23.8.2021
ID: 5186upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo vnútra na základe vládneho plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Dôvodom je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Vláda

Život a službu slovenského pplk. Ľ. Orsaga bude v Severnom Macedónsku navždy pripomínať pamätná tabula

16.08.2021 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer sa dnes v Severnom Macedónsku zúčastnil na slávnostnom odhalení pamätnej tabule venovanej príslušníkovi Armády SR pplk. Ľubomírovi Orsagovi, ktorý tragicky zahynul 19. júla 2001 počas pôsobenia v rámci Pozorovateľskej misie Európskej únie na území vtedajšej Macedónskej republiky. Pamätná tabuľa je umiestnená v kasárňach Ozbrojených síl Severného Macedónska v Tetove, kde sa tragédia stala.

Informácia o blížiacom sa konci uzavretia I. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu

16.08.2021 - V rámci vyhlásenej dopytovo-orientovanej výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ v celkovej alokácii 10 miliónov eur je možné v I. hodnotiacom kole výzvy predložiť žiadosť. Výzva je určená slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru. Cieľom je umožniť prístup k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov.

Stíhacie lietadlo MiG-29 dostalo pri pristávaní na Sliači defekt, pilot je bez zranení

16.08.2021 - Dnes krátko po 14. hodine po oficiálnom nácviku ostrého zásahu pri ochrane vzdušného priestoru SR dostalo jedno z dvojice stíhacích lietadiel MiG-29 pri pristávaní v priestoroch Taktického krídla Sliač defekt na prednom kolese. Pilot je v poriadku, po zastavení opustil lietadlo bez zranení. Vo veci aktuálne prebieha vyšetrovanie. Pohotovostný systém NATINAMDS je plne zabezpečený.

Martin Klus: V mieri dokážeme žiť len vtedy, ak budeme stavať na tolerancii, rešpektovať druhých a ak si prestaneme zamieňať vlastenectvo s agresívnym nacionalizmom

16.08.2021 - „Nestačí iba hovoriť o svetovom mieri, treba preň niečo urobiť. Hoci len toľko, že nedopustíme, aby sa zabudlo na hrôzy spojené s vojnou. Iniciatíva Strom pokoja a myšlienky, na ktorých tento projekt podporovaný rezortom diplomacie stojí, sú preto hodné našej pozornosti. Vysadením pamätného stromu si pripomíname dôležitosť kolektívnej historickej pamäte aj význam porozumenia medzi národmi.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus v pondelok, 16. augusta 2021 na Srbskom cintoríne vo Veľkom Mederi, pri príležitosti slávnostného vysadenia Stromu pokoja.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok k aktuálnej situácii v Afganistane a vnútropolitickému zneužívaniu tejto témy na Slovensku

17.08.2021 - To, čo vidíme v Afganistane sa nedá prikrášľovať ani obhajovať. Situácia sa vymkla spod kontroly, a to aj pre zlé vyhodnotenie dôsledkov ukončenia misie. Odmietam však cynické politikárčenie poniektorých našich politikov, ktorí sa tvária a popierajú, že Afganistan bola aj naša slovenská misia. Prestaňte šliapať po hrdinstve, profesionálnej službe a životoch našich vojakov. Neboli tam nadarmo!

Oznámenie o verejnom pripomienkovaní projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

17. 08. 2021 - Ministerstvo vnútra ako prijímateľ prostriedkov z OP Integrovaná štruktúra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána   Nedostatkom autentifikácie a stotožnenia osôb pri realizácii elektronických služieb – Jednotná digitálna brána. Nedostatkom autentifikácie a stotožnenia osôb pri realizácii elektronických služieb poskytovaných štátom je chýbajúci referenčný register  pri cezhraničných používateľoch e-služieb.

Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

17.08.2021 - Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva. „Snahou nás všetkých je, aby sa žiaci čo najviac vzdelávali v školách. V škole majú žiaci priamy kontakt s učiteľom aj rovesníkmi, budujú si sociálne vzťahy a je to to najlepšie prostredie pre ich vzdelávanie. Našim cieľom je, aby sa žiaci vzdelávali v školách a aby sme školy nezatvárali plošne. Preto sú vo všetkých farbách Covid automatu školy od materských až po stredné otvorené,“ uviedol Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Školy sa preto nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani z rozhodnutia ministerstva školstva.

Inklúzia je pre nás dôležitou otázkou

17.08.2021 - Ministerstvo financií SR sa otázkou inklúzie aktívne zaoberalo už od začiatku tvorenia projektu Byť zdravý je výhra. Chceme zdôrazniť, že cieľom ministerstva financií bolo nájsť čo najlepšie, a zároveň bezpečné, spôsoby ako hendikepovaným ľuďom umožniť zúčastniť sa súťaže s reálnou možnosťou výhry.
Už od spustenia registrácie sme hendikepovaným ľuďom umožnili, aby využili asistenta alebo iného človeka, ktorému dôverujú, aby im s prihlasovaním pomohol. Napríklad, keď hendikepovaný súťažiaci priamo nevlastní bankový účet, mohol zadať IBAN svojho blízkeho.

Martin Klus: Medzinárodný vyšehradský fond je pýchou regionálnej spolupráce krajín V4 a môže aj naďalej počítať s podporou rezortu diplomacie SR

18.08.2021 - „Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenskej republiky, zostáva jedným z najúspešnejších spoločných projektov Vyšehradskej skupiny (V4). Slovensko, ktoré v tomto roku predsedá fondu, oceňuje ambicióznosť plánov a priorít nového výkonného riaditeľa. Som rád, že aj po vyše dvoch dekádach od jeho založenia, fond prostredníctvom grantov, štipendií a projektov podnecuje spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami či vzdelávacími inštitúciami a medzi občanmi v strednej Európe, ako aj mimo nej, osobitne v krajinách Východného partnerstva a regióne západného Balkánu.“

Spustili sme III. etapu schémy pomoci de minimis

18. 08. 2021 - Tretia etapa schémy pomoci pre cestovný ruch a gastro de minimis je spustená. Oprávnené obdobie pomoci je rozšírené o mesiace apríl a máj 2021. Aj v tejto epate je možné žiadať o pomoc aj za celé obdobia z prvej a druhej etapy, teda od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021. Viac informácií je dostupných na: https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-pomoci-v-cestovnom-ruchu
 
V súvislosti s projektom eZdravie distribuujeme občianske preukazy bez fotografie občanom, ktorí nedisponujú dokladom s elektronickým čipom

18. 08. 2021 - Osobám starším ako 65 rokov a mladším ako 15 rokov, ktoré nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom,  v týchto dňoch  začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu občana bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Občiansky preukaz bez podoby tváre začne v blízkej budúcnosti slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom  elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie)  v ambulancii lekára či  v lekárni. Nie  je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad. Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a  podpis držiteľa).

Koncepcia vodnej politiky - prihlasovanie na verejné zasadnutie

18.08.2021Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd organizuje verejné zasadnutie Pracovnej skupiny pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky na roku 2021-2030 s výhľadom do roku 2050. Zasadnutie sa uskutoční online dňa 25.8.2021 od 13:00 - 15:30.

K. Galek: Naprávame Ficove chyby, ktoré spôsobili vysoké ceny energií

18. 08. 2021 - Aktuálnu situáciu na svetových burzách a s ňou súvisiaci prudký nárast trhových cien elektriny a plynu rezort hospodárstva vníma a preto intenzívne pracuje na riešeniach, ktoré by pomohli stlmiť očakávaný nárast cien. Štátny tajomník MH SR Karol Galek zároveň považuje za paradoxné, že sa na pripravované kroky vlády v tejto oblasti pýta predseda strany Smer-SD Robert Fico. „Hlavný aktér v hre na „stabilné ceny“ energií, ktoré boli vďaka jeho politickým zásahom vždy iba stabilne vysoké, sa nás ide pýtať na opatrenia? Musíme naprávať jeho chyby, pre ktoré tu dnes máme jedny z najvyšších poplatkov v cenách energií v Európe,“ tvrdí štátny tajomník.
 
Minister Samuel Vlčan otvoril poľnohospodársku výstavu Tradície slovenského vidieka

19.08.2021 - Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p. hostí do konca víkendu výstavu živočíšnej výroby a tradícií v poľnohospodárstve. Ide o menšiu verziu tradičnej agrovýstavy, ktorá sa pre pandémiu minulý rok vôbec neuskutočnila. V tomto roku sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM rozhodlo pre pandemické obmedzenia a nepredvídateľný vývoj zorganizovať menšie podujatie, ktoré však svojím programom zaujme nielen poľnohospodárov, ale aj širokú verejnosť.
 
Úvodná konferencia národného projektu k civilnej mediácii a restoratívnej justícii

20. 08. 2021 - Zlepšenie využitia mediácie tak v trestných ako aj v civilných súdnych konaniach a celkovo rozšírenie alternatívnych prístupov v justícii na Slovensku. Aj to bolo témou úvodnej konferencie k projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“.
 
Partizánske triedi kuchynský bioodpad

20.08.2021 - Triediť komunálny odpad má zmysel. Vedia o tom aj v Partizánskom, ktoré si uvedomilo, že ak zásadne nezvýši mieru triedenia komunálnych odpadov, v nasledujúcich rokoch ho čaká výrazné navýšenie výdavkov za skládkovanie odpadov. Mesto Partizánske spustilo na jar pilotný projekt zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na sídlisku Šípok, v rámci ktorého sa tento druh odpadu zbieral od dverí k dverám. Za prvý mesiac vyzbierali 9 ton kuchynského bioodpadu. Radnica tento systém zberu zavádza v ďalších mestských častiach. O skúsenostiach so zberom kuchynského odpadu dnes diskutoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božikom.

Minister Budaj predstavil reformu vo využívaní európskych peňazí v rezorte životného prostredia

20.08.2021Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zabezpečí, aby starostlivosť o chránené územia v maximálnej miere vykonávali miestni obyvatelia a mali z nej adekvátny príjem. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Ján Budaj.

Séria vojenských hudobných festivalov vyvrcholí v Piešťanoch

20.08.2021 - Séria piatich vojenských hudobných festivalov vyvrcholí v nedeľu 22. augusta 2021 v Piešťanoch. Podujatie sa uskutoční v areáli Vojenského historického múzea, čo spolu s bohatým programom vrátane vojenskej hudby, diskusií s príslušníkmi Ozbrojených síl SR, preletov a statických ukážok vojenskej techniky ešte umocní atmosféru finále leta s vojakmi. „Stretnutia s verejnosťou sú pre rezort obrany dôležité aj vzhľadom na to, že prácu profesionálnych vojakov v ideálnom prípade nemajú ako vidieť. Aj keď nepretržite strážime bezpečnosť štátu a nastupujeme pri krízových situáciách, takáto príležitosť prezentovať Ozbrojené sily SR je výnimočná a budeme sa snažiť byť k ľuďom bližšie aj ďalšími podujatiami,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Doplnením štatútu myslíme na najzraniteľnejších

20.08.2021 - Ministerstvo financií SR zverejnilo doplnený štatút súťaže Byť zdravý je výhra s dôrazom na to, aby sa o očkovaciu prémiu mohlo uchádzať čo najviac ľudí. V spolupráci s RTVS sme špecifikovali podmienky tak, aby sme dosiahli ešte väčšiu inklúziu ako doteraz. Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú. Takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo.

Slovensko podporuje pobaltské štáty v súvislosti s migračnou situáciou na hraniciach s Bieloruskom

20. 08. 2021 - Migračná situácia na hraniciach Bieloruska s niektorými členskými štátmi EÚ bola v stredu 18. augusta 2021 témou mimoriadnej videokonferencie ministrov vnútra krajín Únie. Zástupcovia členských štátov EÚ vyslovili podporu a solidaritu Litve, Lotyšsku a Poľsku pri snahách o udržanie integrity vonkajšej hranice EÚ. Odsúdili tiež zneužívanie migrácie na politické účely. Slovensko na konferencii zastupoval štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner.

Novela zákona o Policajnom zbore je v pripomienkovom konaní

20. 08. 2021 - Ministerstvo vnútra na základe vládneho plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely  zákona  č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Dôvodom je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.
 
NRSR

Deň otvorených dverí v Národnej rade SR sa tento rok pre pandémiu neuskutoční

13. 08. 2021 - Kancelária Národnej rady SR tradične usporadúva Deň otvorených dverí pre verejnosť každoročne pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Brány Národnej rady SR však zostanú 1. septembra 2021 pre verejnosť uzavreté z dôvodu pokračujúcej pandémie koronavírusu. Počet návštevníkov počas DOD v parlamente prekračuje každoročne hranicu niekoľko tisíc, pričom Kancelária Národnej rady SR sa ako organizátor podujatia snaží pripraviť pestrý program pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Žiaľ, pre súčasný vývoj epidemiologickej situácie nie je možné adekvátne prispôsobiť priebeh DOD v NR SR, a to aj vzhľadom na obrovskú návštevnosť a kapacitu hlavnej budovy NR SR

Podpredseda NR SR Milan Laurenčík si pripomenul výročie vypálenia obce Kalište

16. 08. 2021 - Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Laurenčík sa v sobotu, 14. augusta zúčastnil pietneho aktu v obci Kalište v Banskobystrickom okrese. Podujatie s názvom Stretnutie generácií každoročne pripomína tragické udalosti z marca 1945, kedy nacisti prepadli obec Kalište, vypálili takmer 40 domov a zavraždili 13 ľudí. „Dnes prichádzam na toto miesto, aby som si uctil pamiatku ľudí, ktorí pre slobodu a spravodlivosť riskovali svoje životy,“ prihovoril sa zúčastneným podpredseda parlamentu. „My všetci nesieme ich odkaz, ktorý je pre nás zároveň aj záväzkom, aby sa podobná tragédia nezopakovala. Vážme si našu slobodu,“ dodal podpredseda NR SR Milan Laurenčík.

Prezident

Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti s nehodou v Maďarsku

15.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Maďarska Jánosovi Áderovi v súvislosti s nehodou autobusu pri obci Szabadbattyán v Stoličnobelehradskej župe, ktorá si vyžiadala obete na životoch a mnohých zranených. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí úprimnú sústrasť a zraneným zaželala skoré uzdravenie.
 
Prezidentka zaslala sústrastný telegram v súvislosti so zemetrasením na Haiti

16.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram predsedovi vlády Haitskej republiky Arielovi Henrymu v súvislosti s následkami zemetrasenia na Haiti, ktoré si vyžiadalo množstvo obetí a zranených a spôsobilo masívne materiálne škody. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí úprimnú sústrasť a zraneným zaželala skoré uzdravenie. Prezidentka vyjadrila nádej v skorú nápravu škôd spôsobených týmto zemetrasením.
 
Prezidentka ocenila odvahu hasičov zasahujúcich v Grécku

18.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 18. augusta 2021 poďakovala príslušníkom Hasičského a záchranného zboru, ktorí pomáhali pri likvidácii rozsiahlych požiarov v Grécku. Podľa prezidentky sa slovenskí hasiči stali symbolom profesionality a šľachetnosti. "Ich misia v Grécku bola pre každého z nich veľkou profesionálnou výzvou. Čelili požiaru nevídaných rozmerov. Okrem profesionality prejavili aj odvahu, empatiu, solidaritu a predovšetkým schopnosť spolupráce. My doma sme cítili hrdosť. Našim hasičom sa na chvíľu podarilo zjednotiť Slovensko v pozitívnej emócii. Pomohli Grécku a úžasným spôsobom reprezentovali Slovenskú republiku."

Prezidentka prijala olympijských medailistov z Tokia

18.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu 18. augusta 2021 v Prezidentskom paláci úspešných členov slovenskej olympijskej výpravy, ktorým sa na Letných olympijských hrách v Tokiu podarilo získať olympijské medaily.
Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili reprezentantka v športovej streľbe a olympijská víťazka Zuzana Rehák Štefečeková, vodný slalomár Jakub Grigar a golfový reprezentant Rory Sabattini, ktorí získali strieborné medaily a reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Erik Vlček, Samuel Baláž, Adam Botek a Denis Myšák, ktorí získali bronz v disciplíne K4 na 500 m.
 
Prezidentka navštívila Letnú školu v Rohožníku

19.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 19. augusta 2021 navštívila Letnú školu na Základnej škole v Rohožníku, ktorej cieľom je zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania a zatvorených škôl počas riadneho školského roka. Podľa slov prezidentky Slovensko patrí počas pandémie medzi krajiny s najdlhšie zatvorenými školami. "V ostatnom školskom roku sa deti staršie ako 10 rokov museli učiť z domu najmenej 6 mesiacov a v niektorých okresoch aj viac. Pritom skoro každé piate dieťa sa nevedelo do vyučovania zapojiť online a každé desiate sa nezapojilo do vyučovania vôbec."

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk