6.9.2021
ID: 5195upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Dňa 2. septembra 2021 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným proti Slovenskej republike. Konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z dôvodu neprimeraného obmedzenia jej práva na prístup k súdu.

 Vláda

Obchvat Prešova je prínosný, najvýhodnejšiu možnosť ale nevybrali

30.08.2021 - Investícia do štvorpruhovej druhej etapy severného obchvatu Prešova za 281 miliónov eur je podľa analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR spoločensky návratná. Štúdia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ale obsahuje nedostatky, ktoré analytikom ministerstva znemožňujú spoľahlivé hodnotenie. Národná diaľničná spoločnosť preferuje severný obchvat v plnom profile a zdôvodňuje ho pripravenosťou projektu. ÚHP v tejto súvislosti ale upozorňuje, že investícia zatiaľ nemá stavebné povolenie, čo predstavuje riziko pre vyhlásenie verejného obstarávania.

Ozbrojené sily realizovali druhú evakuáciu z Afganistanu v extrémne náročných podmienkach, vďaka ich spôsobilostiam je 28 osôb v bezpečí na Slovensku

31.08.2021 - Ozbrojené sily SR využili spôsobilosti špeciálnych síl a dopravného letectva na úspešnú evakuáciu ďalšej skupiny osôb s väzbami na Slovenskú republiku z kábulského letiska. V rámci operácie realizovanej v extrémne náročných podmienkach na aktuálne zrejme najnebezpečnejšom mieste sveta sa príslušníkom špeciálnych síl podarilo dohľadať a eskortovať 28 civilných osôb. Slovensko tak bolo jednou z posledných krajín, ktoré z Afganistanu evakuovali osoby, a to dokonca v deň keď kábulské letisko opustil posledný spojenecký vojak. Počas tlačovej konferencie o tom dnes informovali predseda vlády SR Eduard Heger, minister obrany SR Jaroslav Naď a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.

Vláda schválila súbor opatrení, ktoré zvýšia pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy

31.08.2021 - Vládny kabinet dnes schválil dokument - Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP), dlho očakávanú zbierku špecifických adaptačných opatrení a úloh, ktoré majú zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

V lokalite UNESCO Staré bukové lesy na území Národného parku Poloniny pribudne ďalšia prírodná rezervácia

31.08.2021Schválením nariadenia, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec, vláda dnes zabezpečila dostatočnú právnu ochranu lokality, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy.

Mimoriadne zasadnutie Rady EÚ k situácii v Afganistane

31. 08. 2021 - Minister vnútra SR Roman Mikulec sa  v utorok 31. augusta  2021 zúčastnil na mimoriadnom zasadnutií Rady EÚ v Bruseli. V súvislosti s aktuálnou situáciou v Afganistane, aj na základe apelov viacerých členských štátov, zvolalo slovinské predsedníctvo v Rade EÚ mimoriadne zasadnutie Rady JHA (Justice and Home Affairs) v zložení ministrov vnútra s cieľom zadefinovať spoločnú pozíciu Rady EÚ k situácii v Afganistane. Prítomní ministri vnútra krajín EÚ okrem iného rokovali aj opokračovaní koordinácie s medzinárodnými partnermi (najmä OSN), s cieľom stabilizovať región a zaistiť poskytovanie humanitárnej pomoci zraniteľnému obyvateľstvu v Afganistane a susedných krajinách, predovšetkým ženám a deťom.

Blíži sa uzávierka I. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány

31.08.2021 - Zlepšujeme prístup občanov k eGOV službám štátov EÚ. Ministerstvo informatizácie vyhlásilo dopytovú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“. Cieľom dopytovej výzvy je umožniť prístup občanov a podnikateľov k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na ich národnosť, sídlo alebo bydlisko.
Určená je slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru.

Minister Ivan Korčok: Vaše nasadenie a odhodlanie si zaslúži obrovskú vďaku a uznanie celého Slovenska

31.08.2021 - „Domov ste sa vrátili ako hrdinovia, ktorých si v Grécku budú dlho pamätať. A aj my doma si budeme dlho pamätať Vašu „grécku Odyseu“. Stali ste sa skutočnými vyslancami Slovenska v zahraničí a je mi veľkou cťou udeliť Vám Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.“ S týmito slovami v stredu, 31. augusta 2021, privítal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok členov Hasičského a záchranného zboru SR pri oficiálnej ceremónii na pôde rezortu diplomacie.
 
Projekty spoločného európskeho záujmu môžu získať podporu z eurofondov

31. 08. 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra na podporu výskumno-vývojovej a inovačnej fázy projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu European Battery Innovation (IPCEI EuBatIn). Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 50 miliónov eur. Rezort hospodárstva prostredníctvom vyhlásenej výzvy podporuje realizáciu dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, ktoré umožňujú spájať vedomosti, odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty. Podporené budú projekty, ktorým bola poskytnutá štátna pomoc notifikovaná Slovenskou republikou a zároveň o notifikácii rozhodla Európska komisia. Ide o projekty s významným inovačným charakterom, alebo predstavujú z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií dôležitú pridanú hodnotu v príslušnom odvetví. Zároveň riešia problémy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a výrazne prispievajú k dosiahnutiu vytýčených cieľov IPCEI EuBatIn.

Do lavíc v tomto školskom roku zasadne 706 825 žiakov

01.09.2021 - Základné a stredné školy opäť otvárajú svoje brány. V tomto roku ich bude navštevovať 706 825 žiakov. Do školských lavíc zasadne úplne prvý raz 65 622 detí – prvákov základných škôl. Situácia z minulého roka by sa však už opakovať nemala, školy sa už plošne z dôvodu pandémie zatvárať nebudú. Ministerstvo školstva vyvinulo maximálne úsilie, aby bolo od septembra na školách bezpečnejšie prostredie. Pre školy pripravil rezort aj prehľadný manuál, v ktorom školy nájdu všetky potrebné informácie súvisiace s nastavením pravidiel na nový školský rok. Okrem toho boli na rokovaní vlády schválené tri zásadné novely zákonov, ktoré reagujú na plánovanú reformu obsahu vzdelávania, digitalizáciu, reformu poradenského systému či zmeny vo vzdelávaní učiteľov.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na prístup k súdu

02. 09. 2021 - Dňa 2. septembra 2021 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade KOM, spoločnosť s ručením obmedzeným proti Slovenskej republike. Konštatoval porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z dôvodu neprimeraného obmedzenia jej práva na prístup k súdu.
Sťažujúca sa spoločnosť podala žalobu o náhradu škody a zároveň požiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov. Okresný súd oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal. Konštatoval, že sťažujúca sa spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou na vykonávanie podnikateľskej činnosti, znáša podnikateľské riziko a skutočnosť, že nevyvíjala žiadne činnosti, pre ktoré bola zapísaná v obchodnom registri, nemôže byť dôvodom pre oslobodenie od súdnych poplatkov. Rozhodnutie bolo v decembri 2012 potvrdené krajským súdom.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Kuc proti Slovenskej republike

02. 09. 2021 - Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok, ktorým rozhodol, že Slovenská republika porušila článok 5 ods. 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Prípad nadväzoval na skorší prípad Kuc proti Slovenskej republike, o ktorom ESĽP rozhodol rozsudkom z 25. júla 2017. Sťažovateľ bol pôvodne odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 25 rokov za viacero skutkov na základe toho, že s cieľom presadzovať práva zvierat zhromažďoval výbušniny, niektoré z nich spolu s písomnými vyhrážkami poslal veterinárovi a do centrály siete supermarketov a zostrojil a nechal explodovať nástražný výbušný systém pri vchode do prevádzky rýchleho občerstvenia v Košiciach.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok sa zúčastní na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Slovinsku

02.09.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa zúčastní na neformálnom zasadnutí šéfov diplomacií členských štátov Európskej únie v Slovinsku. Témami tradičného neformálneho stretnutia bude najmä situácia v Afganistane, vzťahy s Čínou, s krajinami Perzského zálivu. Súčasťou podujatia bude aj stretnutie s ministrom zahraničných vecí Indie.

Minister Naď sa v Slovinsku zúčastnil na rokovaní ministrov obrany členských štátov EÚ
02.09.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v Slovinsku rokoval s rezortnými kolegami z členských štátov EÚ. Ústrednými témami stretnutia Rady pre zahraničné veci boli misie a operácie medzinárodného krízového manažmentu, ako aj aktuálna situácia v Afganistane. Diskusia bola taktiež venovaná tzv. Strategickému kompasu EÚ, či spoločnému návrhu na vytvorenie vojenskej poradnej a výcvikovej misie EÚ na Ukrajine. „Strategickým cieľom angažovanosti EÚ v regióne Sahel musí byť posilnenie schopnosti krajín zaručiť bezpečnosť svojich obyvateľov a odstrániť hrozbu terorizmu. Aj preto podporujeme postupné obnovenie výcvikových aktivít v Mali,“ povedal minister obrany SR Jaroslav Naď.

Bilancia štátneho rozpočtu

02.09.2021 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o takmer 1 610,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 577,3 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 32,7 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2021 schodok vo výške 3 954,4 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 364,6 mil. eur (+19,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 642,6 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 613,9 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 42,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 36,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,9 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 28,6 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 6,4 mil. eur.

Výstava Židovský kódex – temný príbeh histórie - od 9. septembra vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave

03. 09. 2021 - Dňa 9. septembra 2021 uplynie 80 rokov od vydania Nariadenia č. 198 o právnom postavení Židov, ktoré je známe ako tzv. Židovský kódex. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť dôstojne odprezentovať archívne dokumenty viažuce sa k tejto etape dejín Slovenska, ktoré sú uložené v slovenských štátnych archívoch. Odbor archívov a registratúr ministerstva vnútra pozýva všetkých na výstavu Židovský kódex – temný príbeh histórie s podtitulom 80 rokov od prijatia protižidovských opatrení v archívnych dokumentoch, ktorá sa uskutoční v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pokračuje. Projekt IT Akadémia je predĺžený

03.09.2021 - Národný projekt - IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie - sa predlžuje do 31. augusta 2022. Aktivity projektu cielia najmä na podporu digitálnej transformácie vzdelávania. V tejto súvislosti predovšetkým na vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov, vrátane väzieb na nové národné projekty edIT 1 a edIT 2. Realizovať sa plánujú aj workshopy, webináre a konzultácie v rámci Klubu digitálnych koordinátorov. Rozvíjať sa majú digitálne kompetencie učiteľov a žiakov, a tiež inovačné vzdelávanie. Podporiť bádateľské schopností a informatické myslenie u svojich žiakov pomôžu pedagógom skúsenosti z workshopov a webinárov pre učiteľov. Podľa aktuálnej situácie sa bude reagovať aj na potreby dištančného vzdelávania počas 3. vlny pandémie.

Informácia o určenom rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Operačný program Slovensko“

03.09.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznamuje, že určený rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Slovensko“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.mirri.gov.sk a www.enviroportal.sk. Stanoviská k vyššie uvedenému rozsahu hodnotenia môžete zaslať do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sekcia Operačný program Slovensko, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava alebo na adresu elektronickej pošty: opslovensko@mirri.gov.sk.


Prezident

Pracovné stretnutie prezidentky s generálnym prokurátorom

30.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 30. augusta 2021 stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Na pracovné stretnutie ho pozvala ešte minulý týždeň v súvislosti s viditeľne napätými vzťahmi medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom. Prezidentka zdôraznila, že verejný obraz sporov oslabuje dôveru verejnosti vo fungovanie prokuratúry ako celku. Konštatovala, že za celkový obraz a dôveru v túto inštitúciu zodpovedá primárne hlava generálnej prokuratúry.

Reakcia prezidentky na zrušenie obvinenia V. Pčolinského

31.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 31. augusta 2021 reagovala na zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa nej je zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS námestníkom generálneho prokurátora prekvapujúce o to viac, že len minulý týždeň senát Najvyššieho súdu SR, a pred tým ďalšie dva jeho senáty, nevideli dôvody na zrušenie väzby, a teda potvrdili dôvodnosť trestného stíhania. Očakávam teraz, že v rámci zákonných možností prokuratúra objasní tie skutočnosti, na základe ktorých k zrušeniu obvinenia došlo a odpovie na otázky, ktoré to vyvolalo.

Reakcia prezidentky na odstúpenie policajného prezidenta

31.08.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 31. augusta 2021 reagovala na odstúpenie prezidenta Policajného zboru SR Petra Kovaříka. "Odstúpenie policajného prezidenta Petra Kovaříka je očakávanou reakciou na jeho predchádzajúce obvinenie krajským prokurátorom. Bolo by ťažko obhájiteľné vykonávať takúto funkciu so statusom obvineného z úmyselného trestného činu a rešpektujem, že aj pán Kovařík si to takto vyhodnotil.Dôvody jeho obvinenia však zo strany prokuratúry stále neboli vysvetlené. Dôvera verejnosti v inštitúcie na ochranu práva a v proces vyšetrovania je v demokratickej spoločnosti kľúčová,  a preto od najvyšších predstaviteľov týchto inštitúcií očakávam, že budú konať spôsobom, ktorý dôveru verejnosti posilní a nie naopak. Zdôvodňovanie citlivých rozhodnutí pred verejnosťou patrí k budovaniu dôvery a patrí aj k étosu zmeny, ku ktorej sa všetci hlásili."

Ústava nás podľa prezidentky chráni pred možnou svojvôľou

01.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti štátneho sviatku Dňa Ústavy SR zdôraznila, že prijatím základného zákona štátu v roku 1992 Slovenskou národnou radou sme sa nielen týmto aktom, ale predovšetkým literou i duchom ústavy, prihlásili k hodnotám právneho, demokratického a zvrchovaného štátu, ktorý o niekoľko mesiacov - 1. januára 1993 – reálne vznikol. "Tohtoročný Deň Ústavy SR oslavujeme v období, v ktorom ústavný text a jeho výklad v podobe rozhodnutí Ústavného súdu SR významne vstúpil do spoločenského a politického diania na Slovensku."

Prezidentka otvorila začiatok školského roka

02.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 2. septembra 2021 otvorila začiatok školského roka na Základnej škole Dubová v Bratislave, ktorá venuje osobitnú pozornosť nielen akademickému rozvoju, ale aj duševnému zdraviu svojich žiačok a žiakov. Prezidentka je rada, že pre tento rok máme pre školy jasný plán - školy otvorené maximálne ako je možné bez plošných zatváraní. "Dlhé mesiace dištančného vzdelávania si vyžiadali od našich detí daň, nielen čo sa týka akademického rozvoja, ale vo veľkej miere aj na duševnom zdraví. Bolo mi preto potešením dnes otvoriť školský rok na Základnej škole Dubová v Bratislave. Táto škola venuje osobitnú pozornosť práve emocionálnemu prežívaniu, podpore zdravých vzťahov a vzájomnej empatie."

Slovensko je pre Nemecko konštruktívny a proeurópsky partner

02.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala vo štvrtok 2. septembra 2021 na oficiálnej návšteve SR nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Nemecko je pre nás podľa prezidentky strategický a mimoriadny ekonomický partner. Na Slovensku pôsobí viac ako 500 nemeckých firiem s ročným obratom 22 miliárd eur, ktoré zamestnávajú takmer 150 tisíc ľudí. "Nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera považujem za svojho priateľa. Som veľmi rada, že som ho mohla opäť osobne privítať v Bratislave."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk