Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
26.7.2021
ID: 5158upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR podáva pomocnú ruku ďalšiemu pandémiou zasiahnutému sektoru a to športu. Dnes sme uvoľnili takmer 10 miliónov eur pre Fond na podporu športu, z ktorého podporíme sektor profesionálneho športu, ale aj pomoc pre amatérsky šport.

Vláda

Uvoľnili sme peniaze na pomoc športu

19.07.2021 - Ministerstvo financií SR podáva pomocnú ruku ďalšiemu pandémiou zasiahnutému sektoru a to športu. Dnes sme uvoľnili takmer 10 miliónov eur pre Fond na podporu športu, z ktorého podporíme sektor profesionálneho športu, ale aj pomoc pre amatérsky šport. Ministerstvo financií si uvedomuje, že obmedzenia počas pandémie narobili problémy aj v športovom sektore. Preto sme uvoľnili 9,5 milióna eur na to, aby sme tomuto odvetviu v náročnej situácii pomohli a umožnili jeho ďalší rozvoj. 6,5 milióna eur poputuje prevádzkovateľom športovo-infraštruktúrnych prevádzok, napríklad fitness centrám. 3 milióny eur pôjdu pre profesionálne športové kluby. Pomoc sa bude realizovať prostredníctvom výziev Fondu na podporu športu.

Jún potvrdil pozitívny trend, nezamestnanosť opäť klesla

20.07.2021 - Jún potvrdzuje pozitívny trend na trhu práce. Miera evidovanej nezamestnanosti je na úrovni 7,76%, čo je oproti máju pokles o 0,16 p. b. Svoje pracovné uplatnenie si našlo takmer 15-tisíc nezamestnaných. Pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich ponúkali viac ako 73-tisíc. Je to jasný signál, že trh práce sa zotavuje už tretí mesiac po sebe. Miera evidovanej nezamestnanosti v júni dosiahla úroveň 7,76 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ide o pokles o 0,16 p. b. (7,92 % v máji 2021). Rovnako medzimesačne sa znížil aj počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce. V júni úrady evidovali 212 635 takýchto osôb, čo je o 4 527 ľudí menej ako v máji.

J. Naď: Odkaz gen. Štefánika je prameňom univerzálnych hodnôt, ktoré musíme vždy chrániť

21.07.2021 - Vzdať hold jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín Slovenska, ktoré formovali slovenskú identitu – generálovi M. R. Štefánikovi, prišli dnes pri príležitosti 141. výročia jeho narodenia do rodnej obce Košariská minister obrany SR Jaroslav Naď a ďalší predstavitelia rezortu obrany a ozbrojených síl.

Hodnotiaca správa EK: aké budú ďalšie kroky k silnejšiemu právnemu štátu?

21. 07. 2021 - Európska komisia zverejnila novú hodnotiacu správu, ktorá sleduje vývoj viacerých aspektov právneho štátu na Slovensku, vrátane nezávislosti, integrity, kvality a efektívnosti justičného systému. Tromi základnými piliermi hodnotenými v správe za ostatný rok sú justičný systém, protikorupčný rámec a pluralizmus a sloboda médií. Správa reaguje na stav právneho štátu v Európskej únii ako celku, no najväčší dôraz je kladený na situáciu v jednotlivých členských štátoch. Správa je výsledkom intenzívnej diskusie medzi zástupcami Európskej komisie a štátnymi orgánmi jednotlivých členských štátov, občianskou spoločnosťou, ako aj orgánmi Rady Európy.

Vyhlásenie MŽP k situácii v Podhájskej

21.07.2021 - V súvislosti s čerpaním geotermálnych vôd v Podhájskej a prebiehajúcim vyšetrovaním sa šíria dezinformácie. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa v otázkach prípustnej rádioaktivity v geotermálnej vode kúpaliska Podhájska obráti na Štátnu kúpeľnú komisiu Ministerstva zdravotníctva SR

Opatrenia k efektívnejšiemu fungovaniu obchodného registra

21. 07. 2021 - Vláda dnes schválila „Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“, ktorý na rokovanie predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Materiálom ministerstvo pod vedením Márie Kolíkovej plní ďalší záväzok z programového vyhlásenia vlády súvisiaci so zlepšovaním podnikateľského prostredia a v neposlednom rade aj so zlepšovaním postavenia Slovenskej republiky v hodnoteniach podnikateľov. Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra je vecný materiál, ktorý stanovuje plán legislatívneho, infomačno-technického a organizačného zabezpečenia nového systému obchodného registra tak, aby zodpovedal požiadavkám 21. storočia.

V oblasti ochrany detí pred násilím sme inšpiráciou pre českých kolegov

21.07.2021 - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa včera podelilo o svoje pracovné „know-how“ s kolegami z českého Centra Locika. Obe inštitúcie spája nielen rovnaké heslo „detstvo bez násilia“, ale aj jednotný cieľ – ochrana detí pred násilím.

Štátny tajomník Martin Klus v Podgorici: Slovensko bude aj naďalej jedným z najhlasnejších podporovateľov Čiernej Hory a ďalších krajín západného Balkánu na ich ceste do EÚ

21.07.2021 - „Čierna Hora má všetky predpoklady na to, aby naplnila úspešný príbeh európskej integrácie. Nehovoriac o tom, že členstvo v Európskej únii (EÚ) si želá absolútna väčšina tamojších obyvateľov. Je to aj v záujme Slovenska, preto vytrvalo podporujeme našich partnerov v Podgorici v ich reformnom úsilí, napríklad aj odovzdávaním slovenských skúseností z prístupového či transformačného procesu do EÚ. Bolo by prínosom pre Slovensko aj zvyšok Únie, ak by sa Čierna Hora čím skôr stala súčasťou európskej rodiny. Okrem iného by to rozšírilo možnosti vzájomnej spolupráce a posilnilo ekonomické vzťahy. Cesta do EÚ je však v prvom rade cestou vedúcou k zachovaniu mieru, ešte väčšej stability a demokratického rozvoja tohto regiónu.“

Na vidieku záleží - 285 miliónov eur navyše

21.07.2021 - Život na slovenskom vidieku zaostáva za mestom. Obyvateľov tam najviac trápi slabo rozvinutá infraštruktúra, nevysporiadané vlastnícke práva k pôde, chýbajúce služby pre každodenný život, podnikateľské aj pracovné príležitosti. To všetko vedie k vyľudňovaniu slovenského vidieka. Preto Vláda SR podstatne zvyšuje spolufinancovanie rozvoja vidieka z národných zdrojov. Na tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda vlády a minister financií SR (MF SR) Igor Matovič, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan a štátny tajomník MF SR Marcel Klimek.

Na ochranu pracovných miest sme vyplatili už takmer 2 miliardy eur

22.07.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz vyplatilo na ochranu pracovných miest celkom 1 939 949 260 eur. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu sociálnej politiky, ktoré uvádza v správe o čerpaní „Prvej pomoci“. Aj napriek zlepšujúcej sa epidemickej situácii rezort práce naďalej prijíma opatrenia na minimalizovanie hospodárskych dopadov krízy. Po novom bude vyplácanie Prvej pomoci naviazané na celonárodný Covid automat.

Odborné diskusie k reforme ochrany prírody sa začali v najmenšom národnom parku Slovenska

22.07.2021 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) rozbehlo odborné diskusie po slovenských národných parkoch k systémovým zmenám v ochrane prírody, najmä k prevodu správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Prvá odborná diskusia sa uskutočnila v Pieninskom národnom parku za účasti pracovníkov oboch ministerstiev, poslancov NR SR, ale aj zástupcov samospráv a neštátnych vlastníkov lesov.

S. Síthová: Pripravujeme súbor opatrení, aby sme minimalizovali opakovanie ročníka

22.07.2021 - Konkrétne riešenia a minimalizácia opakovania ročníka. To je hlavným cieľom nového balíka opatrení z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý bude predstavený koncom augusta. Pôjde o vôbec prvú koncepciu, ktorá bude riešiť zabránenie opakovaniu ročníka. Jej realizácii bude predchádzať diskusia s odborníkmi z praxe aj inými rezortmi. Prvé rokovanie iniciovala štátna tajomníčka ministerstva školstva Svetlana Síthová, ktorá o tejto téme diskutovala so štátnou tajomníčkou rezortu práce Soňou Gáborčákovou.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v oblasti infoaktivít

22.07.2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o porušení práva na prejednanie veci v primeranej lehote

22. 07. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade MUDr. Vladimír Gergel, s. r. o proti Slovenskej republike a skonštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru. Sťažujúca sa spoločnosť namietala porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote v dôsledku neprimeranej dĺžky občianskoprávneho konania o žalobe, podanej v roku 2016 na Okresný súd Bratislava I, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodcovského rozsudku vydaného Všeobecným rozhodcovským súdom Slovenskej republiky. Spoločnosť sa obrátila aj na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý jej ústavnej sťažnosti v septembri 2020 vyhovel, okresnému súdu prikázal konať vo veci bez zbytočných prieťahov a priznal jej primerané finančné zadosťučinenie vo výške 500 eur. Sťažujúca sa spoločnosť považovala priznané odškodnenie za nedostatočné, preto sa následne obrátila na ESĽP.

Martin Klus v Sarajeve: Živé spomienky na vojnu dokazujú, aký krehký je mier a aká dôležitá je stabilita, ktorú môže priniesť eurointegrácia

22.07.2021 |- „Aj my na Slovensku si ešte stále spomíname na krvavý konflikt z prvej polovice 90. rokov minulého storočia, ktorý si vyžiadal desaťtisíce ľudských životov. Sarajevo, mesto, kde sa stretávajú civilizácie a kde dodnes cítiť pach vojny, je dôkazom toho, aký veľký význam má jasná garancia mieru a stability. Tieto existenčné záruky môže Bosne a Hercegovine, ako aj celému západného Balkánu, priniesť v prvom rade pokrok v európskom integračnom procese. Pre Slovensko nie je nič dôležitejšie, ako mať bezpečné a prosperujúce susedstvo s množstvom príležitostí aj pre našich občanov. Preto politicky, diplomaticky aj vojensky podporujeme úsilie Bosny a Hercegoviny zvýšiť mieru vnútornej stability a napredovať v reformách.“

Najväčšia preventívna akcia na ochranu slovenských chovov ošípaných

22.07.2021 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo rozsiahlu preventívnu akciu na ochranu slovenských chovov a zastavenie rizika šírenia afrického moru ošípaných. Na tlačovej konferencii o tom informoval šéf agrorezortu Samuel Vlčan. Cieľom plánu agrorezortu je znížiť stav diviačej populácie o 100-tisíc kusov. Mäso zo zdravých jedincov sa má objaviť na pultoch slovenských obchodov.

Delostrelci si prevzali nové samohybné kanónové húfnice ZUZANA 2

22.07.2021 - Príslušníci Pozemných síl OS SR si dnes v priestoroch 11. mechanizovaného práporu v Martine prevzali prvých osem nových 155 mm samohybných kanónových húfnic ZUZANA 2. Určené sú pre samohybný delostrelecký oddiel Michalovce, v rámci ktorého zvýšia spôsobilosti nepriamej palebnej podpory manévrových jednotiek Pozemných síl OS SR. Nové samohybné kanónové húfnice budú súčasťou integrovaného delostreleckého palebného systému OS SR, použiteľné v širokom spektre operácií v prospech mechanizovaných a motorizovaných práporov so schopnosťou nasadenia na vlastnom území, ako aj v rámci operácií NATO a EÚ. Cieľom projektu je obstaranie celkovo 25 kusov 155 mm ShKH ZUZANA 2 spolu s príslušenstvom, trenažérom, sadami náhradných dielov, ako aj obstaranie munície s komponentami.

Štátny tajomník rezortu obrany M. Majer navštívil profesionálnych vojakov v Zemianskych Kostoľanoch, zaujímal sa o reálny pokrok rozvoja infraštruktúry

22.07.2021 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer navštívil profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy v Zásobovacej základni III a Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch. Zaujímal nielen o ich aktuálne potreby, ale aj o posun v modernizácií a zlepšovaní zastaranej vojenskej infraštruktúry. Pri tejto príležitosti ocenil už zrealizované investičné akcie a projekty. „Či už ide o modernú zásobovaciu linku na výdaj pohonných hmôt, alebo o novú stolársku dielňu - ide len o časť projektov, ktorými chceme vojakom zjednodušiť a zefektívniť výkon služobných povinností,“ povedal štátny tajomník Marian Majer. Doplnil, že v roku 2021 sa podarilo zrealizovať plynofikáciu a zateplenie objektov v celkovej hodnote 3 810 000 eur vrátane DPH.

Priemyselnú výrobu v EÚ musíme podľa J. Oravca udržať

22. 07. 2021 - Ministri členských krajín EÚ sa na dvojdňovom stretnutí v Slovinsku zhodli, že najnovšie iniciatívy Európskej komisie - ako je napr.  ambiciózny balík Fit for 55 – musia byť veľmi podrobne posúdené z pohľadu ich dopadu na konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ. „Európska únia a jej členské štáty musia oveľa zodpovednejšie zvažovať dopady prijatých alebo ohlasovaných opatrení na fungovanie samotných podnikov,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorý viedol slovenskú delegáciu na neformálnom zasadnutí Rady ministrov EÚ zodpovedných za konkurencieschopnosť v slovinskej Ľubľane.

NRSR

Začala sa mimoriadna letná schôdza, v jej programe je viac ako desať bodov

23. 07. 2021 - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) otvoril mimoriadnu letnú schôdzu parlamentu. Na programe 35. zasadnutia je viac ako desať bodov, medzi nimi návrhy na skrátené legislatívne konanie k dvom vládnym novelám. Jednou z nich je novela, ktorá sa týka využívania digitálnych očkovacích COVID preukazov. Okrem toho by mali zákonodarcovia prerokovať aj poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.

Poslanci si minútou ticha uctili J. Pašku, M. Lasicu a J. Kubánku

23. 07. 2021 - Poslanci Národnej rady SR si v úvode mimoriadneho rokovania uctili minútou ticha zosnulého Jaroslava Pašku, Milana Lasicu a Juraja Kubánku. "Keďže nás zastihlo niekoľko smutných správ, uctíme si pamiatku troch našich významných predstaviteľov spoločenského života," oznámil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Jaroslav Paška zomrel 15. júla vo veku 67 rokov. Paška pôsobil v minulosti ako poslanec Národnej rady SR, zastával funkciu ministra školstva. Bol tiež podpredsedom SNS a pôsobil aj ako europoslanec. O pár dní na to, 18. júla, navždy odišiel Milan Lasica. Zomrel vo veku 81 rokov. Lasica bol slovenský humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér, moderátor a spevák. Odišiel aj spoluzakladateľ a dlhoročný umelecký vedúci Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj Kubánka. Zomrel 19. júla vo veku 92 rokov.


Prezident

Prezidentka podpísala 3 zákony

20.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 podpísala 3 zákony. Ich zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka vymenovala nových sudcov Najvyššieho správneho súdu SR

20.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 20. júla 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala piatich nových sudcov Najvyššieho správneho súdu SR. Menovanie sudcov s pridelením na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky bolo pre prezidentku výnimočným aktom. "Niekoľko rokov prebiehala diskusia o potrebe vzniku najvyššej súdnej inštancie, ktorá dokáže účinne ochrániť občana pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Vzhliadali sme najmä k českému Nejvyššímu správnímu soudu, ktorí si vyslúžil obrovský rešpekt a posunul kvalitu právneho štátu na vyššiu úroveň. Túžili sme po takomto kvalitatívnom posune aj u nás."

Počas návštevy detskej psychiatrie prezidentka riešila nedostatok lôžok

21.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 21. júla 2021 navštívila personál a pacientov Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH v Bratislave. Počas návštevy kliniky sa prezidentka rozprávala s riaditeľom Národného ústavu detských chorôb Petrom Bartoňom a s prednostkou kliniky Janou Trebatickou o situácii s akútnym nedostatkom lôžok súvisiacou s výrazným zhoršením duševného zdravia detí a mladých ľudí. Pandémia ich na dlhé mesiace zavrela doma, odrezala od školy, od kamarátov. To spôsobilo, že prudko narástol počet akútnych hospitalizácií – sebapoškodzovanie, poruchy príjmu potravy, samovražedné tendencie, depresívne a úzkostné stavy.

Prezidentka podpísala 2 zákony

21.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 21. júla 2021 podpísala 2 zákony: - zákon z 2. júla 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a  dopĺňa zákon  č. 220/2004 Z. z.  o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákon z 2. júla 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kompletný zoznam podpísaných zákonov s ich presnými názvami.   

Prezidentka odovzdala poverovacie listiny trom novým veľvyslancom

22.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. júla 2021 v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny trom novým veľvyslancom SR v zahraničí. Radomír Boháč bude pôsobiť ako vedúci Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov so sídlom vo Viedni. Dušan Matulay bude pôsobiť ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky, vedúci Stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov a ďalších medzinárodných organizáciách so sídlom v Ženeve. Katarína Žuffa Leligdonová bude pôsobiť ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Kenskej republike, Burundskej republike, Eritrejskom štáte, Juhosudánskej republike, Komorskom zväze, Konžskej republike, Konžskej demokratickej republike, Rwandskej republike, Seychelskej republike, Somálskej federatívnej republike, Tanzánijskej zjednotenej republike a Ugandskej republike so sídlom v Nairobi.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk