce, aby sa dôvera verejnosti v súdnictvo u nás podstatne zvýšila. Očakávame preto od vás, že pri výkone svojej funkcie si budete uchovávať sudcovskú integritu – že budete konať bezúhonne, správať sa dôstojne a budete aktívne predchádzať možnosti vzniku konfliktu záujmov. Vaše správanie a vystupovanie má upevňovať vieru ľudí nielen vo vašu osobnú bezúhonnosť, ale aj v bezúhonnosť justície."

Prezidentka prijala víťazov európskej súťaže študentských firiem

27.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 27. mája 2021 v Prezidentskom paláci víťazov európskej súťaže študentských firiem. 

Firma Alexa Blandóna, Lukáša Weiszer, Timey Hujdušovej a Simony Ičovej, študentov a študentiek z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach sa vlani stala najlepšou študentskou firmou roka v kategórii ekologické podnikanie, čo sa slovenským žiakom podarilo vôbec prvýkrát. Ich produkt tuhého čističa uspel v konkurencii 40 študentských tímov z 39 krajín.

Prezidentka prijala zástupcov Vidieckej platformy a Spolku farmárov Slovenska

28.05.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 28. mája 2021 stretla so zástupcami Vidieckej platformy a Spolku farmárov Slovenska. Diskutovali spolu o o budúcnosti vidieka a poľnohospodárov, ktorí sú zárukou našej potravinovej sebestačnosti a výroby kvalitných a zdravých lokálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. Prítomní prezidentke s obavami priblížili podrobnosti súčasného nepriaznivého stavu a zložitej situácie najmä malých farmárov na vidieku.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk