13.9.2021
ID: 5202upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od stredy, 1. septembra 2021, môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o vyplatenie finančnej odmeny pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Urobiť tak môžu prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk.

Vláda

Zamestnávatelia sociálnych služieb už môžu žiadať o preplatenie odmien pre svojich zamestnancov

06.09.2021 - Od stredy, 1. septembra 2021, môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o vyplatenie finančnej odmeny pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Urobiť tak môžu prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk.

Minister I. Korčok na podujatí k 5. výročiu jednotky NATO pre integráciu síl vo Vajnoroch: Cením si prácu a nasadenie našich vojakov a spojencov. Ich príspevok je prejavom partnerstva a solidarity a dôležitou súčasťou nášho spoločného úsilia pre obranu a bezpečnosť

07.09.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok sa dnes (7. septembra 2021) zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti päťročného pôsobenia novej jednotky NATO pre integráciu síl (NATO Force Integration Unit), ktorá je umiestnená vo Vajnoroch. Hlavným poslaním jednotky NFIU, ktorá je súčasťou síl NATO a v priamej zodpovednosti vrchného veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR), je podporovať kolektívnu obranu.

Ministerka Remišová na digitálnom samite v Estónsku: Boj proti digitálnej chudobe je základným predpokladom úspechu

07.09.2021 - Vicepremiérka Veronika Remišová dnes v estónskej metropole vystúpila na samite Tallin Digital Summit. Témou podujatia, na ktorom sa zúčastnili ministri informatizácie viacerých štátov z celého sveta, bolo zavádzanie digitálnych inovácií do štátnych informačných systémom a verejnej správy. Ministerka zdôraznila tri priority, ktoré považuje pre úspešnú digitálnu spoločnosť za kľúčové. „Prvou prioritou pre úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska je boj proti digitálnej chudobe. K prínosom digitálnej transformácie musia mať prístup všetci bez ohľadu na to, kde žijú, koľko majú rokov, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzajú,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová vo svojom vystúpení.

Spoločnými silami musíme zvýšiť verejnú mienku o agropotravinárstve

07.09.2021 - Cieľom ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana je úzka spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), ktorá je najväčším združením poľnohospodárov, potravinárov a ich zväzov na Slovensku. Minister zároveň zablahoželal opätovne zvolenému predsedovi komory Emilovi Machovi, ktorý ju bude viesť nasledujúce tri roky. Na XXXIV. Valnom zhromaždení SPPK minister diskutoval s prítomnými členmi komory o problémoch rezortu a načrtol svoje priority na najbližšie obdobie.

Vláda schválila ciele a princípy migračnej politiky Slovenskej republiky do roku 2025

08. 09. 2021 - Vláda na rokovaní  8. septembra 2021 schválila návrh Migračnej politiky Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025.  Ide o základný východiskový dokument  Slovenskej republiky pre budovanie modernej, komplexnej a účinnej politiky vlády Slovenskej republiky vo všetkých oblastiach migrácie. Materiál pripravilo ministerstvo vnútra na základe úloh z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 vychádzajúc z podkladov, ktoré predložili dotknuté subjekty štátnej správy a medzinárodné organizácie.

Akadémia aj ministerstvo životného prostredia odmietajú šírenie lží o reforme národných parkov

08.09.2021 - Obec reprezentovaná zástupcami Slovenskej akadémie vied (SAV) a Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) odsudzuje šírenie skreslených informácii a manipuláciu verejnej mienky rôznymi záujmovými skupinami a politickými predstaviteľmi, ktoré znevažujú dobrý Akademická obec podporuje reformu národných parkov.

Predlžujeme termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy

08. 09. 2021 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR predlžuje termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy a.s. Nový termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 16.  septembra 2021. Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach sú zverejnené na webstránke rezortu www.mindop.sk. Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Sme o krok ďalej v transparentnosti vyplácania poľnohospodárskych dotácií

08.09.2021 - Vláda prijala návrh zákona, ktorým chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  (MPRV SR) ochrániť farmárov pred finančnými ťažkosťami, ak sa v ich žiadosti o dotácie vyskytnú chyby. V minulosti sa vyskytol prípad družstva, ktorému Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) na dva roky zastavila všetky platby pre nedostatok náležitostí v jednej zo žiadostí.

Štátna tajomníčka Brocková: Ochrana ľudských práv, ako aj osôb patriacich k národnostným menšinám, sú prioritou aj rezortu diplomacie

08.09.2021 - Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prijala 8. septembra 2021 delegáciu Monitorovacej misie Poradného výboru Rady Európy k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín. „Ochrana ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám, a rozvoj právneho štátu patria medzi dôležité priority vnútornej a zahraničnej politiky súčasnej vlády. Rezort diplomacie vedie aktívny dialóg v SR i s medzinárodnými organizáciami o tejto téme a podporuje efektívne uplatňovanie práv osôb patriacich k národnostným menšinám v SR,“ zdôraznila štátna tajomníčka na stretnutí.
 
Minister J. Naď: Ani tí najlepšie pripravení vojaci nemôžu brániť štát bez adekvátnej techniky

08.09.2021 - Dôležité operačné spôsobilosti Pozemných síl OS SR sú v súčasnosti zabezpečované kolesovou a pásovou technikou na konci technickej životnosti a znižujúcej sa prevádzkyschopnosti, a to v období, kedy nároky na pripravenosť Ozbrojených síl SR rastú. V nadväznosti na to Ministerstvo obrany SR navrhlo vláde SR obstaranie bojových obrnených vozidiel 8x8, pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel. Vláda SR dnes s návrhmi rezortu obrany súhlasila.

Mobilizačné cvičenie BRATISLAVA 2021 preverí pripravenosť jednotlivých bezpečnostných zložiek rezortu obrany a vnútra

08.09.2021 - Mobilizačné cvičenie BRATISLAVA 2021 v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortov obrany a vnútra v súvislosti s plnením úloh štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR. Cvičenie bude prebiehať od 8. do 10. septembra 2021.
„Ide o pravidelný cyklus cvičení, ktorých cieľom je preveriť pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy na plnenie stanovených úloh. Tentokrát budeme cvičiť v Bratislavskom kraji, pričom zúčastnené subjekty si preveria tiež vzájomnú súčinnosť a reálnosť plnenia týchto úloh v zmysle spracovaných plánov,“ priblížil význam mobilizačného cvičenia minister obrany SR Jaroslav Naď.

Expo v Dubaji je príležitosť na reštart, SR je dobre pripravená

09. 09. 2021 - Slovensko je na výstavu Expo Dubaj 2020 veľmi dobre pripravené. Na tlačovej besede to konštatoval minister hospodárstva Richard Sulík. Ako dodal, naša krajina má na výstave čo ponúknuť, keďže sa u nás vyrába a vyvíja obrovské množstvo produktov, pričom práve tým sa bude Slovensko prezentovať. Ako doplnila generálna komisárka expozície SR na Expo Dubaj 2020 Miroslava Valovičová, výstava je obrovskou príležitosťou, ukázať Slovensko ako modernú, inovatívnu krajinu.

Minister J. Naď navštívil preživších holokaustu, ich odvahu a boj o prežitie ocenil medailami

09.09.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes navštívil priestoroch Domova seniorov Ohel David v Bratislave preživšie obete protižidovskej politiky nacistického režimu. Ide o posledných členov židovskej komunity, ktorí sú schopní poskytnúť priame svedectvo o tomto zložitom období. Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia im minister venoval Pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny.

Na Záhorí začali stavať najmodernejšiu elektrickú stanicu, zvýši energetickú bezpečnosť v regióne

09. 09. 2021 - Západoslovenská distribučná investuje takmer 11 miliónov eur do výstavby novej elektrickej stanice pri obci Borský Svätý Jur v okrese Senica. Nová elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj možných nových zákazníkov v oblasti Záhoria. Zároveň výrazne prispeje k prepojeniu slovenskej a českej elektrizačnej sústavy. Stavbu otvorili za účasti podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, predsedu predstavenstva ZSE Markusa Kauneho a zhotoviteľa. Dokončená má byť do konca roku 2023.

Policajný zbor dočasne povedie Štefan Hamran

09. 09. 2021 - Dočasným policajným prezidentom bude Štefan Hamran. Do funkcie nastúpi 16. septembra. Na tlačovej konferencii vo štvrtok 9. septembra 2021 tom informoval minister vnútra Roman Mikulec. „Pre mňa je dôležité, aby bola jeho nástupom zachovaná kontinuita," vyhlásil Roman Mikulec.

Memorandum za kvalitnejšie železnice

09.09.2021 - Ministerstvo financií SR (MF SR) podpísalo s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) spoločné memorandum, v ktorom sa dohodli, že vyvinú maximálne úsilie na zefektívnenie železničnej dopravy. Zároveň je to naplnenie vzájomnej dohody o dofinancovaní ZSSK. Kvalitnú a spoľahlivú dopravu si podľa nášho názoru zaslúžia obyvatelia všetkých regiónov Slovenska. MDV SR a MF SR sa v memorande zaväzujú, že prostriedky vyčlenené ministerstvom financií v roku 2021 vo výške najviac 262,9 milióna eur, budú čerpané efektívne s ohľadom na princíp hodnoty za peniaze. Memorandum zároveň obsahuje predbežné odhady výdavkových limitov na roky 2022 – 2024, ktoré však môžu byť upravené po vzájomnej dohode strán memoranda. Cieľom memoranda je zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť ďalšieho fungovania a financovania ZSSK.

Vicepremiérka Remišová: Päť projektov na zlepšenie života rómskych komunít si rozdelí granty 4,3 milióna eur

10.09.2021 - Pomáhame zlepšiť život marginalizovaných rómskych komunít. Z Nórskych grantov získalo podporu päť projektov, ktorých cieľom je zlepšiť zdravie, možnosti bývania, vzdelávania a zamestnanosti v marginalizovaných rómskych komunitách, ale tiež bojovať proti diskriminácii. Ide o granty v celkovej výške 4,3 milióna eur z druhej výzvy (LDI02) programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorý spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Ministerstvo životného prostredia nachádza priestor na spoluprácu so slovenskými poľnohospodármi

10.09.2021 - Štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča na XXXIV. Valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre ocenil postoj poľnohospodárov, ktorí si rovnako uvedomujú výraznú potrebu ekologizácie slovenskej poľnohospodárskej výroby.

Návšteva Benátskej komisie

10. 9. 2021 - Od včera je na pracovnej návšteve v Bratislave skupina spravodajcov Benátskej komisie. Počas dvoch dní sa stretli s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a zástupcami MS SR, predstaviteľmi Súdnej rady SR, Najvyššieho správneho súdu, Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR, Slovenskej advokátskej komory či mimovládnych organizácií. S ministerkou spravodlivosti diskutovali o Najvyššom správnom súde a jeho disciplinárnych právomociach voči právnickým profesiám.

Ministri financií o pandémii aj udržateľnosti verejných financií

10.09.2021 - V dňoch 10. až 11. septembra 2021 sa uskutoční zasadnutie ministrov financií eurozóny, takzvaná Euroskupina, a neformálne rokovanie Rady ECOFIN v Brdo pri Kranju v Slovinsku pod taktovkou slovinského predsedníctva Rady EÚ. Na stretnutiach sa zúčastní podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič.
Rokovania začínajú v piatok ráno zasadnutím vo formáte Euroskupiny. Ministri financií eurozóny budú na úvod diskutovať s predsedníčkou výboru ECON Európskeho parlamentu, Irene Tinagli o hospodárskej situácii v eurozóne, pričom s prezentáciou tiež vystúpi riaditeľka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Andrea Ammon. Pokračovať budú diskusiou k riadeniu nerovnomerného dopadu pandémie Covid-19, vrátane ponaučení z krízy a následkov pre eurozónu. Ďalšia diskusia bude zameraná na uľahčenie reštrukturalizácie v korporátnom sektore a procese obnovy po kríze Covid-19.

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave začalo študovať ďalších 144 poslucháčov

10. 09. 2021 - Slávnostným Gaudeamus Igitur sa v piatok 10. septembra 2021 skončil akt otvorenia akademického roka 2021/2022 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave spojený s imatrikuláciou študentov prvých ročníkov. Na štúdium nastúpilo 88 kadetov a 56 civilných študentov. „Mám úprimnú radosť z toho, že ste si vybrali Akadémiu PZ v Bratislave a pevne verím, že tento výber neoľutujete. Policajný zbor potrebuje rozumných a šikovných mladých ľudí, ktorí budú pracovať podľa zásady „pomáhať a chrániť“ a prispejú tak k prinavráteniu dôvery občanov v Policajný zbor,“ uviedol v príhovore študentom minister vnútra Roman Mikulec. Doplnil, že akadémia pripravuje do pracovného života aj absolventov, z ktorých mnohí zastávajú významné pracovné pozície na civilno-správnom úseku verejnej správy.

Krízoví manažéri okresných úradov diskutovali o novom jednotnom systéme krízového riadenia

10. 09. 2021 - Nový jednotný systém krízového riadenia pre zvýšenie odolnosti a ochrany obyvateľov je jednou z najväčších výziev Slovenska. Zhodlo sa na tom viac ako 70 strategických krízových manažérov z okresných úradov Slovenska počas konferencie o modernizácii politiky civilnej ochrany a krízového riadenia. Konferencia pod záštitou štátneho tajomníka MV SR Vendelína Leitnera bola súčasťou Iniciatívy o sieťovanie partnerov civilnej ochrany a krízového riadenia.
Zmena v riadení bezpečnostných hrozieb prírodného, sociálneho, zdravotného alebo technologického charakteru bude spočívať najmä v jednotnom vedení krízovej komunikácie dotknutých zložiek a odborov krízového riadenia v úzkej spolupráci so všetkými štátnymi a verejnými inštitúciami a samosprávami.

Dopravné obmedzenia počas návštevy Svätého Otca Františka

10. 09. 2021 - Počas návštevy Sv. Otca na Slovensku treba rátať s obmedzeniami v cestnej premávke. Na nevyhnutne potrebný čas bude prerušená premávka v Bratislavskom, Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji. Obmedzenia sa dotknú aj niektorých hraničných priechodov. Obmedzenia cestnej premávky budú budú v rôznych časoch od 12. septembra až do odchodu pápeža 15. septembra 2021.
Všetky potrebné a neustále aktulizované informácie nájdete na Facebooku Polície Slovenskej republiky. Verejnosť vyzývame, aby zvážila presun v uvedených časoch a na miestach dopravných obmedzení, v opačnom prípade treba počítať so zdržaním. Taktiež apelujeme na dodržiavanie pokynov policajtov, ktorí budú zabezpečovať plynulosť cestnej premávky a verejný poriadok.


NRSR

Predseda NR SR B. Kollár: Švédsko môže byť pre nás inšpiráciou v oblasti rozvoja demokracie

09. 09. 2021 - Predseda NR SR Boris Kollár dnes v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu prijal predsedu Parlamentu Švédskeho kráľovstva A. Norléna. Spoločne diskutovali predovšetkým o rozvoji demokracie a koronavíruse.
Predseda parlamentu Boris Kollár sa vo štvrtok predpoludním stretol s predsedom Parlamentu Švédskeho kráľovstva A. Norlénom. Prijatie sa uskutočnilo v rámci oficiálnej návštevy predsedu Parlamentu Švédskeho kráľovstva v SR. „Som rád, že som Vás mohol privítať na Bratislavskom hrade. Ste pre nás inšpiráciou, nakoľko patríte ku krajinám s najviac vyspelou demokraciou,“ uviedol predseda NR SR B. Kollár. Dnešné stretnutie vytvorilo priestor pre potvrdenie záujmu o ďalší rozvoj bilaterálnych parlamentných vzťahov.

Odvolávanie Mikulca presunuli na piatok, poslanci neboli uznášaniaschopní

09. 09. 2021 - Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce opozičný Smer-SD odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), presunuli pre neuznášaniaschopnosť poslancov. Rokovanie sa pokúsia otvoriť v piatok (10. 9.) o 9.00 h. Okrem poslancov Smeru-SD sa pod návrh podpísali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a aj Martin Čepček, ktorý nedávno odišiel z klubu OĽANO.
Koalícia už avizovala, že návrh na odvolanie Mikulca chce presunúť na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Rovnako postupovali poslanci aj v predchádzajúcich dvoch pokusoch v júli a auguste, keď opozícia podala návrh na ministrovo odvolanie. Smer-SD takúto obštrukciu kritizuje. Koalícia hovorí, že sa nechce zúčastňovať na divadle organizovanom Smerom-SD.

Na znak úcty obetiam holokaustu otvorili v priestoroch NR SR tematickú výstavu

09. 09. 2021 - Tematickú výstavu, ktorá má pripomínať, aké vážne dokážu byť následky rozhodnutí zákonodarného zboru, otvoril vo štvrtok v priestoroch parlamentu podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽANO). Urobil tak za účasti predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jána Pálffyho pri príležitosti 80. výročia od prijatia tzv. Židovského kódexu. "Národná rada nezabúda, Národná rada pamätá - aj na obete, aj na vinníkov. Dnes je to 80 rokov, čo slovenská vláda prijala tzv. Židovský kódex, teda súbor opatrení, ktoré pozbavili práv a majetku našich vlastných spoluobčanov. A keďže pred rozhodnutím vlády bolo potrebné vládu splnomocniť, a toto rozhodnutie prijal práve slovenský parlament, Národná rada sa rozhodla osloviť Ústav pamäti národa a požiadať o spoluprácu, aby sme spoločne pripomenuli poslancom aj verejnosti, aké vážne dokážu byť následky rozhodnutí zákonodarného zboru," vyhlásil Grendel s tým, že na pôde Národnej rady sa 21. septembra uskutoční aj odborný seminár.


Prezident

STU a VŠEMVS majú nových rektorov

07.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 7. septembra 2021 dvoch rektorov vysokých škôl. Novým rektorom Slovenskej technickej univerzity sa stal Oliver Moravčík a rektorom Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ľuboš Cibák. Prezidentka v príhovore zdôraznila, že viesť vysokú školu a vystupovať v jej mene, je veľká zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom vašej školy, ale voči celej spoločnosti. "Do zodpovednej pozície rektorov vstupujete v neľahkej dobe, ktorá v minulom školskom roku viaceré vysoké školy prinútila prejsť do dištančného režimu vyučovania a bolo veľmi ťažké udržať kvalitu výuky, akú dokáže ponúknuť prezenčné vyučovanie."

Prezidentka si na pietnej spomienke v Seredi uctila obete holokaustu

09.09.2021  Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 9. septembra 2021 zúčastnila na pietnej spomienke pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Múzeu holokaustu v Seredi. Schválenie Židovského kódexu, od ktorého uplynulo 80 rokov, prezidentka označila za hanebnú kapitolu našich dejín. V príhovore pripomenula, že po vzore norimberských rasových zákonov, aj v  Slovenskom štáte vzala vláda nariadením Židom, Židovkám a všetkým ich deťom základné ľudské práva.

Prezidentka ocenila úspechy paralypijskej výpravy

10.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 10. septembra 2021 ocenila úspechy členiek a členov slovenskej paralympijskej výpravy, ktorí získali medaily na XVI. letných paralympijských hrách v Tokiu. V príhovore prezidentka zdôraznila, že aj keď išlo o historicky najmenšiu výpravu Slovenska na letných paralympijských hrách, oproti predošlým hrám naši reprezentanti vo veľkosti medailovej zbierky nijako nezaostali. "Jedenástimi medailami ste ukázali, že slovenský paralympizmus má svoje pevné miesto medzi svetovou špičkou. Nielen za seba, ale aj za širokú verejnosť sa vám chcem poďakovať za vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky."

Prezidentka odpustila trest odňatia slobody matke ťažko chorej dcéry

10.09.2021 - Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 10. septembra 2021 milosť 31-ročnej žene Ž. B., ktorá bola súdom odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, pre spáchanie prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. Odsúdená Ž. B. je matkou 7 maloletých detí, pričom jedna z jej dcér je ťažko zdravotne postihnutá a jej vážny zdravotný stav si vyžaduje zvýšený dohľad a celodennú starostlivosť.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk