2.8.2021
ID: 5161upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od 1. augusta začína fungovať Najvyšší správny súd. Inštitúcia s významnými právomocami, ktorá tu dlhé roky chýbala. Nový súd bude chrániť ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Bude preskúmavať dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí. Prechádzajú na neho aj niektoré kompetencie z Ústavného súdu SR, keďže bude rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Aj preto sa o ňom právom hovorí ako o malom ústavnom súde. Rovnako bude rozhodovať o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia. A v neposlednom rade bude disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov. Tieto jeho právomoci nie sú obyčajné. Naopak, sú zásadné, aby mohla byť vrátená dôvera v inštitúcie a právny štát.

Vláda

Vicepremiérka Remišová: Nová výzva pomôže dofinancovať projekty podporené z programu CEF Telekom
24.07.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na dofinancovanie úspešných projektov, ktoré získali podporu z priamo riadeného programu CEF Telecom. Výzva v objeme 50-tisíc eur je financovaná v zmysle zákona č. 111/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva a schémy podpory digitálnej transformácie Slovenska v režime de minimis. Žiadosť o podporu  je možné poslať do 23. septembra 2021.

Remišovej najväčšie rušenie papierov na úradoch v histórii dnes finálne schválili poslanci. Ľudia a firmy ročne ušetria 4,2 milióna výpisov a 42 miliónov eur
24.07.2021 – Národná rada dnes finálne schválila najväčšie rušenie potvrdení a výpisov na úradoch, ktoré pripravila ministerka informatizácie Veronika Remišová. Od januára budúceho roku sa postupne zruší 21 okruhov výpisov a potvrdení, ktoré ľudia doteraz nosili na úrady opakovane. Ľudia a firmy ušetria vyše 4,2 milióna potvrdení a výpisov ročne a tým ušetria aj 42 miliónov eur v nákladoch na čas, cestovanie, či tlač dokumentov.

Vojenskí policajti pripravili pre deti z detského domova kemp plný zážitkov
24.07.2021 - Príslušníci Vojenskej polície pripravili pre deti z Centra pre deti a rodiny v Kráľovej Lehote zážitkový kemp. V rámci trojdňového programu vo Vlkanovej – Hronseku a v Centre výcviku Lešť odovzdali deťom mnoho teoretických aj praktických poznatkov z dopravnej, kynologickej, topografickej a tiež zdravotnej oblasti. Spolupráca medzi Detským domovom v Kráľovej Lehote a Odborom krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová – Hronsek začala ešte v roku 2011.

Ministerka Remišová: Boj proti dezinformáciám a informačnú gramotnosť podporíme novou výzvou v hodnote 120-tisíc eur
26.07.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu v hodnote 120-tisíc eur, ktorou chce podporiť boj proti dezinformáciám a zlepšovanie digitálnych zručností na školách aj v štátnych inštitúciách. Financovaná je v zmysle zákona č. 111/2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva a schémy podpory digitálnej transformácie Slovenska v režime de minimis. Žiadosť o podporu je možné poslať do 23. septembra 2021.

Štyri priamo riadené organizácie ministerstva školstva budú pod jednou strechou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže
26.07.2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súčasnosti pripravuje transformáciu štyroch priamo riadených organizácií do jednej organizácie, ktorá bude bližšie k školám, školským zariadeniam a mládežníckym organizáciám. Súčasťou transformovanej inštitúcie - Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, budú súčasné etablované organizácie: Metodicko-pedagogické centrum, Štátny pedagogický ústav, IUVENTA-Slovenský inštitút mládeže a Slovenská pedagogická knižnica. V rámci svojej činnosti bude poskytovať podporu pedagogickým a odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, ako aj pracovníkom s mládežou.

Vicepremiérka Remišová: Podporujeme cestovný ruch a záchranu pamiatok, na obnovu kaštieľa vo Voderadoch ide vyše pol milióna eur
27.07.2021 - Na záchrane kultúrneho dedičstva nám záleží. Dávnu slávu sídla šľachtického rodu Zichyovcov vo Voderadoch (okr. Trnava) pomôžu oživiť Granty Európskeho hospodárskeho priestoru. Viac ako 563 000 eur z grantov, ktorých správcom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, umožní obnovu vybraných interiérov kaštieľa aj revitalizáciu historického parku.

Na najrozsiahlejšom ihličnatom území Slovenska vo Veľkej Fatre pokračujú diskusné fóra k pripravovanej reforme
27.07.2021 - Debaty pod vedením Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) spolu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR (MPRV) , zamerané na prevod správy štátnych lesných pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody, dnes pokračujú v NP Veľká Fatra.

MH Invest II našla kupca pre roky nevyužívané pozemky v priemyselnom parku Voderady
28. 07. 2021 - Voľné a nikdy nevyužívané pozemky v priemyselnom parku vo Voderadoch, ktoré štát pred viac ako 14 rokmi pripravil pre spoločnosť Samsung, sa konečne podarilo predať. Nové vedenie spoločnosti MH Invest II, ktorá je 100 %-nou spoločnosťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, po svojom nástupe pred vyše rokom začalo intenzívne rokovania s potenciálnymi investormi. „Veľmi ma teší, že napriek spomaleniu rastu ekonomiky pre koronakrízu sa nám podarilo nájsť zahraničného investora. Ten už na Slovensku pôsobí a má záujem o rozšírenie svojej činnosti a aj o zvýšenie počtu zamestnancov,“ vysvetlil konateľ spoločnosti MH Invest II Ladislav Matejka.   

Ivan Korčok: dobrá správa - Vihorlat, Prales Havešová, Rožok, Udava a Stužica - Bukovské Vrchy boli opätovne zapísané na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO
28.07.2021 - Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol v stredu 28. júla o zápise piatich slovenských lokalít výnimočnej hodnoty - Vihorlat, Prales Havešová, Rožok, Udava a Stužica - Bukovské Vrchy do Zoznamu svetového dedičstva. "Je to dobrá správa pre našu krajinu. Ide o výnimočné pralesy s unikátnym biotopom, v ktorých niektoré buky majú až 240 rokov. Pre Slovensko sa zápisom ukončila dlhoročná snaha zabezpečiť adekvátnu ochranu tohto vzácneho územia," vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.
 
Ďalšou zastávkou odborných diskusií o transformácii národných parkov je NAPANT
28.07.2021V poradí piata zo série odborných konzultácií na tému reformy národných parkov sa dnes uskutočnila na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutí odborníkov ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva, poslancov NR SR so zástupcami národných parkov, samospráv, štátnych lesov a tiež neštátnych vlastníkov lesov je podať ucelený obraz o procese premeny národných parkovna životaschopné územia, vysvetliť všetkým dotknutým stranám, ako sa reforma dotýka ich majetku, vlastníckych práv a budúcnosti vôbec.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na oficiálnom otvorení výstavy POMOC! Ako Slováci pomáhajú v zahraničí v Trenčíne: „Neprežívame hrôzy vojny, no všetci dnes prežívame extrémne náročné obdobie. Len spolupatričnosť, empatia a vzájomná pomoc nám ho pomôžu prekonať“.
28.07.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (28. augusta 2021) na Štúrovom námestí v Trenčíne v sprievode primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka, autora fotografií Jána Husára, a riaditeľky Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Sabiny Slimákovej, oficiálne uviedla výstavu POMOC! Ako Slováci pomáhajú v zahraničí. Výstavu, ktorá tento rok putuje po troch slovenských krajských mestách, pripravila SAMRS na pripomenutie aktivít medzinárodnej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci Slovenskej republiky.

Zamestnancom sociálnych služieb opäť vyplatíme mimoriadne odmeny
28.07.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR mimoriadne odmení zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za ich výnimočné pracovné nasadenie počas druhej vlny pandémie. Prostredníctvom zámeru národného projektu je pre nich vyčlenených viac ako 31,5 milióna eur. Vyplácať sa budú formou refundácie, pričom nárok na prilepšenie k mzde má spolu 46 463 ľudí. Rezort práce chce aj týmto krokom podporiť stabilizáciu a udržanie stoviek pracovných miest v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

S. Síthová: Zmenou poradenského systému získa podporu každé jedno dieťa
28.07.2021 - Konkrétna podpora učiteľa pri starostlivosti o deti a žiakov v triede, menej byrokracie a prehľadnosť riešení. To všetko prinesie transformácia poradenského systému, ktorú pripravuje rezort školstva. Cieľom je vytvoriť jednotný, prehľadný a dostupný systém poradní, ktoré budú poskytovať služby podľa potrieb dieťaťa, žiaka, rodiny a nie len podľa stanovenej diagnózy. Vôbec prvýkrát vzniknú štandardy odborných činností. Po rokoch budú mať zároveň inkluzívne tímy metodickú podporu a budú sa môcť oprieť o kolegov z praxe. Spolupracovať budú aj s odborníkmi z rezortov práce či zdravotníctva.

Ďalšou zastávkou Vojenského LetoFestu je Banská Bystrica, podujatie opäť prinesie bohatý sprievodný program a podporí dobrú vec
28.07.2021 - V poradí druhé zo série letných podujatí s názvom Vojenský LetoFest sa uskutoční v amfiteátri v Banskej Bystrici v nedeľu 1. augusta 2021 so začiatkom o 14.00 h. Okrem hudobných vystúpení známych slovenských kapiel a Vojenskej hudby OS SR bude súčasťou sprievodného programu aj prelet stíhacieho lietadla Mig-29, lietadiel Albatros, statické ukážky vojenskej techniky, výstroja a výzbroje, či vystúpenia Čestnej stráže OS SR. Vstup na podujatie je zdarma.

I. Husár: Šport sa dočkal. Povinné testovanie na športových podujatiach do 100 účastníkov bude zrušené
29.07.2021 - Férové podmienky pre šport. To je dlhodobým cieľom snahy štátneho tajomníka pre šport Ivana Husára. Najnovšie sa mu podarilo po diskusii s odborníkmi presadiť výnimku z povinného testovania pre športové podujatia. Podmienkou však je počet účastníkov menej ako 100 osôb na podujatie a zelená fáza Covid automatu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027“
29.07.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 – 2027“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk.

Najvyšší správny súd už o pár dní realitou
29. 07. 2021 - Od 1. augusta začína fungovať Najvyšší správny súd. Inštitúcia s významnými právomocami, ktorá tu dlhé roky chýbala. Nový súd bude chrániť ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Bude preskúmavať dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí. Prechádzajú na neho aj niektoré kompetencie z Ústavného súdu SR, keďže bude rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Aj preto sa o ňom právom hovorí ako o malom ústavnom súde.  Rovnako bude rozhodovať o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo hnutia. A v neposlednom rade bude disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov, či exekútorov. Tieto jeho právomoci nie sú obyčajné. Naopak, sú zásadné, aby mohla byť vrátená dôvera v inštitúcie a právny štát.

Bežné typizované školy sa dajú zmeniť na modernejšie. Pohľad architekta pomôže určiť prioritu
29.07.2021 - Úprava mikroklímy vnútorných priestorov škôl, riadené vykurovanie a chladenie či skvalitnenie akustiky v triedach – to sú možnosti, ako sa dá zlepšiť prostredie aj v tradičných školách. Ministerstvo školstva pokračuje v letnom seriáli videí o vplyve školského prostredia na vývin detí a vzdelávanie. Podľa štatistík žiaci a učitelia trávia v škole takmer dve tretiny roka. Keďže prevažnú časť sedia v laviciach alebo sa pohybujú na chodbách, tento školský priestor vplýva aj na ich zdravie, psychiku a celkovú pohodu. Dosah architektúry školy na žiakov a učiteľov približuje rozhovor s architektom Ing. arch. Richardom Murgašom.

Podpisom memoranda o porozumení potvrdili rezorty obrany Slovenskej republiky a Cyperskej republiky spoločný záujem o intenzívnejšiu spoluprácu
29.07.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes vycestoval na zahraničnú pracovnú návštevu Cypru. Na pôde cyperského rezortu obrany diskutoval s ministrom obrany Cyperskej republiky Charalambosom Petridesom o aktuálnych témach obrany a bezpečnosti, ako aj o súčasných prioritách a projektoch slovenského rezortu obrany. Zámer ešte intenzívnejšej a efektívnejšej spolupráce potvrdili obaja ministri aj podpisom memoranda o porozumení medzi rezortmi.


NRSR

Boris Kollár: O pripravovanej súdnej mape budem diskutovať
23. 07. 2021 - Pripravovaná súdna mapa z dielne ministerky spravodlivosti bola témou spoločného stretnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára a primátora mesta Trenčín, Richarda Rybníčka. Primátor krajského mesta požiadal šéfa parlamentu o prípadne založenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v Trenčíne. Primátor Rybníček to odôvodnil tým, podľa novej súdnej mapy by Trenčín prišiel o krajský súd, čím by krajské mesto viac nebolo sídlom krajského súdu. „Osobne si myslím, že aj súdna moc by mohla byť adekvátne rozdelená naprieč krajinou. Najvyšší správny súd by nemusel sídliť v Bratislave, ale pokojne aj v Trenčíne“, uviedol na stretnutí primátor.

Poslanci schválili Kolíkovej návrh na zmeny pri kolúznej väzbe
23. 07. 2021 - Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby má byť päť mesiacov. Zároveň v tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva obsahuje aj výnimky, pre ktoré by mohla kolúzna väzba trvať dlhšie. Kolúzna väzba by mohla trvať dlhšie ako päť mesiacov, ak by bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám, alebo prostredníctvom iných osôb. Rovnako, ak sa vedie trestné stíhanie za trestný čin spáchaný zločineckou alebo teroristickou skupinou, za obzvlášť závažný trestný čin spáchaný organizovanou skupinou, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie. Návrhom sa majú posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe, tiež zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe.


Prezident

Prezidentka udelila tri podmienečné milosti
26.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v piatok 23. júla 2021 podmienečnú milosť v troch prípadoch. Milosť udelila prezidentka 29-ročnej žene, ktorá bola v roku 2015 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu zanedbania povinnej výživy na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, 24-ročnej žene, ktorá bola v roku 2017 súdom právoplatne odsúdená za spáchanie prečinu krádeže na trest odňatia slobody v trvaní 3 mesiace a 56-ročnému mužovi, ktorý bol súdom právoplatne odsúdený za zaobstaranie a prechovávanie marihuany na trest odňatia slobody vo výmere 10 rokov.

Prezidentka sa zúčastnila na otvorení Salzburského festivalu
26.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v nedeľu 25. júla 2021 na pozvanie rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena slávnostne otvorila Salzburský festival. Počas svojej návštevy sa prezidentka zúčastnila na výstave "100 rokov Salzburského festivalu" a neskôr večer aj na slávnostnom koncerte Viedenskej filharmónie pod taktovkou známeho dirigenta Franza Welser-Mösta, na ktorom zazneli aj skladby Richarda Straussa. Salzburský festival, ktorý sa koná v rodnom meste Wolfganga Amadea Mozarta je najväčším festivalom klasickej hudby a dramatického umenia na svete.


Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk