27.9.2021
ID: 5215upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania.

Vláda

Slovensko posiela humanitárnu pomoc Bosne a Hercegovine

19. 09. 2021 - Slovenská republika poskytne Bosne a Hercegovine materiálnu humanitárnu pomoc v hodnote takmer 36 tisíc eur a pomôže so zaškolením sociálnych pracovníčok v novom migračnom centre Lipa neďaleko mesta Bihač. 

Ministerstvo rieši problém vtáčieho ostrova na Orave

20.09.2021Ministerstvo životného prostredia SR pomáha ochrane vtáctva na Orave. Štátny tajomník Michal Kiča dnes prijal zástupcov petičného výboru, ktorí požadujú zastaviť stavbu umelého ostrova na Oravskej priehrade za 2,8 milióna eur.

Európsky podporný úrad pre azyl rokoval v Portoroži aj o situácii v Afganistane a na hranici EÚ s Bieloruskom

21. 09. 2021 - V poradí 40. zasadnutie Správnej rady Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) sa uskutočnilo 16.-17. septembra 2021 v Slovinsku.  EASO je agentúrou Európskej komisie, ktorej hlavným poslaním je podporovať členské štáty EÚ pri implementácii spoločného európskeho azylového systému, ale aj pri vysielaní tzv. azylových podporných tímov za účelom zmiernenia dopadov migračných vĺn. Slovinsko, aktuálna predsednícka krajina Rady EÚ, má veľký záujem na zmene EASO z podpornej organizácie na plnohodnotnú agentúru EÚ. Bol by to totiž úspech nielen slovinského predsedníctva, ale i uznanie osobného vkladu do vedenia organizácie, ktorú vedie Slovinka Nina Gregori.

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok s predsedom Valného zhromaždenia OSN Abdullom Shahidom: Súčasný predseda VZ OSN z Maldív ako zástupca malých ostrovných štátov prinesie na pôdu tejto svetovej organizácie úplne nový pohľad na riziká klimatických zmien

21.09.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok sa dnes 21. septembra 2021 v New Yorku stretol so súčasným  predsedom Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov Abdullom Shahidom z Maldív. Minister Korčok zaželal partnerovi úspešný začiatok výkonu jeho mandátu, keďže post predsedu Valného zhromaždenia preberá v čase, keď aj nasledujúce mesiace bude medzinárodné spoločenstvo čeliť prevládajúcim globálnym hrozbám. 

Ekonomika stúpne o 3,7 %, rásť bude aj v ďalších rokoch

22.09.2021 - Slovenská ekonomika sa pre tretiu vlnu pandémie oživuje miernejšie, ale rásť bude aj naďalej. Za celý rok 2021 naše HDP stúpne o 3,7 %. Spotreba domácností síce v závere roka klesne a zotavenie trhu práce sa odsunie, no vplyv koronavírusu na ekonomiku a zamestnanosť očakávame miernejší ako na konci minulého roka. Predpokladá to makroekonomická prognóza na roky 2021 – 2024 Inštitútu finančnej politiky (IFP) Ministerstva financií SR.

Minister vnútra po stretnutí s europoslancami: Vláda bude pokračovať v naštartovaných krokoch pri posilňovaní právneho štátu a v boji proti korupcii

22. 09. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec sa v stredu 22. septembra 2021  stretol s delegáciou poslancov Európskeho parlamentu z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, ktorá pricestovala na návštevu Slovenska.

Ministri EÚ zodpovední za energetiku rokovali v Slovinsku

22. 09. 2021 - Dňa 22. 9. 2021 sa v Slovinsku konalo rokovanie ministrov EÚ zodpovedných za energetiku. Vedúcim delegácie SR bol štáty tajomník MH SR Karol Galek. Hlavnou témou rokovania bol bezprecedentný legislatívny balík Fit for 55, ktorý má EÚ doviesť na cestu naplnenia novej klimatickej ambície v podobe 55% zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. Popri plánovanej diskusii o revidovaných politikách v oblasti energetickej efektívnosti a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie dominovala diskusii aktuálna téma rastu cien energie. Diskusia potvrdila strategické smerovanie EÚ ku klimatickej neutralite do roku 2050, ale aj zásadné investičné a sociálne výzvy spojené s dosahovaním klimatických a energetických cieľov EÚ. Štátny tajomník Karol Galek podčiarkol potrebu maximálnej flexibility pre členské štáty pri formovaní energetickej politiky v súlade s národnými podmienkami a potenciálom, čo prispeje k nákladovej efektívnosti nevyhnutných realizovaných opatrení. Potreba tohto prístupu bola v nebývalej miere vyzdvihnutá aj ďalšími delegáciami. Hoci sa názory na riešenie vysokých cien rôznia, panuje zhoda na potrebe riešenia na najvyššej politickej úrovni, vrátane októbrového summitu EÚ.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková uskutočnila bilaterálne rokovania v Grécku, ktoré priniesli nové impulzy pre posilnenie spolupráce

23.09.2021 - Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, dnes (23. septembra 2021) rokovala v Grécku s partnermi z rezortu diplomacie Costasom Fragogiannisom a Christosom Dimasom z Ministerstva pre rozvoj, inovácie a technológie Grécka.V rozhovore s partnermi dominovali najmä témy obnovy hospodárstva a rozvoja ekonomickej spolupráce, zdieľanie skúseností z oblasti transformácie uhoľných regiónov, ale predovšetkým otázky zvládania prílivu migrantov.

Návod pomôže zariadeniam sociálnych služieb postupovať v krízovej situácii rýchlo a efektívne

23.09.2021 - Vedieť rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu v súčasnom pandemickom období. S týmto cieľom pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spoločne s odborníkmi Metodiku krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách. Dokument na viac ako 30-tich stranách prináša odporúčania a zároveň postupy pre všetkých poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb, aby sa vedeli čo najlepšie zorientovať v prípade vyhlásenia pandémie, epidémie alebo karantény v zariadeniach. Práve prebiehajúca tretia vlna pandémie je pre nich ďalšou skúškou zaistenia bezpečného poskytovania sociálnych služieb.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa slobody prejavu

23. 09. 2021 - Štrasburg.  Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. (č. 4) proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na slobodu prejavu podľa článku 10 Dohovoru. V júli 2012 sťažujúca sa spoločnosť v rámci svojej audiovizuálnej mediálnej služby poskytla v rubrike „Celebrity“ program s názvom „[X.] na [názov hudobnej ceny]: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?“. Vo februári 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila sťažujúcej sa spoločnosti pokutu vo výške 500 eur za porušenie povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii s odôvodnením, že uvedený program svojím obsahom a spôsobom spracovania otvorene propagoval užívanie omamných látok. 

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech Slovenskej republiky – prípad Gerber proti Slovenskej republike

23. 09. 2021 - Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie z 31. augusta 2021 v prípade Jason Scott Gerber proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na porušenie jeho práva na spravodlivé súdne konanie, práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na účinný prostriedok nápravy. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú.

Vicepremiérka Remišová: Zlepšujeme šance študentov odborných škôl, aby si našli dobrú prácu doma, v regióne

23. 09. 2021 - Vyše 19 milión eur ide na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšiu prepojenosť s praxou. Investujeme do úspešnej budúcnosti mladej generácie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu vo  výške  19 125 000 eur na podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšieho prepojenia odbornej výučby s praxou. Cieľom podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej výrazne zlepšiť šance absolventov odborných škôl na pracovnom trhu.

Návod pomôže zariadeniam sociálnych služieb postupovať v krízovej situácii rýchlo a efektívne

24.09.2021 - Vedieť rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu v súčasnom pandemickom období. S týmto cieľom pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spoločne s odborníkmi Metodiku krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách. Dokument na viac ako 30-tich stranách prináša odporúčania a zároveň postupy pre všetkých poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb, aby sa vedeli čo najlepšie zorientovať v prípade vyhlásenia pandémie, epidémie alebo karantény v zariadeniach. Práve prebiehajúca tretia vlna pandémie je pre nich ďalšou skúškou zaistenia bezpečného poskytovania sociálnych služieb.

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

24. 09. 2021 - Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how. Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze. A v neposlednom rade by navrhované opatrenia mali zabrániť aj zvyšovaniu nesplácaných úverov. Návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.

Poslanci NR SR schválili zákony ministerstva financií

24.09.2021 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes schválili v prvom čítaní päť zákonov, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR. Parlament podporil zaokrúhľovanie jedno a dvojcentových mincí, rozvoj trhu s krytými dlhopismi, zjednodušenie podávania účtovných dokumentov v elektronickej podobe, zmenu hodnotenia daňových subjektov (tzv. index daňovej spoľahlivosti), či zmenu a posilnenie kompetencií finančnej správy pri vyšetrovaní trestných činov. Druhým čítaním prešiel zákon, ktorý upraví procesy pri pláne obnovy.

Vicepremiérka Remišová: Štátne inštitúcie, VÚC a mestá môžu naďalej využiť eurofondy na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

24. 09. 2021 - Dopytovo-orientovaná výzva „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, vyšších územných celkov a miest. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 3 milióny eur. Žiadosť je možné zaslať do 8. novembra 2021.

K. Galek: Taiwanu posielame 160-tisíc vakcín

24. 09. 2021 - Slovenská republika daruje Taiwanu 160-tisíc vakcín na ochranu proti koronavírusu. Ide o vakcíny od AstraZeneca, ktoré na Taiwan odletia už zajtra (25. septembra). Štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek poďakoval za spoluprácu pri darovaní vakcín predovšetkým ministerstvám zdravotníctva a zahraničných vecí. „Spoločným úsilím sa nám podarilo počet vakcín navýšiť oproti pôvodným plánom niekoľkonásobne. Verím, že Taiwanu a jeho obyvateľom pomôžu prekonať kritické pandemické obdobie,“ doplnil K. Galek.  
 

NRSR

Plénum odsúhlasilo dve novely, ktoré majú pomôcť k transformácii SAV

21. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok popoludní schválili dve vládne novely, ktoré majú smerovať k transformácii Slovenskej akadémie vied (SAV). Ide o novelu zákona o SAV a novelu zákona o verejnej výskumnej inštitúcii (VVI) z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom reforiem je dosiahnuť hospodársku transformáciu organizácií SAV tak, aby mali lepšiu možnosť flexibilne zapájať sa do výskumno-vývojového ekosystému, spolupracovať s vysokými školami a zapájať sa do podnikového vývoja inovácií. Taktiež sa očakáva prínos v podobe otvorenia riadenia a strategického smerovania jednotlivých organizácií SAV verejnosti, ako aj zapojenie akadémie do širšieho ekosystému výskumu, vývoja a inovácií.

Predseda brannobezpečnostného výboru J. Krúpa prijal obranného pridelenca USA v SR C. Shuffa

21. 09. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa dnes na pôde parlamentu prijal obranného pridelenca USA na Slovensku, p. Casey Shuffa s vyšším politickým úradníkom p. Jonathanom Herzogom. Témami stretnutia bola strategická spolupráca medzi Spojenými štátmi a Slovenskou republikou, ktorá je už dnes na veľmi dobrej úrovni. V súčasnosti sa pripravuje rámcová dohoda pre prehĺbenie obrannej spolupráce medzi týmito dvoma krajinami, čo bolo tiež ďalšou z tém pracovného stretnutia. Na záver stretnutia zúčastnené strany diskutovali aj o aktuálnej politickej situácii najmä vo vzťahu k boju proti korupcii a za právny štát, ktorý je prioritou ako pre Slovensko, tak pre novú administratívu v USA.

Upraviť sa má zákon o pedagogických zamestnancoch, rieši ich vzdelávanie

21. 09. 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov. Poslanci Národnej rady (NR) SR novelu posunuli v utorok do druhého čítania. Novou legislatívou sa má dosiahnuť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom. V návrhu novely sa zjednodušuje aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Rovnako by sa mohla zaviesť možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca a ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec.

Tabule so smerníkmi v obciach by mohli byť aj v menšinovom jazyku

21. 09. 2021 - Nápisy na tabuliach so šípovými smerníkmi v obciach by okrem slovenčiny mohli byť napísané aj v jazyku menšiny. Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Do zákona sa má zaviesť možnosť pre obce použiť šípové smerníky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky.

Novela školského zákona by mala upraviť aj systém poradenstva

21. 09. 2021 - Zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie či zavedenie pojmov národnostná škola a národnostné školské zariadenia. Aj to sú ciele novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Zmenou legislatívy by mohlo dôjsť k úprave aj rozšíreniu dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia i k určeniu najvyššieho počtu žiakov v triedach základných škôl.

Vrátila návrh minimálnej vzdialenosti obchádzania cyklistov na dopracovanie

22. 09. 2021 - Národná rada (NR) SR vrátila poslancom Smeru-SD na dopracovanie návrh novely zákona o cestnej premávke. Týka sa stanovenia minimálnej vzdialenosti obchádzania cyklistov na cestách. Poslanci Smeru-SD chcú novelou stanoviť v zákone odstup áut od cyklistov pri ich obchádzaní na "najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v zastavanom území obce". Koalícia namieta, že návrh nie je odkonzultovaný z kompetentnými rezortmi. Autori novely argumentovali nárastom počtu nehôd s účasťou cyklistov a potrebou zvýšenia ich ochrany aj legislatívou. "Najčastejšou príčinou smrteľných nehôd cyklistov je zrážka zozadu, zachytenie z bočnej strany, a to pri nedodržaní dostatočného bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu. V súčasnej právnej úprave zákona o cestnej premávke nie je dostatočne definovaná tzv. bezpečná vzdialenosť obchádzania cyklistov. Zachovanie pojmu 'dostatočný bočný odstup' pri predchádzaní cyklistu v súčasnosti zlyháva," skonštatovali.

Poslanci schválili uznesenie Smeru-SD k 100. výročiu narodenia A. Dubčeka

22. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu schválili návrh uznesenia z dielne Smeru-SD k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka. Zo 134 prítomných poslancov uznesenie podporilo 71 z nich. Poslanci Smeru-SD v návrhu uznesenia pripomenuli osobnosť Dubčeka a jeho zásluhy. Vyzdvihli odkaz humanizmu, sociálnej rovnosti a spravodlivosti v pôsobení Dubčeka. Uznesením tiež vyzvali inštitúcie na Slovensku, aby si ho počas roka výročia jeho narodenia vhodným spôsobom pripomenuli. Uznesenie podporili okrem opozície všetci poslanci hnutia Sme rodina, ako aj niekoľkí poslanci z klubu OĽANO.

Postih za neoprávnené zaobchádzanie s anabolikami sa má sprísniť

22. 09. 2021 - Postihovanie neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (LAHU) sa má sprísniť a rozšíriť. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novou legislatívou chcú poslanci znížiť doterajšiu náročnosť preukazovania trestnej činnosti týkajúcej sa neoprávneného zaobchádzania s LAHU, čo podľa nich komplikovalo trestnoprávne postihovanie tejto závažnej trestnej činnosti. Upustiť sa má od objektívneho stanovovania rozsahu neoprávneného zaobchádzania s LAHU. "Naproti tomu bude pre posudzovanie trestnosti činu rozhodujúce množstvo LAHU určené podľa počtu tabletiek, injekcií, ampuliek alebo podobne nedeliteľných balení prípravku obsahujúceho LAHU," uviedli koaliční poslanci v dôvodovej správe návrhu. Predkladatelia návrhu tvrdili, že v súčasnosti je podľa Trestného zákona potrebné určiť, v akom rozsahu boli zneužité tieto látky, s ktorými páchateľ neoprávnene zaobchádzal. "Bolo preto treba zistiť ich zloženie a následne aj cenu, čo vzhľadom na skutočnosť, že išlo o látky z rôznych presne nezistiteľných zahraničných zdrojov, bolo veľmi komplikované," skonštatovali.

Poslanci nezvolili člena Správnej rady TASR, voliť sa bude znova

23. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom opakovanom verejnom hlasovaní nezvolili člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) pre oblasť žurnalistiky. Voľba sa opakovala, pretože ešte v júli žiaden zo šiestich kandidátov nezískal potrebný počet hlasov. Do opakovanej voľby postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, a to Henrieta Hrubá a Jozef Bednár. Ani vo štvrtok nezískal žiaden z nich dostatočný počet hlasov. Po oznámení výsledkov v pléne uviedli, že sa bude konať nová voľba. Parlament má zvoliť člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.

Plénum pokračuje v odvolávaní R. Mikulca, rokovať sa má do noci

23. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok popoludní v rokovaní o opozičnom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Okrem členov vlády sa do diskusie písomne prihlásilo deväť rečníkov. Podľa predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) je koalícia pripravená rokovať aj do noci."Koalícia je pripravená o tom rokovať dnes do prerokovania, takže pôjdeme do noci a hlasovať budeme zajtra," povedal Kollár popoludní na tlačovej konferencii.

R. Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci ho neodvolali

24. 09. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho neodvolali. Pri hlasovaní o vyslovení nedôvery ministrovi bolo zo 136 prítomných poslancov 52 za a 69 proti, 14 poslanci sa zdržali a jeden nehlasoval. Mikulca podporila väčšina vládnej koalície, viacerí poslanci z klubu Sme rodina sa zdržali. Odvolávanie Mikulca inicioval opozičný Smer-SD. Vyčítal mu viacero vecí od podozrení z korupcie až po situáciu v rezorte a v bezpečnostných zložkách. Šéf Smeru-SD Robert Fico viackrát vyzval ministra, aby z funkcie odišiel, kým sa neukážu ďalšie závažnejšie podozrenia voči nemu. Odvolávanie Mikulca navrhovala opozícia opakovane viackrát, pre obštrukcie koalície sa však návrhy odkladali.

Podpredseda NR SR G. Grendel: Je dôležité, aby stanovené pravidlá platili pre všetkých rovnako - pre členské štáty aj pre všetky inštitúcie EÚ

24. 09. 2021 - Vyšehrad 23. septembra 2021 (Kancelária NR SR) - Kráľovský palác vo Vyšehrade bol vo štvrtok popoludní dejiskom spoločného stretnutia predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky. Predseda Národného zhromaždenia Maďarska L. Kövér, podpredseda Národnej rady SR G. Grendel, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR R. Vondráček, predseda Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčil, predseda Senátu Poľskej republiky T. Grodzki a podpredseda Sejmu Poľskej republiky R. Terlecki diskutovali o budúcnosti Európy, jej hodnotách a možných budúcich partnerstvách vo formáte V4 a V4+.

Plénum odštartovalo rokovací deň novelami z dielne rezortu financií

24. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali šiesty rokovací deň 40. schôdze balíkom noviel zákonov z dielne rezortu financií. Plénu ich v úvode dňa predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO). Na základe návrhu zákona o bankách by malo Slovensko zosúladiť legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019. Zmeny sa majú dotknúť napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov či jednotného označovanie krytých dlhopisov v celej EÚ. Šéf rezortu financií predstavil plénu aj novelu zákona o finančnej správe, ktorou sa má presunúť kompetencia vyšetrovať trestné činy príslušníkov finančnej správy na Finančné riaditeľstvo (FR) SR.
 

Prezidentka

Sústrastný telegram v súvislosti so streľbou na univerzite v Rusku

20.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi v súvislosti so streľbou na Permskej štátnej univerzite v meste Perm, ktorá si vyžiadala niekoľko obetí. V mene občanov SR prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. 

Prezidentka na Valnom zhromaždení OSN: Nemôžeme si dovoliť nekonať

21.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 21. septembra 2021 s video príhovorom na 76. Valnom zhromaždení OSN. Vo svojom video príhovore prezidentka zdôraznila, že potrebujeme urgentne prijať efektívne riešenia klimatickej krízy, ako aj zastaviť ďalšie podkopávanie medzinárodného poriadku a princípov právneho štátu, aby sme dokázali čeliť najväčším výzvam, pred ktorými dnes stojíme. "Sme generáciou politických lídrov, ktorá si nemôže dovoliť nekonať.“   

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk